Återfynd 2011Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2011 – 12 – 27

Första fyndet av gärdsmyg i Tyskland och tillika stationens nionde. Den här var tagen av katt precis som tre tidigare har varit. Fyndplatsen var Kropp i Schleswig-Hostein i norra Tyskland den 19 december och fågeln var märkt i våras den 18 april.

2011 – 12 – 22

Den under senare år allt större märkarvolymen i Spanien visar sig även hos oss. Idag kom svar på två spanskmärkta fåglar. En lövsångare som märktes den 20 september 2008 i Palencia i norra Spanien, kontrollerades den 14 maj i våras på Nidingen, alltså i en ålder av minst tre år. Den andra var en större strandpipare som märktes vid Almeria på spanska sydostkusten den 12 maj 2007 och kontrollerades den 9 augusti nu i somras.

Det sena datumet 12 maj och det sydliga läget tyder på att det var en fågel med väldigt arktiskt ursprung. Våra egna häckande strandpipare kan ju ha ungar redan i mitten av maj.

2011 – 12 – 16

En ung roskarl som märktes på Nidingen den 10 september i år kontrollerades senare i Saint Malo på norra sidan av Bretagne i västra Frankrike den 26 november. Stationen har sedan tidigare sex fynd av roskarlar utmed franska atlantkusten

2011 – 12 – 15

Två vadare, kärrsnäppa och kustsnäppa, som båda ringmärktes den 9 september i år och båda kontrollerades samma dag, den 16 september, och dessutom på samma plats i Langenwerder, Mecklenburg vid tyska Östersjökusten. Kustsnäppan ringmärktes fem timmar innan kärrsnäppan och kontrollerades också fem timmar innan i Tyskland!

2011 – 12 – 14

Svar på två av höstens kontrollerade blåmesar. Båda var märkta som boungar vid Hökällan på Hisingen resp. Lysegårdens golfbana i Kungälv. Märkdagar var 29 och 30 maj och kontrolldagar var 29 och 30 september. Båda alltså kontrollerade 123 dagar efter märkningen. Sedan tidigare har stationen ett antal kontroller av blåmesar födda i Västsverige.

2011 – 11 – 30

En rödhake råkade ut för ett kattgap i Saint-Gaultier, ca 30 mil söder om Paris i Frankrike, den 19 november nu i höst. Den var märkt i våras den 2 april.

2011 – 11 – 29

Ytterligare en av Nidingens häckande ejdrar har blivit skjuten. Den sköts på Svanegrund, strax norr om Fyn den 18 november i år. Den var märkt som häckande på ön den 7 maj 2003. Av stationens 16 fynd av ejdrar så har 10 skjutits, varav hälften i Danmark, fyra i Sverige och en i Finland.

2011 – 11 – 23

Stationens åttonde fynd av gransångare blev från Chemnitz i östra Tyskland nära gränsen till Tjeckien. Fågeln kontrollerades den 15 oktober och var märkt i våras den 26 maj.

2011 – 11 – 10

En engelskmärkt kärrsnäppa som kontrollerades på Nidingen den 26 juli i år visade sig vara märkt den 11 september året innan i Montrose Basin på skotska ostkusten strax norr om Dundee. Stationens andra kontroll av en gråsiska gjordes den 20 maj i våras. Den var märkt i Skagen på Danmarks nordspets den 30 maj 2007. Den var märkt som gammal, alltså född 2006 eller tidigare, och var nu i en ålder av minst fem år. Det är mycket för en gråsiska. En annan kontroll, som också var gammal, var en grönfink som märktes i Byrum på Läsö i Danmark den 17 oktober 2005. När den nu kontrollerades på Nidingen den 11 april i våras så var den minst sex år.

En gransångare som ringmärktes den 15 oktober förra hösten i Kilnsea på engelska ostkusten, kontrollerades på Nidingen den 6 maj i våras. Lite udda med gransångare så långt västerut som i England. Tidigare fynd och kontroller har legat mer i syd-nordlig riktning.

2011-11 – 01

Fyra svar på Belgiskmärkta fåglar kom idag. Två bofinkar, en rörsångare och en gransångare. Den äldsta var rörsångaren som var märkt redan i augusti 2006 i Solre-Sur-Sambre, precis på gränsen till Frankrike rakt söder om Bryssel. Den var adult redan vid märkningen och var således minst sex år vid kontrolltillfället den 19 maj i år.

Den 25 april i våras kontrollerades för första gången en Belgiskmärkt gransångare. Den var märkt hösten innan den 17 oktober i Nodebais alldeles öster om Bryssel. Till slut två bofinkar som båda kontrollerades den 3 april i våras. Båda var märkta som honor och på sitt andra kalenderår. Den äldsta var märkt 15 mars 2009 i Koksude vid Nordsjökusten väldigt nära den franska gränsen och den andra var märkt på nyårsdagen i år i Messelbroek i norra Belgien.

Visa 2011-11-01 bofink,rörsångare o gransångare på en större karta

2011 – 10 -26

Nu kommer fynden tätt. Idag kom fynd på en av årets silltrutungar som hittades död i Ansager i södra Danmark. Antagligen har truten genat över Syddanmark med sikte på Vadarhavet i trakten av Esbjerg. Truten återfanns nydöd den 13 oktober och var märkt den sista augusti på Nidingen.

Visa 2011-10-26 silltrut på en större karta

2011 – 10 – 25

Stationens tolfte återfynd av kärrsnäppa från Holland. En treåring som kontrollerades av ringmärkare den 2 augusti i år på Vlieland. Den märktes som årsunge den 6 september 2008. Individen var stor, långnäbbad och tung, vilket tyder på att det var en hona. Åtta av de tolv fynden i Holland har varit kontroller av ringmärkare.

Det åttonde fyndet av roskarl från Brittiska öarna. Samtliga har varit kontrollerade fåglar. Denna individ var märkt på Nidingen den 26 augusti förra året och avlästes i fält den 13 oktober nu i höst i Sennen Cove i Cornwall på Englands sydvästspets. Den avlästes även den 16 oktober på samma plats.

Visa 2011-10-25 kärrsnäppa o roskarl på en större karta

2011 – 10 – 20

Ytterligare en skärsnäppa som flydde den gångna vintern, dock inte så långt utan endast till Fredrikshamn i nordöstligaste Danmark. Snäppan märktes på Nidingen den 15 april 2010 och kontrollerades på ön i slutet av samma månad. Den 5 februari i år så sågs den i Fredrikshamn.

Visa 2011-10-20 skärsnäppa på en större karta

2011 – 10 -18

Ett lite udda fynd av en stare. Den märktes som årsunge på Nidingen den 25 juni i år och påträffades den 9 september trafikdödad på Transportgatan, Hisingen i Göteborg. Den har alltså återvänt rakt norrut fem mil samma säsong, vilket inte har hänt med tidigare starfynd.

2011 – 10 – 11

Svar på de två återstående stjärtmeskontrollerna från förra året, med litauiska ringar, kom denna dag. Båda stjärtmesarna var ringmärkta vid Ventes Ragas vid den Litauiska kusten den 30 september förra året. Båda kontrollerades på Nidingen den 13 oktober. Tre dagar innan kontrollerades fyra andra stjärtmesar med ryska ringar, se fynden den 29 mars. Ventes Ragas och Kaliningrad ligger bara någon mil från varandra.

2011 – 10 – 03

Nu har norska ringmärkningscentralen dykt djupt ner i sina pappershögar. En grönfink som kontrollerades av ringmärkare redan 13 mars 2007 i Ås, sydost om Oslo, har kommit till vår kännedom. Fågeln ringmärktes på Nidingen den 10 november året innan. Fyndet faller väl in bland övriga, då stor del av Nidingengrönfinkar tycks ha ett norskt ursprung

2011 – 09 – 19

En gammal bofinkshane ringmärktes i Anholts by på Anholt i Danmark den 31 mars i våras. Sex dagar senare kontrollerades den på Nidingen och där stannade han i ytterligare en vecka. Han kontrollerades totalt vid fyra tillfällen under veckan och mellan första och andra kontrollen så minskade vikten med 1 gram för att sedan öka med 2 gram fram till sista kontrollen.

2011 – 09 – 12

En hög med avläsningar från Danmark. Tio avläsningar av fyra olika individer. Stationens hittills äldsta silltrut avlästes i Hanstholm, den 28 augusti, kanske redan på höststräck. Den var märkt 29 juni 1999 och var nu alltså drygt 12 år gammal. En annan trut som också avlästes i Hanstholm var en havstrut som var märkt den 4 juni 2008 och nu avlästes vid flera tillfällen under juli månad.

Två tretåiga måsar avlästes i det danska fågelberget på Bulbjerg, Nordjylland vid flera tillfällen under april till juni i våras. Båda var märkta som ungar på Nidingen, den ena 2005 och den andra 2007. Båda avlästes på samma plats i Danmark även förra året.

2011 – 08 – 18

Första av sommarens boungemärkta tobisgrisslor har hittats. Den hade ovanligt nog rört sig norr ut och hittades död vid Rörö i Göteborgs norra skärgård. Den märktes den 23 juni och hittades 30 dagar senare. Den hade troligen inte varit från boet i speciellt många dagar när den hittades.

2011 – 08 – 17

Skärsnäppan som var märkt på Svalbard och kontrollerades på Nidingen både förra hösten och på våren den 19 mars, se fynden den 29/3 och 19/4, fortsatte att vara på ön. Den kontrollerades ytterligare 8 ggr under våren, senast den 22 maj, och nu väntar vi på att den skall ses igen på Svalbard.

2011 – 08 -16

Nu i somras den 16 juni så märktes en havstrut i ”kompostlådan” på Nidingen. Den blev inte så mycket äldre, utan låg nydöd på närmaste grannö, Malö, den 3 augusti.

Svar på en av sommarens kontrollerade kärrsnäppor visade sig vara en Ottenbymärkt snäppa från den 11 augusti förra året. Den kontrollerades den 29 juli.

2011 – 08 -05

Ringmärkarna vid Skagens Fuglestation har tydligen grävt i sina loggböcker för nu hittade de en kontroll av en blåmes som var kontrollerad redan 14 mars 2009. Blåmesen var märkt hösten innan som ung hona den 19 september. 2008 var en stor blåmeshöst och uppenbarligen var det många som tog sig över till Danmark för detta var den sjunde kontrollen från Danmark av den höstens blåmesmärkningar, bl.a. hade Skagen en annan av Nidingens blåmesar tre dagar senare.

2011 – 08 – 03

Svar på tre av vårens främmande kontroller. Två var gransångare varav den ena var en snabbkontroll då den ringmärktes endast tre dagar innan i Falsterbo. Kontroll dagen var den 1 maj. Den andra var också märkt i Skåne. Den märktes den 8 oktober 2009 i Billeberga strax öster om Landskrona. Den tredje kontrollen var en rödbena som var märkt som häckande fågel i Båtafjorden, norr Varberg, den 16 maj 2008. Nu tre år senare har den nog bytt häckplats och häckade mycket troligt på Nidingen. Den sågs och kontrollerades både 22 maj och 9 juni på ön.

En järnsparv från vårens märkningar som märktes den 3 april, fångades levande 13 dagar senare på en altani Sätila i östra änden av sjön Lygnern i Västergötland. Fågelns ring kontrollerades och sedan släpptes järnsparven igen.

2011 – 07 – 28

Återigen en tobisgrissla som är född på Nidingen och sedan utvandrat för att häcka på Yttre Tistlarna. Detta är den 11:e individen som är kontrollerad häckande eller funnits död under sommarmånaderna vid Yttre Tistlarna.Denna grisslan var märkt den 29 juni 2006 och hittades nu den 15 juni. Den var alltså fem år och hade troligen häckat där. Tistlarna ligger 26 km NNV om Nidingen

2011 – 07 -13

Stationens hundrade fynd av grönfink blev en som märktes den 29 oktober 2008 som en ung hane och i år den 24 juni så kontrollerades den av ringmärkare i Mygglia i Kongsvinger, sydöstra Norge. Man kan väl anta att finken var på häckplats.

2011 – 07 – 11

Den 10 juni kontrollerades en skärsnäppa i Longyearbyn på Svalbard som var märkt på Nidingen den 26 mars 2010. Fågeln har dock varit på Nidingen hela våren nu 2011 och kontrollerades senast den 19 maj. Snäppan vägde 101,9 gram den 19 maj, vilket är ca 25 gram över vad denna individ har som ”normalvikt”. En ung rödhake som märktes den 11 oktober förra hösten hittades död i första decemberveckan utanför Düsseldorf i Tyskland.Rödhaken hade det tveksamma nöjet att träffa på en katt.

2011 – 07 – 08

En gråtrut som fångades och märktes den 14 juli 2005 i öns kompostlåda, hittades död och intorkad vid Ringhals norr om Varberg den 18 april i våras. Truten hade uppenbarligen varit död länge. Denna truten var en av dem som misstänktes vara predator på ungarna hos de tretåiga måsarna.

2011 – 07 – 06

En skärsnäppa som sökt sig längre västerut, gissningsvis till isfriare vatten den gångna kalla vintern. Snäppan avlästes i närheten av Farsund på Norges sydspets den 12 januari. Den var märkt som gammal fågel den 7 november 2007 på Nidingen.

2011 – 07 – 04

En grönfink som märktes i våras den 23 mars på Nidingen vände uppenbart tillbaks till Danmark. För den 16 juni togs den av en katt i Tjele mitt på Jylland. Lite anmärkningsvärt att en vårfångad grönfink har stuckit över till Danmark på våren.

2011 – 06 – 30

Den 31 mars 2008 är den hittills största fångstdagen för bofink på Nidingen. Den dagen ringmärktes 594 bofinkar och först nu kom ett återfynd. Den 29 mars i år hittades en nydöd i Holbaek på Själland i Danmark.

2011 – 06 – 28

Den 27 juni hittades stationens hittills äldsta lövsångare trafikdödad i Eide, Möre og Romsdali mellersta Norge. Fågeln märktes den 1 september 2006 som årsunge och var nu alltså fem år gammal vid dödstillfället. Vi har sedan tidigare en nästan lika gammal som kontrollerades i Spanien knappt fem år gammal.

2011 – 06 – 23

Den 17 oktober märktes en bergfink på Nidingen. Finken stannade tydligen i Skåne denna kalla vinter, för den 29 januari kontrollerades den av ringmärkare i Ekeberga, Påarp utanför Helsingborg.

2011 – 06 – 21

En lövsångare som märktes förra året den 20 maj, var i år något tidigare på vårflyttningen och lyckades flyga ihjäl sig mot ”Herr Zackrissons pensionärskuvösfönster” på Hönö utanför Göteborg den 10 maj.

2011 – 06 – 17

Av totalt 33 återfynd av ängspiplärka genom åren har 20 kommit från Belgien. De nio senaste har varit från Belgien och man får tillbaks ända till 1989 för att hitta ett fynd från något annat land. De flesta tidigare har varit höstfynd men detta var från den 6 april i år då den kontrollerades i Limburg i Belgien. Det första vårfyndet från Belgien. Piplärkan märktes den 13 oktober i höstas.

2011 – 06 – 16

Stationens hittills äldsta bofink kontrollerades den 26 mars i år i Hengelo, Overijssel i Holland. Den märktes den 10 april 2006 på Nidingen och det saknades endast två veckor till fem år från märkningen till kontrolldagen. Dessutom kan nästan ett år läggas till åldern då den märktes på våren.

2011 – 06 – 15

En ung blåmeshona som märktes på Nidingen den 25 september 2008 mötte sitt öde den 27 mars nu i vår då hon flög ihjäl sig mot ett fönster. Fyndplatsen var Trelleborgsvejen i den danska huvudstaden.

2011 – 06 – 01

Den 18 oktober 2007 ringmärktes 70 talgoxar på Nidingen, vilket är den tredje största fångstdagen för arten på ön. En av dessa talgoxar kontrollerades i höstas den 25 oktober vid Sylviastien i Skagern på Danmarks nordspets. Man kan undra om individen har utvecklat ett flyttbeteende och pendlar mellan Norge/Sverige och Danmark eller om den slagit sig ner i Danmark som häckfågel . Kontrolldag 25 oktober tyder ju på att den kan vara en flyttfågel.

2011 – 05 – 20

Ny återfyndsart för stationen blev en sidensvans från Hilleröd i Köpenhamn, som flög i en fönsterruta den 19 november förra hösten. Sidensvansen var märkt på Nidingen endast 18 dagar tidigare.

2011 – 05 – 19

Två norskmärkta fåglar kontrollerades på Nidingen den 20 mars i våras. Den ena var en blåmes som var märkt på Jomfrulands fågelstation på sydkusten av Telemark den 15 oktober 2009 som gammal fågel. Den andra var en koltrast märkt på Mölens fågelstation på västsidan av Oslofjordens mynning den 26 september 2008. Även koltrasten var märkt som gammal fågel, alltså född 2007 eller tidigare.

2011 – 05 -18

En blåmes som kontrollerades på vårsträcket nu i våras den 15 mars var märkt i höstas den 8 oktober nere på Själlands sydudde, Gedser odde. Avståndet är drygt 30 mil mellan Gedser och Nidingen.

2011 – 05 – 17

En nydöd lövsångare som flugit på ett fönster i Hannover, Tyskland den 9 maj i år var märkt på Nidingen den 22 maj förra året. Detta var det femte fyndet från Tyskland och faller väl in i bilden av artens flyttvägar.

2011 – 04 – 21

En av skärsnäpporna som var märkt i Longyearbyn på Svalbard den 9 september förra året och kontrollerades på Nidingen den 13 november, se fynd den 29/3, kontrollerades även nu i vår den 18 mars. Snäppan är nu även färgmärkt.

2011 – 04 – 19

Den skotska tretåiga måsen som häckat på Nidingen sedan 2005 avlästes igen den 27 mars på samma bo som vanligt. Måsen är märkt som bounge på ön Isle of May i Skottland år 2000. Den är nu alltså nästan 11 år.

2011 – 04 – 12

En järnsparv kontrollerades vid Hanstholms fyr den 8 juni 2009. Den var märkt den 16 mars på Nidingen året innan. Rimligtvis bör den ha varit på häckningsplats den 8 juni och i så fall kan man misstänka att den gjort en för lång vårflyttning året innan. Stationen har ett antal fynd av järnsparvar som återvänt till Danmark samma vårsäsong som de märkts. Stationens hittills äldsta återfynd av tobisgrissla hittades nydöd i Österbyhamn på Läsö i Danmark den 24 februari i år. Grisslan var märkt som bounge i juni 1990 och var alltså drygt 20 och ett halvt år när den dog. Egna kontroller av häckande tobisgrisslor har dock stationen ett flertal som blivit äldre.

2011 – 04 – 05

En roskarl som ringmärktes på Nidingen den 21 maj 2007 hittades nydöd i Amdon, Morbihan i västligaste Frankrike. Fynddatum var 8 oktober 2010. Detta är det tredje fyndet av roskarlar i samma område i västra Frankrike.

2011 – 03 – 29

Fyra stjärtmesar med ryska ringar som kontrollerades i höstas den 10 oktober har vi nu fått uppgifter om. Alla fyra var märkta på Rybachiy fågelstation i Kaliningrad vid Östersjökusten. Tre var märkta den 29:e och en den 30:e september. Man kan väl anta att de har flugit ihop därifrån och då den 30:e. Tio dagar har det tagit att flyga 60 mil för att hitta Nidingen.

Två norskmärkta skärsnäppor som kontrollerades den 13 november i höstas var ”som väntat” märkta på Svalbard. Båda var märkta i Longyearbyen, den ena den 9:e och den andra den 21 september förra året, 53 dagar innan kontrollen. Närmaste vägen mellan de båda platserna är 233 mil. Samma dag som stjärtmesarna ovan, kontrollerades även en norsk sävsparv. Den var märkt endast 18 dagar innan i Gran, Oppland, några mil norr om Oslo.

En blåmes som var märkt i Skagen på Danmarks nordspets den 12 mars 2009 kontrollerades i höstas den 20 oktober. Redan vid märkningen var den gammal, alltså äldre än en fjolåring. Denna individ är kanske ytterligare ett bevis för att gamla blåmesar har utvecklat ett flyttbeteende?

Slutligen kom uppgifter om en grönfink som kontrollerades den 29 oktober i höstas. Den var märkt vid Thisted på Nordjylland förra våren den 17 maj.

2011 – 03 – 25

Svar på en sävsparvkontroll som kontrollerades på Nidingen redan den 6 oktober 2009. Sparven var märkt i Le Marias strax öster om Nantes i västra Frankrike. Den var märkt nästan tre år tidigare den 9 november och då var det en ungfågel. Sedan tidigare har stationen 17 främmande kontroller av sävsparvar och två av dem har varit märkta i Frankrike.

2011 – 02 – 22

Två blåmesar märkta 9:e resp 14:e oktober i höstas kontrollerades samma dag, 26 oktober, men i helt olika riktningar. Den tidigare märkta tog sig ner till Falsterbo medans den andra flög norrut till Hönö. Båda två var årsungar fast en av varje kön.

En smärre bunt med svar på kontrollerade kärrsnäppor som varit märkta på Brittiska öarna. Två var kontrollerade redan 2007 på Nidingen och de andra två i somras.

Märkplatserna var spridda från i norr, Tayside i Skottland till Ipswich i sydöstra England och till Bangor nordvästligaste Wales. Den fjärde var märkt i det kända området The Wash mitt på Engelska ostkusten. Den individen var också den äldsta med en ålder på minst 14 år. På Nidingen var de kontrollerade mellan 3 juli och 13 augusti.

2011 – 02 – 10

Stationens 118:e fynd av kärrsnäppa gjordes Workumerwaard i Friesland, norra Holland. Nästan på samma plats fick vi ett ljungpiparfynd för 27 år sedan! Båda dessa har varit kontrollerade av ringmärkare.

Kärrsnäppan märktes som årsunge den 17 augusti i somras och kontrollerades den 10 november i Holland.

2011 – 02 -08

Återigen en avläst tretåig mås från Bulbjerg Klint på danska nordkusten. Denna individen var märkt juni 2005 och sågs som femåring mitt under häckningstid den 18 och 19 maj. Sannolikt häckade den där. Samma individ avlästes även sommaren innan, men då i Hanstholms hamn som endast ligger några mil från Bulbjerg.

2011 – 02 -02

En sent inkommen avläsning från Bulbjerg Klint i Nordjylland av en tretåig mås. Denna plats i Danmark är landets stora häckningsplats för arten. Måsen var märkt på Nidingen den 23 juni 2004 och avlästes sista maj och 7 juni 2009 på Bulbjerg. Vid en ålder av fem år borde den vara på häckningsplats. Nu i somras den 27 juni sågs den för första gången på Nidingen igen. Antingen har den misslyckats med sin häckning i Danmark eller så har den ännu inte funnit någon häckningsplats.

2011 – 01 – 27

En gammal bekanting hördes av igen. En skärpiplärka som märktes på höstflyttningen redan 9 september 2004 har lästs av i fält i Barrow-in-Furness i västra England. Samma individ avlästes redan våren 2005 och flera gånger hösten 2005 på samma plats. Sedan hösten 2005 har den inte hörts av förrän nu fyra och ett halvt år senare. Fem och ett halvt år är en ansenlig ålder på en skärpiplärka.