Återfynd 2017

Återfynd av våra egna fåglar.

Främmande kontroller

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

September – december 2017

Förutom de omskrivna fynden under september t.o.m. december så har det inkommit 120 avläsningar av färgmärkta silltrutar runt om i Västeuropa samt några enstaka döda. Spanien har dominerat med xx avläsningar. Totalt har över 60 nya individer avlästs.

2017 – 12 – 29

En Belgienmärkt trädgårdssångare som kontrollerades på Nidingen den 30 maj i våras var märkt 14 september 2016 i Luxemburg. Detta är den femte Belgienmärkta trädgårdssångaren som kontrolleras på stationen av totalt 17 kontroller.

2017 – 12 – 22

På västra sidan av den viktiga havsviken ”the Wash” på engelska ostkusten ringmärktes en kärrsnäppa den 20 september 2016 som sedan kontrollerades på Nidingen den 7 augusti i år. Stationen har haft många utbyten av kärrsnäppor med detta området genom åren.

2017 – 12 – 20

Ytterligare en skärsnäppa i Rödby hamn. Även denna individ är sedd i Rödby flera vintrar. Den märktes på Nidingen den 18 maj 2014 och har sedan avlästs kommande senhöstar varje år i Rödby hamn.

2017 – 12 – 18

En färgmärkt skärpiplärka som fotograferades i Faaborg i södra Danmark den 26 februari 2014 kom först nu till vår kännedom. Det gick att identifiera individen och den var märkt på Nidingen den 28 juli 2011 som bounge. Piplärkan var nog på nordflyttning för endast 13 dagar senare så kontrollerades den på Nidingen. Även åren 2012, 2013 och i år så är den kontrollerad på Nidingen.

En gammal bekanting som brukar avläsas i Rödby hamn i södra Danmark har åter setts i hamnen. Det är en skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen den10 maj 2015 och nu avläst den 16 december, se fler avläsningar bl.a. 2017-11-15

2017 – 12 – 15

Svar på ytterligare två avlästa havstrutar från i höst. Båda var ringmärkta på Knogen vid Läsö drygt fyra mil rakt väster om Nidingen. Den ena var märkt sommaren 2014 och den andra sommaren 2015. De avlästes på Nidingen den 9 september resp. 1 oktober. En kärrsnäppa som var märkt på Nidingen den 1 augusti 2015 kontrollerades i Ujscie Wisly vid polska Östersjökusten den 11 augusti i år. Detta var den fjärde kärrsnäppan som kontrollerats i Polen och tre av dem har kontrollerats på samma ställe. Från ett foto på en roskarl som fotograferades utanför Santander i norra Spanien så lyckades fotografen att läsa ringnumret. Den var märkt på Nidingen den 5 september 2016 och kontrollerades nu den 14 december i år. Den avlästes på samma plats även förra vintern, då den 29 december. Enligt fyndbrevet så provianterade den ihop med skärsnäppor.

2017 – 12 – 13

En färgmärkt skärpiplärka kontrollerades på Nidingen den 15 oktober. Den var märkt 24 dagar tidigare på Maletangen, Fraena som ligger mitt emellan Ålesund och Trondheim. Detta var den tredje skärpiplärkan som varit märkt i samma område och sedan kontrollerats på Nidingen.

2017 – 12 – 11

Återigen en skjuten rödbena i Frankrike. Denna gång i Rhones mynning väster om Marseille i Medelhavet. Den sköts den 6 december nu i år och var märkt den 26 maj 2015.

Svar på två danskmärkta fåglar kom också denna dag. Dels en havstrut märkt på Gräsholm utanför Fredrikshamn den 15 juli i år som sedan avlästes på Nidingen den 25 augusti. Den andra kontrollen var en talgoxe som märktes i Skagen på nordligaste Danmark den 12 juli 2014 som årsunge. Med tanke på datumet så borde den vara född alldeles i närheten på nordligaste Danmark. Den kontrollerades på Nidingen den 15 oktober i år.

2017 – 12 – 05

Den 1 oktober fotograferades en skärpiplärka på Helgoland i tyska bukten som efter lite detektivarbete visade sig vara märkt på Nidingen 14 augusti 2013. Den har kontrollerats på Nidingen både 2014 och 2016 och är sannolikt en häckfågel på ön.

2017 – 11 – 30

Den andra av höstens gråsiskekontroller på Nidingen visade sig komma från Stora Fjäderägg i Västerbotten. Den var märkt en dryg månad innan, 29 september, den kontrollerades på stationen den 6 november.

2017 – 11 – 24

Under höstens stora gråsiskeinvasion så har två främmande gråsiskor kontrollerats på Nidingen. På den ena som kontrollerades den 7 november har redan svar kommit. Den var märkt 17 dagar tidigare vid Ralången, Aneby i Småland.

I Callantsoog i Noord-Holland, kontrollerades en skärpiplärka den 31 oktober i år. Den var märkt på Nidingen 20 dagar tidigare.  En rödbena som märktes på Nidingen den 14 augusti i år blev skjuten 19 dagar senare i Ouistreham, Calvados i norra Frankrike.

2017 – 11 – 20

För fjärde hösten/vintern i rad så avläses samma skärsnäppa i Heidkate, vid norra delen av Kielmynningen i norra Tyskland. Skärsnäppan märktes på Nidingen den 2 maj 2014 och senaste avläsningen var den 7 november 2017 i Tyskland. 

2017 – 11 – 15

I Rödby hamn i södra Danmark har nu en skärsnäppa avlästs för tredje säsongen i rad. Den ringmärktes på Nidingen den 10 maj 2015 och senaste avläsningen i Rödby är nu den 4 november.

2017 – 11 – 13

En trädgårdssångare som ringmärktes i Neerharen,Limburg,Belgien den 9 augusti 2015 kontrollerades på Nidingen i våras den 14 maj. Fyndet faller väl in i artens flyttmönster och detta är den fjärde Belgienmärkta trädgårdssångaren som kontrolleras på Nidingen.

2017 – 11 – 10

Ett av höstens mer oväntade fynd är en gråsiska som kontrollerades i Kosice i Slovakien den 2 november i år. Den var märkt förra hösten den 24 oktober på Nidingen. Detta är endast andra gången stationen har fått ett fynd från dessa trakter. Den förra var en rödhake som kontrollerades i december 1986 i dåvarande Tjeckoslovakien.

En skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen den 1 april i våras fotograferades och avlästes på Ropanlängden som ligger i sydligaste Finland den 22 oktober. På samma lokal avlästes en annan av stationens skärsnäppor förra vintern, se 2017-03-27.

Den 5 september 2007 ringmärktes en brushane på stationen som nu 10 år senare kontrollerades i Gola Kalwaria i Polen den 7 augusti. Detta är endast tredje återfyndet av stationens märkta brushanar. Den förra kom från Mali 1995.

2017 – 10 – 31

För andra gången har stationen kontrollerat en polskmärkt rödhake. Den kontrollerades den 1 april i år och var märkt i Darlowo vid polska Östersjökusten den 6 oktober 2015. Den förra som stationen kontrollerade i april 2012 var märkt endast ett litet stycke från där denna var märkt. Den 8 oktober 2016 märktes en gärdsmyg i Eemshaven utanför Groningen i norra Holland och den kontrollerades på Nidingen den 23 mars i våras.

2017 – 10 – 30

Den 11 september 2016 ringmärktes en roskarl på Nidingen. Ett år och en dag senare kontrollerades den i Salina da Atalaia i Portugisiska Estremadura. Detta är stationens andra kontroll av roskarl från Portugal. Den förra gjordes i augusti 1995.

2017 – 10 – 24

En av förra årets ejderungar som märktes 1 augusti 2016 sköts nu den 18 oktober utanför Anholt, sju mil söder om Nidingen.

2017 – 10 – 12

Två ettåriga tretåiga måsar avlästes på den tyska ön Helgoland den 7 september. I juli var det ytterligare en, se 2017-08-10.  En annan ettårig tretåig mås avlästes den 24 augusti i Hirtshals, norra Danmark. Ytterligare en tretåig mås avlästes i norra Danmark, den 7 augusti 2016 i Skagen och den 19 augusti i år sågs den på Kjuls strand utanför Hirtshals. Den märktes som gammal häckande fågel på Nidingen 2012.

En av årets fiskmåsungar hittades nydöd på en väg i Årnarp vid Halmstad den 20 augusti. Likaså en av årets tobisgrisslor hittades nydöd. Grisslan låg på stranden i Löserup på norra Själland i Danmark den 13 augusti.

Återigen kontrollerade Ottenby en Nidingenmärkt kärrsnäppa. Denna gång en som märktes den 5 juli 2011 och nu kontrollerades sex år senare den 14 juli.

2017 – 10 – 06

På den holländska ön Schiermonnikoog kontrollerades en kärrsnäppa den 26 juli i år som ringmärktes på Nidingen den 7 juli året innan . Det är sjätte gången en av stationens kärrsnäppor kontrolleras på denna ö.

2017 – 10 – 02

Sommaren 2005 ringmärkts en rödbeneunge på Nidingen som senare kom tillbaks som häckfågel. Sedan 2009 har den kontrollerats årligen så när som på ett år. Sommaren 2015 färgmärktes den och med hjälp av dessa färgringar så kunde den identifieras i Lanmodez i Bretagne, västligaste Frankrike den 22 september i år.

En ettårig tretåig mås avlästes i Agger Tange vid Limfjordens utlopp i västra Danmark den 21 september. Samma mås sågs förra hösten den 2 augusti i Hanstholms hamn, endast några dagar efter den hade lämnat Nidingen.

2017 – 09 – 20

På Hanko fågelstation i södra Finland kontrollerades en kärrsnäppa den 5 augusti i år. Den var märkt på Nidingen nästan åtta år tidigare, den 26 augusti 2009. Sedan tidigare har stationen fyra kontroller från Finland av kärrsnäppor, varav en från Hanko.

2017 – 09 – 07

Det första återfyndet av stare på flera år kom nu. Återfyndsplatsen är Gelting i Schleswig-Holstein, norra Tyskland. Den återfanns nydöd som trafikoffer den 23 augusti och var märkt fem år tidigare i juni 2012.

2017 – 09 -06

En tioårig tretåig mås avlästes från kamerabilder i Hirtshals hamn på norra Danmark den 24 augusti. Måsen är född 2007 på Nidingen och häckar på Nidingen. Även under 2014 och 2015 så sågs den i Hirtshals hamn i slutet av augusti och början av september.

2017 – 08 – 25

En engelskmärkt rödhake kontrollerades på Nidingen den 11 och 12 maj i år. Den var märkt vid Iken marsh, Suffolk, i sydöstra England den 22 oktober förra året. Detta var den andra engelskmärkta rödhaken som kontrollerats på Nidingen. Första gången var 1982!

Makkevika i mellersta Norge alldeles utanför Ålesund är en fågelstation som Nidingen har en del utbyte med. Denna gång var det en ung kärrsnäppa som märktes där den 28 september 2015 och nu kontrollerades på Nidingen den 8 maj i år. Detta var den femte kärrsnäppan som är märkt där och senare blivit kontrollerad på Nidingen.

Den 12 maj i år kontrollerades en näktergal för första gången på Nidingen. Den var märkt 7 juni förra året på Store Faerder i Oslofjordens mynning.

2017 – 08 – 18

Ett foto på en död fågel taget redan 20 september 2012 på ön Spiekeroog, på de Östfrisiska öarna i Tyskland, visade sig vara en strandskata från Nidingen. Den var märkt som unge samma år den 27 juni vid Playastenen. Detta var endast det andra fyndet av strandskata sedan 1996. Mellan åren 1980 och 1996 kom det i genomsnitt nästan ett fynd per år.

En snabb förflyttning av en lövsångare från Spanien i maj. Den märktes på ön Grosa i sydöstligaste Spanien den 3 maj och kontrollerades efter bara nio dagar på Nidingen. Närmaste avståndet mellan platserna är 2364 km, vilket ger en medelhastighet av 263 km per dygn. Mycket imponerande.

2017 – 08 – 17

En dansk havstrut märkt som unge på Gräsholm utanför Fredrikshamn 2013 sågs i år på Nidingen den 11 juni. Samtidigt stod ett flertal märkta havstrutar på Nidingen som tyvärr inte gick att avläsa. På ön Hirsholm, som ligger helt inpå Gräsholm, märktes en silltrutunge sommaren 2010. Den sågs på Nidingen sommaren 2015 och nu även några gånger i juni. Ett par olika vintrar är den även observerad kring Agadir i Marocko.

Den 28 april i år kontrollerades en grönsiska på Nidingen. Den var märkt 25 dagar tidigare på Gedsers Fågelstation i Danmark. Gedser ligger på ön Falsters sydspets. Detta är endast den fjärde främmande kontrollen av grönsiska som gjorts på Nidingen.

2017 – 08 – 16

Den norska silltruten som varit/häckat på Nidingen i flera år sågs åter vid tre tillfällen i juni. Den är märkt som unge utanför Farsund i sydligaste Norge i juli 2006. Se även 2015-09-21. En dansk silltrut som sannolikt är häckande på Nidingen sågs för tredje året i rad. I år avläst åtminstone den 8 april. Den är märkt på Hirsholm utanför Fredrikshamn sommaren 2012.

2017 – 08 – 11

Fem januariavläsningar av silltrutar från Marocko. Tre var avlästa i Anza norr Agadir mellan 4 till 12 januari. De var från var sitt år 2013, 2014 och 2015. De två övriga sågs i El Jadida strax sydväst om Casablanca. Båda sågs den 10 januari och de var båda märkta i juli 2014.

2017 – 08 – 10

För första gången har vi fått en silltrut avläst på en båt ute på Nordsjön. Båten befann sig 100 km norr om Holländska kusten när silltruten avlästes den 25 juli.  Tre stycken silltrutar avlästes strax öster om Malaga i sydligaste Spanien. Två av dem avlästes samma dag, den 18 oktober i höstas, och var båda märkta i början på juli 2016. Den tredje sågs den 20 januari i år och var märkt i juli 2014. En annan silltrut som också märktes i juli 2014 avlästes den 23 februari i vintras i Dakhla, huvudstaden i Västsahara. Denna individ är inte avläst någon annanstans innan denna avläsning. Till slut en silltrut som avlästes i Herstal, Liege i Belgien den 7 augusti i år. Den var på samma plats förra året den 21  augusti.

Färgmärkningen av de tretåiga måsarna har verkligen gett resultat. Nu kom två nya avläsningar av fjolårsungar. Den ena avlästes sågs på ön Helgoland i Tyskland den 21 juli och den har inte setts sedan den lämnade Nidingen i slutet av juli förra året. Den andra sågs i Hvide sand mitt på den danska västkusten den 5 augusti. Den individen har varit på besök på Nidingen i vår o sommar och har åtminstone setts mellan 21 april och 19 juni.

2017 – 08 – 08

En skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen den12 april 2015 har nu för tredje sommaren i rad avlästs på Svalbard. Både den 27 maj och den 28 juni avlästes den i och nära Longyearby, se även 2017-01-04.

När silltrutungarna börjar att lämna ön vet vi inte riktigt. Nu kom det hittills snabbaste återfyndet, då en unge hittades i Frillesås redan den 7 augusti. Fågeln märktes den 1 juli och var knappast flygfärdig förrän 15-20 juli. Om det är de starka vindarna i sommar eller om den av egen vilja har lämnat ön har lämnat ön så tidigt är ovisst. Till Frillesås är det 15 km från Nidingen och den hittades på/vid en väg.

2017 – 07 – 24

Att rödbenorna lämnar häckplatsen tidigt vet vi sedan tidigare och här är ett exempel på det. En av öns troliga häckfåglar som märktes den 2 maj 2014 avlästes i fält den 23 juli i Den Helder i Holland.

2017 – 07 – 20

Här kommer svar på fem fåglar som kontrollerades under vårens verksamhet. Två rörsångare kontrollerades den 11 resp. 12 maj och de var märkta i Falsterbo den 26 maj 2014, alltså tre år tidigare och den andra var märkt 14 augusti 2014 på Getterön.

En rödbena som uppenbart har bytt häckningsplats är en som märktes i Båtafjorden norr Varberg den 12 maj 2008 som häckande fågel och nu kontrollerades på Nidingen den 9 april och senare under sommaren har den varnat för ungar.

Två kungsfåglar som kontrollerades samma dag, den 23 mars i år, med någon timmas skillnad visade sig vara märkta på samma plats i Sjöhult, Månsarp i Småland under förra året, dock inte samma dag. Den ena var märkt 27 augusti och den andra 1 oktober. Ett mycket märkligt sammanträffande, eller?

2017 – 06 – 16

Från att ha varit en av stationens största märk- och återfyndsarter så har grönfinken under år nästan försvunnit. Nu kom första återfyndet på två år av arten. En gammal hane kontrollerades av ringmärkare i Giljastölen i Rogaland i sydvästligaste Norge den 27 april. Den märktes förra hösten den 26 oktober.

2017 – 06 – 14

En av vårens järnsparvar flög ihjäl sig redan efter 28 dagar mot en glasruta i Säve på Hisingen. Den märktes 30 mars och återfanns 27 april.

2017 – 05 – 30

En spansk ringmärkare kontrollerade en av stationens gransångare den 13 december förra året i Malaga, sydligaste Spanien. Den märktes på Nidingen den 11 april 2014. Detta var första fyndet av stationens gransångare från Spanien, men det finns också en kontroll på Nidingen av en spanskmärkt gransångare.

2017 – 05 – 09

En av de utflyttade tretåiga måsarna som slagit sig ner i Frankrike har återigen häckat i Boulogne sur mer. Nu nästan nio år gammal avlästes den både 22 april och 8 maj., se tidigare 2017-03-06.

Årets första återfynd blev nog denna rödhake som hittades nydöd i Hoeselt, Limburg, Belgien på nyårsdagen.

2017 – 05 – 05

För femte gången avlästes en av stationens silltrutar på ön Texel utanför den Nederländska kusten. Denna gång en årsunge som sågs den 12 oktober förra året på Jan Ayeslagstranden.

2017 – 04 – 27

Hittills årets fynd. En talgoxe som ringmärktes på Nidingen den 16 oktober 2004 som en ung hona, kontrollerades av ringmärkare i Ryssland ett år senare den 7 oktober. Fyndplatsen heter Gumbaritsy och ligger på östra sidan av sjön Ladoga, 126 mil från Nidingen. Det tog lite tid innan fyndet nådde fram, nästan 12 år. Sedan tidigare har stationen två fynd i Ryssland, dels en rödhake från Kaliningrad och en vinterhämpling från Voronezh.

2017 – 04 – 26

Stationens 15:e fynd av gärdsmyg kom från Lystrup strax norr om Århus i Danmark. Gärdsmygen kontrollerades av ringmärkare den 11 februari i år och den var märkt nästan två år tidigare den 20 mars 2015.

För tredje gången kom en avläsning på en silltrut från Italien. Denna gång i Vecchiano vid medelhavskusten i nordvästra Italien. Avläsningen gjordes redan 10 maj 2014 på en ettårig fågel. Från Madrids ena soptipp, Pinto, kom en avläsning den 9 mars i år på en nästan treårig silltrut. Denna individ är tidigare avläst både i Madrid och Malaga.

Den 21 april avlästes en knappt ettårig silltrut i Aveiro, norra Portugal. Med tanke på datumet så tänkte nog den individen stanna på sydligare breddgrader under sommaren.

2017 – 04 – 25

I närheten av en soptipp strax sydväst om Casablanca i Marocko, hittades en nydöd silltrut den 4 mars i år. Den var märkt som unge på Nidingen sommaren 2016.

En glasruta blev det sista som en blåmes såg på Kälkgatan i Uddevalla den 18 april i år. Den var märkt förra hösten den 24 oktober på Nidingen.

2017 – 04 – 12

En silltrut som avlästes i Porto i Portugal den 9 december 2016 avlästes också på nästan exakt samma plats ett år och två dagar tidigare. Truten är född och märkt på Nidingen i 2014. Troligen har den sin övervintringsplats i Porto.

2017 – 04 – 11

En nydöd rödhake hittades i Otxandio i Baskien i nordligaste Spanien den 30 mars i år. Den var märkt på Nidingen den 15 september förra året.

2017 – 03 – 31

En silltrut som märktes under en nattvandring på Nidingen den 30 augusti 2011 hittades nydöd på stranden i sydligaste Spanien vid La Antilla den 19 mars i år.

2017 – 03 – 30

För nionde gången kontrollerades en Nidingenmärkt kärrsnäppa i Wales. Denna gången i Bangor i norra Wales, där har vi haft kontroller tidigare. Den märktes den 12 augusti i höstas och kontrollerades av ringmärkare den 28 januari.

2017 – 03 – 27

Precis som förra hösten avlästes en skärsnäppa i Ropanlängden i sydligaste Finland. Nu sågs den mellan 13 oktober till 12 november vid fyra tillfällen. Förra hösten sågs den mellan 5 oktober och 5 november vid fyra tillfällen.

Stationens åttonde fynd av en trädgårdssångare blev en som kontrollerades av ringmärkare i Stange, Hedmark, sydöstra Norge. Den ringmärktes den 4 juni 2014 och kontrollerades i Norge den 26 maj 2015.

2017 – 03 – 23

Den 22 mars i år avlästes en silltrut på ön Terschelling i Holland. Den sågs på samma plats hösten 2015 under ett par dagar i oktober. Den märktes på Nidingen 2014 och gjorde besök på Nidingen förra hösten i september. Undra om den var väg till Nidingen nu den 22 mars, när den kanske tillfälligt rastade på Terschelling?

2017 – 03 – 21

Den 15 februari hittades en död koltrast i Silvola, i norra utkanten av Helsingfors , Finland. Den var märkt på Nidingen 10 april 2015 som ettårig hona. Undrar om den här individen har flyttat som ungfågel men senare i livet stannat och övervintrat i Finland?

2017 – 03 – 20

En gransångare som kontrollerades på Nidingen redan 25 april 2010 med italiensk ring fick vi först nu reda på var den var märkt. Den märktes den 17 oktober 2009 på ön Ventotene, ca 6-7 mil väster om Neapel. Detta var stationens sjätte kontroll av en italienmärkt gransångare. En av de tidigare var också märkt på samma ö.

2017 – 03 – 10

Malaga i Spanien tycks vara en viktig plats för Nidingens silltrutar, åtminstone är det många individer som blir avlästa där. Nu kom fyra avläsningar från februari och mars 2016. Två var märkta sommaren 2014 och två 2015. Endast en var avläst tidigare och det var på samma plats vintern innan.

2017 – 03 – 06

En av våra två utflyttade tretåiga måsar till Boulogne Sur Mer i nordvästra Frankrike har blivit avlästa ett flertal gånger under juni och juli 2016, se fynd 2015 -04-09.  Nu den 1 mars var den åter på plats i Boulogne. Den blir nio år i sommar.

2017 – 03 – 01

Två silltrutungar från sommaren 2014 avlästes i fält i Malaga, Spanien vid tre tillfällen mellan 14 oktober och 9 december.

2017 – 02 – 28

Två stycken kontroller av sävsparvar från Belgien. Den ena var märkt redan 11 oktober 2013 och kontrollerades nu den 29 januari av ringmärkare i Eindhout vid Antwerpen. Detta är stationens hittills äldsta sävsparv på en bra bit över tre år. Den andra sävsparven kontrollerades också av ringmärkare i Belgien fast i Heusby vid Liege den 21 mars 2016. Den var märkt den 29 september 2014. De flitiga ringmärkarna vid Antwerpen i Belgien hade också ringmärkt en rörsångare den 11 oktober 2015 som vi kontrollerade på stationen den 28 juni 2016. Den bedömdes vara en hane då den satt o sjöng på Nidingen. Den kontrollerades på en lite udda tid kan tyckas då den var på Nidingen mitt i sommaren.

2017 – 02 – 24

De tretåiga måsarna brukar lämna Nidingen i slutet av juli eller början av augusti. Den 2 augusti avlästes en årsunge i Hanstholm på norra Jylland. Ett par veckor innan sågs den på Nidingen.

Den 18 juli 2011 ringmärktes en gammal kärrsnäppa på Nidingen. Den 15 februari nu i vinter så kontrollerades den av ringmärkare i Corks hamn på Irländska sydkusten. Det är ovanligt med kontroller av kärrsnäppor på Irland, se fynd 2014-03-26.

2017 – 02 – 20

En koltrast som märktes den 23 mars 2011 på Nidingen som ettårig hona, blev nu i vinter, den 19 februari, tagen av katt i Beaconsfield precis väster om London. Trasten var alltså nästan sju år när den togs. Den koltrasten som blivit äldst hittills av stationens märkningar blev nästan 12 år efter märkningen och den var dessutom ett år när den märktes. Ett återfynd av tobisgrissla från traditionella vinterkvarter för arten. Den fastnade troligen i fiskenät vid Sejerö, alldeles vid Själland i Danmark, den 13 februari och var märkt som unge förra sommaren.

2017 – 01 – 31

En kärrsnäppa som ringmärktes den 3 september förra hösten kontrollerades av ringmärkare efter 24 dagar i Agger hamn vid Limfjordens västliga mynning i Danmark.  En gärdsmyg som ringmärktes den 24 september på Nidingen hamnade också i Danmark och blev tagen av katt i Haslev på Själland den 28 januari i år. En gammal bekanting avlästes igen, skärsnäppan som under ett par vintrar varit på Helgoland i Tyskland. Nu avlästes den i november, december och januari på Helgoland. Avläsningar av silltrutar i Sverige är hittills mycket ovanliga. Nu kom en avläsning från Viken, Höganäs i Skåne den 8 september. Det var en tvåårig silltrut som inte är avläst någon annanstans. På fågelstationen Store Färder i Oslofjordens mynning ringmärktes en grönfink den 6 oktober i höstas som en dryg månad senare, 8 november, kontrollerades på Nidingen.

2017 – 01 – 30

En gammal koltrasthane som ringmärktes den 2 april 2011 på Nidingen återfanns död på ön Friesland i mitten av april 2013. Detta är det fjärde holländska fyndet av en koltrast.

2017 – 01 – 27

En par sent redovisade skärsnäppeavläsningar, ena från den 19 november 2011 av en norskmärkt snäppa. Den var märkt i Longyearbyn på Svalbard den 11 september samma år. En annan skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen den 25 mars 2008 sågs den 18 februari 2010 i Öygardens kommun strax NV om Bergen på norska västkusten.

Extra intressant med denna individ var att den senare samma vår, den 27 mars, kontrollerades på Nidingen.

2017 – 01 – 23

Fem silltrutavläsningar från Malaga i Spanien. En var avläst redan i oktober 2010 men övriga var från november 2016 till januari 2017.  Fyra av dem var märkta som ungar sommaren 2014 och den femte 2015. Ytterligare en avläsning gjordes på soptippen i Sonzay i Frankrike den 3 januari 2017, se fynd bl.a. 2017-01-13.

2017 – 01 – 20

För andra gången kontrollerades en finskmärkt talgoxe på stationen. Den var märkt den 27 september i höstas på ön Jurmo, Pargas i sydvästligaste Finland och kontrollerades under tre dagar 19-21 oktober på Nidingen.

En annan finskmärkt fågel var en kärrsnäppa som märktes den 28 juli 2015 på ön Säbbskär på finska västkusten. Endast tre dagar senare kontrollerades den på Nidingen. En tidig sävsparv som ringmärktes på stationen redan den 16 mars 2015 kontrollerades den 27 september 2016 i Borrevannet utanför Horten vid Oslofjorden.

2017 – 01 – 18

En silltrutunge som inte mådde så bra omhändertogs på Nidingen den 23 september 2016 och kunde sedan släppas igen den 19 oktober efter vård på Fågelcentralen.

2016 – 01 – 16

En skärsnäppa märkt i Longyearbyn på Svalbard den 25 augusti 2012 blev avläst på Nidingen den 18 april 2014.

2017 – 01 – 13

Två silltrutungar från 2013, märkta samma dag, avlästes på en soptipp i Sonzay, 20 mil SV om Paris den 6 januari 2017. Avlästa också på samma dag.

2017 – 01 – 10

En danskmärkt bofink som kontrollerades på Nidingen redan 3 april 2009 visade sig vara märkt den 7 oktober 2007 på Omö, Själland.

Stationens femte fynd av svarthätta blev en som märktes som ung hona den 24 augusti 2016 och kontrollerades i Liege, Belgien efter 30 dagar. Det är 27 år sedan förra återfyndet av en svarthätta kom!

2017 – 01 – 09

Den 22 maj 2013 kontrollerades en polskmärkt kärrsnäppa för elfte gången på Nidingen. Den var märkt utanför Gdansk den sista augusti 2012 som årsunge.

En bergfink som märktes den 9 maj 2014 i Trysil, Hedmark i Norge, kontrollerades på Nidingen samma höst den 11 oktober. Det var stationens tredje kontroll av en bergfink. De tidigare har varit märkta i Holland och Belgien.

En järnsparv var märkt i Elverum,Hedmark den 29 augusti 2014, inte många meter ifrån där bergfinken ovan var märkt. Endast 13 dagar senare kontrollerades den på Nidingen. Detta var åttonde gången en norskmärkt järnsparv kontrollerades på stationen.

En kärrsnäppa som ringmärktes i mitten av juli 2015 kontrollerades av ringmärkare den 17 december 2016 i The Wash. Det stora viktiga våtmarksområdet knappt 15 mil norr om London.

2017 – 01 – 05

Svar på tre danskmärkta havstrutar som avlästes på Nidingen i juli och augusti 2016. En var märkt på Läsö den 2 juli 2014 och de två andra var märkta på Gräsholm utanför Fredrikshamn 2013 respektive 2016. Svar kom också på sex avlästa danska silltrutar. Fem av dem var märkta på Hirsholm utanför Fredrikshamn mellan åren 2011 till 2014. Alla var avlästa på Nidingen i juli eller augusti 2016. Den sjätte var märkt på Langli vid Blåvandshuk den 4 juli 2010 och sågs på Nidingen den 27 augusti.

2017 – 01 – 04

Sex skärsnäppor avlästes i fält i Longyearbyn på Svalbard under sommar och höst 2016. Fem av dem var märkta på vårarna 2014 (1 ex), 2015 (2 ex) och 2016 (2 ex). Den sjätte var märkt 3 december 2011. De flesta var avlästa från mitten av september till början av oktober. Två av individerna var avlästa i juni och juli. Totalt gjordes minst 17 avläsningar på dessa sex individer.

En gammal bofinkshane som ringmärktes på Nidingen den 17 mars i våras kontrollerades i Randaberg, Rogaland i sydvästligaste Norge den 2 december! En något udda tidpunkt.

En norskmärkt lövsångare som kontrollerades på Nidingen den 7 augusti var märkt 17 dagar innan i Gran, Opland,Norge. De flesta lövångare som passerar Nidingen tycks ha ett norskt ursprung. En annan norskmärkt fågel som avlästes var en havstrut som sågs den 20 augusti. Den var märkt som unge i Kalvöysund vid Arendal på Norges sydspets den 25 juni samma år. Detta var den tredje norskmärkta havstruten som avlästs på Nidingen.

2017 – 01 – 03

Två färgmärkta toppskarvar avlästes på Nidingen den 24 september. Den ena sågs på Nidingen för tredje hösten i rad och var märkt på Väderöarna i Bohuslän den 20 juni 2013. Den andra var en årsunge som var märkt på Soteskären den 14 juni och avlästes för första gången. En blåmes hade 40 dagar på sig att ta sig från Nidingen till Falsterbo fyr där den kontrollerades den 10 november. En annan blåmes tog sig över Kattegatt och kontrollerades på annandag jul i Skagen på Danmarks nordspets. Den var märkt på Nidingen den 20 oktober nu i höstas.

Tre årsungar och en gammal kärrsnäppa som alla märktes mellan 30 augusti och 10 september under senaste hösten, hamnade på olika platser i nordvästeuropa. Den första hittades redan efter fyra dagar drunknad(!?) i Nibe bredning i Limfjorden, norra Danmark. Nästa kontrollerades efter 17 dagar, den 21 september i Cardigan bay i Wales. Den tredje hittades med missbildningar (!?) på ön Texel i Holland den 22 december och slutligen den fjärde, som också kom längst, kontrollerades av ringmärkare den 19 december på ön Jersey vid franska kusten.

Tre unga roskarlar som också märktes i månadsskiftet augusti/september återfanns alla söderut under december månad. Den första återfanns nydöd på ön Ameland utanför den holländska kusten den 14 december. Den andra återfanns död sittande i ett nät vid Bizertesjön i nordligaste Tunisien den 27 december. Slutligen den tredje som kontrollerades den 29 december i Santander på spanska nordkusten.

En sävsparv som ringmärktes på Nidingen den 1 oktober i höstas kontrollerades 20 dagar senare i The Fleet, Dorset på engelska sydvästkusten. Detta är stationens första fynd av en sävsparv från brittiska öarna.

Stationens första fyndet av en skärpiplärka från Spanien kom den 23 oktober då en individ fotograferades och avlästes i Ferrol längst ut i nordväst av Spanien. Piplärkan var en unge född på Nidingen i somras och ringmärktes den 19 juli.

Åtta silltrutungar från i somras har avlästs på diverse ställen mellan Holland och Gambia under hösten. En i Westkapelle i Holland 1 november, dagen efter en i Vendee i Frankrike, 2 oktober en i La Coruna nordvästligaste delen av Spanien (nästan samma plats som skärpiplärkan ovan), 30 oktober en i Madrid och 5 december en i Malaga. Den 4 oktober en i Mira, i mellersta Portugal, tio dagar senare en i Matosinhos i norra Portugal också en i Kartong i södra Gambia den 26 november. Till slut en silltrut som ringmärktes vid Blåvandshuk i sydvästra Danmark som unge 2009 och avlästes på Nidingen några gånger under säsongen. Den häckar troligen på Nidingen och är avläst flera andra år.

2017 – 01 – 02

Årets första återfyndsrapport kom på en rödhake som ringmärktes på Nidingen den 21 april i våras och under höstflyttningen kontrollerades den på Getterön den 2 oktober.