Återfynd 2021

 

 

Främmande kontroller

 

 

 

 

 

ÅTERFYND OCH KONTROLLER

 

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingen märkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har kontrollerat på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

 

                                            2021 – 01 – 18

Några bilder av skärsnäppor fotograferade på Väderöarna i Bohuslän, plockades fram ur gömmorna hos en fotograf. Flera av dessa snäppor var märkta, bland annat några norska, någon dansk och fyra märkta på Nidingen. En var märkt 2012 och avlästes i februari 2015 på Väderöarna. En annan var märkt i april 2019 och avlästes 22 december 2019. Ingen av dessa två finns det några övriga rapporter på. En som märktes på Nidingen i maj 2013 har kontrollerats på Nidingen i maj både 2014 och 2015 samt november 2015, men därefter har den inte setts till förrän på Väderöarna den sista oktober 2019. Den fjärde avläsningen var en skärsnäppa som märktes 10 mars 2014 och som kontrollerades många gånger under vårarna 2014 och 2015. Den 4 oktober 2015 fotades den på Väderöarna för att i april 2017 åter kontrolleras på Nidingen. I maj 2018 och 2020 var den åter på Nidingen.

 

                                            2021 – 01 – 19

En något udda kontroll gjordes den 17 juni i somras av en tyskmärkt lövsångare. Att se lövsångare vid denna tidpunkt på året är rätt ovanligt då det är mitt i häckningssäsongen. Den här lövsångaren var märkt endast tre dagar tidigare på Helgoland ute i tyska bukten och var alltså på nordflyttning!

 

                                            2021 – 01 – 25

Den 30 december hittades en gråtrut som dött i en vattenbehållare i Horsens i sydöstra Danmark. Det låter lite konstigt att en gråtrut skulle ramla i ett vattenkar och drunkna, så den verkliga orsaken till att den dött är oklar. Truten hann bli sju och ett halvt år då den märktes som unge den 1 juli 2013.

En blåmes som märktes den 15 oktober 2017 kontrollerades i Knallekilen, Onsala nästan på dagen tre år senare, den 18 oktober.

Vid Warnemünde utanför Rostock i norra Tyskland så avlästes en skärsnäppa den 17 januari i år. Två vintrar tidigare sågs den på samma plats. Den märktes den 23 mars 2018. En annan skärsnäppa fotograferades på Väderöarna i Bohuslän den 9 november i höstas som var märkt på Nidingen den 3 maj 2012, alltså en rätt gammal individ. Den har tidigare setts på Kragerö i sydöstra Norge i mars 2016.

 

                                            SILLTRUT JANUARI

Spanien dominerade som vanligt, denna månad med 19 rapporter och därefter kom Nederländerna och Frankrike med tre vardera, Belgien med två samt Tyskland och England med var sin.

                                            2021 – 02 – 05

En kontroll av en järnsparv som gjordes på ön den 10 oktober i höstas var märkt i Grosshamn på Ramvikslandet i Bohuslän. Den märktes den 28 augusti och var vid märktillfället stjärtlös. Vid kontrolltillfället hade den normal stjärt igen.

 

                                            2021 – 02 – 15

I Warnemünde utanför Rostock i norra Tyskland avlästes en ny skärsnäppa den 1 december. Den var märkt på Nidingen den 23 mars 2018 som ungfågel. I Warnemünde har en annan skärsnäppa avlästs vid flera tillfällen under olika vintrar.

 

                                            2021 – 02 – 25

Med hjälp av en metalldetektor så hittades en gammal ring nere i marken i Bodelwyddan i norra Wales. Ringen hade suttit på en stare som ringmärktes i juni 1989 och hittades i slutet av januari 2021.

 

                                            2021 – 03 – 05

Två kontroller från Store Färders fågelstation i Oslofjoden. Den ena var en ärtsångare som kontrollerades den 26 maj 2020 och den var faktiskt kontrollerad på samma plats även året innan. Då den 25 maj och 28 juni, vilket bör innebära att den sannolikt var på häckningsplats. Den var märkt på Nidingen den 19 maj 2019.

Den andra fågeln var en ängspiplärka som kontrollerades den 1 maj 2020. Den var märkt på Nidingen 22 september 2016. Detta var det första fyndet från Norge av en ängspiplärka märkt på Nidingen. Stationen har dock en kontroll av en norskmärkt ängspiplärka sedan tidigare, märkt i Tromsö i augusti 2007 och kontrollerad två månader senare på Nidingen.

 

                                            2021 – 03 – 11

För tredje vintern i rad så fotograferades samma koltrast i en trädgård i Bracknell, Berkshire som ligger några mil väster om London. De tidigare vintrarna har han setts i januari och december. Denna gång blev det den 18 februari, se även 2019–01–14 och 2019–12–18. Hanen märktes 13 mars 2016 och var redan då en utfärgad hane. Nu i vår är han minst sju år.

 

                                            2021 – 03 – 29

Två silltrutar avlästa i Spanien, båda strax öster om Malaga. Den ena i januari och den andra i februari. Den första var märkt 2019 och den andra 2020.

 

                                            2021 – 04 – 06

För första gången kontrollerades en belgisk märkt kärrsnäppa på stationen, det var förra sommaren den 28 juli. Den var märkt som gammal individ den 17 mars 2018 i Oostduinkerke, som ligger precis nordost om franska gränsen vid Nordsjökusten.

 

                             2021 – 04 – 13

Tre avläsningar av silltrutar, två från Malaga i Spanien, båda avlästa den 6 mars och den tredje var avläst i Tabriquet, strax utanför Rabat i norra Marocko den 9 mars. De var alla märkta som ungar åren 2015, 2016 respektive 2020.

En skärsnäppa avlästes utanför Rostock vid tyska östersjökusten i januari och februari. Den är även avläst i samma område vid tre tillfällen i februari 2019. Den märktes på Nidingen den 23 mars 2018.

                                            2021 – 04 – 26

I samband med ringmärkning vid Sönnerbergen på Onsalalandets sydspets så kontrollerades tre Nidingenfåglar i slutet av mars. Den 30:e kontrollerades en bofink som var ringmärkt på ön endast fem dagar innan. Samma dag kontrollerades också två grönfinkar. Den ena var märkt den 10 november i höstas, medans den andra var märkt 25 oktober 2016. Alltså troligen lokala fåglar, som gör besök på Nidingen under hösten för att proviantera.

En av de lokalt födda koltrastungarna, som ringmärktes den 19 juli förra året, flög på ett fönster i Lögstrup mitt på Jylland nära Viborg. Den hittades den 30 januari men hade nog legat död ett tag då. Sista gången den kontrollerades på Nidingen var den 17 oktober.

 

                                            2021 – 04 – 29

En nästan sjuårig silltrut avlästes i Mimizan, längst ner i sydvästra Frankrike vid Biscayabukten den 20 mars, troligen rastande under vårflyttningen. Den är tidigare avläst vid kusten i mellersta Frankrike i oktober 2016 och i Ijmuiden,Holland i september 2017.

 

                                            2021 – 05 – 03

För andra gången avlästes en silltrut i Algeriet. Den 2 april sågs en i Mazafran våtmarksområde vid Medelhavskusten ett par mil väster om Alger. Den märktes den 5 juli 2019 och detta var första avläsningen på individen.

 

                                            2021 – 05 – 10

Två rapporter på silltrutar där den ena var en fjolårsunge som hittades nydöd i Malaga, Spanien den 26 april. Den andra var en unge från 2017 som avlästes i somras den 28 juli utanför Hjörring i norra Danmark.

 

                                            2021 – 05 – 24

En kungsfågel som ringmärktes i höstas den 16 oktober har lyckats klara vintern och kontrollerades nu den 13 april vid Jurmo fågelstation i Åbo skärgård i södra Finland.

Individen är lite intressant på det sättet att den vägde under fem gram vid ringmärkningstillfället, alltså rätt mager, och ändå har lyckats klara sig bra.

 

                                            2021 – 05 – 31

Svar på fyra fåglar som har kontrollerats på stationen under våren. Två rödhakar var märkta i Skåne föregående höst. Ena var märkt i Kattarp ett stycke norr om Helsingborg den 27 november och den andre i Bingsmarken väster om Ystad den 8 oktober. Båda var kontrollerade i april, 16 respektive 18.  Från Hammarö fågelstation kom en gärdsmyg och en kungsfågel som båda också kontrollerades i april, 11 respektive 27. De var båda märkta i september den gångna hösten, gärdsmygen den 27 och kungsfågeln tre dagar senare.

 

                                            2021 – 06 – 01

För första gången så kontrollerades en franskmärkt gransångare på stationen. Den märktes den 17 oktober 2018 i Chenac-Saint-Seurin-D´uzet som ligger några mil norr om Bordeaux på franska atlantkusten och den kontrollerades på Nidingen den 11 april i våras.

 

                                            2021 – 06 – 02

Den 19 april 2019 ringmärktes en rödhake som senare trafikdödades på sin nästkommande vårflyttning den 5 april i Canach,Luxemborg. Fyndet faller väl in i bilden av sydvästflyttande rödhakar.

 

                             2021 – 06 – 03

Under våren har två tyskmärkta skärsnäppor kontrollerats på Nidingen. Den första kontrollerades den 8 april och den var ringmärkt i Heidekate som ligger på nordost sidan av Kielbukten den 29 januari i år och den andra var märkt på samma ställe men tre år tidigare, 10 februari 2018. Den första var även färgmärkt i Tyskland medan den andra blev färgmärkt på Nidingen. Sedan tidigare finns en tyskmärkt skärsnäppa kontrollerad på Nidingen och det var i mars 1991.

 

                                            2021 – 06 – 06

I höstas den 14 november så kontrollerades en finskmärkt stare på stationen. Det är endast andra gången som detta händer. Staren var dessutom rätt gammal, då den ringmärktes som bounge redan 22 maj 2012. Märktplatsen var Hattula nära Taavastehus i södra Finland.

 

                             2021 – 06 – 10

En gransångare som ringmärktes den 30 september i höstas kontrollerades den 14 april  i Skagen på Danmarks nordspets. Tre dagar senare återfanns den död. Detta var den första Nidingenmärkta gransångare som kontrollerats i Skagen.

                                                          2021 – 06 – 18

Avläsning av färgmärkta silltrutar på häckningsplats i Sverige har stationen inte så många utöver Nidingens. Här kom en avläsning den 1 maj från Vadholmen i Havstensfjorden utanför Uddevalla i Bohuslän. Truten ringmärktes den 12 juli 2014 och har sedan dess setts en gång i november 2016 i Portugal och varje år i september under åren 2017, 2018 och 2019 i St.Peter-Ording i norra Tyskland.

                             2021 – 06 – 21

En bounge av fiskmås som ringmärktes i slutet av juni 2018 avlästes nu den 4 juni i en fiskmåskoloni på Ramsön utanför Jörlanda i södra Bohuslän. Som treåringar brukar fiskmåsar ofta häcka första gången.

                             2021 – 06 – 23

Den 26 maj i år avlästes fem tretåiga måsar i Hirtshals hamn i norra Danmark.  Två var fjolårsungar och de övriga tre var födda 2016, 2017 och 2018. Alla de tre lite äldre sågs på Nidingen föregående år och efter avläsningarna i Hirtshals i år så har två dykt upp på Nidingen även i år.

2021 – 07 – 02

På Skagens fågelstation ringmärktes en gransångare den 28 maj förra året. Ett sent datum för arten som skulle tyda på att det var en lokal fågel, kanske häckare. Den sista mars i år så kontrollerades denna individ på Nidingen.

 

                             2021 – 07 – 05

En danskmärkt silltrut som saknade färgring kunde avläsas på ön den 26 maj i år. Den var märkt på Hirsholm utanför Fredrikshamn den 7 juni 2014. Med tanke på märkdatum så var nog silltrutungen i stort sett nykläckt och då kunde den inte färgmärkas.

                             2021 – 07 – 07

Den 13 maj i år så kontrollerades en norskmärkt rödhake på Nidingen. Något oväntat visade det sig att den var ringmärkt endast tre dagar tidigare i Norge! Märkplats var Eigeröy fyr i Rogaland på sydvästkusten av Norge. Rödhaken har flugit nästan 40 mil i ostsydostlig riktning för att komma till Nidingen tre dagar senare.

 

                                            2021 – 07 – 16

En kärrsnäppa som märktes den 26 juli sommaren 2015, kontrollerades i vintras den 9 januari i Dorum sûd som ligger vid tyska Nordsjökusten strax norr om floden Wesers mynning. Den märktes som ettåring och var nu i vintras sex och ett halvt år. Detta är tjugonde kärrsnäppefyndet från Tyskland men första i januari.

 

                                            2021 – 07 – 21

Två rörsångare som kontrollerades nu i maj, 16 respektive 23, var båda ringmärkta i Sverige. Den första var ringmärkt i Bingsmarken, väster om Ystad, den 29 augusti 2018 och den andra var märkt i Kvismaren i Närke den 2 augusti förra året. Detta var rörsångarkontroller nummer 36 och 37 som gjordes på Nidingen och av de tidigare har fyra varit märkta i Kvismaren.

Årligen görs avläsningar av Nidingenmärkta skärsnäppor på Svalbard. Nu kom en avläsning av en intressant individ. Den var ringmärkt den 12 april 2015 som fjolåring och kontrollerad dagen efter men sedan dess är den inte observerad på Nidingen. Däremot är den avläst vid 15 tillfällen varje år, utan 2019, vid Longyearbyn på Svalbard. Nu senaste avläsningen gjordes den 30 maj.

 

 

                                            2021 – 07 – 26

Tre skärsnäppor avlästes och fotograferades på den närliggande ön Malö söder om Onsalaspetsen. Den ena avläsningen gjordes redan den 3 januari i år på en individ som var märkt två månader innan. Den andra avlästes 2 april och den var märkt 17 maj året innan samt den tredje sågs den 30 maj och den var märkt 19 mars i år.

En silltrut som på något sätt kom i kontakt med elström hittades nydöd i Esquerchin i norra Frankrike. Platsen ligger 10 mil från kusten alldeles söder om belgiska gränsen.

 

                                           

2021 – 07 – 30

Återigen en grönfink som kontrollerades i Sönnerbergen, Onsala endast 8 km från Nidingen. Denna gång en som märktes den 18 oktober 2017 och kontrollerades nu den 16 maj. Den var 4 år vid kontrolltillfället. Både hösten 2018 i oktober och i november 2020 så var grönfinken på Nidingenbesök och kontrollerades.

 

                                            2021 – 08 – 02

Två tretåiga måsungar från 2016 avlästes båda nu i juli i Danmark. Den första avlästes den 20 juli i Hirtshals. Den hade dessförinnan gjort ett häckningsförsök, som misslyckades, på västra sjömärket på Nidingen i år. Den avlästes åtminstone fram till den 30 juni på Nidingen. Den andra individen sågs vid ett tillfälle på Nidingen i år, den 8 juli, för att sedan den 22 juli ses i den tretåiga måskolonin på Bulbjerg, som ligger på danska nordvästkusten ett stycke norr om Hanstholm.

 

                             2021 – 08 – 05

En silltrutunge, märkt sommaren 2020, dog som trafikoffer i Raamsdonk nära floden Rhen i södra Nederländerna den 25 juli i år. Ettåriga silltrutar kommer mycket sällan tillbaka till våra trakter första sommaren utan stannar i vinterkvarteren eller en bit upp i Europa.

 

                                            2021 – 08 – 19

En treårig tobisgrissla hittades nydöd på nordstranden av den danska ön Anholt som ligger ca 7 mil söder om Nidingen. Den var märkt i juni 2018 och hittades den 2 augusti i år. Detta var det femte fyndet på Anholt av Nidingenmärkta tobisgrisslor.

En av årets silltrutungar hittades nydöd på en lekplats i Hisings-Backa i Göteborg den 2 augusti. Den märktes den 29 juni och hade då några veckor kvar innan den var flygfärdig. Den här ungen har givit sig av från Nidingen ovanligt tidigt. Hisings-Backa ligger 50 km norr om Nidingen.

Den 4 augusti i år avlästes en tretåig mås på Houvig strand vid Ringköpingsfjorden på danska västkusten. Tretton dagar tidigare så avlästes den på Nidingen och den hade varit där sedan åtminstone i maj men inte gjort något häckningsförsök. Den var bara tre år i år och normalt är det för tidigt att häcka för de tretåiga måsarna.

 

                                            2021 – 08 – 25

En gammal bekanting sågs återigen på Svalbard. Det var en skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen i april 2015 och för andra gången denna sommar avläst vid Isdammen utanför Longyearbyen, se även 2021-07-21.

 

                                            2021 – 08 – 26

Fågelstationens första kontroll av en främmande märkt hämpling blev en belgisk fågel. Den märktes i Bolland i Liegé den 26 mars i år och kontrollerades på Nidingen under tre dagar i början på maj, 2-6 maj. En annan belgisk märkt kontroll blev en trädgårdssångare som märktes den 11 augusti 2020 i Limburg och kontrollerades på Nidingen den 17 maj i år. Av stationens 21 kontroller av främmande trädgårdssångare så har sju av dem varit märkta i Belgien.

I Findhorn i nordöstra Skottland avlästes en fyraårig tretåig mås den 9 och 21 augusti. Den var avläst på Nidingen en månad tidigare,8 juli. På samma plats sågs en annan av Nidingens tretåiga måsar i september 2019. Platsen är kanske en rastplats innan de fortsätter väster ut mot Island, Grönland eller Atlanten.

Rapporter på två silltrutar från Katwijk i Zuid-Holland kom också. Den ena som var enf jolårsunge sågs den 6 maj och den andra som var född 2017 sågs den 14 augusti.

 

                                            2021 – 08 – 27

En gissningsvis väldigt sent vårflyttande rörsångare ringmärktes på Nidingen den 6 juni 2019. Den 29 juli 2020 så kontrollerades den i Away, Liegé i centrala Belgien. Om den varit i Norden och häckat så är det ett rätt tidigt datum att redan vara i Belgien i slutet av juli.

 

                                            2021 – 08 – 30

På Houvig strand vid Ringköping på danska västkusten avlästes ytterligare en tretåig mås den 4 augusti, se även 2021-08-19. Även denna mås hade varit på besök på Nidingen tidigare på säsongen. Den avlästes vid många tillfällen på Nidingen mellan 1 maj och 4 juli.

Två avlästa silltrutar, den ena en tvååring som sågs på Fanö i sydvästligaste Danmark den 5 juli i år och den andra en fjolårsunge som sågs ute till havs på Nordsjön. Platsen var ca 30 km öster om Lowestoft på engelska ostkusten och datum var 20 augusti.

 

                                            2021 – 09 – 02

Vid Ahtialanjärvi, strax söder om Tammerfors i Finland, så kontrollerades en kärrsnäppa den 1 augusti i år. Den ringmärktes på Nidingen den 11 juli förra året. Detta är fågelstationens första kärrsnäppefyndet från inlandet i Finland. De tidigare fem finska fynden har varit utmed kusterna.

 

                     

                                            2021 – 09 – 07

En skärsnäppa som märktes på Nidingen den 23 maj 2017 har där efter setts på Svalbard somrarna 2017,2019, 2020 och nu också den 4 augusti 2021. Snäppan har

också kontrollerats på Nidingen 2018 och 2020

 

                                            2021 – 09 – 14

Den 9 september kontrollerades en ärtsångare på den danska ön Christiansö, som ligger en liten bit NO om Bornholm. Den var märkt den 21 maj 2019 på Nidingen. Detta var stationens 10 återfynd och hälften har kommit från Danmark. Av de tidigare danska fynden så har tre kommit i maj och en död från juli.

För tredje gången denna sommar så avlästes en och samma skärsnäppa utanför Longyearbyn på Svalbard. Denna gång den 28 augusti, se de tidigare avläsningarna på 2021-07-21 och 2021-08-25.

 

                     

                              2021 – 09 – 17

Nu duggar avläsningar tätt av skärsnäppor från Svalbard. Ytterligare fyra individer rapporterades avlästa under augusti och början av september. Samtliga har varit avlästa tidigare år från ungefär samma platser runt Longyearbyn. Den äldsta var märkt 2011 på Nidingen men inte sedd på ön sedan dess! Näst äldst var en märkt 2012, men den är kontrollerad många gånger på Nidingen dock senast i maj 2017.

En nydöd tobisgrissla hittades på Segeltorpsstranden i Skälderviken den 21 augusti i år. Grisslan var märkt i juni 2009 så den hade uppnått en ålder av 12 år.

 

                                            2021 – 09 – 23

På Nötö utanför Hunnebostrand i Bohuslän kontrollerades en lövsångare den 13 maj i år. Den ringmärktes den 9 augusti 2019 som en årsunge. Eventuellt var den på väg till Norge när den kontrollerades. Från Norge har mer än en fjärde del av återfynden kommit av Nidingenmärkta lövsångare.

Ytterligare en skärsnäppa avläst på Svalbard. Denna individ märktes i våras den 6 maj och sågs den 12 september i Longyearbyn.

              

                             2021 – 09 – 29

I Speicherkoog på nordstranden av Elbes mynning i norra Tyskland hittades en nydöd kärrsnäppa den 14 maj i år. Enligt fynduppgift skulle den ha drunknat, vilket känns lite märkligt. Kärrsnäppan märktes som årsunge 2 september 2020.

 

                                            Silltrutar september

Rapporter på 18 individer har kommit under september. Den äldsta var en åttaåring som sågs i Belgien. Ytterligare fyra avläsningar gjordes i Belgien. På en åker utanför Horred i Västergötland gjordes sex avläsningar den 15 augusti varav tre var årsungar och de andra tre var fem år gamla. Vid Blåvandshuk i sydvästligaste Danmark sågs tre individer i juni och juli. En av årets ungar avlästes ute på Nordsjön drygt tio mil utanför holländska kusten den 12 september.

2021 – 10 – 20

Säsongens fjärde kontroll i Sönnerbergen, Onsala av Nidingen märkt grönfink. Denna individ var märkt i våras den 30 mars och kontrollerades nu den 10 september.

                                             2021 – 11 – 01

Rödhake är stationens mest ringmärkta art och med jämna mellanrum kommer också fynd av arten. Nu kom ett fynd från Gedsers fuglestation längst i söder på ön Falster i Danmark. Den märktes på Nidingen den 8 maj i våras och kontrollerades nu den 12 oktober.

Från Bogense på ön Fyns nordväst sida kom ett fynd av en nydöd tobisgrissla den 19 juli. Grisslan var märkt i juni 2018 på Nidingen.

På det lilla skäret Flateskär alldeles söder om Måseskär utanför Orust fotograferades en färgmärkt skärsnäppa den 18 oktober nu i höst. Den hade inte setts någon annanstans sedan den ringmärktes den 10 april 2017.

                                             2021 – 11 – 02

Återigen fyra avläsningar från trakten av Longyearbyen på Svalbard av skärsnäppor. Alla fyra var tidigare avlästa den gångna sommaren i samma trakter men inte på riktigt samma platser. Den senaste avläsningen var 16 oktober av en tioåring. Den individen har inte setts på Nidingen sedan den märktes i december 2011.

Rapport på ytterligare en skärsnäppa kom på en fotograferad individ från norra Väderöarna den 17 oktober. Den var märkt den 19 mars i våras på Nidingen.

Som så många gånger förr så kom ett återfynd på en skjuten rödbena från Frankrike. Denna gång var det en som hittades i Surville i Calvados i nordvästra delen av landet den 26 augusti. Den var ringmärkt endast 16 dagar tidigare på Nidingen. 

                                            2021 – 11 – 09

En av öns häckande större strandpipare sågs förra vintern och nu igen den 3 oktober i St. Osyth strax norr om Thamesens mynning i sydöstra England. Den märktes redan den 25 mars 2016 och har sedan setts på Nidingen den flesta somrar sedan dess. 

                                            2021 – 11 – 11

Den sista maj i år så kontrollerades en roskarl i Punta Balea i nordvästra Spanien precis norr om gränsen till Portugal. Den märktes den 13 augusti 2019 som ungfågel. Att kontrolleras så sent på våren så långt söderut tyder på, att antingen hade den inte tänkt att häcka trots en ålder av två år eller kanske mer troligt så var den på väg norrut mot riktigt arktiska platser och behövde inte komma förrän en bit in i juni. 

                                            2021 – 11 – 16

Vid Isfjordens mynning på Svalbard avlästes en av Nidingens färgmärkta skärsnäppor den 19 augusti.  Detta var en ny individ som inte setts på Svalbard tidigare. Den var märkt på Nidingen den 3 april 2020 som en fjolårsunge.

                                             Silltrutar november

Rapporter på sju individer kom under månaden. Tre var avlästa i Holland och de var födda 2017, 2020 och 2021. Två avläsningar av årsungar som sågs i Horred i augusti kom också. En ettåring avlästes i oktober i Belgien. Den sista var en död årsunge som hittades den 28 oktober på norrsidan av Pyrenéerna mitt mellan Biscayabukten och Medelhavet.

Belgien,holland och 2 horred, DÖD FRANKRIKE+ 2 holländska                                         

                                            2021 – 12 – 02

En grönfink märkt i slutet av oktober 2018 kontrollerades nu den 5 oktober i Sönnerbergen, Onsala som ligger 8 km norr om Nidingen. Detta var den femte grönfinken som kontrollerades under året i samma område.

Endast ett par koltrastar har troligen häckat på Nidingen i år och den ena av parets ungar kontrollerades också i Sönnnerbergen, den 6 oktober.

I fiskhamnen vid Grenå på danska ostkusten så avlästes en skärsnäppa vid fem tillfällen mellan sista januari och 14 februari 2021. Denna individ var en av de sista skärsnäpporna som märktes på Nidingen 2020, den 5 november.

Stationens sjunde kontroll av en främmande svarthätta gjordes den 9 maj i våras. Svarthättan var märkt den 25 september året innan i Mandal på norska sydkusten. Av de sju kontrollerna så har fyra varit märkta i Norge. 

                                            2021 – 12 – 06

Mitt i sommaren, den 20 juli, så hittades en lös tars med en stor färgad ring på. Den hade tillhört en pilgrimsfalk som var märkt i Varbergstrakten som unge sommaren 2020. Några veckor senare hittades även den andra tarsen med ytterligare en ring. Troligen hade falken dött under den gångna vintern. Sedan tidigare finns tre avlästa pilgrimsfalkar på Nidingen.

Två gärdsmygar som kontrollerades under hösten, den 29 september resp. 8 oktober, var båda märkta norr om ön under hösten. Den första vid Grosshamn, Hunnebostrand i Bohuslän den 7 augusti och den andra märkt vid Hammarö fågelstation i Värmland den 22 september. Detta var den fjärde kontrollen av totalt 16 som varit ringmärkta på Hammarö.

Femtio timmar efter ringmärkningen på Nidingen så kontrollerades en kungsfågel i Knallekilen på Onsala den 14 oktober. Fågeln hade alltså återvänt till fastlandet efter ett besök på ön. Samma sak gällde en blåmes som kontrollerades i Sönnerbergen samma dag, den 14 oktober, efter att ha blivit ringmärkt fem dagar tidigare på ön.                                           

                                            2021 – 12 – 08

En kungsfågel som märktes den 29 september i höstas, kontrollerades efter 11 dagar på Gedsers fågelstation längst ner på Falsters sydspets i Danmark. På Danmarks nordspets ringmärktes en årsunge av gransångare den 28 juli och den kontrollerades på Nidingen den 6 oktober.

En av höstens mer spännande kontroller var en rödstjärt som kontrollerades på ön den 14 september. Den var märkt tre veckor tidigare i Valdak vid Porsangerfjorden i nordligaste Norge. Fågelvägen dit är över 150 mil, så rödstjärten har haft en hastighet av minst 74 km per dygn.

                                             2021 – 12 – 22                            

Den 11 december var katt framme i Rotterdam, Nederländerna och knep en rödhake som ringmärktes på Nidingen den 6 oktober 2020.

Stationens hittills äldsta roskarl fotograferades och därefter avläsas från bilderna. Platsen var på Isla Canela i Huelva, som ligger i sydligaste Spanien precis på gränsen till Portugal. Den avlästes både den 21 november och 18 december i år. Det sista datumet var nio år och 129 dagar efter märkningen den 11 augusti 2012. Stationen har sedan tidigare en roskarl som kontrollerades precis över nio års ålder. 

                                            Silltrutar december

Sedan tidigare finns endast en avläsning av en silltrut från Algeriet. Nu kom fem avläsningar, tre från förra vintern i januari, februari och mars och nu två från november och december. Alla har varit ungfåglar på sin första eller andra vinter.

Två höstfynd från Danmark, där den ena var drygt sju år gammal. Den andra avläsningen gjordes redan 2017. En annan avläsning som dröjt länge innan den kom till vår kännedom var en avläsning i Marocko från 2013 som kom nu.

I början av oktober avlästes en i Gabes fiskhamn i Tunisien, vilket endast är andra individen som avlästs i Tunisien.

Fem avläsningar från Spanien och Portugal gjordes också. Endast en var lite äldre, drygt sex år, övriga var på sin första eller andra höst.

Avläsningen i Portugal gjordes av en man som gjorde sin årliga hösttripp under två veckor i Portugal. Han gjorde 405 avläsningar av 329 olika silltrutindivid från alla möjliga projekt!!