Varför ringmärks fåglar?

På ön Nidingen utanför Kungsbacka Lat N 57° 18′ 13″ Lon E 11° 54′ 25″ (Se sjökort) har Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) sin fågelstation där fågelstudier och ringmärkning bedrivits sedan 1980. Med sitt geografiska läge i yttersta havsbandet har Nidingen visat sig vara utmärkt för denna verksamhet.

Ringmärkning är den vetenskapliga metod som bygger på att vilda fåglar fångas in och förses med en lätt metallring med ett individuellt nummer. På varje ring finns förutom numret en adress dit den som hittar ringen kan rapportera om fyndet. På svenska ringar står det RIKSMUSEUM STOCKHOLM, vilket är den instans som ansvarar för den svenska ringmärknings verksamheten.

Ringar för fågelmärkning

Varje år flyttar uppskattningsvis 50.000 miljoner fåglar någonstans på jorden. Man beräknar med att cirka 500 miljoner fåglar lämnar norra Europa varje höst. Av dessa fångas en ytterst liten del, där omkring 4,5 miljoner fåglar ringmärks varje år i Europa av cirka 10.000 ringmärkare (Euring 2007). På Nidingen ringmärks årligen cirka 10.000 fåglar av cirka 100 arter. Mer om Euring

Ringmärkningen i Sverige bedrivs av omkring 250 ringmärkare och assistenter vid landets 22 fågelstationer samt av cirka 450 enskilda ringmärkare.

Fågelstationer i Sverige. Till största delen bedrivs den svenska ringmärknings verksamheten på ideell basis men en mindre del av verksamheten används också som metod i vetenskaplig forskning om fåglar. På Nidingen har vetenskapliga studier bland bedrivits på skärpiplärka, tretåig mås, silltrut, tobisgrissla, större strandpipare och skärsnäppa.

 Det finns ingen formell utbildning som ger rätt att ringmärka fåglar utan det vanligaste sättet är att lära sig genom att arbeta tillsammans med redan kunniga märkare till eksempel på Nidingens fågelstation!  Om du är intresserad av att lära dig ringmärka fåglar är du välkommen att kontakta fågelstationen och börja arbeta som ringmärknings assistent.


En broschyr om Nidingens Fågelstation

Läs mer på Riksmuseets hemsida