Återfynd 2012

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2012 – 12 – 21

En gammal bekanting har avlästs igen. En havstrut som tidigare setts i Danmark (se 2011-09-12) och Frankrike ( se 2012-05-18) har nu åerigen setts i Boulogne sur mer i nordvästra Frankrike. Den avlästes nu den 27 november och den 19 december. Man kan undra om den varit kvar där nere hela sommaren eller om den varit norröver sedan den sågs på samma plats den 8 mars?

2012 – 12 – 19

En koltrast mörkt den 13 mars 2009 på Nidingen hittades nydöd efter att ha flugit på en fönsterruta på ön Juist i östfrisiska ögruppen i Tyskland. Fynddag anges tyvärr endast som brevdatum den 13 december ,men troligen har det hänt nära detta datum. En annan koltrast som märktes på Nidingen den 8 november 2011 kontrollerades av ringmärkare i Hanstholm på Danmarks nordvästkust den 4 november i år, men bara tre dagar senare hittades den död vid Hanstholms fyr.

2012 – 12 – 18

Återigen en avläsning av sommarens färgmärkta silltrutar. Denna gång en som avlästes i Castellons hamn i nordöstra Spanien. Den sågs den 13 december och man kan undra om den flugit runt Spanien eller om den genat över Europa?

2012 – 12 – 13

Två tretåiga måsar som har avlästs i Danmark. Den ena var märkt som bounge 2005 på Nidingen men inte setts igen på ön. Nu avlästes den i Hirtshals hamn den 3 augusti och där sågs den även 2 september 2011. Den andra måsen är en som lästs av ett antal gånger i det danska ”fågelberget” Bulbjerg och likaså på Nidingen. I år sågs den vid Bulbjerg den 8 april, bildade senare par på Nidingen, men paret kom ej till äggläggning. I början på juli var den åtminstone kvar på Nidingen och den 25 juli var den åter vid Bulbjerg. Närmaste vägen mellan Nidingen och Bulbjerg är drygt 17 mil, men då får den flyga över land.

2012 – 12 – 12

En danskmärkt havstrut kunde avläsas i fält, då den hade en färgring på ena benet. Både 31 augusti, 9 och 10 september sågs den. Truten var märkt som bounge den sista juni i somras på Gräsholm utanför Fredrikshamn.

2012 – 11 – 30

En skärsnäppa ringmärkt 5 november 2007 övervintrade kanske i området för den var på Nidingen även våren 2008. Den 14 januari 2010 avlästes den i Skagens hamn i norra Danmark.

2012 – 11 – 28

Svar på 103:e kontrollen av kärrsnäppa var en från Brittiska öarna. Nästan hälften , 47 st, av stationens kärrsnäppekontroller har varit märkta på Brittiska öarna. Denna var märkt den 29 oktober 2011 och kontrollerades på Nidingen den 9 juli i år. Märkplatsen var Snettisham i Norfolk på östra sidan av den fantastiska vadarplatsen The Wash.

En havstrut som avlästes i Boulogne-sur-mer i Frankrike den 8 mars i våras, se 2012-05-18, var åter på samma plats och avlästes den 27 november. Sommaren 2011 avlästes den tre gånger i den danska hamnen Hanstholm. Den märktes som unge på Nidingen den 4 juni 2008.

2012 – 11 – 22

Tre nya fårgavläsningar av skärsnäppor från Norge. Två kom från Longyearbyen på Svalbard och var avlästa den 6 juni resp. 20 september. Båda var märkta i år på Nidingen, den första den 19 mars och den andra 4 maj. Den tredje avläsningen gjordes på Revtangen, sydvästhörnet av Norge. Den märktes den 13 mars i våras och kontrollerades på Nidingen den 5 maj för att sedan ses på Revtangen den 19 maj.

2012 – 11 – 13

Den 29 juli i somras kontrollerades återigen en ung kärrsnäppa med finsk ring. Den var märkt den 18 juni på ön Karlö utanför Uleåborg nästan längst upp i Bottenviken. Senast vi hade en finsk ungfågel var förra sommaren, se fynd 2012-01-19. Även den här kärrsnäppan ansågs tillhöra den sydliga rasen schinzii och var sannolikt född nära märkplatsen med tanke på datumet.

2012 – 11 – 07

En bofink som flög på ett fönster på troligt vinterkvarter 1 november i västra England. Staden heter Cheltenham och ligger på gränsen till Wales. Den var märkt en av de stora vårdagarna, den 12 april i våras. Detta är det fjärde fyndet av bofink från England.

2012 – 11 – 06

Återigen en avläsning i Holland av en roskarl. Denna gång en lite äldre då den var drygt fem år gammal. Den märktes på Nidingen den 6 september 2007 och avlästes i Yerseke, Zeeland den 31 oktober. Fågelns ring fotograferades i olika vinklar så att numret gick att läsa.

2012 – 11 – 01

Ringen på en roskarl avlästes i fält i hamnen Ijmuiden på Holländska västkusten den 27 augusti i år. Roskarlen var märkt den 9 augusti och kontrollerades sista gången den 14:e på Nidingen. Under de fem dagarna på Nidingen ökade vikten från 76 gram till 96.

En gammal bergfinkshane som ringmärktes redan den 22 april 2008 på Nidingen kontrollerades den 2 oktober i år av ringmärkare utanför Boden i Norrbotten. Under stationens 27 första år kom endast ett återfynd av bergfink, men de fem åren därefter har det nu kommit sex nya fynd av arten och alla utom ett har varit kontroller av ringmärkare.

2012 – 10 – 29

Svar på fyra utländska kontroller, tre norska och ett tyskt. äldst var en kärrsnäppa märkt i Makkevika inte långt från ålesund på norska västkusten den 28 augusti 2003. Den kontrollerades på Nidingen i somras den 19 juli i en ålder av nio år. återigen en skärsnäppa som förflyttat sig mellan Longyearbyn på Svalbard och Nidingen. Den märktes den 1 september 2011 på Svalbard och kontrollerades några gånger under våren på Nidingen, senast 18 maj.

En gransångare som märktes den 25 april 2011 vid Dividalens fågelstation söder om Tromsö och inte långt från svenska Treriksröset! Den kontrollerades på dagen ett år senare på Nidingen.

Den tyska kontrollen var en rödhake som märktes den 5 november 2011 vid Greifswalder oie vid östersjökusten. Den kontrollerades i våras på nordflyttningen den 11 april, en stor rödhakedag på Nidingen då över 900 fångades.

Ett direktfynd från Spanien av en silltrut. Truten var en av de färgmärkta ungarna som märktes den 2 juli i somras. Nu sågs den på Meiras beach, norr Coruna på Spaniens nordvästspets den 29 oktober.

2012 – 10 – 01

Ytterligare en avläsning från sommarens silltrutungar. Den avlästes den 1 oktober i Saint-Aubin-Sur-Mer beach, strax söder om Seines mynning i Normandie, Frankrike.

2012 – 09 – 24

återigen en grönfink från Nordnorge. Den ringmärktes på Nidingen den 19 oktober 2007 och kontrollerades den 13 augusti i år i Finnvik, Tromsö. Den var alltså fem år.

Se övriga kommentarer den 5 juli 2012.

2012 – 09 – 19

Under årets sommar så färgmärktes 82 silltrutungar med en stor blå färgring på ena benet. På varje ring finns fyra siffror och bokstäver. Den 19 september kom första avläsningen av en individ som tagit sig till Neeltje Jans som ligger i Holland precis på gränsen till Belgien. Silltruten var mörkt den 28 juni och avlästes på Nidingen den 10 augusti.

2012 – 09 – 14

Stationens tredje återfynd av spovsnäppa kom från kusten utanför Ravenna i nordöstra Italien strax söder om Podeltat. Den kontrollerades den 23 juli 2011 men var märkt nästan på dagen tio år tidigare. De tidigare fynden är från England resp. Krimhalvön i Ukraina. Ytterligare ett fynd från Italien då en gransångare kontrollerades den 28 mars 2010 i Canton Magistris utanför staden Verbania strax söder Schweiziska gränsen. Den var märkt 22 april 2008 på Nidingen. Detta var tredje fyndet från Italien av totalt nio. Stationen har ännu inget fynd från Sverige(!)

2012 – 08 – 31

För första gången kontrollerades en grå flugsnappare på ön den 25 maj i våras. Den visade sig vara märkt endast tre dagar tidigare på Helgoland utanför tyska kusten. Stationen har sedan tidigare ett återfynd av arten från mitten av 1980-talet då en hittades död i en skorsten i östergötland.

2012 – 08 – 29

En silltrut som märktes som unge redan i juni 1999 avlästes i fält den 21 augusti i år på Vejers strand i sydligaste Danmark. Drygt 13 år är den hittills äldsta silltruten vi har.

2012 – 08 – 27

En grönfink som märktes den 13 november 2010 kom inte så lång utan återfanns död i Onsala den 15 augusti i år.

2012 – 08 – 24

En av vårens kontrollerade koltrastar hade varit i England under förra hösten och ringmärktes den 14 oktober i St Nicholas at Wade, Kent. Platsen ligger sydväst om Thamesens mynning längst ner i sydvästra England. Kanske var trasten just anländ med tanke på plats och datum. Den kontrollerades på Nidingen den 17 mars.

2012 – 08 – 23

En gammal bofinkhane som märktes 22 september 2010 återfanns nu i våras den 16 april i Edsbyn i Hälsingland. Finken hittades med bruten vinge och avlivades.

2012 – 08 – 22

En ettårig tobisgrissla hittades nydöd i österby hamn på den danska ön Läsö den 3 augusti i år. Den märktes den 25 juni förra året.

2012 – 08 – 09

En färgmärkt fiskmås rastade på sydvästudden denna dag. Snabbt svar visade att den var märkt i Breiavatnet, Stavanger den 15 december förra året.

2012 – 07 – 27

En lövsångare ringmärkt förra hösten den 13 augusti på Hönö utanför Göteborg gästade Nidingen den 8 maj under vårsträcket. En trädgårdssångare stannade också tillfälligt på ön den 1 juni i år. Den var märkt samma dag som lövsångaren ovan, fast märkplats var Ringenäs skjutfält utanför Halmstad. En häckande rödbena som kontrollerades även förra året och nu i vår har tidigare häckat i Båtafjorden norr Varberg och blev där ringmärkt i maj 2008. Under våren i år har ett stort antal tobisgrisslor kontrollerats på Nidingen. En av dessa är en inflyttad från ön Rön, väst Onsalalandet, 14 km norr Nidingen. Den var märkt där den 3 juli 2006. En gransångare som kontrollerades den 12 april i våras var märkt 17 september förra hösten i Klagshamn i Malmö.

En av vårens stora rödhakedagar, den 14 april, då 666 rödhakar ringmärktes har nu gett första fyndet. En rödhake som flög på en fönsterruta i Sätila, 43 km NO om Nidingen endast tre dagar efter märkningen på Nidingen. Vid flera tillfällen har vi fått fynd av järnsparvar som återvänt till Danmark under vårflyttningen. Nu var dags igen. åtta dagar efter att den märktes på Nidingen den 21 april så flög den på en fönsterruta i Jerup på norra Jylland.

2012 – 07 – 12

Två skärsnäppor ringmärkta på Nidingen i november 2008 resp. april 2010 avlästes och kontrollerades i Longyearbyen på Svalbard i juni i år med endast några dagars mellanrum. Listan börjar bli lång med skärsnäppor som pendlar mellan Nidingen och Svalbard. Avståndet mellan platserna är drygt 230 mil.

2012 – 07 – 05

En grönfink som kontrollerades den 21 november förra hösten var en riktigt långväga gäst. Den var märkt i Målselv i Troms fylke, Nordnorge, tre månader tidigare. Stationen har sedan tidigare en kontroll av en grönfink märkt i samma område och en märkt på Nidingen i november 2007 som kontrollerades på exakt samma plats sommaren 2008.

En koltrast med holländsk ring som kontrollerades redan 18 mars i våras hade ringmärkts i Zandvoort i Noord-Holland den 1 oktober 2007. En järnsparv som likaså kontrollerades i våras, den 26 mars, var ringmärkt den 1 september förra året i sydvästra Norge på platsen Giljastölen i Rogaland.

2012 – 06 – 15

En mycket spännande kontroll på en av öns födda tretåiga måsar kom nu från Frankrike. Den föddes och ringmärktes i juni 2008 och avlästes vid fyra tillfällen mellan 3 och 14 juni i år som häckande hane i en koloni i Boulogne-sur-Mer. Platsen ligger 100 mil SV om Nidingen, alldeles söder om Calais vid engelska kanalen. Förutom några danska avläsningar så är detta den första avläsningen av en tretåig mås utomlands i en koloni.

2012 – 06 – 14

En årsunge av större strandpipare som ringmärktes 17 augusti 2008 fotograferades den 31 juli 2010 i Sodankylä, Lapplands län i nordligaste Finland. Strandpiparen var en hane som nu häckade i Sodankylä. Från fotografierna gick det att läsa av ringnumret. Tidigare i år fick vi en annan större strandpipare som också avlästes häckande i Finland , se 2012-01-10.

2012 – 06 – 07

Idag kom svar på fyra danskmärkta fåglar. En rödhake som kontrollerades på Nidingen i höstas den 6 november var märkt endast 23 dagar tidigare på Läsö. Fågeln hade alltså flugit österut på hösten. Två fåglar var ringmärkta på Anholt 7 mil SSV om Nidingen. Den ena var en grönfink som märktes mitt i vintern , den 18 januari 2009 och kontrollerades den 13 november i höstas. Den andra, en blåmes, märktes i höstas den 16 oktober och kontrollerades nu på vårflyttningen den 14 mars. Detta var den tredje märkta blåmesen från Anholt. Den 21 oktober i höstas märktes en koltrast på ön Omä i Stora Bält, 24 mil rakt söder om Nidingen och den kontrollerades i våras den 17 mars.

2012 – 05 – 30

återigen en ny återfyndsart, en gravand. Det är endast 10 märkta gravänder på ön genom åren. Fem av dessa märktes den 13 juni 2009 och nu har en av dessa återfunnits.

Den 21 maj hittades den död vid en ledningsstolpe i Espenäs, Frillesås på Hallandskusten. Det är endast 15 km från Nidingen och nästan rakt öster om.

2012 – 05 – 24

En av vårens kontroller, en sävsparv från 29 mars, visade sig vara märkt förra hösten den 24 september i Skillingaryd, Småland. Av sammanlagt 20 kontrollerade sävsparvar genom åren var detta den endast andra svenska sävsparven. Den tidigare var märkt på Hammarö i Värmland. De flesta andra har ett västligare ursprung och Norgemärkta sävsparvar dominerar.

2012 – 05 – 18

Stationens 25:e fynd av taltrast kom från södra Frankrike i Germignac, Charente-Maritime. Precis som de flesta andra taltrastfynd som var även denna skjuten. Märkt den 1 april 2011 och skjuten den 15 november samma år. En boungemärkt havstrut från juni 2008 har tidigare lästs av i Danmark några gånger i juli 2011 (se 2011-09-12) blev återigen kontrollerad och denna gång i Frankrike. Platsen var Boulogne-sur-mer och ligger strax söder om Calais och datum 8 mars i våras.

2012 – 05 – 07

Att få dubbla kontroller på en individ från olika platser är inte så vanligt. En roskarl som kontrollerades på Englands sydvästspets hösten 2011 ( se 2011-10-25) kontrollerades nu igen, troligen när den rastade på nordsträcket. Den avlästes den 24 april i Den Helder i Holland, en plats varifrån vi fått flera andra kontroller av vadare.

2012 – 05 – 03

Kråka blev ny återfyndsart för stationen. Den märktes som unge den sista maj 2010 och återfanns död den 3 maj i år. Avståndet var inte så långt, endast 11 km upp till Råö på Onsalalandet. Det är endast sex märkta kråkor på ön genom åren.

2012 – 04 – 02

En årsunge av kärrsnäppa som märktes den 24 augusti 2008 på ön kontrollerades nu i vinter den 11 februari. Man kan väl anta att snäppan var på sitt vinterkvarter och platsen var Easington i Humberside på engelska nordostkusten. Fynden av kärrsnäppor från England har minskat påtagligt de senaste åren.

2012 – 03 – 30

En koltrast som märktes en av de stora koltrastdagarna i höstas, den 11 november, hittades nydöd den 29 mars. Fyndplatsen var i Nakskov på Själland i Danmark. Trasten var tagen av rovfågel/uggla. Också ett snabbt fynd.

Stationen har fyra främmande kontroller av ärtsångare sedan tidigare under 80 och 90 talet. Den 26 september 2011 gjordes det femte fyndet, 13 år efter det förra. Den var märkt 16 dagar tidigare på ön Jomfruland utanför Telemarkskusten i södra Norge. Precis från samma ställe kom ett av de tidigare fynden.

2012 – 03 – 29

Då var det dags för ”kattfynd” igen. En rödhake som märktes på Nidingen den 21 maj 2010 togs av katt i Breckerfeld, Arnsberg, Tyskland den 28 mars i år. Verkligen snabbt behandlat fynd.

2012 – 03 – 28

En rödhake som kontrollerades på Nidingen den 13 april 2010 med en holländsk ring, visade sig vara märkt i Wons, Friesland den 16 september 2009.

2012 – 03 – 26

Stationens sjätte fynd av havstrut gjordes i Kalundborg på Själland den 22 mars. Fågeln var en fjolårsunge som märktes på Nidingen den sista augusti. Ett fynd tidigare kom från nästan samma plats på Själland , dessutom har vi ett fynd på Nidingen av en havstrut som var märkt i samma område. En grönfink som märktes den 18 mars förra året kontrollerades nu den 15 mars av ringmärkare i Groningen i Holland. Stationen har sedan tidigare bara två fynd som år sydligare än detta. De fynden ligger i Holland och Belgien. På ön/halvön Quiberons sydspets i franska Morbihan avlästes en roskarl i fält den 20 mars i år som var märkt på Nidingen den 6 september 2009. Frankrike verkar vara ett vanligt land för roskarlar som passerat Nidingen.

En märkare i Sörmland har letat ordentligt i sina papper och hittat en kontroll på en koltrast som gjordes redan 4 augusti 1985. Kontrollen gjordes i Snäckviken utanför Oxelösund och var märkt på Nidingen den 14 april samma år. Den var dessutom kontrollerad på samma plats en knapp månad tidigare, den 9 juli, men den kontrollen kom för nästan 17år sedan.

2012 – 03 – 13

Den 29 oktober i höstas, sista lite större fångstdagen av blåmes, så märktes en blåmes som nu den 11 mars flög i ett fönster på Conricusgatan i kanten av Slottskogen i Göteborg . återigen en som flugit norrut efter att ha varit höstbesök på Nidingen.

2012 – 03 – 05

En häckande fiskmås som märktes den 17 maj förra året, hittades död i Salling. Salling ligger i sydvästra delen av danska Limfjorden. Fynddatum framgår ej, utan endast brevdatum den 29 februari. Detta var det första fyndet av fiskmås å över 13 år.

En silltrutunge som märktes den 28 juni 2002 avlästes den 9 september i höstas i Westkapelle i södra Holland vid kusten. För fyra år sedan lästes det av en annan av stationens märkta silltrutar på samma ställe. Den gången 20 september.

2012 – 03 – 02

På dagen ett år efter att en ung blåmes märktes på Skagen i Danmark så kontrollerades den på Nidingen den 30 september i höstas. Mesen var då en gammal hona. Kanske en blåmes som utvecklat en flyttbeteende? Stationens tredje kontroll av roskarl och även den första norskmärkta, visade sig vara märkt på Revtangen i sydvästligaste Norge. Den märktes den 27 augusti i höstas och kontrollerades endast fem dagar senare på Nidingen. Den stannade några dagar och kontrollerades även den 4 september.

2012 – 02 – 09

återigen en mes som tagit sig till Anholt. Denna gång en blåmes som märktes på Nidingen den 29 september i höstas och 15 dagar senare kontrollerades i Anholts by. Detta var den fjärde blåmesen som antingen har ringmärkts eller kontrollerats på Anholt.

2012 – 02 -03

Ett ”vanligt” fynd av ängspiplärka från Belgien den 2 oktober, då ett ex kontrollerades av ringmärkare i Lebbeke i Oost-Vlaanderen. Den var ringmärkt på Nidingen 17 dagar tidigare. Av de 17 senaste fynden på ängspiplärka så har 14 kommit från Belgien och de allra flesta från oktober.

2012 – 02 – 01

En tretåig mås som märktes sommaren 2005 som bounge, hade inte avlästs sedan märktillfället förrän den avlästes den 2 september 2011 i Hirtshals hamn, norra Danmark. En tobisgrissla som hittades död på Langenwerder på östra Tysklands östersjökust visade sig vara det hittills sydligaste fyndet av stationens tobisgrisslor. Den ringmärktes som bounge i juli 2004 och hittades den 27 oktober samma år, men kom först nu till vår kännedom. Stationens 15:e fynd av rörsångare blev en som kontrollerades på Skagens nordspets i Danmark den sista maj 2011. Den var märkt på Nidingän den 16 juni 2009, vilket är ovanligt sent på säsongen.

2012 – 01 – 27

En av höstens kontroller av blåmesar var en märkt på Hönö den 30 september och kontrollerades på Nidingen 8 dagar senare. På Nidingen stannade den sedan åtminstone en månad då den kontrollerades sista gången den 7 november. En rödstjärt kontrollerades den 31 augusti som gammal hane. Den ringmärktes på Getterön utanför Varberg året innan den 19 september och märktes redan då som en gammal hane.

En av höstens stora koltrastdagar, den 8 november, har nu gett ett fynd. En gammal hane kontrollerades i Rhos-on-sea på Wales nordkust mot Irländska sjön den 10 december. Detta var stationens andra fynd i Wales av koltrast.

2012 – 01 – 19

Den 14 juli 2011 kontrollerades en ungfågel av kärrsnäppa med finsk ring. Det visade sig att den var ringmärkt som bounge i Tauvo i norra österbotten den sista maj. Den har ringmärkts som tillhörande den sydliga rasen schinzii, samma ras som häckar på svenska västkusten.

2012 – 01 – 12

Stationens hundrade fynd av stare blev en som hade drunknat i en vattenho. De flesta vinterfynden av stare brukar komma från Brittiska öarna, så även detta. Platsen var i ett höststall i York, norra England. Den blev funnen den 8 januari i år och var märkt den 18 juni i somras.

Svar på två kontroller av norskmärkta kärrsnäppor som var på ön den 1 resp 9 september. Båda var faktiskt märkta på samma dag, 27 augusti, vid Revtangen i Rogaland på Norges sydvästhörn. Båda var årsungar.

2012 – 01 – 10

årets första fynd blev en större strandpipare som kontrollerades på Trutklobbarna strax söder om Vasa mitt på finska västkusten. Ringen lästes av i fält under två olika dagar vid midsommar på en häckande fågel. Strandpiparen märktes på Nidingen den 2 augusti 2009 som en gammal hane. Detta var det första fyndet av strandpipare från Finland, men vi har sedan tidigare en pullmärkt i Finland som kontrollerades på Nidingen i augusti i början på 1980-talet.