Toppskarven

KORT HISTORIK OM TOPPSKARVEN VID NIDINGEN

Toppskarv vid ostudden och fyren Lilleland i bakgrunden


1985: en toppskarv flyttade norrut 5.5 och en sträckande sågs 27.8.


1994: 23‐25.5 ett ex rastade.
1995: 8.4, 10.4 samt 12.11 rastade en toppskarv.
1996: 7.4 och 18.4 ett ex rastande.

1997: noterad 27 dagar under perioden 27.3‐4.11 med 1‐6 ex.
1998: noterad åtta dagar under perioden 8‐23.4, en obs 13.5 samt tre under
hösten.
1999: tre fynd av ett ex under året men sex toppskarvar sågs 20.12 under ett
tillfälligt besök på ön.


2000‐2002: fortsatt ökning av fynden och antalet individer.
2003: bästa hösten dittills med 26 obsdagar och upp till 20 toppskarvar.
Stationen var dock obemannad under första hälften av både september och
oktober.

2004 ‐ genombrottsåret!
När stationen öppnade för säsongen i mars fanns sex individer på ön och sedan
sågs arten i princip dagligen med 1‐14 ex till slutet av maj. Observationerna
fortsatte och från sensommaren dagligen med topp(!)noteringarna 84 ex den
29 oktober, 74 ex den 31 oktober och 60 ex den 2 november.
Under ett tillfälligt besök på ön den 10 december, konstaterades 30 stationära
toppskarvar.


2005‐2009 har utvecklingen fortsatt och befästs

2005: högsta vårantal noterades den 22 mars med 12 toppskarvar
och högsta höstnotering den 17 oktober med 74 ex.


2006: högsta vårnotering gjordes den 20 februari med 35 ex och 22 ex 7‐9 maj.
Högsta höstantal noterades den 9 oktober med 123 toppskarvar.


2007: högsta vårantal inräknades den 5 april med 43 ex och bästa höstnotering
noterades den 15 september med 230 ex (All‐Time‐High) men ännu den 7
november obsas 200 toppskarvar.


2008: högsta vårnotering det året var 60 ex den 16 mars.
Under sommaren sågs 50 toppskarvar 22 och 26 juli och höstbästa noterades i
dagboken den 2 november med 170 ex.


2009: högsta vårantal sågs den 21 mars med 55 toppskarvar och under
sommaren noterades 43 ex den 29 juli och 54 ex den 2 augusti.
Bästa notering under hösten gjorde den 28 oktober med 172 toppskarvar.

Nidingen den 10 november 2009
Sammanställt av Göran Andersson


BILAGA:
SKARVARNA PÅ KLOCKFOTSREVET ‐ tisdag 10 november 2009 kl 07:45‐10:15

07:45 finns inga skarvar på Klockfotsrevet.
07:48 landar en storskarv.
07:51 passerar första toppskarven på väg mot SV, men skarvpendeln från
övernattningsskären långt norr om Nidingen, tycks ha svårt att komma igång.
07:55 landar två toppskarvar.
08:02 tre topp‐ och två storskarvar står på revet.


08:30 allt fler toppskarvar på väg in mot Nidingen från norr, men endast
enstaka eller parvis. I stället för att som vanligt pendla ner till fiskevattnen i
sydväst, har toppskarvarna troligen landat norr om ön denna morgon. Först
efter lyckat fiske drog de en och en till Klockfotsrevet.


08:45 står 31 topp‐ och fyra storskarvar på plats,
09:15 är antalen 83 respektive 3,
09:45 rastar 93 topp‐ och sex storskarvar,
10:15 noteras 101 respektive 3 på Klockfotsrevet.


Göran Andersson