Återfynd 2013

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2013 – 12 – 09

Ett typiskt senhöstfynd av stare från Holland. Staren var märkt på Nidingen i somras den 24 juni och flög ihjäl sig mot en glasruta i Amstel Veen i Noord-Holland den 20 oktober. Stationen har sedan tidigare flera höstfynd från samma trakter innan de i december sticker över till Brittiska öarna.

Tre silltrutfynd inkom också samma dag. En var avläst på Morups tånge den 10 augusti och var en fjolårsfågel. Det är mycket ovanligt att ett åriga silltrutar återkommer till våra breddgrader. Den här individen var märkt 28 juni förra året och sågs även förra hösten, den 25 november, en mil norr om Agadir i Marocko, se fynd 2013-01-24. De två andra silltrutarna var båda avlästa på Madrids soptipp Pinto. Den ena var en fjolårsunge som inte var färgmärkt och den avlästes ändå vid fem tillfällen mellan 12 juli och 18 augusti i somras. Den andra silltruten på soptippen var en drygt 15 åring som märktes på Nidingen den 22 november 1998! Den är avläst en gång tidigare, den 14 november 2000, i Portimao på Portugals sydkust.

2013 – 12 – 03

Samma roskarl som rapporterades den 27 februari i Salthouse, Norfolk, England sågs nu igen den 25 november på samma plats. Även förra hösten, då 24 november, avlästes ringen i fält. Den senaste avläsningen gjordes från fotografier. Fågeln är märkt den 7 september 2012. Se fyndet nedan, båda de här roskarlarna avlästes samma dag men det är olika rapportörer.

2013 – 11 – 28

Precis som förra gången stationen fick ett fynd av roskarl så gjordes det vid Salthouse, Norfolk i nordvästra England, (se fynd2013-02-27). Senaste fyndet gjordes den 25 november och den var märkt på Nidingen den 22 augusti i höstas. Detta var stationens 37 fynd av roskarl.

2013 – 11 – 20

Ytterligare två svar på kärrsnäppekontroller som gjordes under den intensiva perioden i andra hälften av maj. Den ena kontrollerades den 19 maj och den andra 28 maj. Båda var märkta i England, den första endast 50 dagar innan vid den kända vadarbukten The Wash och den andra var märkt den 23 februari 2012 vid staden Poole på den engelska sydkusten. Svar kom även på en engelskmärkt koltrast som var märkt den 5 november 2011 på den utstickande udden Flamborough head, på norra delen av engelska ostkusten. Den kontrollerades på Nidingen den 15 april i våras. En annan koltrast var märkt på ön Vlieland utanför holländska kusten den 6 oktober 2012 och var på Nidingen också den 15 april 2013, precis som den engelska koltrasten. Båda dessa kontroller faller bra in bland övriga koltrastfynd både i tid och plats.

Stationens tredje kontroll av tornfalk gjordes den 19 maj i våras. Den var märkt som bounge utanför Kauhajoki i Vasa län, mellersta Finland. De två tidigare tornfalkskontrollerna har varit svenskmärkta.

2013 – 11 – 14

Nu var det dags igen för havstruten från Frankrike. För 13:e och 14:e gången lästes den av i Boulogne sur mer, nära Calais i nordvästra Frankrike. Denna gång den 30 och 31 augusti. Den är märkt som bounge på Nidingen 2008. Senast den avlästes i Frankrike var i våras den 6 april. Undrar om den varit på svenska västkusten där emellan?

2013 – 10 – 29

Stationens 6:e fynd av skärpiplärka från Holland kom när en individ kontrollerades av ringmärkare i Oude Schulpweg i Castricum, några mil NV om Amsterdam. Skärpiplärkan kontrollerades den 25 september, 26 dagar efter märkningen på Nidingen.

2013 – 10 – 15

Säsongens första rapporterade silltrutsunge sågs i Den Haag i Holland den 5 oktober. Ungen ringmärktes den 23 juli och sågs sista gången på Nidingen den 26 augusti.

2013 – 10 – 04

Den första 1 april i våras hittades en nydöd bergfink i en trädgård i Neuvy mitt i Frankrike. Detta är det hittills sydligaste fyndet av bergfink från stationens bergfinkmärkningar. Finken var märkt den 20 oktober hösten innan.

2013 – 10 – 01

Stationens elfte fynd av gärdsmyg gjordes i Viitasaari, Vasa län i Finland. Platsen ligger 999 km från Nidingen och gärdsmygen togs där av en katt den 11 juli i somras. Den märktes på Nidingen den 16 april i våras. Detta är det hittills längsta fyndet av stationens märkta gärdsmygar. Av de elva fynden är fem tagna av katt , fem är märkarkontroller och endast en funnen död.

2013 – 09 – 20

Idag kom svar på sju norska kontroller som alla var kontrollerade på Nidingen under våren och samtliga var märkta förra hösten. Först en blåmes som kontrollerades den 2 april. Den var märkt den 26 september vid Lista fyr på Norges sydspets. En koltrast märkt den 22 oktober vid fågelstationen på Stora Faerder i Oslofjordens mynning och kontrollerades den 16 april på Nidingen. Återigen en skärsnäppa som var märkt på Svalbard. Denna individ märktes 23 september och kontrollerades så sent på våren som 1 juni. Stationens fjärde kontroll av svarthätta var märkt 12 augusti vid Jomfrulands fågelstation, som ligger på sydostkusten av Norge. Den kontrollerades den 9 maj. Till sist tre kärrsnäppor som alla kontrollerades mellan 25 och 29 maj när stora mängder snäppor rastade på ön. Två av dem var märkta på samma dag på ön Giske strax norr om Ålesund i mellersta Norge den 9 augusti. Man kan ju misstänka att har hängt ihop hela tiden sedan dess. Den sista kärrsnäppan var märkt 17 augusti vid Revtangen, syd Stavanger, på norska sydvästkusten. Alla tre kärrsnäpporna var årsungar vid märktillfället.

2013 – 09 – 18

En talgoxe märktes under den stora mesutvandringen förra hösten på ön Agerö utanför Själlands sydvästkust i Danmark. Den märktes den 20 oktober och kontrollerades på Nidingen den 3 april i våras. De fyra senaste talgoxekontrollerna har varit från Danmark.

2013 – 09 – 17

För första gången kontrollerades en ungerskmärkt fågel på Nidingen. Det var en gammal hane av svarthätta som fångades den 19 maj i våras. Den var märkt i Szalonna i nordöstra Ungern nära den Slovakiska gränsen den 15 oktober 2008 som årsunge. Vid kontrollen började svarthättan närma sig femårs ålder, inte så dåligt.

2013 – 09 – 13

Idag rasslade det till ordentligt i mailboxen. Fem silltrutåterfynd och nio svar på främmande kontroller. Alla de fem silltrutarna var avlästa i Lewarde i norra Frankrike nära gränsen till Belgien. Platsen ligger mer 10 mil från kusten vilket känns lite udda. Alla fem är avlästa på sina färgringar och tillhör 2012-års märkningar. De är avlästa mellan 28 juni och 9 augusti. Några av individerna är avlästa på samma dag eller dagar precis efter varandra så det verkar som de hängt ihop. En av individerna var även avläst förra hösten vid franska kusten, se fynd 2013-01-24.

Av kontrollerna var två redan kända sedan tidigare år, dels den häckande tretåiga måsen som är märkt på Isle of May i Skottland år 2000. Årets häckning var åtminstone den 6:e på Nidingen. Den andra kändisen var en skärsnäppa som märktes på Svalbard den 1 september 2011 och var på Nidingen även våren 2012, se fynd 2012-10-29. Nu i vår sågs och kontrollerades den mellan 29 mars och 4 maj.

En blåmes som passerade Nidingen den sista mars i år var märkt på Falsterbo den 6 oktober förra året, alltså en återvändare från den stora utflyttningen som var förra hösten. Den 21 april kontrollerades en ängspiplärka som var märkt på den relativt nya märkplatsen Grosshamn på Ramsvikslandet i mellersta Bohuslän. Av att döma på märkuppgifter så kan det ha varit en ängspiplärka som var född i trakten. Den märktes den 13 augusti 2012. Den 27 april kontrollerades en vacker gammal gråsiskehanne som var märkt på Hönö hösten innan, den 4 augusti. Kanske en lokal häckfågel där. Ytterligare en ny märkplats för Nidingkontrollerad fågel blev Häradskär, Gryts skärgård i Östergötland. En rödhake som märktes där den 30 september 2011 kontrollerades på Nidingen 28 april i år.

Två rörsångare kontrollerades de två sista majdagarna i år. Den första var märkt 9 september förra året i Månsarp strax söder om Jönköping och den andra var märkt i Rynningeviken utanför Örebro den 18 augusti, också förra året. Båda faller väl in i mönstret av rörsångarfynd beträffande tid och plats.

En ny kontrollart blev en kärrsångare som kontrollerades den sista maj i år och var märkt sista juli förra året i Bingsmarken på skånska sydkusten. Stationen har heller inget fynd av någon kärrsångare.

2013 – 09 – 11

Ringen efter en gammal starhona som märktes den 14 juni 2009 hittades i ett pilgrimsfalksbo precis fyra år senare. Staren behöver inte vara tagen i år utan ringen kan ha legat sedan en tidigare säsong. Fyndplatsen var i norra Halland.

2013 – 09 – 04

Ytterligare en som setts åtskilliga gånger, en havstrut pullmärkt 2008, som är på samma plats som den tretåiga måsen nedan! Den här havstruten är avläst sju gånger tidigare i Danmark och Frankrike. Den här gången är den avläst vid åtta tillfällen mellan 9 februari och 6 april i våras i Boulogne -Sur-Mer. Se även tidigare fynd 2013-02-12.

En tobisgrissla som kontrollerades den 3 juli i år, häckande i en holk, var märkt som bounge den 25 juni 1989 på Yttre Tistlarna i Göteborgs södra skärgård. Grisslan var alltså i en ålder av 24 år! Stationen har tidigare kontrollerat den som häckande år 2006.

2013 – 09 – 03

Tretåiga måsen som slagit sig ner i Frankrike, se fynd 2013-06-12, sågs även den 28 april i år.

2013 – 08 – 28

Stationens hittills äldsta järnsparv kontrollerades vid Hanstholms fyr på Nordjylland den 3 juni i våras. Den var gammal, minst 2 år, när den märktes 16 mars 2008, vilket innebär att den var minst 7 år när den kontrollerades. En aktningsvärd ålder för en järnsparv. Samma individ är tidigare kontrollerad på samma plats i juni 2009, se fynd2011 – 04 – 12.

2013 – 08 – 26

Andra halvan av maj i år så märktes kärrsnäppor i en omfattning som aldrig tidigare i maj. Över 500 märktes och nu kom första fyndet. En kärrsnäppa som märktes den 25 maj kontrollerades nu den 25 juli vid Ottenby på Öland. Detta var den nionde kärrsnäppan som kontrollerats på Ottenby efter Nidingenmärkning.

2013 – 08 – 22

I maj 2011 ring- och färgmärktes en gammal gråtrut på ön för att se om det var den som var skyldig till den kraftiga predationen på de kentska tärnorna. Något sådant bevis blev det aldrig och truten har häckat på Nidingen 2011, 2012 och sannolikt 2013. Den sågs åtminstone i slutet av mars och troligen senare. Nu den 26 juli fastnade den i något fiskeredskap och dog i Limfjordens sydligaste del mitt på danska Jylland. Kan gråtrutarna flyga så långt för att proviantera eller hade den redan lämnat Nidingen och flyttat iväg? Avståndet till fyndplatsen, Lovns bredning, är 176 km.

2013 – 08 – 15

Stationens andra fynd av gråsiska kom från Jomfrulands fågelstation på norska sydkusten. Den märktes på Nidingen redan den 23 april 2008 som ett åring. Nu i sommar den 7 juni kontrollerades den gammal hane, alltså i en ålder av sex år, vilket är gammalt för en gråsiska. Även den 10 juni 2011 kontrollerades den på samma ö, så uppenbart är det en häckande fågel där.

2013 – 08 – 14

Den 28 mars 2010 ring och färgmärktes en större strandpipare på Nidingen i tron om att den tillhörde de häckande strandpiparna på ön. Det är fullt möjligt att den gjorde det också, men i år så sågs och fotograferades den i Fredrikshamns hamn mitt i sommaren den 16 juni. Större strandpipare är kända för att kunna byta häckningsplats mellan åren och detta kan ha varit en sådan individ.

2013 – 07 – 26

En koltrast som var märkt den 28 mars 2010 hittades i England den 21 april nu i våras. Fyndplatsen var Withernsea mitt på engelska ostkusten. Brittiska öarna verkar vara det viktigaste övervintringsområdet för koltrastar från våra trakter. Återfyndsdatumet, 21 april, är sent. Då är normalt de flesta tillbaks hos oss. Denna individ hade varit död en tid när den hittades.

2013 – 07 – 25

En av de riktigt stora rödhakedagarna 2012, den 12 april, fångades en rödhake med polsk ring. Detta var första tättingen som kontrollerades med polsk ring på Nidingen. Stationen har några småfågelfynd från Polen tidigare, bl.a. en rödhake. Den nu aktuella rödhaken var märkt den 16 september 2011 vid Östersjökusten i ”Wicie” ca 15 mil väster om Gdansk.

Stationens tredje fynd av grönsiska kom från Castellón i Spanien. Den var märkt 22 september förra året på Nidingen och kontrollerades den 2 december av ringmärkare. Av stationens tre grönsiskefynd har nu två kommit från Spanien.

2013 – 07 – 21

Unga silltrutar brukar inte återkomma första somrarna från vinterkvarteren till häckningsområdena. Här är en av förra sommarens färgmärkta ungar som tagit sig halva vägen och avlästes den 14 juli i fågelområdet Leikeven, Tilburg i södra Holland.

2013 – 06 – 20

För första gången på tio år kom ett återfynd på sädesärla. Det var en ärla som märktes på Nidingen den 10 april 2011 och togs av katt den 13 juni 2013 i Bömlo, Hordaland i sydvästra Norge. Av stationens nio sädesärlefynd är tre tagna av katt. Stationen har tre av fynden från Norge och samtliga dessa är märkta på Nidingen i april.

2013 – 06 – 13

Stationens andra återfynd av fisktärna blev en riktig gamling. Den märktes som unge på Nidingen den 16 juni 1992 och kontrollerades i Zeebrugge i västra Belgien den 22 april 2010. Tärnan var troligen på norrflyttning när den kontrollerades av belgiska ringmärkare. Tärnan var alltså nästan 18 år vid kontrolltillfället.

2013 – 06 – 12

En tretåig mås som tidigare setts häckande i Frankrike, se återfynd 2012-06-15, har avlästs på samma ställe igen i Boulogne-sur-Mer. Den 11 april sågs den i kolonin. Måsen har nu blivit fem år.

Den 13 april återfanns en död blåmes i Vallda i norra Halland. Den var märkt den 10 oktober i höstas och avståndet är endast 21 km till Nidingen.

2013 – 05 – 31

Den 21 augusti 2012 avlästes en skärsnäppa på Fjärskären innanför Vinga i Göteborgs yttersta skärgård. Snäppan var märkt 19 mars 2011 som fjolårsunge.

Antingen är det en individ som stannat kvar under sommaren i vinterkvarteren eller att den kan vara tidigt återkommande från den sydliga populationen i Norge. Den sydnorska populationen har ett ruggningssträck redan under sensommaren och lämnar då häckningsområdet, de flesta flyger dock över mot Skotska kusten.

2013 – 05 – 30

Ett fynd som stationen hörde talas om redan för två år sedan men sedan uppenbarligen försvann i glömska har vi nu försökt att reparera. Det var en tretåig måsunge som märktes den 19 juni 2011 på Nidingen och redan den 30 juli samma år återfanns nydöd vid Segerstads fyr på Ölands ostkust. Ett ovanligt snabbt återfynd då ungen inte kan ha varit borta från Nidingen mer än några dagar. Man kan undra om den flugit/blåst rakt över land eller följt kusten runt. Detta är det första fyndet från Östersjön av Nidingens tretåiga måsar.

2013 – 05 – 24

Stationens första återfynd av sävsparv från Italien kom den 21 januari i år då en gammal hane kontrollerades i Cavaria con Premezzo, Como i norra Italien, nästan på gränsen till Schweiz. Sävsparven märktes den 11 oktober 2010 på Nidingen. Sedan tidigare finns även en Italienmärkt sävsparv som kontrollerades på Nidingen, även den från norra Italien.

2013 – 05 – 22

En av höstens kontrollerade blåmesar var märkt den 14 oktober 2011 på ön Anholt, sju mil söder om Nidingen. Nästan precis ett år senare, 14 oktober 2012, så kontrollerades den på Nidingen. Detta var den fjärde blåmesen från Anholt som kontrollerades på Nidingen.

2013 – 05 – 15

En blåmes märkt som ung hane den 19 oktober i höstas råkade nu den 18 april fastna i en paxfläkt på Fotö i Göteborgs norra skärgård. Antagligen letade den efter boplast i ett ventilationshål på ett hus.

2013 – 05 – 14

Återigen en skjuten taltrast från Portugal. Denna gång från Miradela i Braganca. Den sköts den 19 februari i år och ringmärktes den 12 april 2011. En ovanligt gammal rörsångare kontrollerades den 10 augusti förra året i Liege i Belgien. Det var drygt fyra år efter den märktes på Nidingen den 28 juni 2008 och redan då var den minst ett år gammal. Småfåglar som blir över fem år är inte helt vanliga.

2013 – 05 – 13

En skärsnäppa som ringmärktes den 4 april 2011 på Nidingen och sedan dess inte är kontrollerad på ön, sågs den 9 februari i år på stranden utanför Kikhavn på Själlands nordvästkust i Danmark.

2013 – 04 – 24

Stationens första främmande kontroll av en grönsiska gjordes den 28 september 2012. Det visade sig att den var märkt i Aldermaston, Berkshire,England. Platsen ligger drygt 5 mil väster om London. Den märktes den 15 mars 2011.

2013 – 04 – 08

En spanjor som bara lyckades läsa av delar av en ring på en kentsk tärna har skapad huvudbry innan det gick att lista ut att det var en svensk ring. Tärnan lästes av i Tarragona på spanska nordostkusten den 12 oktober 2010. Den var märkt på Nidingen den 3 juni 1992 och var alltså 18 och ett halvt år vid avläsningen. Samma individ är avläst på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn vid flera tillfällen åren 1997 och 2008.

2013 – 04 – 03

En skärpiplärka som var märkt på Nidingen den 22 september 2011 kontrollerades nu den 13 mars på ön Helgoland i Tyska bukten. Fågeln var sannolikt inte född på Nidingen utan var en som bara rastade under flyttningen. Detta var det första fyndet eller kontrollen från Tyskland av en skärpiplärka.

2013 – 03 – 19

Två oväntade svar på kontrollerade danska fåglar från i höstas. Båda fåglarna var ringmärkta i höstas på ön Anholt sju mil SSV om Nidingen. Den första var en bofink som ringmärktes den 29 september och var på Nidingen 20 dagar senare. Den andra var en talgoxe som märktes den 7 november och tre dagar senare kontrollerades på Nidingen. Båda hade alltså flugit norrut mitt under höstflyttningen.

2013 – 02 – 27

Återigen en roskarl som avlästs i fält. Detta är samma individ som sågs den 24 november förra året i Salthouse,Norfolk i nordvästra England. Nu den 12 februari sågs den endast någon km från platsen. Uppenbarligen har den övervintrat på platsen.

2013 – 02 – 15

Dags igen för en roskarl avläst i fält. Denna gång i Lauwersoog i norra Holland den 16 september 2011. Den var märkt på Nidingen endast 16 dagar innan. Detta var 8:e fyndet i Holland och i sju av fallen har man läst av ringarna med kikare i fält!

2013 – 02 – 12

En skärsnäppa som märktes 19 maj 2002 på Nidingen och har därefter kontrollerats nästan årligen på ön. Alla kontroller har varit enbart under vårsäsongerna. Nu kom en avläsning i fält på snäppan den 13 november utanför Kragerö på norska sydostkusten. Det är möjligt att denna individ har andra höst och vinterplatser och endast besöker Nidingen under vårsäsongen.

En gammal bekanting har åter setts i Boulogne på franska nordvästkusten. En havstrut

som nu avlästes den 23 januari i en ålder av 4,5 år, se tidigare avläsningar 2011-09-12 och 2012-05-18.

Endast en ring funnen i den danska huvudstaden. Datum, plats eller omständigheter av fyndet är okänt. Ringen har suttit på en silltrut som boungemärktes på Nidingen 2001.

2013 – 02 – 11

Stationens andra fynd av törnsångare kom från ”grannön” Läsö, 5 mil västerut på danska sidan av Kattegat. Den märktes den 15 maj 2011 och blev tagen av sparvhök den sista juni samma år. Detta var endast andra fyndet av arten på över 1600 märkta. Ingen vidare återfyndsprocent!

2013 – 02 – 06

En ung sävsparvshane som märktes på Nidingen den 13 september i höstas kontrollerades efter 24 dagar i Terwispel, Friesland i norra Holland. Detta var det första hollandsfyndet av en sävsparv från Nidingen.

2013 – 02 – 05

För andra gången har vi på stationen kontrollerat en kärrsnäppa som är märkt i Nesseby, Finnmark i nordligaste Norge. Den märktes den 17 augusti i somras och kontrollerades 33 dagar senare på Nidingen. Av vingmåtten att döma så var troligen inte vingarna helt utväxta vid märktillfället, vilket i så fall tyder på att den var född i trakten. Förra gången det kontrollerades en kärrsnäppa från Nesseby var 1980 och då var det 22 dagar mellan märkning och kontroll. En annan norskmärkt fågel var en skärpiplärka som märktes vid Lista fyr på Norges sydspets den sista juli, också i somras. Den 15 och 17 september kontrollerades den sedan på Nidingen. Detta var den tredje norskmärkta skärpiplärkan som kontrollerades på Nidingen. En tredje norskmärkt fågel var en blåmes som kontrollerades på Nidingen den 11 oktober i höstas. Den var märkt 29 dagar tidigare i Skjeberg, Östfold i sydöstligaste Norge. Den stannade på Nidingen och kontrollerades ett flertal gånger fram till 5 november.

Den fjärde kontrollen för dagen var också en blåmes. Den kontrollerades som gammal hona den 21 oktober i höstas och var märkt hösten innan, alltså 2011. Den var märkt som ungfågel den 6 november vid Hanstholm vid nordvästra kusten av Danmark.

2013 – 02 – 04

En silltrut som avlästes i norra Spanien i slutet av oktober, se 2012-10-29, har nu flyttat sig ner en bit i Portugal och avlästes denna dag i Gafanha da Nazaré, Ilhavo.

2013 – 01 – 28

I slutet av oktober 2012 så kontrollerades en gråsiska av rasen cabaret på Nidingen. Den var ringmärkt i Selje på norska västlandet strax söder om Ålesund den 14 september 2011. Detta var stationens fjärde kontroll av gråsiska och den andra från Norge. År 2004 kontrollerades en som var märkt i Sör-Tröndelag, som inte ligger speciellt långt från märkplatsen till den nu kontrollerade gråsiskan.

2013 – 01 -24

Hela åtta avläsningar av de färgmärkta silltrutarna från i somras, två i Frankrike och sex i Marocko. De två avläsningarna i Frankrike var båda i Vendee mitt på franska atlantkusten. Den ena ovanligt tidigt, redan 24 augusti, när många ungar var kvar på Nidingen så hade denna hunnit över 150 mil ner i Europa! Den andra avläsningen gjordes 11 oktober och var endast några km från den förra. Av de marockanska avläsningarna gjordes fem av dem mellan 21 och 24 november i norra utkanten av Agadir och den 6:e individen avlästes en mil längre norrut. Man kan ju misstänka att de här individerna har flyttat ihop då de avläses på samma strand mer än 3400 km från Nidingen! (se även fyndet 2013-01-13)

2013 – 01 – 22

En av sommarens silltrutungar hittades på Catania beach på Sicilien den 16 december. Detta fynd är ovanligt långt österut i medelhavet för att vara från de västsvenska silltrutarna.

2013 – 01 – 21

En gammal kärrsnäppa som märktes den 16 juli i somras kontrollerades av ringmärkare nu den 14 januari på Harper´s Island, Cork på irländska sydkusten. Trots att kärrsnäppa är en stor återfyndsart så är det över 20 år sedan en svenskmärkt kärrsnäppa rapporterades från Irland, se ”senaste nytt” på ringmärkningscentralens hemsida. Rapport på ytterligare en kärrsnäppa kom och det var en som kontrollerades av ringmärkare på Wangerland, en ö av de Östfrisiska öarna i Tyskland. Den märktes som ungfågel på Nidingen den 16 augusti 2010 och kontrollerades två gånger under våren 2012. Dels den 18 april och sedan också den 19 maj. Vid det senare tillfället vägde kärrsnäppan 67 gr vilket var 50 % mer än när den märktes på Nidingen. Den började sannolikt bli redo för en riktig långflyttning.

Återigen en grönfinkkontroll från Norge. Denna gång från Store Faerder fågelstation som ligger i Oslofjordens mynning. Den märktes som ung hona på Nidingen den 25 oktober 2007 och kontrollerades drygt fem år senare den 9 november.

2013 – 01 – 16

Stationens första afrikafynd av silltrut gjordes den 24 november i höstas. Då avlästes en silltrut i fält i Agadirs utkanter i Marocko. Truten var märkt som bounge på ön den 29 juni 2005. Den var alltså sju och ett halvt år när den avlästes.

2013 – 01 – 10

En gärdsmyg märkt i våras den 23 april kontrollerades den 2 oktober på Hammarö fågelstation. Detta var 10 fyndet av gärdsmyg på nästan 6500 märkta!

2013 – 01 – 08

I mitten av mars förra året ringmärktes rekordmånga koltrastar, över 600 på tre dagar. Fyra kontroller gjordes och nu kom svaret på den första. En med holländsk ring som var märkt på ön Schiermonnikoog den 2 november 2010 och kontrollerades den 17 mars på Nidingen. Samma dag ringmärktes också en koltrast som kontrollerades nu den 13 december i Groningen i Holland.

En ung roskarl märktes på Nidingen den 7 september i höstas och ringen avlästes i fält i Salthouse, Norfolk i ostligaste England den 24 november.

2013 – 01 – 02

Tre av höstens kontrollerade blåmesar visade sig ha olika ursprung. Den 26 september kontrollerades två av dem, där den ena var märkt redan den 13 oktober året innan vid Falsterbo fyr. Den var alltså inne på sin andra höstflyttning. Den andra var märkt endast 11 dagar tidigare vid Röda Grind norr om Kungälv. Den tredje blåmeskontrollen var en som märktes som bounge vid Hökälla på Hisingen i juni i somras och kontrollerades den 20 oktober på Nidingen.

Stationens tredje kontroll av gråsiska gjordes den 15 november. Siskan var märkt 1 november ett år tidigare vid Falsterbo fyr.

2013 – 12 – 09

Ett typiskt senhöstfynd av stare från Holland. Staren var märkt på Nidingen i somras den 24 juni och flög ihjäl sig mot en glasruta i Amstel Veen i Noord-Holland den 20 oktober. Stationen har sedan tidigare flera höstfynd från samma trakter innan de i december sticker över till Brittiska öarna.

Tre silltrutfynd inkom också samma dag. En var avläst på Morups tånge den 10 augusti och var en fjolårsfågel. Det är mycket ovanligt att ett åriga silltrutar återkommer till våra breddgrader. Den här individen var märkt 28 juni förra året och sågs även förra hösten, den 25 november, en mil norr om Agadir i Marocko, se fynd 2013-01-24. De två andra silltrutarna var båda avlästa på Madrids soptipp Pinto. Den ena var en fjolårsunge som inte var färgmärkt och den avlästes ändå vid fem tillfällen mellan 12 juli och 18 augusti i somras. Den andra silltruten på soptippen var en drygt 15 åring som märktes på Nidingen den 22 november 1998! Den är avläst en gång tidigare, den 14 november 2000, i Portimao på Portugals sydkust.

2013 – 12 – 03

Samma roskarl som rapporterades den 27 februari i Salthouse, Norfolk, England sågs nu igen den 25 november på samma plats. Även förra hösten, då 24 november, avlästes ringen i fält. Den senaste avläsningen gjordes från fotografier. Fågeln är märkt den 7 september 2012. Se fyndet nedan, båda de här roskarlarna avlästes samma dag men det är olika rapportörer.

2013 – 11 – 28

Precis som förra gången stationen fick ett fynd av roskarl så gjordes det vid Salthouse, Norfolk i nordvästra England, (se fynd2013-02-27). Senaste fyndet gjordes den 25 november och den var märkt på Nidingen den 22 augusti i höstas. Detta var stationens 37 fynd av roskarl.

2013 – 11 – 20

Ytterligare två svar på kärrsnäppekontroller som gjordes under den intensiva perioden i andra hälften av maj. Den ena kontrollerades den 19 maj och den andra 28 maj. Båda var märkta i England, den första endast 50 dagar innan vid den kända vadarbukten The Wash och den andra var märkt den 23 februari 2012 vid staden Poole på den engelska sydkusten. Svar kom även på en engelskmärkt koltrast som var märkt den 5 november 2011 på den utstickande udden Flamborough head, på norra delen av engelska ostkusten. Den kontrollerades på Nidingen den 15 april i våras. En annan koltrast var märkt på ön Vlieland utanför holländska kusten den 6 oktober 2012 och var på Nidingen också den 15 april 2013, precis som den engelska koltrasten. Båda dessa kontroller faller bra in bland övriga koltrastfynd både i tid och plats.

Stationens tredje kontroll av tornfalk gjordes den 19 maj i våras. Den var märkt som bounge utanför Kauhajoki i Vasa län, mellersta Finland. De två tidigare tornfalkskontrollerna har varit svenskmärkta.

2013 – 11 – 14

Nu var det dags igen för havstruten från Frankrike. För 13:e och 14:e gången lästes den av i Boulogne sur mer, nära Calais i nordvästra Frankrike. Denna gång den 30 och 31 augusti. Den är märkt som bounge på Nidingen 2008. Senast den avlästes i Frankrike var i våras den 6 april. Undrar om den varit på svenska västkusten där emellan?

2013 – 10 – 29

Stationens 6:e fynd av skärpiplärka från Holland kom när en individ kontrollerades av ringmärkare i Oude Schulpweg i Castricum, några mil NV om Amsterdam. Skärpiplärkan kontrollerades den 25 september, 26 dagar efter märkningen på Nidingen.

2013 – 10 – 15

Säsongens första rapporterade silltrutsunge sågs i Den Haag i Holland den 5 oktober. Ungen ringmärktes den 23 juli och sågs sista gången på Nidingen den 26 augusti.

2013 – 10 – 04

Den första 1 april i våras hittades en nydöd bergfink i en trädgård i Neuvy mitt i Frankrike. Detta är det hittills sydligaste fyndet av bergfink från stationens bergfinkmärkningar. Finken var märkt den 20 oktober hösten innan.

2013 – 10 – 01

Stationens elfte fynd av gärdsmyg gjordes i Viitasaari, Vasa län i Finland. Platsen ligger 999 km från Nidingen och gärdsmygen togs där av en katt den 11 juli i somras. Den märktes på Nidingen den 16 april i våras. Detta är det hittills längsta fyndet av stationens märkta gärdsmygar. Av de elva fynden är fem tagna av katt , fem är märkarkontroller och endast en funnen död.

2013 – 09 – 20

Idag kom svar på sju norska kontroller som alla var kontrollerade på Nidingen under våren och samtliga var märkta förra hösten. Först en blåmes som kontrollerades den 2 april. Den var märkt den 26 september vid Lista fyr på Norges sydspets. En koltrast märkt den 22 oktober vid fågelstationen på Stora Faerder i Oslofjordens mynning och kontrollerades den 16 april på Nidingen. Återigen en skärsnäppa som var märkt på Svalbard. Denna individ märktes 23 september och kontrollerades så sent på våren som 1 juni. Stationens fjärde kontroll av svarthätta var märkt 12 augusti vid Jomfrulands fågelstation, som ligger på sydostkusten av Norge. Den kontrollerades den 9 maj. Till sist tre kärrsnäppor som alla kontrollerades mellan 25 och 29 maj när stora mängder snäppor rastade på ön. Två av dem var märkta på samma dag på ön Giske strax norr om Ålesund i mellersta Norge den 9 augusti. Man kan ju misstänka att har hängt ihop hela tiden sedan dess. Den sista kärrsnäppan var märkt 17 augusti vid Revtangen, syd Stavanger, på norska sydvästkusten. Alla tre kärrsnäpporna var årsungar vid märktillfället.

2013 – 09 – 18

En talgoxe märktes under den stora mesutvandringen förra hösten på ön Agerö utanför Själlands sydvästkust i Danmark. Den märktes den 20 oktober och kontrollerades på Nidingen den 3 april i våras. De fyra senaste talgoxekontrollerna har varit från Danmark.

2013 – 09 – 17

För första gången kontrollerades en ungerskmärkt fågel på Nidingen. Det var en gammal hane av svarthätta som fångades den 19 maj i våras. Den var märkt i Szalonna i nordöstra Ungern nära den Slovakiska gränsen den 15 oktober 2008 som årsunge. Vid kontrollen började svarthättan närma sig femårs ålder, inte så dåligt.

2013 – 09 – 13

Idag rasslade det till ordentligt i mailboxen. Fem silltrutåterfynd och nio svar på främmande kontroller. Alla de fem silltrutarna var avlästa i Lewarde i norra Frankrike nära gränsen till Belgien. Platsen ligger mer 10 mil från kusten vilket känns lite udda. Alla fem är avlästa på sina färgringar och tillhör 2012-års märkningar. De är avlästa mellan 28 juni och 9 augusti. Några av individerna är avlästa på samma dag eller dagar precis efter varandra så det verkar som de hängt ihop. En av individerna var även avläst förra hösten vid franska kusten, se fynd 2013-01-24.

Av kontrollerna var två redan kända sedan tidigare år, dels den häckande tretåiga måsen som är märkt på Isle of May i Skottland år 2000. Årets häckning var åtminstone den 6:e på Nidingen. Den andra kändisen var en skärsnäppa som märktes på Svalbard den 1 september 2011 och var på Nidingen även våren 2012, se fynd 2012-10-29. Nu i vår sågs och kontrollerades den mellan 29 mars och 4 maj.

En blåmes som passerade Nidingen den sista mars i år var märkt på Falsterbo den 6 oktober förra året, alltså en återvändare från den stora utflyttningen som var förra hösten. Den 21 april kontrollerades en ängspiplärka som var märkt på den relativt nya märkplatsen Grosshamn på Ramsvikslandet i mellersta Bohuslän. Av att döma på märkuppgifter så kan det ha varit en ängspiplärka som var född i trakten. Den märktes den 13 augusti 2012. Den 27 april kontrollerades en vacker gammal gråsiskehanne som var märkt på Hönö hösten innan, den 4 augusti. Kanske en lokal häckfågel där. Ytterligare en ny märkplats för Nidingkontrollerad fågel blev Häradskär, Gryts skärgård i Östergötland. En rödhake som märktes där den 30 september 2011 kontrollerades på Nidingen 28 april i år.

Två rörsångare kontrollerades de två sista majdagarna i år. Den första var märkt 9 september förra året i Månsarp strax söder om Jönköping och den andra var märkt i Rynningeviken utanför Örebro den 18 augusti, också förra året. Båda faller väl in i mönstret av rörsångarfynd beträffande tid och plats.

En ny kontrollart blev en kärrsångare som kontrollerades den sista maj i år och var märkt sista juli förra året i Bingsmarken på skånska sydkusten. Stationen har heller inget fynd av någon kärrsångare.

2013 – 09 – 11

Ringen efter en gammal starhona som märktes den 14 juni 2009 hittades i ett pilgrimsfalksbo precis fyra år senare. Staren behöver inte vara tagen i år utan ringen kan ha legat sedan en tidigare säsong. Fyndplatsen var i norra Halland.

2013 – 09 – 04

Ytterligare en som setts åtskilliga gånger, en havstrut pullmärkt 2008, som är på samma plats som den tretåiga måsen nedan! Den här havstruten är avläst sju gånger tidigare i Danmark och Frankrike. Den här gången är den avläst vid åtta tillfällen mellan 9 februari och 6 april i våras i Boulogne -Sur-Mer. Se även tidigare fynd 2013-02-12.

En tobisgrissla som kontrollerades den 3 juli i år, häckande i en holk, var märkt som bounge den 25 juni 1989 på Yttre Tistlarna i Göteborgs södra skärgård. Grisslan var alltså i en ålder av 24 år! Stationen har tidigare kontrollerat den som häckande år 2006.

2013 – 09 – 03

Tretåiga måsen som slagit sig ner i Frankrike, se fynd 2013-06-12, sågs även den 28 april i år.

2013 – 08 – 28

Stationens hittills äldsta järnsparv kontrollerades vid Hanstholms fyr på Nordjylland den 3 juni i våras. Den var gammal, minst 2 år, när den märktes 16 mars 2008, vilket innebär att den var minst 7 år när den kontrollerades. En aktningsvärd ålder för en järnsparv. Samma individ är tidigare kontrollerad på samma plats i juni 2009, se fynd2011 – 04 – 12.

2013 – 08 – 26

Andra halvan av maj i år så märktes kärrsnäppor i en omfattning som aldrig tidigare i maj. Över 500 märktes och nu kom första fyndet. En kärrsnäppa som märktes den 25 maj kontrollerades nu den 25 juli vid Ottenby på Öland. Detta var den nionde kärrsnäppan som kontrollerats på Ottenby efter Nidingenmärkning.

2013 – 08 – 22

I maj 2011 ring- och färgmärktes en gammal gråtrut på ön för att se om det var den som var skyldig till den kraftiga predationen på de kentska tärnorna. Något sådant bevis blev det aldrig och truten har häckat på Nidingen 2011, 2012 och sannolikt 2013. Den sågs åtminstone i slutet av mars och troligen senare. Nu den 26 juli fastnade den i något fiskeredskap och dog i Limfjordens sydligaste del mitt på danska Jylland. Kan gråtrutarna flyga så långt för att proviantera eller hade den redan lämnat Nidingen och flyttat iväg? Avståndet till fyndplatsen, Lovns bredning, är 176 km.

2013 – 08 – 15

Stationens andra fynd av gråsiska kom från Jomfrulands fågelstation på norska sydkusten. Den märktes på Nidingen redan den 23 april 2008 som ett åring. Nu i sommar den 7 juni kontrollerades den gammal hane, alltså i en ålder av sex år, vilket är gammalt för en gråsiska. Även den 10 juni 2011 kontrollerades den på samma ö, så uppenbart är det en häckande fågel där.

2013 – 08 – 14

Den 28 mars 2010 ring och färgmärktes en större strandpipare på Nidingen i tron om att den tillhörde de häckande strandpiparna på ön. Det är fullt möjligt att den gjorde det också, men i år så sågs och fotograferades den i Fredrikshamns hamn mitt i sommaren den 16 juni. Större strandpipare är kända för att kunna byta häckningsplats mellan åren och detta kan ha varit en sådan individ.

2013 – 07 – 26

En koltrast som var märkt den 28 mars 2010 hittades i England den 21 april nu i våras. Fyndplatsen var Withernsea mitt på engelska ostkusten. Brittiska öarna verkar vara det viktigaste övervintringsområdet för koltrastar från våra trakter. Återfyndsdatumet, 21 april, är sent. Då är normalt de flesta tillbaks hos oss. Denna individ hade varit död en tid när den hittades.

2013 – 07 – 25

En av de riktigt stora rödhakedagarna 2012, den 12 april, fångades en rödhake med polsk ring. Detta var första tättingen som kontrollerades med polsk ring på Nidingen. Stationen har några småfågelfynd från Polen tidigare, bl.a. en rödhake. Den nu aktuella rödhaken var märkt den 16 september 2011 vid Östersjökusten i ”Wicie” ca 15 mil väster om Gdansk.

Stationens tredje fynd av grönsiska kom från Castellón i Spanien. Den var märkt 22 september förra året på Nidingen och kontrollerades den 2 december av ringmärkare. Av stationens tre grönsiskefynd har nu två kommit från Spanien.

2013 – 07 – 21

Unga silltrutar brukar inte återkomma första somrarna från vinterkvarteren till häckningsområdena. Här är en av förra sommarens färgmärkta ungar som tagit sig halva vägen och avlästes den 14 juli i fågelområdet Leikeven, Tilburg i södra Holland.

2013 – 06 – 20

För första gången på tio år kom ett återfynd på sädesärla. Det var en ärla som märktes på Nidingen den 10 april 2011 och togs av katt den 13 juni 2013 i Bömlo, Hordaland i sydvästra Norge. Av stationens nio sädesärlefynd är tre tagna av katt. Stationen har tre av fynden från Norge och samtliga dessa är märkta på Nidingen i april.

2013 – 06 – 13

Stationens andra återfynd av fisktärna blev en riktig gamling. Den märktes som unge på Nidingen den 16 juni 1992 och kontrollerades i Zeebrugge i västra Belgien den 22 april 2010. Tärnan var troligen på norrflyttning när den kontrollerades av belgiska ringmärkare. Tärnan var alltså nästan 18 år vid kontrolltillfället.

2013 – 06 – 12

En tretåig mås som tidigare setts häckande i Frankrike, se återfynd 2012-06-15, har avlästs på samma ställe igen i Boulogne-sur-Mer. Den 11 april sågs den i kolonin. Måsen har nu blivit fem år.

Den 13 april återfanns en död blåmes i Vallda i norra Halland. Den var märkt den 10 oktober i höstas och avståndet är endast 21 km till Nidingen.

2013 – 05 – 31

Den 21 augusti 2012 avlästes en skärsnäppa på Fjärskären innanför Vinga i Göteborgs yttersta skärgård. Snäppan var märkt 19 mars 2011 som fjolårsunge.

Antingen är det en individ som stannat kvar under sommaren i vinterkvarteren eller att den kan vara tidigt återkommande från den sydliga populationen i Norge. Den sydnorska populationen har ett ruggningssträck redan under sensommaren och lämnar då häckningsområdet, de flesta flyger dock över mot Skotska kusten.

2013 – 05 – 30

Ett fynd som stationen hörde talas om redan för två år sedan men sedan uppenbarligen försvann i glömska har vi nu försökt att reparera. Det var en tretåig måsunge som märktes den 19 juni 2011 på Nidingen och redan den 30 juli samma år återfanns nydöd vid Segerstads fyr på Ölands ostkust. Ett ovanligt snabbt återfynd då ungen inte kan ha varit borta från Nidingen mer än några dagar. Man kan undra om den flugit/blåst rakt över land eller följt kusten runt. Detta är det första fyndet från Östersjön av Nidingens tretåiga måsar.

2013 – 05 – 24

Stationens första återfynd av sävsparv från Italien kom den 21 januari i år då en gammal hane kontrollerades i Cavaria con Premezzo, Como i norra Italien, nästan på gränsen till Schweiz. Sävsparven märktes den 11 oktober 2010 på Nidingen. Sedan tidigare finns även en Italienmärkt sävsparv som kontrollerades på Nidingen, även den från norra Italien.

2013 – 05 – 22

En av höstens kontrollerade blåmesar var märkt den 14 oktober 2011 på ön Anholt, sju mil söder om Nidingen. Nästan precis ett år senare, 14 oktober 2012, så kontrollerades den på Nidingen. Detta var den fjärde blåmesen från Anholt som kontrollerades på Nidingen.

2013 – 05 – 15

En blåmes märkt som ung hane den 19 oktober i höstas råkade nu den 18 april fastna i en paxfläkt på Fotö i Göteborgs norra skärgård. Antagligen letade den efter boplast i ett ventilationshål på ett hus.

2013 – 05 – 14

Återigen en skjuten taltrast från Portugal. Denna gång från Miradela i Braganca. Den sköts den 19 februari i år och ringmärktes den 12 april 2011. En ovanligt gammal rörsångare kontrollerades den 10 augusti förra året i Liege i Belgien. Det var drygt fyra år efter den märktes på Nidingen den 28 juni 2008 och redan då var den minst ett år gammal. Småfåglar som blir över fem år är inte helt vanliga.

2013 – 05 – 13

En skärsnäppa som ringmärktes den 4 april 2011 på Nidingen och sedan dess inte är kontrollerad på ön, sågs den 9 februari i år på stranden utanför Kikhavn på Själlands nordvästkust i Danmark.

2013 – 04 – 24

Stationens första främmande kontroll av en grönsiska gjordes den 28 september 2012. Det visade sig att den var märkt i Aldermaston, Berkshire,England. Platsen ligger drygt 5 mil väster om London. Den märktes den 15 mars 2011.

2013 – 04 – 08

En spanjor som bara lyckades läsa av delar av en ring på en kentsk tärna har skapad huvudbry innan det gick att lista ut att det var en svensk ring. Tärnan lästes av i Tarragona på spanska nordostkusten den 12 oktober 2010. Den var märkt på Nidingen den 3 juni 1992 och var alltså 18 och ett halvt år vid avläsningen. Samma individ är avläst på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn vid flera tillfällen åren 1997 och 2008.

2013 – 04 – 03

En skärpiplärka som var märkt på Nidingen den 22 september 2011 kontrollerades nu den 13 mars på ön Helgoland i Tyska bukten. Fågeln var sannolikt inte född på Nidingen utan var en som bara rastade under flyttningen. Detta var det första fyndet eller kontrollen från Tyskland av en skärpiplärka.

2013 – 03 – 19

Två oväntade svar på kontrollerade danska fåglar från i höstas. Båda fåglarna var ringmärkta i höstas på ön Anholt sju mil SSV om Nidingen. Den första var en bofink som ringmärktes den 29 september och var på Nidingen 20 dagar senare. Den andra var en talgoxe som märktes den 7 november och tre dagar senare kontrollerades på Nidingen. Båda hade alltså flugit norrut mitt under höstflyttningen.

2013 – 02 – 27

Återigen en roskarl som avlästs i fält. Detta är samma individ som sågs den 24 november förra året i Salthouse,Norfolk i nordvästra England. Nu den 12 februari sågs den endast någon km från platsen. Uppenbarligen har den övervintrat på platsen.

2013 – 02 – 15

Dags igen för en roskarl avläst i fält. Denna gång i Lauwersoog i norra Holland den 16 september 2011. Den var märkt på Nidingen endast 16 dagar innan. Detta var 8:e fyndet i Holland och i sju av fallen har man läst av ringarna med kikare i fält!

2013 – 02 – 12

En skärsnäppa som märktes 19 maj 2002 på Nidingen och har därefter kontrollerats nästan årligen på ön. Alla kontroller har varit enbart under vårsäsongerna. Nu kom en avläsning i fält på snäppan den 13 november utanför Kragerö på norska sydostkusten. Det är möjligt att denna individ har andra höst och vinterplatser och endast besöker Nidingen under vårsäsongen.

En gammal bekanting har åter setts i Boulogne på franska nordvästkusten. En havstrut

som nu avlästes den 23 januari i en ålder av 4,5 år, se tidigare avläsningar 2011-09-12 och 2012-05-18.

Endast en ring funnen i den danska huvudstaden. Datum, plats eller omständigheter av fyndet är okänt. Ringen har suttit på en silltrut som boungemärktes på Nidingen 2001.

2013 – 02 – 11

Stationens andra fynd av törnsångare kom från ”grannön” Läsö, 5 mil västerut på danska sidan av Kattegat. Den märktes den 15 maj 2011 och blev tagen av sparvhök den sista juni samma år. Detta var endast andra fyndet av arten på över 1600 märkta. Ingen vidare återfyndsprocent!

2013 – 02 – 06

En ung sävsparvshane som märktes på Nidingen den 13 september i höstas kontrollerades efter 24 dagar i Terwispel, Friesland i norra Holland. Detta var det första hollandsfyndet av en sävsparv från Nidingen.

2013 – 02 – 05

För andra gången har vi på stationen kontrollerat en kärrsnäppa som är märkt i Nesseby, Finnmark i nordligaste Norge. Den märktes den 17 augusti i somras och kontrollerades 33 dagar senare på Nidingen. Av vingmåtten att döma så var troligen inte vingarna helt utväxta vid märktillfället, vilket i så fall tyder på att den var född i trakten. Förra gången det kontrollerades en kärrsnäppa från Nesseby var 1980 och då var det 22 dagar mellan märkning och kontroll. En annan norskmärkt fågel var en skärpiplärka som märktes vid Lista fyr på Norges sydspets den sista juli, också i somras. Den 15 och 17 september kontrollerades den sedan på Nidingen. Detta var den tredje norskmärkta skärpiplärkan som kontrollerades på Nidingen. En tredje norskmärkt fågel var en blåmes som kontrollerades på Nidingen den 11 oktober i höstas. Den var märkt 29 dagar tidigare i Skjeberg, Östfold i sydöstligaste Norge. Den stannade på Nidingen och kontrollerades ett flertal gånger fram till 5 november.

Den fjärde kontrollen för dagen var också en blåmes. Den kontrollerades som gammal hona den 21 oktober i höstas och var märkt hösten innan, alltså 2011. Den var märkt som ungfågel den 6 november vid Hanstholm vid nordvästra kusten av Danmark.

2013 – 02 – 04

En silltrut som avlästes i norra Spanien i slutet av oktober, se 2012-10-29, har nu flyttat sig ner en bit i Portugal och avlästes denna dag i Gafanha da Nazaré, Ilhavo.

2013 – 01 – 28

I slutet av oktober 2012 så kontrollerades en gråsiska av rasen cabaret på Nidingen. Den var ringmärkt i Selje på norska västlandet strax söder om Ålesund den 14 september 2011. Detta var stationens fjärde kontroll av gråsiska och den andra från Norge. År 2004 kontrollerades en som var märkt i Sör-Tröndelag, som inte ligger speciellt långt från märkplatsen till den nu kontrollerade gråsiskan.

2013 – 01 -24

Hela åtta avläsningar av de färgmärkta silltrutarna från i somras, två i Frankrike och sex i Marocko. De två avläsningarna i Frankrike var båda i Vendee mitt på franska atlantkusten. Den ena ovanligt tidigt, redan 24 augusti, när många ungar var kvar på Nidingen så hade denna hunnit över 150 mil ner i Europa! Den andra avläsningen gjordes 11 oktober och var endast några km från den förra. Av de marockanska avläsningarna gjordes fem av dem mellan 21 och 24 november i norra utkanten av Agadir och den 6:e individen avlästes en mil längre norrut. Man kan ju misstänka att de här individerna har flyttat ihop då de avläses på samma strand mer än 3400 km från Nidingen! (se även fyndet 2013-01-13)

2013 – 01 – 22

En av sommarens silltrutungar hittades på Catania beach på Sicilien den 16 december. Detta fynd är ovanligt långt österut i medelhavet för att vara från de västsvenska silltrutarna.

2013 – 01 – 21

En gammal kärrsnäppa som märktes den 16 juli i somras kontrollerades av ringmärkare nu den 14 januari på Harper´s Island, Cork på irländska sydkusten. Trots att kärrsnäppa är en stor återfyndsart så är det över 20 år sedan en svenskmärkt kärrsnäppa rapporterades från Irland, se ”senaste nytt” på ringmärkningscentralens hemsida. Rapport på ytterligare en kärrsnäppa kom och det var en som kontrollerades av ringmärkare på Wangerland, en ö av de Östfrisiska öarna i Tyskland. Den märktes som ungfågel på Nidingen den 16 augusti 2010 och kontrollerades två gånger under våren 2012. Dels den 18 april och sedan också den 19 maj. Vid det senare tillfället vägde kärrsnäppan 67 gr vilket var 50 % mer än när den märktes på Nidingen. Den började sannolikt bli redo för en riktig långflyttning.

Återigen en grönfinkkontroll från Norge. Denna gång från Store Faerder fågelstation som ligger i Oslofjordens mynning. Den märktes som ung hona på Nidingen den 25 oktober 2007 och kontrollerades drygt fem år senare den 9 november.

2013 – 01 – 16

Stationens första afrikafynd av silltrut gjordes den 24 november i höstas. Då avlästes en silltrut i fält i Agadirs utkanter i Marocko. Truten var märkt som bounge på ön den 29 juni 2005. Den var alltså sju och ett halvt år när den avlästes.

2013 – 01 – 10

En gärdsmyg märkt i våras den 23 april kontrollerades den 2 oktober på Hammarö fågelstation. Detta var 10 fyndet av gärdsmyg på nästan 6500 märkta!

2013 – 01 – 08

I mitten av mars förra året ringmärktes rekordmånga koltrastar, över 600 på tre dagar. Fyra kontroller gjordes och nu kom svaret på den första. En med holländsk ring som var märkt på ön Schiermonnikoog den 2 november 2010 och kontrollerades den 17 mars på Nidingen. Samma dag ringmärktes också en koltrast som kontrollerades nu den 13 december i Groningen i Holland.

En ung roskarl märktes på Nidingen den 7 september i höstas och ringen avlästes i fält i Salthouse, Norfolk i ostligaste England den 24 november.

2013 – 01 – 02

Tre av höstens kontrollerade blåmesar visade sig ha olika ursprung. Den 26 september kontrollerades två av dem, där den ena var märkt redan den 13 oktober året innan vid Falsterbo fyr. Den var alltså inne på sin andra höstflyttning. Den andra var märkt endast 11 dagar tidigare vid Röda Grind norr om Kungälv. Den tredje blåmeskontrollen var en som märktes som bounge vid Hökälla på Hisingen i juni i somras och kontrollerades den 20 oktober på Nidingen.

Stationens tredje kontroll av gråsiska gjordes den 15 november. Siskan var märkt 1 november ett år tidigare vid Falsterbo fyr.

2013 – 12 – 09

Ett typiskt senhöstfynd av stare från Holland. Staren var märkt på Nidingen i somras den 24 juni och flög ihjäl sig mot en glasruta i Amstel Veen i Noord-Holland den 20 oktober. Stationen har sedan tidigare flera höstfynd från samma trakter innan de i december sticker över till Brittiska öarna.

Tre silltrutfynd inkom också samma dag. En var avläst på Morups tånge den 10 augusti och var en fjolårsfågel. Det är mycket ovanligt att ett åriga silltrutar återkommer till våra breddgrader. Den här individen var märkt 28 juni förra året och sågs även förra hösten, den 25 november, en mil norr om Agadir i Marocko, se fynd 2013-01-24. De två andra silltrutarna var båda avlästa på Madrids soptipp Pinto. Den ena var en fjolårsunge som inte var färgmärkt och den avlästes ändå vid fem tillfällen mellan 12 juli och 18 augusti i somras. Den andra silltruten på soptippen var en drygt 15 åring som märktes på Nidingen den 22 november 1998! Den är avläst en gång tidigare, den 14 november 2000, i Portimao på Portugals sydkust.

2013 – 12 – 03

Samma roskarl som rapporterades den 27 februari i Salthouse, Norfolk, England sågs nu igen den 25 november på samma plats. Även förra hösten, då 24 november, avlästes ringen i fält. Den senaste avläsningen gjordes från fotografier. Fågeln är märkt den 7 september 2012. Se fyndet nedan, båda de här roskarlarna avlästes samma dag men det är olika rapportörer.

2013 – 11 – 28

Precis som förra gången stationen fick ett fynd av roskarl så gjordes det vid Salthouse, Norfolk i nordvästra England, (se fynd2013-02-27). Senaste fyndet gjordes den 25 november och den var märkt på Nidingen den 22 augusti i höstas. Detta var stationens 37 fynd av roskarl.

2013 – 11 – 20

Ytterligare två svar på kärrsnäppekontroller som gjordes under den intensiva perioden i andra hälften av maj. Den ena kontrollerades den 19 maj och den andra 28 maj. Båda var märkta i England, den första endast 50 dagar innan vid den kända vadarbukten The Wash och den andra var märkt den 23 februari 2012 vid staden Poole på den engelska sydkusten. Svar kom även på en engelskmärkt koltrast som var märkt den 5 november 2011 på den utstickande udden Flamborough head, på norra delen av engelska ostkusten. Den kontrollerades på Nidingen den 15 april i våras. En annan koltrast var märkt på ön Vlieland utanför holländska kusten den 6 oktober 2012 och var på Nidingen också den 15 april 2013, precis som den engelska koltrasten. Båda dessa kontroller faller bra in bland övriga koltrastfynd både i tid och plats.

Stationens tredje kontroll av tornfalk gjordes den 19 maj i våras. Den var märkt som bounge utanför Kauhajoki i Vasa län, mellersta Finland. De två tidigare tornfalkskontrollerna har varit svenskmärkta.

2013 – 11 – 14

Nu var det dags igen för havstruten från Frankrike. För 13:e och 14:e gången lästes den av i Boulogne sur mer, nära Calais i nordvästra Frankrike. Denna gång den 30 och 31 augusti. Den är märkt som bounge på Nidingen 2008. Senast den avlästes i Frankrike var i våras den 6 april. Undrar om den varit på svenska västkusten där emellan?

2013 – 10 – 29

Stationens 6:e fynd av skärpiplärka från Holland kom när en individ kontrollerades av ringmärkare i Oude Schulpweg i Castricum, några mil NV om Amsterdam. Skärpiplärkan kontrollerades den 25 september, 26 dagar efter märkningen på Nidingen.

2013 – 10 – 15

Säsongens första rapporterade silltrutsunge sågs i Den Haag i Holland den 5 oktober. Ungen ringmärktes den 23 juli och sågs sista gången på Nidingen den 26 augusti.

2013 – 10 – 04

Den första 1 april i våras hittades en nydöd bergfink i en trädgård i Neuvy mitt i Frankrike. Detta är det hittills sydligaste fyndet av bergfink från stationens bergfinkmärkningar. Finken var märkt den 20 oktober hösten innan.

2013 – 10 – 01

Stationens elfte fynd av gärdsmyg gjordes i Viitasaari, Vasa län i Finland. Platsen ligger 999 km från Nidingen och gärdsmygen togs där av en katt den 11 juli i somras. Den märktes på Nidingen den 16 april i våras. Detta är det hittills längsta fyndet av stationens märkta gärdsmygar. Av de elva fynden är fem tagna av katt , fem är märkarkontroller och endast en funnen död.

2013 – 09 – 20

Idag kom svar på sju norska kontroller som alla var kontrollerade på Nidingen under våren och samtliga var märkta förra hösten. Först en blåmes som kontrollerades den 2 april. Den var märkt den 26 september vid Lista fyr på Norges sydspets. En koltrast märkt den 22 oktober vid fågelstationen på Stora Faerder i Oslofjordens mynning och kontrollerades den 16 april på Nidingen. Återigen en skärsnäppa som var märkt på Svalbard. Denna individ märktes 23 september och kontrollerades så sent på våren som 1 juni. Stationens fjärde kontroll av svarthätta var märkt 12 augusti vid Jomfrulands fågelstation, som ligger på sydostkusten av Norge. Den kontrollerades den 9 maj. Till sist tre kärrsnäppor som alla kontrollerades mellan 25 och 29 maj när stora mängder snäppor rastade på ön. Två av dem var märkta på samma dag på ön Giske strax norr om Ålesund i mellersta Norge den 9 augusti. Man kan ju misstänka att har hängt ihop hela tiden sedan dess. Den sista kärrsnäppan var märkt 17 augusti vid Revtangen, syd Stavanger, på norska sydvästkusten. Alla tre kärrsnäpporna var årsungar vid märktillfället.

2013 – 09 – 18

En talgoxe märktes under den stora mesutvandringen förra hösten på ön Agerö utanför Själlands sydvästkust i Danmark. Den märktes den 20 oktober och kontrollerades på Nidingen den 3 april i våras. De fyra senaste talgoxekontrollerna har varit från Danmark.

2013 – 09 – 17

För första gången kontrollerades en ungerskmärkt fågel på Nidingen. Det var en gammal hane av svarthätta som fångades den 19 maj i våras. Den var märkt i Szalonna i nordöstra Ungern nära den Slovakiska gränsen den 15 oktober 2008 som årsunge. Vid kontrollen började svarthättan närma sig femårs ålder, inte så dåligt.

2013 – 09 – 13

Idag rasslade det till ordentligt i mailboxen. Fem silltrutåterfynd och nio svar på främmande kontroller. Alla de fem silltrutarna var avlästa i Lewarde i norra Frankrike nära gränsen till Belgien. Platsen ligger mer 10 mil från kusten vilket känns lite udda. Alla fem är avlästa på sina färgringar och tillhör 2012-års märkningar. De är avlästa mellan 28 juni och 9 augusti. Några av individerna är avlästa på samma dag eller dagar precis efter varandra så det verkar som de hängt ihop. En av individerna var även avläst förra hösten vid franska kusten, se fynd 2013-01-24.

Av kontrollerna var två redan kända sedan tidigare år, dels den häckande tretåiga måsen som är märkt på Isle of May i Skottland år 2000. Årets häckning var åtminstone den 6:e på Nidingen. Den andra kändisen var en skärsnäppa som märktes på Svalbard den 1 september 2011 och var på Nidingen även våren 2012, se fynd 2012-10-29. Nu i vår sågs och kontrollerades den mellan 29 mars och 4 maj.

En blåmes som passerade Nidingen den sista mars i år var märkt på Falsterbo den 6 oktober förra året, alltså en återvändare från den stora utflyttningen som var förra hösten. Den 21 april kontrollerades en ängspiplärka som var märkt på den relativt nya märkplatsen Grosshamn på Ramsvikslandet i mellersta Bohuslän. Av att döma på märkuppgifter så kan det ha varit en ängspiplärka som var född i trakten. Den märktes den 13 augusti 2012. Den 27 april kontrollerades en vacker gammal gråsiskehanne som var märkt på Hönö hösten innan, den 4 augusti. Kanske en lokal häckfågel där. Ytterligare en ny märkplats för Nidingkontrollerad fågel blev Häradskär, Gryts skärgård i Östergötland. En rödhake som märktes där den 30 september 2011 kontrollerades på Nidingen 28 april i år.

Två rörsångare kontrollerades de två sista majdagarna i år. Den första var märkt 9 september förra året i Månsarp strax söder om Jönköping och den andra var märkt i Rynningeviken utanför Örebro den 18 augusti, också förra året. Båda faller väl in i mönstret av rörsångarfynd beträffande tid och plats.

En ny kontrollart blev en kärrsångare som kontrollerades den sista maj i år och var märkt sista juli förra året i Bingsmarken på skånska sydkusten. Stationen har heller inget fynd av någon kärrsångare.

2013 – 09 – 11

Ringen efter en gammal starhona som märktes den 14 juni 2009 hittades i ett pilgrimsfalksbo precis fyra år senare. Staren behöver inte vara tagen i år utan ringen kan ha legat sedan en tidigare säsong. Fyndplatsen var i norra Halland.

2013 – 09 – 04

Ytterligare en som setts åtskilliga gånger, en havstrut pullmärkt 2008, som är på samma plats som den tretåiga måsen nedan! Den här havstruten är avläst sju gånger tidigare i Danmark och Frankrike. Den här gången är den avläst vid åtta tillfällen mellan 9 februari och 6 april i våras i Boulogne -Sur-Mer. Se även tidigare fynd 2013-02-12.

En tobisgrissla som kontrollerades den 3 juli i år, häckande i en holk, var märkt som bounge den 25 juni 1989 på Yttre Tistlarna i Göteborgs södra skärgård. Grisslan var alltså i en ålder av 24 år! Stationen har tidigare kontrollerat den som häckande år 2006.

2013 – 09 – 03

Tretåiga måsen som slagit sig ner i Frankrike, se fynd 2013-06-12, sågs även den 28 april i år.

2013 – 08 – 28

Stationens hittills äldsta järnsparv kontrollerades vid Hanstholms fyr på Nordjylland den 3 juni i våras. Den var gammal, minst 2 år, när den märktes 16 mars 2008, vilket innebär att den var minst 7 år när den kontrollerades. En aktningsvärd ålder för en järnsparv. Samma individ är tidigare kontrollerad på samma plats i juni 2009, se fynd2011 – 04 – 12.

2013 – 08 – 26

Andra halvan av maj i år så märktes kärrsnäppor i en omfattning som aldrig tidigare i maj. Över 500 märktes och nu kom första fyndet. En kärrsnäppa som märktes den 25 maj kontrollerades nu den 25 juli vid Ottenby på Öland. Detta var den nionde kärrsnäppan som kontrollerats på Ottenby efter Nidingenmärkning.

2013 – 08 – 22

I maj 2011 ring- och färgmärktes en gammal gråtrut på ön för att se om det var den som var skyldig till den kraftiga predationen på de kentska tärnorna. Något sådant bevis blev det aldrig och truten har häckat på Nidingen 2011, 2012 och sannolikt 2013. Den sågs åtminstone i slutet av mars och troligen senare. Nu den 26 juli fastnade den i något fiskeredskap och dog i Limfjordens sydligaste del mitt på danska Jylland. Kan gråtrutarna flyga så långt för att proviantera eller hade den redan lämnat Nidingen och flyttat iväg? Avståndet till fyndplatsen, Lovns bredning, är 176 km.

2013 – 08 – 15

Stationens andra fynd av gråsiska kom från Jomfrulands fågelstation på norska sydkusten. Den märktes på Nidingen redan den 23 april 2008 som ett åring. Nu i sommar den 7 juni kontrollerades den gammal hane, alltså i en ålder av sex år, vilket är gammalt för en gråsiska. Även den 10 juni 2011 kontrollerades den på samma ö, så uppenbart är det en häckande fågel där.

2013 – 08 – 14

Den 28 mars 2010 ring och färgmärktes en större strandpipare på Nidingen i tron om att den tillhörde de häckande strandpiparna på ön. Det är fullt möjligt att den gjorde det också, men i år så sågs och fotograferades den i Fredrikshamns hamn mitt i sommaren den 16 juni. Större strandpipare är kända för att kunna byta häckningsplats mellan åren och detta kan ha varit en sådan individ.

2013 – 07 – 26

En koltrast som var märkt den 28 mars 2010 hittades i England den 21 april nu i våras. Fyndplatsen var Withernsea mitt på engelska ostkusten. Brittiska öarna verkar vara det viktigaste övervintringsområdet för koltrastar från våra trakter. Återfyndsdatumet, 21 april, är sent. Då är normalt de flesta tillbaks hos oss. Denna individ hade varit död en tid när den hittades.

2013 – 07 – 25

En av de riktigt stora rödhakedagarna 2012, den 12 april, fångades en rödhake med polsk ring. Detta var första tättingen som kontrollerades med polsk ring på Nidingen. Stationen har några småfågelfynd från Polen tidigare, bl.a. en rödhake. Den nu aktuella rödhaken var märkt den 16 september 2011 vid Östersjökusten i ”Wicie” ca 15 mil väster om Gdansk.

Stationens tredje fynd av grönsiska kom från Castellón i Spanien. Den var märkt 22 september förra året på Nidingen och kontrollerades den 2 december av ringmärkare. Av stationens tre grönsiskefynd har nu två kommit från Spanien.

2013 – 07 – 21

Unga silltrutar brukar inte återkomma första somrarna från vinterkvarteren till häckningsområdena. Här är en av förra sommarens färgmärkta ungar som tagit sig halva vägen och avlästes den 14 juli i fågelområdet Leikeven, Tilburg i södra Holland.

2013 – 06 – 20

För första gången på tio år kom ett återfynd på sädesärla. Det var en ärla som märktes på Nidingen den 10 april 2011 och togs av katt den 13 juni 2013 i Bömlo, Hordaland i sydvästra Norge. Av stationens nio sädesärlefynd är tre tagna av katt. Stationen har tre av fynden från Norge och samtliga dessa är märkta på Nidingen i april.

2013 – 06 – 13

Stationens andra återfynd av fisktärna blev en riktig gamling. Den märktes som unge på Nidingen den 16 juni 1992 och kontrollerades i Zeebrugge i västra Belgien den 22 april 2010. Tärnan var troligen på norrflyttning när den kontrollerades av belgiska ringmärkare. Tärnan var alltså nästan 18 år vid kontrolltillfället.

2013 – 06 – 12

En tretåig mås som tidigare setts häckande i Frankrike, se återfynd 2012-06-15, har avlästs på samma ställe igen i Boulogne-sur-Mer. Den 11 april sågs den i kolonin. Måsen har nu blivit fem år.

Den 13 april återfanns en död blåmes i Vallda i norra Halland. Den var märkt den 10 oktober i höstas och avståndet är endast 21 km till Nidingen.

2013 – 05 – 31

Den 21 augusti 2012 avlästes en skärsnäppa på Fjärskären innanför Vinga i Göteborgs yttersta skärgård. Snäppan var märkt 19 mars 2011 som fjolårsunge.

Antingen är det en individ som stannat kvar under sommaren i vinterkvarteren eller att den kan vara tidigt återkommande från den sydliga populationen i Norge. Den sydnorska populationen har ett ruggningssträck redan under sensommaren och lämnar då häckningsområdet, de flesta flyger dock över mot Skotska kusten.

2013 – 05 – 30

Ett fynd som stationen hörde talas om redan för två år sedan men sedan uppenbarligen försvann i glömska har vi nu försökt att reparera. Det var en tretåig måsunge som märktes den 19 juni 2011 på Nidingen och redan den 30 juli samma år återfanns nydöd vid Segerstads fyr på Ölands ostkust. Ett ovanligt snabbt återfynd då ungen inte kan ha varit borta från Nidingen mer än några dagar. Man kan undra om den flugit/blåst rakt över land eller följt kusten runt. Detta är det första fyndet från Östersjön av Nidingens tretåiga måsar.

2013 – 05 – 24

Stationens första återfynd av sävsparv från Italien kom den 21 januari i år då en gammal hane kontrollerades i Cavaria con Premezzo, Como i norra Italien, nästan på gränsen till Schweiz. Sävsparven märktes den 11 oktober 2010 på Nidingen. Sedan tidigare finns även en Italienmärkt sävsparv som kontrollerades på Nidingen, även den från norra Italien.

2013 – 05 – 22

En av höstens kontrollerade blåmesar var märkt den 14 oktober 2011 på ön Anholt, sju mil söder om Nidingen. Nästan precis ett år senare, 14 oktober 2012, så kontrollerades den på Nidingen. Detta var den fjärde blåmesen från Anholt som kontrollerades på Nidingen.

2013 – 05 – 15

En blåmes märkt som ung hane den 19 oktober i höstas råkade nu den 18 april fastna i en paxfläkt på Fotö i Göteborgs norra skärgård. Antagligen letade den efter boplast i ett ventilationshål på ett hus.

2013 – 05 – 14

Återigen en skjuten taltrast från Portugal. Denna gång från Miradela i Braganca. Den sköts den 19 februari i år och ringmärktes den 12 april 2011. En ovanligt gammal rörsångare kontrollerades den 10 augusti förra året i Liege i Belgien. Det var drygt fyra år efter den märktes på Nidingen den 28 juni 2008 och redan då var den minst ett år gammal. Småfåglar som blir över fem år är inte helt vanliga.

2013 – 05 – 13

En skärsnäppa som ringmärktes den 4 april 2011 på Nidingen och sedan dess inte är kontrollerad på ön, sågs den 9 februari i år på stranden utanför Kikhavn på Själlands nordvästkust i Danmark.

2013 – 04 – 24

Stationens första främmande kontroll av en grönsiska gjordes den 28 september 2012. Det visade sig att den var märkt i Aldermaston, Berkshire,England. Platsen ligger drygt 5 mil väster om London. Den märktes den 15 mars 2011.

2013 – 04 – 08

En spanjor som bara lyckades läsa av delar av en ring på en kentsk tärna har skapad huvudbry innan det gick att lista ut att det var en svensk ring. Tärnan lästes av i Tarragona på spanska nordostkusten den 12 oktober 2010. Den var märkt på Nidingen den 3 juni 1992 och var alltså 18 och ett halvt år vid avläsningen. Samma individ är avläst på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn vid flera tillfällen åren 1997 och 2008.

2013 – 04 – 03

En skärpiplärka som var märkt på Nidingen den 22 september 2011 kontrollerades nu den 13 mars på ön Helgoland i Tyska bukten. Fågeln var sannolikt inte född på Nidingen utan var en som bara rastade under flyttningen. Detta var det första fyndet eller kontrollen från Tyskland av en skärpiplärka.

2013 – 03 – 19

Två oväntade svar på kontrollerade danska fåglar från i höstas. Båda fåglarna var ringmärkta i höstas på ön Anholt sju mil SSV om Nidingen. Den första var en bofink som ringmärktes den 29 september och var på Nidingen 20 dagar senare. Den andra var en talgoxe som märktes den 7 november och tre dagar senare kontrollerades på Nidingen. Båda hade alltså flugit norrut mitt under höstflyttningen.

2013 – 02 – 27

Återigen en roskarl som avlästs i fält. Detta är samma individ som sågs den 24 november förra året i Salthouse,Norfolk i nordvästra England. Nu den 12 februari sågs den endast någon km från platsen. Uppenbarligen har den övervintrat på platsen.

2013 – 02 – 15

Dags igen för en roskarl avläst i fält. Denna gång i Lauwersoog i norra Holland den 16 september 2011. Den var märkt på Nidingen endast 16 dagar innan. Detta var 8:e fyndet i Holland och i sju av fallen har man läst av ringarna med kikare i fält!

2013 – 02 – 12

En skärsnäppa som märktes 19 maj 2002 på Nidingen och har därefter kontrollerats nästan årligen på ön. Alla kontroller har varit enbart under vårsäsongerna. Nu kom en avläsning i fält på snäppan den 13 november utanför Kragerö på norska sydostkusten. Det är möjligt att denna individ har andra höst och vinterplatser och endast besöker Nidingen under vårsäsongen.

En gammal bekanting har åter setts i Boulogne på franska nordvästkusten. En havstrut

som nu avlästes den 23 januari i en ålder av 4,5 år, se tidigare avläsningar 2011-09-12 och 2012-05-18.

Endast en ring funnen i den danska huvudstaden. Datum, plats eller omständigheter av fyndet är okänt. Ringen har suttit på en silltrut som boungemärktes på Nidingen 2001.

2013 – 02 – 11

Stationens andra fynd av törnsångare kom från ”grannön” Läsö, 5 mil västerut på danska sidan av Kattegat. Den märktes den 15 maj 2011 och blev tagen av sparvhök den sista juni samma år. Detta var endast andra fyndet av arten på över 1600 märkta. Ingen vidare återfyndsprocent!

2013 – 02 – 06

En ung sävsparvshane som märktes på Nidingen den 13 september i höstas kontrollerades efter 24 dagar i Terwispel, Friesland i norra Holland. Detta var det första hollandsfyndet av en sävsparv från Nidingen.

2013 – 02 – 05

För andra gången har vi på stationen kontrollerat en kärrsnäppa som är märkt i Nesseby, Finnmark i nordligaste Norge. Den märktes den 17 augusti i somras och kontrollerades 33 dagar senare på Nidingen. Av vingmåtten att döma så var troligen inte vingarna helt utväxta vid märktillfället, vilket i så fall tyder på att den var född i trakten. Förra gången det kontrollerades en kärrsnäppa från Nesseby var 1980 och då var det 22 dagar mellan märkning och kontroll. En annan norskmärkt fågel var en skärpiplärka som märktes vid Lista fyr på Norges sydspets den sista juli, också i somras. Den 15 och 17 september kontrollerades den sedan på Nidingen. Detta var den tredje norskmärkta skärpiplärkan som kontrollerades på Nidingen. En tredje norskmärkt fågel var en blåmes som kontrollerades på Nidingen den 11 oktober i höstas. Den var märkt 29 dagar tidigare i Skjeberg, Östfold i sydöstligaste Norge. Den stannade på Nidingen och kontrollerades ett flertal gånger fram till 5 november.

Den fjärde kontrollen för dagen var också en blåmes. Den kontrollerades som gammal hona den 21 oktober i höstas och var märkt hösten innan, alltså 2011. Den var märkt som ungfågel den 6 november vid Hanstholm vid nordvästra kusten av Danmark.

2013 – 02 – 04

En silltrut som avlästes i norra Spanien i slutet av oktober, se 2012-10-29, har nu flyttat sig ner en bit i Portugal och avlästes denna dag i Gafanha da Nazaré, Ilhavo.

2013 – 01 – 28

I slutet av oktober 2012 så kontrollerades en gråsiska av rasen cabaret på Nidingen. Den var ringmärkt i Selje på norska västlandet strax söder om Ålesund den 14 september 2011. Detta var stationens fjärde kontroll av gråsiska och den andra från Norge. År 2004 kontrollerades en som var märkt i Sör-Tröndelag, som inte ligger speciellt långt från märkplatsen till den nu kontrollerade gråsiskan.

2013 – 01 -24

Hela åtta avläsningar av de färgmärkta silltrutarna från i somras, två i Frankrike och sex i Marocko. De två avläsningarna i Frankrike var båda i Vendee mitt på franska atlantkusten. Den ena ovanligt tidigt, redan 24 augusti, när många ungar var kvar på Nidingen så hade denna hunnit över 150 mil ner i Europa! Den andra avläsningen gjordes 11 oktober och var endast några km från den förra. Av de marockanska avläsningarna gjordes fem av dem mellan 21 och 24 november i norra utkanten av Agadir och den 6:e individen avlästes en mil längre norrut. Man kan ju misstänka att de här individerna har flyttat ihop då de avläses på samma strand mer än 3400 km från Nidingen! (se även fyndet 2013-01-13)

2013 – 01 – 22

En av sommarens silltrutungar hittades på Catania beach på Sicilien den 16 december. Detta fynd är ovanligt långt österut i medelhavet för att vara från de västsvenska silltrutarna.

2013 – 01 – 21

En gammal kärrsnäppa som märktes den 16 juli i somras kontrollerades av ringmärkare nu den 14 januari på Harper´s Island, Cork på irländska sydkusten. Trots att kärrsnäppa är en stor återfyndsart så är det över 20 år sedan en svenskmärkt kärrsnäppa rapporterades från Irland, se ”senaste nytt” på ringmärkningscentralens hemsida. Rapport på ytterligare en kärrsnäppa kom och det var en som kontrollerades av ringmärkare på Wangerland, en ö av de Östfrisiska öarna i Tyskland. Den märktes som ungfågel på Nidingen den 16 augusti 2010 och kontrollerades två gånger under våren 2012. Dels den 18 april och sedan också den 19 maj. Vid det senare tillfället vägde kärrsnäppan 67 gr vilket var 50 % mer än när den märktes på Nidingen. Den började sannolikt bli redo för en riktig långflyttning.

Återigen en grönfinkkontroll från Norge. Denna gång från Store Faerder fågelstation som ligger i Oslofjordens mynning. Den märktes som ung hona på Nidingen den 25 oktober 2007 och kontrollerades drygt fem år senare den 9 november.

2013 – 01 – 16

Stationens första afrikafynd av silltrut gjordes den 24 november i höstas. Då avlästes en silltrut i fält i Agadirs utkanter i Marocko. Truten var märkt som bounge på ön den 29 juni 2005. Den var alltså sju och ett halvt år när den avlästes.

2013 – 01 – 10

En gärdsmyg märkt i våras den 23 april kontrollerades den 2 oktober på Hammarö fågelstation. Detta var 10 fyndet av gärdsmyg på nästan 6500 märkta!

2013 – 01 – 08

I mitten av mars förra året ringmärktes rekordmånga koltrastar, över 600 på tre dagar. Fyra kontroller gjordes och nu kom svaret på den första. En med holländsk ring som var märkt på ön Schiermonnikoog den 2 november 2010 och kontrollerades den 17 mars på Nidingen. Samma dag ringmärktes också en koltrast som kontrollerades nu den 13 december i Groningen i Holland.

En ung roskarl märktes på Nidingen den 7 september i höstas och ringen avlästes i fält i Salthouse, Norfolk i ostligaste England den 24 november.

2013 – 01 – 02

Tre av höstens kontrollerade blåmesar visade sig ha olika ursprung. Den 26 september kontrollerades två av dem, där den ena var märkt redan den 13 oktober året innan vid Falsterbo fyr. Den var alltså inne på sin andra höstflyttning. Den andra var märkt endast 11 dagar tidigare vid Röda Grind norr om Kungälv. Den tredje blåmeskontrollen var en som märktes som bounge vid Hökälla på Hisingen i juni i somras och kontrollerades den 20 oktober på Nidingen.

Stationens tredje kontroll av gråsiska gjordes den 15 november. Siskan var märkt 1 november ett år tidigare vid Falsterbo fyr.