YouTube

100 års ringmärkning lär oss om flyttfåglarna med Thord Fransson chef för Naturhistoriska Riksmuseets ringmärkningscentral
60 minuter 2012-04-11
Anders Melin 4 minuter
Anders Melin 3 minuter
Anders Melin 1 minut
Anders Melin 15 sekunder
Gigi Sahlstrand 8 minuter
Gigi Sahlstrand 1 minut
Patrik Tollgren Lazarov 2 minuter
Pär Löfvenius 12 minuter
Thomas Hedberg 18 minuter
Thomas Hedberg 4 minuter