Ringmärkning

Åren 1979-2020 märktes 348.864 fåglar

Sammandrag flera år
Nymärkningar
Återfynd, kontroller

Återfyndskarta

2016-10-26 sammanställde RC samtliga återfynd från Nidingen. Totalt rörde det sig om 2 159 återfynd varav 1 788 är registrerade på Nidingens märkarnummer. De flesta tidigare verkar vara registrerade på zoologen.