Återfynd 2009

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2009 – 12 – 29

En något sent inskickad uppgift på en skjuten kustsnäppa från Frankrike. Den sköts den 29 september 2007! vid Isigny sur mer i Calvados vid atlantkusten. Fågeln var märkt hos oss endast 19 dagar tidigare. Den 22 augusti 1992 sköts en annan av våra kustsnäppor på nästan exakt samma plats.

År 2007 var det stora året med 117 märkta kustsnäppor och en annan kustsnäppa som märktes samma dag avlästes i fält vid Den Helden i Holland i början av oktober samma år.

2009 – 12 – 23

Engrönfink som kontrollerades den 11 november var märkt i Tervajärvi, Pajala i Norrbotten. Märkningen var den 16 september redan 2006. Det var andra gången vi har haft utbyte med denna plats i Norrbotten. Förra gången var också en grönfink som vi märkte den 1 november 1993 och som kontrollerades där den 27 oktober 1996. Avståndet mellan platserna är imponerande 1245 km.

2009 – 12 – 11

Den 10 oktober i höst kontrollerades en skärpiplärka i Emmapolder Ruidhorn utanför Groningen i norra Holland. Fågeln var märkt hos oss den 26 september, alltså endast 14 dagar tidigare. Precis samma förhållande var det för tre år sedan, då kontrollerades också en skärpiplärka på samma plats den 11 oktober som också var märkt hos oss 14 dagar tidigare. Bara ett litet stycke från samma plats har vi också ett vinterfynd från 10 januari 1987.

2009 – 11 – 18

En av årets riktigt sena silltrutungar som märktes först den 6 augusti blev inte så långlivad. Den sköts väst om Grenå i Danmark redan den 15 september. Det är jakttid på silltrut i delar av Danmark från 1 september till 31 januari. Andra delar av Danmark har något kortare tid. Undra varför man har jakttid på silltrut?

2009 – 11 – 12

Av någon anledning har utbytet av skärpiplärkor mellan Nidingen och Utklippan i Blekinge varit åtskilliga genom åren. Sedan tidigare finns sju Nidingenmärkta som kontrollerats på Utklippan och en som varit märkt på Utklippan och kontrollerats på Nidingen. Nu kom det återigen en kontroll från Utklippan. Denna skärpiplärka var märkt på Nidingen den 26 juli 2006 och högst troligt född på Nidingen och kontrollerad på Utklippan den 29 september nu i höst. Vi har inga andra fynd i Östersjöområdet av Nidingenmärkta skärpiplärkor än på Utklippan.

2009 – 11 – 11

Småtärna häckar mycket sporadiskt på Nidingen. I somras häckade ett par och den ena visade sig vara ringmärkt i Varbergs hamn redan 1999 som bounge. Sedan tidigare har vi ytterligare en småtärna som kontrollerats som häckare på Nidingen och även den gången var det en Varbergsunge som kontrollerades. Vid det tillfället var tärnan 15 år gammal.Den 1 april kontrollerades en danskmärkt blåmes på Nidingen. Fågeln var märkt den 30 januari i år i Skagen på danska nordspetsen. På endast några dagar kring månadsskiftet mars/april så kontrollerades två danskmärkta talgoxar respektive två blåmesar. En av varje art visade sig vara märkt på Anholt strax innan och en av varje art var märkta i Skagen också tidigare under året!Årets snabbkontroll blir nog denna kärrsnäppa som kontrollerades på Nidingen den 29 juli och endast 41 timmar tidigare ha blivit märkt vid Ottenby på Öland. En något märklig riktning från Ottenby till Nidingen kan tyckas på höstflyttningen då riktning blir WNW från Ottenby till Nidingen. En rödstjärt som märktes på ön den 19 augusti i höst kom inte längre än till Falkenberg och blev där kattmat redan efter två dagar.

2009 – 11 – 05

En av årets mest intressanta kontroller är en skärpiplärka som ringmärktes på Signilskär i Ålands skärgård den 5 augusti i år. Fågeln bestämdes till årsunge. 43 dagar senare, den 17 september, kontrollerades den på Nidingen. Denna individ bör ha korsat landet vilket troligen inte är så vanligt för denna kustbundna art. Eller är det kanske det?

2009 – 11 – 03

Den 18 maj 2006 ringmärktes en trädgårdssångare på Nidingen som förra våren den 27 maj kontrollerades på den tyska ön och fågelstationen Helgoland. Nu i vår den 19 maj kontrollerades den igen, fast denna gång strax innanför Helgoland på fastlandet i Horumersiel, Weser-Ems. Det är inte speciellt vanligt att få dubbla fynd så här på samma individ. Den verkar också rätt så punktlig på sin nordflyttning.

2009 – 10 – 29

Stationens andra kontroll av gulärla gjordes den 3 september i år. Ärlan var märkt endast 9 dagar tidigare i Vestby i närheten av Oslo i Norge.

2009 – 10 – 28

Kontroll gjordes av en grönfink i Trysil, Hedmark i Norge den 9 juli, alltså troligen på häckningsplats. Samma individ kontrollerades även förra året i Trysil, endast sex km från årets plats. Finken var ringmärkt på Nidingen den 24 oktober 2007 som ung hane.

2009 – 10 – 27

Återfynd av årets riktiga gamling gjordes av enstrandskata som blev nästan 20 och ett halvt år. Strandskatan var märkt som unge på Nidingen den 3 juni 1989 och hittades nu nydöd den 15 oktober vid Rörvig på norra Själland i Danmark. Fågeln har inte setts på Nidingen sedan födelseåret.

2009 – 10 – 21

En kärrsnäppa märkt som knappt ettårig den 23 mars 2004 på ön Schiermonnikoog i Holland kontrollerades nu i somras den 4 augusti. Fågeln var alltså drygt sex år gammal. Detta var den femte kontrollen av en holländsk kärrsnäppa. Totalt har stationen 88 främmande kontroller av kärrsnäppor.

2009 – 10 – 19

Den 17:e kontrollen av bofink märkt på annan plats. Av dessa har åtta varit märkta i Belgien, så även denna. Den var märkt i Grembergen i Oost-Vlaanderen den 13 mars och kontrollerades hos oss den 16 april.

2009 – 10 – 15

En gammal bekanting som återigen avlästes på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn i norra Danmark var en kentsk tärna som varje år sedan 2005 har avlästs på ön. Fågeln är märkt på Nidingen 1991, alltså för 18 år sedan. Den 27 juni gjordes stationens första fynd av grönfink från Jämtland. I byn Stugun hittades den död i trädgården. Husets katt var misstänkt för att vara inblandad i dödsfallet. Fågeln var märkt på Nidingen den 24 oktober 2007 som ung hona.

2009 – 10 – 14

Ny kontrollart för stationen, gräshoppsångare. Det är endast 45 ringmärkta på ön sedan starten och återfyndsprocenten är ytterst låg för arten. Den nu aktuella individen kontrollerades den 2 september i höst och var ringmärkt vid Tåkern i Östergötland den 31 juli också i år.

2009 – 10 – 13

Fyra avläsningar av tretåiga måsar från Danmark. Samtliga var avlästa i Hanstholms hamn på danska nordvästkusten. Den yngsta, som var fyra år, lästes av den 24 juli medan de övriga var avlästa i september, 12, 13, 16 och 23. Den näst yngsta var fem år och har redan tidigare blivit avläst vid tre tillfällen. Första gången redan innan ett par veckor efter att den hade lämnat Nidingen i augusti 2004 så sågs den i Danmarks ”fågelberg”, Bulbjerg, som ligger strax nordost om Hanstholm. Den andra gången som fågeln avlästes var på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn i maj 2005. Tredje gången var på Nidingen och nu vid två tillfällen i Hanstholms hamn. De två äldsta var båda 11 år och är avlästa som häckande på Nidingen.

2009 – 10 – 02

Stationens 13:e återfynd av sparvhök kom från Kvarnabolund i Uppsala. Höken hade fastnat i ett viltstängsel utmed riksväg 55. Den hittades den 13 maj och var ringmärkt på Nidingen endast 16 dagar innan. Avståndet är dryga 43 mil närmsta vägen mellan platserna.

2009 – 09 – 28

En grönfink slutade sina dagar mot en glasruta i Bengtsfors,Dalsland den 20 maj i våras. Fågeln var märkt 5 november senaste hösten. Den 20 maj är det mycket troligt att fågeln var på sin häckningsplats.Två tobisgrisslor, båda funna nydöda i maj, var märkta som boungar på Nidingen 2002 resp. 2006. Den äldre av dem hittades vid Stora Lyngskär i Göteborgs södra skärgård. Den fågeln var troligen på häckningsplats då det häckar några par i trakten. Den andra hittades vid Bua vid Hallandskusten endast 17 km från Nidingen.

2009 – 09 – 25

Stationens tredje koltrast fynd från Irland kom den 24 januari i år. Den var märkt på vårflyttningen den 25 mars 2007. Redan då bestämdes den till gammal (3+) hona. De flesta av våra vinterfynd av koltrast har kommit från de brittiska öarna.

2009 – 09 – 23

Tre Nidingenmärkta fåglar som alla kontrollerades på ön Anholt mitt i Kattegatt. Först en rödhake som märktes den 5 maj 2008 och gjorde så kallat” retursträck” varefter den kontrollerades dagen efter på Anholt. Den andra var en grönfink som märktes redan den 21 oktober 2006 och kontrollerades den 21 januari i år. Den var väl på förmodad övervintringsplats. Den tredje var en blåmes som märktes den rekordstora blåmesdagen 16 oktober förra året, då 373 blåmesar märktes. Den kontrollerades av ringmärkare den 13 mars.Ringmärkningsaktiviteten som kommit igång på Anholt har gett många kontakter med dem.

2009 – 09 – 18

Ytterligare en danskmärkt talgoxe som kontrollerades under vårsträcket. Den märktes i Skagern på Danmarks nordspets den 11 mars i år och efter nio dagar kontrollerades den på Nidingen. Ett roligt bevis på att talgoxar verkligen tar sig över från Norddanmark till Sverige och inte bara använder de korta passagerna längre söderut i Kattegatt.

2009 – 09 – 17

En järnsparv som blev kattoffer utanför Oslo den 21 april i våras var märkt 18 dagar tidigare på Nidingen. Katt som orsak till återfynd är vanligt. Kanske inte så konstigt med tanke den stora mängd katter som finns och att katterna ofta vill visa upp för husse o matte hur duktiga de har varit.

2009 – 09 – 08

Tre vadare kontrollerade på Ottenby i slutet av juli i år. Två var kärrsnäppor, som båda var märkta i augusti 2008, en ungfågel i slutet av månaden och en adult den 10: e och den tredje vadaren var en roskarl som märktes den 29 juli 2003 som gammal (3+) fågel och kontrollerades nu nästan exakt sex år senare den 26 juli på Ottenby. Detta är första roskarlen som stationen har utbyte med Ottenby.

Två fåglar som kontrollerades i vår och sommar var en trädgårdssångare och en stare. Trädgårdssångaren kontrollerades på Nidingen den 20 maj och var märkt 30 juli 2004 vid Rysjön i Kvismaren. Fågeln var alltså nästan fem år gammal, en ansenlig ålder på en trädgårdssångare. Detta är den äldsta trädgårdssångare, fynd eller kontroll, som vi haft på stationen hittills. Staren var märkt som bounge den 21 maj i Mällby,Stenungsund och kontrollerades endast 26 dagar senare, den 16 juni, på Nidingen. För två år sedan kontrollerades en annan starunge, märkt på precis samma ställe, den gången gjordes kontrollen den 19 juni.

2009 – 09 – 02

Det tionde fyndet från Frankrike av kärrsnäppa kom den 24 februari. Fågeln var märkt som gammal på Nidingen den 2 augusti 2002 och kontrollerad av ringmärkare i Reserve Naturelle strax norr om Girondes mynning i sydvästra Frankrike.

2009 – 09 – 01

Bergfink är en art som vi har haft svårt att få återfynd av tidigare. Inom loppet av mindre än ett år så har vi nu fått både andra och tredje fyndet av arten. Denna gång var det en ung hane som märktes på Nidingen den 5 oktober i höstas och sedan troligen stannat och övervintrat i Belgien. För både 18 januari och 8 februari så kontrollerades den av ringmärkare i Aard i närheten av Antwerpen.

2009 – 08 – 26

Den 20 maj i år kontrollerades en tyskmärkt rörsångare på Nidingen. Det visade sig att det var en riktigt gammal individ. Den var märkt redan 5 september 2003. Fågeln var alltså nästan sex år. Märkplatsen var Gülper see strax utanför Berlin i östra Tyskland. Vi har ett fynd tidigare från Tavastehus i Finland av en lika gammal rörsångare.

2009 – 07 – 29

Så var det dags för Gedser udde på Falster i södra Danmark igen. Denna gång kontrollerade de en järnsparv den 1 april i år. Vi hade märkt den ett år tidigare den 17 april. Fyndet faller väl in i tid och plats med tidigare fynd vi har av arten. Ett snabbfynd av en rörsångare från Neuville i nordvästligaste Frankrike kom också. Fågeln märktes den 7 september 2008 och kontrollerades redan efter 8 dagar. Avståndet är nästan 100 mil

2009 – 07 – 14

Ibland kan det ta lång tid innan en ring hittas. En ring som suttit på en stare och märktes på ön i juni 1982 ! hittades nu i april 2009, Gissningsvis dog fågeln för över 20 år sedan. Fyndplatsen var Store Fuglede på Själland i Danmark.

2009 – 07 – 13

Återigen en snabbkontroll av en danskmärkt blåmes . Denna gång var det tre dagar från Anholt till Nidingen. Anholt ligger 68 km söder om Nidingen ute i Kattegatt. Den kontrollerades 30 och 31 mars i våras.

2009 – 07 – 10

En tretåig mås märkt som unge sommaren 2006 på Nidingen avlästes både i juli och augusti 2008 i Hanstholms hamn. Denna fågel sågs på samma ställe även i september 2007. Man kan nog förvänta sig att denna individ kommer att försöka häcka där så småningom.Sex avläsningar gjordes av kentska tärnor på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn i nordligaste Danmark. Avläsningarna gjordes i maj och juli 2008. Samtliga individer är tidigare år avlästa på samma plats. De märktes under åren 1989 till 1992 och den äldsta var nu 19 år.

2009 – 07 – 03

En höstmärkt, 16 september 2008, järnsparv från Grötvik i Halmstad kontrollerades på Nidingen den 4 april. Detta är andra järnsparven på kort tid som kontrolleras på Nidingen efter märkning i Grötvik.

2009 – 07 – 01

En bofink som märktes under vårflyttningen ,27 mars, 2007 råkade flyga i en fönsterruta i Väröbacka nu i våras den 6 april.

2009 – 06 – 30

Gedsers udde på Falster i sydligaste Danmark har vi kontakt med jämna mellanrum. Nu var det en grönfink märkt där den 14 november 2007 som vi kontrollerade den 13 oktober i höstas.

2009 – 06 – 29

En rödhake kontrollerades av ringmärkare i Zuydcoote, nordligaste delen av Frankrike på gränsen till Belgien, den 10 oktober 2008. 29 dagar tidigare var den märkt på Nidingen. Detta var 97 fyndet av Nidingmärkta rödhakar.

2009 – 06 – 25

Återigen ett fynd av en blåmes Denna gång en gammal bekanting som redan har varit kontrollerad. Den märktes redan 19 oktober 2004 och följande julafton fotograferades fågeln på en matplats i Mellerud, Dalsland och då kunde ringen avläsas. Nu fyra och ett halvt år senare kunde ringen läsas av igen på samma plats i slutet av mars 2009. Den klart äldsta blåmesen vi har fynd av.

2009 – 06 – 23

Ett snabbkontroll av en blåmes som märktes i Skagen på Danmarks nordspets den 14 oktober i höstas och kontrollerades på Nidingen två dagar senare. Man kan tycka att det är en något konstig flyttriktning på hösten för en blåmes men av övriga fynd från höstens märkningar så rör de sig i stort sett i alla riktningar.

2009 – 06 – 12

Återigen en talgoxe kontroll, men denna gång det omvända förhållandet, alltså märkt på Nidingen och kontrollerad på Anholt. Märkningen gjordes den 15 oktober 2008 och den kontrollerades den 2 februari, ett rent vinterfynd. Så var det återigen dags för ett blåmesfynd av höstens märkningar. Mesen märktes på Nidingen den 21 september och blev funnen nydöd i Vipperöd på Själland den 25 december. Detta var det tredje danskfyndet av höstens blåmesmärkningar.

2009 – 05 – 28

En snabbkontroll av en dansk talgoxe. Den 27 mars märktes den på Anholt i Kattegatt i år och endast två dagar senare så kontrollerades den på Nidingen. Avståndet är dock bara 68 km och Anholt är närmaste ö söderut från Nidingen.

2009 – 05 – 18

En grönsiska märkt som gammal hona den 15 oktober i höstas återfanns nydöd den 19 februari i Torekov,Skåne. Detta var endast det andra fynd av arten hittills. Det första fyndet var en från Malaga i Spanien våren 2005.

2009 – 05 – 11

Stationens 26:e fynd av roskarl blev en individ som märktes som årsunge den 19 augusti 2007 och kontrollerades ett drygt år senare den 18 oktober i Gower,Glamorgan,Wales. Sedan tidigare har vi en roskarl kontrollerad i Wales under tre olika vintrar mellan åren 1986 och 1992.

2009-04-23

Ytterligare ett fynd av alla blåmesmärkningar från i höstas. Denna gång var det en ung hona som stuckit norrut och blev kontrollerad av ”Naturstig” i Slottskogen, Göteborg den 28 december.

2009 – 04 – 22

Ett djupdyk i papperna på Jomfrulands fågelstation vid sydöstra kusten på Norge gjorde att en gammal kontroll hittades. Det var en lövsångare som kontrollerades den 28 april 2000 !! och som vi hade märkt på Nidingen redan den 17 augusti 1997. Bättre sent än aldrig.

2009 – 04 – 15

Tre italienska fynd. En rödhake märkt den 2 april 2005 hittades död i Crevari,Genova vid medelhavskusten den 9 mars 2008. Detta är den tredje italienska rödhaken, men det är 20 år sedan senast. Stationens första fynd av lövsångare från Italien gjordes den 29 juli 2007. Den var märkt i den första vårflyttande vågen av lövsångare redan den 24 april 2007 och hade troligen också startat sin höstflyttning riktigt tidigt. Fyndplatsen var Pesaro på Italienska ostkusten inte långt från San Marino och var en kontroll gjord av ringmärkare.Det tredje fyndet var en gransångare, också en kontroll gjord av en ringmärkare. Fast denna gång gjordes kontrollen i Verbania i nordvästliga Italien nära gränsen till Schweiz. Sångaren var märkt under vårflyttningen den 14 april 2004 hos oss och kontrollerades den 9 oktober samma år. Av sju gransångarfynd var detta det andra från Italien.

2009 – 04 – 07

Norrmännen har gjort ett storutskick och svar på fem kontrollerade fåglar kom. Förra årets enda kontroll av stare var en norsk som var märkt vid Sandefjord i Oslofjordens sydvästligaste del den 17 juni. Precis två veckor senare kontrollerades den på Nidingen. Detta är den första norskmärkta staren som kontrolleras på ön. Två järnsparvar, båda märkta sent i sep fast olika år, kontrollerades i mitten av oktober på Nidingen. Den ena var märkt i Prestmarka, Hedmark i östliga Norge den 23 sep 2006 och hos oss den 15 oktober 2008. Två dagar innan kontrollerades den andra som var märkt den 23 sep 2008 i Onsöy på östra sidan av Oslofjorden. Den sista var en talgoxe som märktes som bounge i Björndalen, Aust-Agder den 2 juni 2008 och dök upp på Nidingen den 23 oktober. Därefter kontrollerades den vid flera tillfällen de närmaste veckorna. Nu i vår har det visat sig att den har övervintrat och kontrollerats i mars vid några tillfällen. Till sist en grönfink som kontrollerades den 29 oktober i höstas. Den var märkt 9 oktober 2007 i Böverbru,Oppland ett stycke norr om Oslo.

2009 – 04 – 03

Ännu en grönfink märkt i Trysil i östligaste Norge har tagit sig till Nidingen. Denna gång var den märkt den 23 augusti 2007 och efter 47 dagar kontrollerades den på Nidingen. Avståndet från Trysil till Nidingen är knappt 50 mil.En gransångare som kontrollerades den 26 april 2008 var märkt den 30 september 2007 i Moseby, Pandrup strax nordväst om Ålborg i norra Danmark. Detta var stationens 12:e kontroll av främmande gransångare och den första danskmärkta.

2009 – 04 – 01

Svar på ytterligare en rörsångare som kontrollerades förra våren. Den kontrollerades den 2 maj och var ringmärkt nästan fyra år tidigare. Märkplatsen var Hamme Sint Anna, Oost-Vlaanderen i Belgien. Rörsångaren märktes som gammal fågel den 5 augusti 2004 och var alltså åtminstone fem under sommaren 2008. Kontrollen gjordes den 2 maj. Årets snabbfynd blev nog den gransångare som tog sig från Centola, Salerno i Italien den 17 april förra våren för att redan efter 11 dagar kontrolleras på Nidingen. Detta ger en medelhastighet på 176 km/dag. Detta är mycket imponerande för en liten gransångare.

2009 – 03 – 30

En mycket sen kontroll gjordes förra våren av en rörsångare som kontrollerades den 1 juni. Anledningen var kanske att den tillhörde en riktigt nordlig population då den var ringmärkt i Pargas ,Åbotrakten i sydvästligaste Finland den 15 juli 2007 som årsunge.

2009 – 03 – 25

Stationens 18: e fynd av ängspiplärka från Belgien. Mer än hälften av alla ängspiplärkefynd har kommit från Belgien. Dessutom är det endast ett av fynden som har varit en död individ alla övriga är ringmärkarkontroller. Den kontrollen gjordes den 17 oktober 2008, drygt två år efter märkningen den 18 september 2006.

2009 – 03 – 20

Rapport på tre skjutna ejdrar vid samma tillfälle den 27 december på ön Kråkan utanför Råö i norra Halland. Alla tre var märkta som årsungar i början av augusti fast under olika år, 2001, 2003 och 2005.

2009 – 03 – 12

Ytterligare två blåmesfynd av höstens märkningar gjordes. Båda var ringmärkta på Nidingen den 25 september som unga honor. Båda var dessutom kontrollerade på samma ställe! Platsen var Gedser oddepå ön Falster i södra Danmark. Den ena kontrollerades den 16 oktober, och den andra den 22 oktober.

2009 – 03 – 06

Dagens skörd blev fem återfynd och ett svar på en främmande kontroll som damp ner i datorn.

Tre var blåmesar som alla var märkta i oktober. En hade tagit sig norröver till Eklanda i Mölndal och fastnat i en annan ringmärkares nät endast 27 timmar efter märkningen den 6 oktober. En annan blev också kontrollerad av ringmärkare fast på Hönö i Göteborgs norra skärgård den 17 november, 32 dagar efter märkningen, och den tredje togs sig helt motsatt riktning och hittades nydöd den 13 november i en byggnad vid Smedsgård söder om Varberg. Stationens tredje fynd av bergfink kom från Onsala. Finken hade uppenbart vänt tillbaks till fastlandet och troligen försökt övervintra på Onsalahalvön. Den blev jagad av en koltrast och flög in i ett fönster den 29 december. Långfyndet vid detta tillfälle blev en morkulla som sköts i Millom i nordvästra England nästan uppe i Skottland den 13 december, 39 dagar efter märkningen på Nidingen. Ett av stationens tidigare tre fynd är från södra Skottland inte långt från senaste fyndet. Den främmande kontrollen var en järnsparv som märktes den 30 oktober i höstas och efter 14 dagar kontrollerades den på stationen. Lite märklig nordflyttning så sent på säsongen. Kanske är våra vinterjärnsparvar också av ett sydligt ursprung precis som svarthättorna är.

2009-03-05

En av höstens skärpiplärkor som märktes den 14 september kontrollerades något oväntat i Skåne i mitten av december. Detta är det nordligaste vinterfyndet av skärpiplärka stationen har, förutom några sedda ringmärkta på Nidingen vintertid som kanske varit övervintrare. Vinterns kontroll gjordes den 16 december på Torekovs rev i nordvästra Skåne.

2009 – 03 – 02

Ytterligare en grönfinkskontroll från Trysilsområdet i sydöstra Norge. En ung hane som märktes på stationen i slutet av oktober 2007 kontrollerades den 8 juni 2008 i Överbygda i Trysil. Finken var troligen i närheten av sin häckningsplats med tanke på datumet.

2009 – 01 – 27

Svar på en tretåig mås som nu häckat på ön några år. Första avläsningen gjordes 2005 och nu sommaren 2008 hade den hunnit bli 8 år. Måsen är märkt på Isle of May i Skottland som unge.

2009 – 01 – 21

Två av höstens alla blåmesar tog sig från Nidingen ner utmed hallandskusten och hamnade i näten vid Grötvik i Halmstad. Den ena kontrollerades åtta dagar efter märkningen den 7 oktober och den andra 14 dagar efter märkningen den16 oktober. Båda var märkta som årsungar och hanar.

2009 – 01 – 20

Ett spännande fynd. En lövsångare märkt hos oss redan den 6 maj 2004 och kontrollerad under vårflyttningen 2008 på en liten ö vid namn Illa d´en Colom tillhörande Menorca i Medelhavet. Detta är den klart äldsta lövsångaren vi haft, nästan fyra år efter märkning och den var dessutom åtminstone ett år vid märkningen. Det är också det längsta fyndet vi har av en lövsångare.

2009 – 01 – 19

Årets första rapporterade fynd blev en tretåig mås som hittades på Lilla Förö i Göteborgs södra skärgård. Måsen hade legat död en längre tid när den hittades, inskickad enligt brevdatum 11 december. Troligen hade den dött rätt snart efter märkningen den 20 oktober. Fågeln fångades för hand i en slånbuske på Nidingen och var nog inte i bästa kondition när den togs. Lilla Förö ligger 3,5 mil från Nidingen.