Återfynd 2014

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

Egna märkningar

Främmande kontroller

2014 – 12 – 17

En ung kärrsnäppa som ringmärktes den 2 september 2011 kontrollerades den 1 augusti i år av ringmärkare på ön Vlieland utanför den holländska kusten. Detta var det tredje fyndet av de 750 kärrsnäppor som ringmärktes 2011, alltså ett fynd på 250 märkta. För ett par tiotal år tillbaks så blev det tre återfynd per hundra märkta.

2014 – 12 – 16

Återigen tre avläsningar från Malaga i södra Spanien av silltrutar. Alla tre var årsungar och avlästes i månadsskiftet oktober/november. Se även fynd 9 december.

2015 – 12 – 15

Den 9 december sågs en roskarl för tredje vintern i rad i Salthouse, Norfolk på engelska ostkusten. Den ringmärktes på Nidingen den 7 september 2012 och har sedan avlästs på samma vinterplats  både 2012, 2013 och nu 2014.

2014 – 12 – 12

Den rödbena som kontrollerades på Nidingen den 13 juli 2012 var märkt i Lago de Santoandré, strax söder om Lissabon i Portugal redan den 14 september 1997. Rödbenan var alltså 15 år vid kontrolltillfället, en aktningsvärd ålder. Stationen har sedan tidigare en kontroll av en italienskmärkt rödbena som blev över 14 år, den var dessutom häckfågel på Nidingen. En årsunge av silltrut avläses både 1 och 14 oktober i Le Tanchet mitt på franska västkusten. Kanske en viktig rastplats för silltrutarna, för stationen har tidigare haft avläsningar från denna plats.

2014 – 12 – 10

En årsunge av tobisgrissla återfanns igår, 9 december, nyligen skjuten och död på ön Sejerö som ligger alldeles utanför nordvästdelen av Själland i Danmark. Senast stationen fick en rapport på en skjuten tobisgrissla var 1993. Under 1970-talet och början av 1980-talet var jakt på tobisgrissla en påtaglig dödsorsak när fynden kom.

2014 – 12 – 09

Avläsningar av fyra silltrutar i Malaga hamn i sydligaste Spanien från november och början av december. Tre av dem var födda i somras och den fjärde var född 2013. Den individen hade även setts i hamnen den 23 augusti och nu senast den 22 november, kanske en långstannare i området.

2014 – 12 – 08

En lite sent inkommen avläsning på en silltrut från 2013. Den avlästes på sin första höstflyttning den 19 oktober i Katwijk aan zee vid holländska kusten. Dagen efter sågs den ytterligare några km längre söderut.

2014 – 12 – 04

En skärsnäppa som ringmärktes den 19 maj 2014 som gammal fågel sågs nu i höstas den 28 november i Rödbyhamn på sydligaste Själland.

2014 – 12 – 01

På samma plats som myrspoven nedan var märkt så kontrollerades där en annan myrspov som var märkt på Nidingen 2 oktober 1987 och kontrollerades där i Oude Schulpweg den 30 april 2014. Myrspoven var alltså nästan 27 år när den kontrollerades, vilket är svenskt rekord för myrspov. Det tidigare rekordet var på drygt 19 år. Engelsmännen har dock några ännu äldre på över 30 år och med topp på drygt 33 år. Eftersom den nu aktuella myrspoven kontrollerades så får vi väl hoppas att den hörs av ytterligare någon gång om några år.

2014 – 11 – 24

En färgmärkt myrspov med fyra färgringar kontrollerades på Nidingen den 15 augusti i höstas med en holländsk ring också. Den var märkt i Oude Schulpweg, Castricum utmed holländska västkusten den 4 maj 2011. Några ytterligare avläsningar på fågeln har vi inte fått reda på. Detta var stationens första kontroll av en myrspov.

2014 – 11 – 19

Ett långväga fynd av roskarl kom från Cadiz i sydligaste Spanien den 13 oktober. Roskarlen var märkt den 22 augusti 2013 på Nidingen. Förutom ett fynd från Guinea Bissau i november 1989 som var på 5600 km, så är detta det näst längsta på 2660 km. Stationen har även en kontroll av en långväga roskarl, som märktes i Banc D`Arguin i Mauretanien, vilket ligger 4760 km från Nidingen, se fynd 2014-09-09.

2014 – 11 – 11

Sex silltrutar avlästa i Danmark, Holland, Frankrike, Portugal och Gambia. Tre av individerna var sedda på Vejers strand vid Blåvandshuk i sydvästra Danmark. Två av dem var årsungar och den tredje var född 2012.  Den senare individen var också sedd både 2012 och 2013 i Frankrike. Den fjärde individen var i Tilburg inne i Holland som drygt ettåring 2013 och några månader senare sågs den i Meiras på spanska nordvästspetsen och nu i sommar den 1 augusti avläsas den i Torreira i norra Portugal. Den femte individen sågs också som ettåring den 4 september 2014 på den allra västligaste delen av Frankrike. Till slut den sjätte individen som är den hittills mest långflyttande av stationens silltrutar. Den sågs den 8 november 2013 i Tanji fågelreservat i södra Gambia!

2014 – 11 – 05

För tredje gången kontrollerades en danskmärkt bofink som var märkt på Anholt, alla har varit hanar. Denna bofink var märkt den 22 september 2012 och kontrollerades på Nidingen 13 mars 2014.

2014 – 10 – 31

Den Belgiska trädgårdssångaren som kontrollerades på Nidingen den 4 juni i våras var märkt i Liege den 15 augusti 2012. Den sydväst/nordostliga flyttningsriktningen hos trädgårdssångarna är väldigt påtaglig på stationens 13 kontroller av främmande ringar.

2014 – 10 – 27

Silltrutarna slog till stort. Fjorton avläsningar av tio individer samt en död silltrut. Fem var märkta 2012, tre vardera 2013 och 2014.  Avläsningarna kom från sex olika länder, Tyskland, Holland, England, Frankrike, Portugal samt Spanien. En ettårig individ hade tagit sig upp till norra Tyskland och avlästes i St Peters-Ording vid fyra tillfällen mellan sista juli och sista september, alltså en långstannande 2K-fågel. Ytterligare två individer avlästes på samma lokal under september och oktober, en årsunge och en tvååring. Den individ som hade tagit sig längst var en som hittades nydöd i Albufeira i södra Portugal.

Svar på en Italiensk kungsfågel kom också. Den var märkt i Fregona i nordöstra delen av Italien den 26 oktober 2013 och kontrollerades på Nidingen den 11 april i våras. Det är 1253 km mellan platserna. En imponerande sträcka för en liten kungsfågel att ta sig. Sedan tidigare har stationen en kontroll av en Kroatisk kungsfågel som märktes bara ett 10 tal mil från den nu aktuella.

2014 – 10 – 22

En silltrut som avlästes på Nidingen den 26 augusti i somras och även för ett par år sedan, var märkt den 8 juli 2006 vid Farsund, Vest-Agder, i sydligaste Norge.

Tre franskmärkta småfåglar kom det svar på, två lövsångare och en rörsångare,. Rörsångaren var märkt den 17 augusti 2012 i St Vigor D’ymonville vid Seines mynning väster om Paris och var på Nidingen den 25 maj i år. Lövsångarna var båda märkta i augusti, den ena 23 augusti 2012 och den andra 29 augusti 2013. De kontrollerades med en veckas mellanrum i maj, 7:e respektive 14:e. Dessa tre kontroller är de första franska småfåglar som har kontrollerats på Nidingen förutom tre sävsparvar genom alla år. Det kanske antyder att man ökat småfågelmärkningen i Frankrike på senare år.

2014 -10 – 17

Återigen ett gäng avlästa silltrutar. Först en unge från 2012 som nu vid två års ålder tagit sig tillbaks till födelseområdet. Den sågs på Nidingen den 29 juli för att två dagar senare avläsas på Morups Tånge. Sommaren innan , den 19 juli, sågs den här individen i norra Frankrike vid Lewarde. En annan individ som märktes sommaren 2013 sågs nu den 29 augusti som ettåring i nordvästra Tyskland nära gränsen till Holland. På ännu en silltrut gjordes det en dubbelavläsning. Den märktes sommaren 2012 och som ettåring sågs den i Tilburg, södra Holland den 14 juli och tre månader senare, den 16 oktober, så avlästes den i Meiras allra längst upp i nordväst på Spanien.

2014 – 10 – 13

En sex år gammal tobisgrissla hittades på Anholts strand, sju mil söder om Nidingen, den 2 september i år. Den var märkt som bounge på Nidingen.

Två silltrutar, märkta som ungar den 2 juli 2012 respektive 21 juli 2014, avlästes i Gavanha reservatet strax söder om Porto i norra Portugal. Den första avlästes vid två tillfällen, dels den 4 februari 2013 och dels den 11 april 2014, alltså med mer än ett års mellanrum. Den andra avlästes 6 oktober 2014. En tredje silltrut blev avläst i Honnington, Suffolk i sydöstra England den 8 september nu i höst. Den var märkt i juli 2012.

2014 – 10 – 07

En årsunge av roskarl kontrollerades 12 dagar efter märkningen på Nidingen på den holländska ön Schiermonnikoog. Den märktes den 15 augusti och kontrollerades den 27:e. Detta var det 9:e fyndet i Holland av roskarl och sju av dem är gjorda i augusti eller september, de övriga två i oktober och april. Det verkar alltså som de bara rastar i Holland och sedan fortsätter sin färd.

2014 – 09 – 23

Återigen två silltrutar avlästa, denna gång i Holland. Båda är årets ungar och märkta i månadsskiftet juni/juli. Den ena avlästes i Maasvlakte den 14 september och den andra i Scheveningen. Båda platserna ligger vid kusten i södra Holland strax norr

2014 – 09 – 15

En silltrutunge märkt sommaren 2013 avlästes sista gången 26 augusti på Nidingen och efter 33 dagar avlästes den på Playa de Santa Cruz, Oleiros i nordvästligaste delen av Spanien. Närmaste vägen dit från Nidingen 2099 km. Om truten genar över södra Danmark och sedan följer kusten blir det i storleksordning 1000 km till. Då hamnar vi på en medelhastighet av ca 100 km per dag för truten.

2014 – 09 – 10

En gammal bekanting hörde av sig igen. En havstrut som märktes på Nidingen som bounge i juni 2008 avlästes nu för minst 15:e gången i Port, Boulogne sur mer vid Calais i Frankrike. Samma ställe som ett par tretåiga måsar födda Nidingen har slagit sig ner.

De senaste rapporterade avläsningarna av havstruten gjordes i december, januari och februari den gångna vintern.

2014 – 09 – 09

Den 4 september sågs en tretåig mås i Hirtshals hamn på danska nordkusten. Den var märkt på Nidingen som bounge drygt sju år tidigare. De senaste åren har denna individ häckat på Nidingen.  En vecka före avläsningen sågs troligen samma mås, även då i Hirtshals hamn, men sista siffran i numret på ringen gick då ej att läsa.

I mitten av juli gjordes en spännande kontroll. Det var en roskarl som hade en holländsk ring. Nu kom uppgifter om märkningen och det visade sig att roskarlen var ringmärkt i Iouik, Banc D`Arguin i Mauretanien den sista november 2005! Den var märkt som drygt ettåring och var alltså nio och ett halvt år vid kontrolltillfället.

2014 – 09 – 04

Återigen en roskarl som avlästes i Den Helden i Holland. Detta var den fjärde roskarlen som avlästes i Den Helden av totalt nio holländska fynd. Denna avlästes den 19 augusti i år och var ringmärkt den 11 maj 2011.

2014 – 08 – 26

Två stycken, båda tvååriga, silltrutar avlästes i Sankt Peter Ording på nordvästtyska kusten i Schleswig-Holstein. De avlästes 22 resp. 24 juli nu i sommar och ingen av dem hade eller har haft färgring utan båda avlästes på den lilla metallringen. De var ringmärkta i månadsskiftet juni/juli 2012 som ungar.

2014 – 08 – 25

För tionde gången kontrollerade Ottenby fågelstation en kärrsnäppa som tidigare varit märkt på Nidingen. Denna individ var märkt som årsunge den 5 september förra året och kontrollerades nu i sommar den 11 juli. Andra hållet, att den varit märkt på Ottenby och sedan kontrollerats på Nidingen, finns sex stycken kärrsnäppor.

2014 – 08 – 21

En rödhake som märktes på Nidingen den 8 april i år flög på en fönsterruta 12 dagar senare i Koivula, Åbo i sydvästra Finland. Rödhaken hade flugit minst 69 mil från Nidingen till Finland. Detta var endast det andra finska rödhakefyndet.

2014 – 08 – 11

En sjuårig tretåig mås avlästes i Hirtshals hamn på danska nordkusten den 7 augusti. Denna mås häckar på Nidingen och har gjort så några år.

2014 – 08 – 06

Kring mitten av april gjordes ett flertal kontroller på Nidingen av främmande ringar. En järnsparv som kontrollerades den 8 april var märkt föregående höst den 19 september i Månsarp strax söder om Jönköping. En gransångare som märktes på Getterön i Varberg den 18 juli 2013 kontrollerades på Nidingen den 11 april och märkligt nog var det samma person som både ringmärkte och kontrollerade fågeln. Dagen efter, alltså 12 april, kontrollerades både en gärdsmyg och en rödhake. Gärdsmygen var ringmärkt vid Hammarö fågelstation i Värmland den 8 september året innan och rödhaken vid Blentarp i sydöstra Skåne den 25 september 2011.  Det är andra gånge som en gärdsmyg från Hammarö kontrolleras på Nidingen. Förra gången det hände var i april 2001.  Ytterligare en gransångare kontrollerades i april på Nidingen. Denna gång den 20 april och den var märkt ett år och två dagar tidigare i Falsterbo. En rödhake som nästan uppnått en ålder av fyra år kontrollerades den 26 april som gammal hane. Den var märkt på Gedser odde, sydspetsen av Själland i Danmark den 22 september 2010.  Så var det dags för en Skagenmärkt fågel igen. Denna gång en sävsparvshane som var märkt den 7 oktober 2010 och kontrollerades den 29 april nu i våras. Den var alltså också nästan fyra år vid kontrolltillfället. Av återfynd och kontroller av stationens 37 sävsparvar så finns det bara en som varit äldre. Två danska silltrutar med färgringar som båda varit avlästa tidigare år sågs i år igen. En var märkt som bounge på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn i juli 2008 och den andra också som bounge men vid Blåvandshuk söder om Esbjerg i juli 2009. Båda lästes vid två tillfällen vardera april och maj resp. juni och juli. En dansk havstrut lästes också av i fält. Det var en som märktes som bounge på Nordre Rönner norr om Läsö, sex mil väster om Nidingen, i juli 2013. Den avlästes på Nidingen den 16 april.

2014 – 08 – 05

En av årets unga starar är redan funnen. Den märktes 15 juni på Nidingen och fastnade i en trådhärva i ett taggtrådsstängsel. Fyndplats Malmö oljehamn den 3 augusti.  En rörsångare som kontrollerades den 4 juni i våras med svensk ring visade sig vara märkt i Kvismaren, Närke den 10 augusti 2012. Den märktes då som en ettårig hona och var alltså tre år vid kontrolltillfället. Samma dag som rörsångaren kontrollerades togs också en kontroll av en svenskmärkt rödstjärt. Den visade sig vara märkt som bounge i Bureå i Västerbotten den 10 juli 2013. Detta är stationens första kontroll av en pullmärkt rödstjärt. Det är den nordligaste rödstjärtskontrollen. Stationen har sedan tidigare ett nordligt återfynd av en rödstjärt från Ritsemjokk i Lule lappmark från augusti 1982.

2014 – 08 – 04

Två skärsnäppor märkta på Svalbard den 1 september 2011 respektive 23 september 2012 kontrollerades på Nidingen i maj i år, den 19:e resp. 8:e. Båda var på ön även föregående vår och den ena även våren 2012, se tidigare fynd 2013-09-13.

2014 – 07 – 29

Här kommer årets åldring. En tobisgrissla som blev precis 25 år! Den märktes juni 1989 och hittades nu den 1 juli 2014. Fyndplatsen var norr om Sonnerups skog på Själland i Danmark. Fågeln rapporterades som en svart simfågel så den bör ha varit rätt nydöd.

Detta är den äldsta tobisgrisslan som stationen fått återfynd på. En egen kontroll på en häckande fågel har blivit äldre.

2014 – 07 – 23

Här kommer årets fynd! Som tidigare har rapporterats, se fynd 2014-06-26, så häckar det en tretåig mås i Boulogne Sur Mer, Calais i nordvästra Frankrike. Nu kom rapport om en till i samma koloni! Denna är avläst i april flera gånger som häckande hona. Den föddes 2009 och var nu fem år gammal. Det kanske konstigaste av allt är att de två måsarna är födda i samma bo fast med ett års mellanrum! Vad är oddsen på att två måsar från samma bo men med ett års mellanrum hamnar i en koloni 100 mil bort i Frankrike!! Kan möjligen föräldrafåglarna ha något med detta att göra?

2014 – 07 – 22

En tretåig mås hittades nydöd vid Hirtshals fyr på nordvästra Jylland, Danmark den 12 juli i år. Den var märkt som bounge på Nidingen i juni 2009 och är inte sedd sedan den lämnade ön. Den hade troligen slagit sig ner i någon dansk koloni, om den ens hade hunnit häcka vid sina fem års ålder.

2014 – 07 – 11

Det kan ta sin tid ibland innan informationen kommer fram. Nu kom svaret på en rödhake som kontrollerades på Nidingen den 11 april 2011! Den var märkt i Sevilla i Spanien den 5 februari 2011. Vid denna tidpunkt får man väl förmoda att den var på övervintringsplats. Detta var den tredje spanienmärkta rödhaken som kontrollerats på Nidingen.

2014 – 07 – 04

Skärsnäppornas starka koppling till Svalbard bekräftades igen. Den 28 maj kontrollerades en snäppa i Longyearbyen. Den var märkt den 20 mars 2011 på Nidingen och kontrollerades ytterligare tre gånger det året i mars på ön, men är sedan inte registrerad.

Två udda fynd av kärrsnäppor kom från Portugal. Den en kontrollerades den 28 mars och den andra 9 april, båda 2013. Den första var märkt som årsunge den 9 september 2011 och den andra som ettåring den 29 maj 2012. Sedan tidigare har stationen bara ett fynd från Portugal, januarifynd från 1996, på nästan 130 fynd.

2014 – 07 – 01

En större strandpipare som ring och färgmärktes den 28 mars 2010 på Nidingen avlästes på sina färgringar som häckande i Fredrikshamn, Danmark den 8 juni i år. Samma fågel sågs även förra året häckande på samma plats.

2014 – 06 – 26

För tredje året i rad avlästes en tretåig mås i Boulogne Sur Mer i närheten av Calais i nordvästra Frankrike. Måsen är nu sex år gammal och avlästes minst fem gånger under mars och april i en koloni. Se även fynd 2013-09-03 och2013-06-12.

2014 – 06 – 17

En stare som faktiskt hade uppnått en ålder av fem år hittades död i Kärna, väster om Kungälv den 26 maj. Den var märkt på Nidingen den 23 april 2010 som ettåring.

Återigen en blåmes kontrollerad i Skagen på Danmarks nordspets. Detta var den fjärde blåmesen som kontrollerades där på bara några år. Den här kontrollen gjordes den 6 maj 2013 och var märkt på Nidingen den 5 oktober hösten innan.

2014 – 05 – 19

En koltrasthona kontrollerades på engelska ostkusten vid Kilnsea, Humberside den 16 mars, troligen strax innan avfärd mot Norden. Den vägde 20 gram mer vid kontrolltillfället än när den märktes den 20 april 2013. Kanske ett tecken på att den var redo för avfärd?

2014 – 05 – 13

På ön Wangerooge bland de Östfrisiska öarna i Tyskland kontrollerades en roskarl genom avläsning från fotografier den 24 augusti 2013. Den var märkt den 11 augusti året innan. Detta var den tredje kontrollen i Tyskland. De två tidigare har varit Wismar, Rostock i Östersjön.

2014-05-06

En rödhake som märktes den 18 april 2011 återfanns nu den sista april som trafikoffer på vägen mellan Rättvik och Leksand i Dalarna. Detta var endast det andra rödhakefyndet från Dalarna. Det första kom 1980 och var det första fyndet stationen fick på rödhake. Nu finns 108 fynd.

2014-04-08

För första gången på över ett och ett halvt år så kom ett återfynd på tobisgrissla. Detta var det första fyndet av de senaste två årens märkningar på 415 ungar. Återfyndsfrekvensen hos tobisgrissla och många andra arter har minskat kraftig. Som jämförelse kan nämnas att av de 1100 tobisgrisslorna som märktes på 1970 talet på Nidingen, så har de givet 99 fynd!  Kanske har jakten minskat men nätfiske och strandfynd borde ju inte minska så mycket.

2014-03-28

Stationens tolfte gärdsmygsfynd kom från Polen. Gärdsmygen märktes på Nidingen den 16 april förra året och kontrollerades under hösten den 15 oktober i Darlowo på polska Östersjökusten. En västlig nordflyttning på våren och en östlig höstflyttning har vi sett förut hos en del arter.

En ny avläsning på en av förra sommarens silltrutungar. Denna individ avlästes i Katwijk aan zee i södra Holland den 19 oktober i höstas.

2014-03-26

Ytterligare en av förra vårens kärrsnäppor från massmärkningen i slutet av maj har nu kontrollerats. Den här individen fångades och kontrollerades av ringmärkare i Corks hamn på Irlands sydostkust den 5 januari. Den märktes på Nidingen den 29 maj. På samma fyndplats kontrollerades en annan Nidingenmärkt kärrsnäppa i januari 2013, se fynd den 21 januari 2013.  Kärrsnäppefynd på Irland är ovanliga, se även ringmärkningscentralens sida.

En ung större strandpipare som ringmärktes på Nidingen den 22 juli 2009, kanske en unge född på ön, kontrollerades den 18 september 2013 i Eastoke på engelska sydkusten. Den färgmärktes också i England, så nu återstår att se om det dyker upp någon okänd färgmärkning på Nidingen.

2014-03-25

Det har varit få avläsningar av förra årets färgringmärkta silltrutar, men nu kom ett fynd i alla fall. Den 17 oktober avlästes den i Ondarroa på spanska nordkusten mot Biscayabukten. På nästan samma plats fick vi ett annat återfynd av en silltrut i november 2005, men den var trafikdödad.

2014-03-24

Den tretåiga måsen som har utvandrat till Frankrike och slagit sig ner i en koloni i Boulogne sur Mer har återigen setts. Den 22 mars avlästes den i kolonin där den häckade förra året, se tidigare återfynd 12 juni och 3 september 2013. Måsen blir sex år nu i sommar.

2014-03-10

Blåmes Hona 10 märkt: 2012-10-06

Återfynd: 2014-03-07 Plats: DANMARK, NORDJYLLAND, SKAGEN, GRENEN, SYLVIASTI

fångad och släppt.  Förfluten tid: 1 år 152 dagar, Avstånd: 91 km

2014-03-07

Tretåig mås Bounge , 2 ungar i kullen: 2012-06-18

Återfynd: 2013-07-17 Plats: DANMARK, NORDJYLLAND, THY, HANSTHOLM HAVN

Förfluten tid: 1 år 29 dagar, Avstånd: 200 km

2014-03-03

En av 2012 års färgmärkta silltrutar har avlästs några gånger på Sicilien. Först två gånger i november, 2:e och 16:e, och sedan även den 13 januari 2014. Truten har troligen varit platsen trogen en längre tid. På samma plats fick vi även ett återfynd föregående vinter då en död hittades i mitten av december, se fynd 22/1-13.

2014-02-28

Stationens 38:e bofinksfynd och det första på två år kom från Danmark. Den här bofinkshonan var märkt som gammal hona den 9 april 2009 och kontrollerades den 28 oktober 2013 i Skagen på Danmarks nordspets. Med tanke på att den här var född 2007 eller tidigare var den över sex år vid kontrolltillfället. Den äldsta kända i Sverige blev över 11 år.

2014-02-21

En gråsiska ringmärktes den 10 oktober förra året i Vindafjord, Rogaland i sydvästra Norge och kontrollerades 22 dagar senare på Nidingen. Både märkare och kontrollör var överens om att det rörde sig om rasen cabaret. Detta var stationens sjunde kontroll av gråsiska. Den första kontrollen tog det 31 år att få, medans de senaste sex kontrollerna har kommit på lite drygt två år.

2014-02-17

Vid fågelstationen Jomfruland på norska sydostkusten avlästes en skärsnäppa den 13 februari. Samma individ avlästes nästan på samma ställe i november 2012, se fynd även 2012-02-12. Den märktes den 19 maj 2002 och är sen kontrollerad 11 gånger på Nidingen.

2014-02-14

Stationens 106:e fynd av rödhake gjordes i Belgien. Det var åttonde fyndet i Belgien och sex av dessa har varit kontroller. Den här kontrollen gjordes i Rijkevorsel, Antwerpen den 27 september och den var märkt endast två veckor innan.

2014-02-05

En kärrsnäppa märkt på Nidingen som årsunge den 19 september 2012 tog en östligare höstflyttning 2013 och kontrollerades i Ujscie Wisly inte långt från Gdansk i Polen den 20 juli.

2014-01-20

Den 7 oktober 2010 ringmärktes en ung järnsparv på Nidingen och den 17 oktober 2013 så kontrollerades den på Anholt 70 km söder om Nidingen. Den har tydligen haft samma kurs men använt en annan rastplats denna gång tre år senare.

2014-01-15

Under hösten 2013 avlästes ett antal färgmärkta individer i fält på Nidingen. Nu kom svaret på tre. En skrattmås som avlästes den 20 augusti var märkt i Oslo den 15 juni som bounge. En havstrut som märktes på Nordre Rönner utanför Läsö i Danmark den 6 juli var också bounge och avlästes på Nidingen den 9 september. Den tredje individen var en skärpiplärka som avlästes den 25 oktober och var märkt den 9 september i Makkevika, Möre & Romsdal i mellersta Norge.

En annan norsk kontroll var en lövsångare som fångades på Nidingen den 12 september. Den var märkt endast fem dagar tidigare på Fornebu Storöya inte långt från Oslo.

För andra gången fick stationen en gråsiska märkt i Skagen på danska nordspetsen. Den var märkt den 11 juni och kontrollerades den 17 oktober. På båda platserna bestämdes den till rasen cabaret.

2014-01-08

Året börjar bra med sex återfynd och svar på fyra främmande kontroller. Det sjunde återfyndet av skärpiplärka från Holland gjordes den 2 oktober i Westkapelle nere i sydvästra delen av landet. Ringen blev avläst i fält med kikare. Den var märkt endast 12 dagar innan på Nidingen. Två andra individer som det blev snabbfynd på, var två sävsparvar. Den ena kontrollerades på Getterön den 1 oktober endast 50 timmar efter märkningen på Nidingen och den andra blev tagen av katt i Skånes Fagerhult den 27 september, en vecka efter märkningen. Stationens andra fynd av gråsiska kom från Falsterbo den 14 november. Den var märkt 30 dagar tidigare. En bergfink som märktes den 12 oktober vände åter mot norr och krockade med en fönsterruta i Forsbäck, längst in i Kungsbackafjorden, tre dagar senare. Den överlevde och släpptes igen. Även en grönfink vände inåt land igen och blev dödad av en skata enligt upphittaren i Rossared,Fjärås. Man kan undra hur skatan har lyckats få tag på grönfinken. Om grönfinken varit sjuk eller kanske också krockat med fönsterruta. Den märktes den 22 november och hittades den 28:e i samma månad.

En ny kontrollart blev en toppskarv som var färgmärkt och avlästes i fält den 4 september. Den var märkt på Väderöarna i Bohuslän den 20 juni som unge. Troligen sågs samma individ någon vecka tidigare på Nidingen men då gick inte färgringen att läsa av. Den 29 september hittades en död tobisgrissla på Nidingens ostudde som var märkt den 1 juli 2011 på Yttre Tistlarna i Göteborgs södra skärgård. Två fåglar som båda var märkta i Örebrotrakten kontrollerades i oktober. Dels en blåmes som var märkt i Rynningeviken den 21 september 2012 och kontrollerades på Nidingen den 6 oktober nu i höstas och den andra var en sävsparv som märktes i Kvismaren den 29 april 2012 och sedan fångades på Nidingen den 15 oktober 2013.