Återfynd 2021

Egna kontroller  2021

Främmande kontroller 2021

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2021 – 01 – 18

Några bilder av skärsnäppor fotograferade på Väderöarna i Bohuslän, plockades fram ur gömmorna hos en fotograf. Flera av dessa snäppor var märkta, bland annat några norska, någon dansk och fyra märkta på Nidingen. En var märkt 2012 och avlästes i februari 2015 på Väderöarna. En annan var märkt i april 2019 och avlästes 22 december 2019. Ingen av dessa två finns det några övriga rapporter på. En som märktes på Nidingen i maj 2013 har kontrollerats på Nidingen i maj både 2014 och 2015 samt november 2015, men därefter har den inte setts till förrän på Väderöarna den sista oktober 2019. Den fjärde avläsningen var en skärsnäppa som märktes 10 mars 2014 och som kontrollerades många gånger under vårarna 2014 och 2015. Den 4 oktober 2015 fotades den på Väderöarna för att i april 2017 åter kontrolleras på Nidingen. I maj 2018 och 2020 var den åter på Nidingen.

                                            2021 – 01 – 19

En något udda kontroll gjordes den 17 juni i somras av en tyskmärkt lövsångare. Att se lövsångare vid denna tidpunkt på året är rätt ovanligt då det är mitt i häckningssäsongen. Den här lövsångaren var märkt endast tre dagar tidigare på Helgoland ute i tyska bukten och var alltså på nordflyttning!

                                            2021 – 01 – 25

Den 30 december hittades en gråtrut som dött i en vattenbehållare i Horsens i sydöstra Danmark. Det låter lite konstigt att en gråtrut skulle ramla i ett vattenkar och drunkna, så den verkliga orsaken till att den dött är oklar. Truten hann bli sju och ett halvt år då den märktes som unge den 1 juli 2013.

En blåmes som märktes den 15 oktober 2017 kontrollerades i Knallekilen, Onsala nästan på dagen tre år senare, den 18 oktober.

Vid Warnemünde utanför Rostock i norra Tyskland så avlästes en skärsnäppa den 17 januari i år. Två vintrar tidigare sågs den på samma plats. Den märktes den 23 mars 2018. En annan skärsnäppa fotograferades på Väderöarna i Bohuslän den 9 november i höstas som var märkt på Nidingen den 3 maj 2012, alltså en rätt gammal individ. Den har tidigare setts på Kragerö i sydöstra Norge i mars 2016.

                                            SILLTRUT JANUARI

Spanien dominerade som vanligt, denna månad med 19 rapporter och därefter kom Nederländerna och Frankrike med tre vardera, Belgien med två samt Tyskland och England med var sin.

                                            2021 – 02 – 05

En kontroll av en järnsparv som gjordes på ön den 10 oktober i höstas var märkt i Grosshamn på Ramvikslandet i Bohuslän. Den märktes den 28 augusti och var vid märktillfället stjärtlös. Vid kontrolltillfället hade den normal stjärt igen.

                                            2021 – 02 – 15

I Warnemünde utanför Rostock i norra Tyskland avlästes en ny skärsnäppa den 1 december. Den var märkt på Nidingen den 23 mars 2018 som ungfågel. I Warnemünde har en annan skärsnäppa avlästs vid flera tillfällen under olika vintrar.

                                            2021 – 02 – 25

Med hjälp av en metalldetektor så hittades en gammal ring nere i marken i Bodelwyddan i norra Wales. Ringen hade suttit på en stare som ringmärktes i juni 1989 och hittades i slutet av januari 2021.