Återfynd 2010

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2010 – 12 – 29

Första rödhakefyndet från Finland. Rödhaken var märkt på Nidingen den 11 september 2008, en stor dag då 404 rödhakar märktes, och blev nu tagen av katt den 15 maj 2010. Fågeln kan ha varit på häckningsplats i Multia, Vasa län i västra Finland. Fyndet är stationens ostligaste fynd av rödhake förutom ett fynd i Turkiet och tillika ett av de nordligaste.

2010 – 12 – 02

Ytterligare ett fynd från Halland av årets kanadagåsungar. Detta var den andra av årets fyra märkta kanadagäss som redan är död. Denna ungen märktes den 30 juli och hittades i form av skelett och fjädrar den 9 oktober i Stavder hamn, norr Varberg. Gåsen hade alltså legat död ett bra tag.

2010 – 11 – 29

Av totalt 25 ringmärkta kanadagäss genom åren kom nu fynd på den fjärde skjutna av totalt fem återfynd. Eventuellt var även det femte fynd en skjuten fågel då den återfanns med bruten vinge. Den här var en av årets ungar som märktes den 13 juli. Troligen var den kvar på ön fram till den 15 augusti. Redan den 28 augusti sköts den i Kärradal strax norr om Varberg. Samtliga fynd är från Halland.

2010 – 11 – 30

Stationens hundrade fynd av rödhake kom från Spanien. Fågeln var märkt den 7 april i våras och fångades nu den 1 november återigen i nät. Fast denna gången var det ett skyddsnät och fågeln fick åter friheten efter att upphittaren hade tagit av ringen. Platsen heter Gellao och ligger inte långt från Bilbao i nordligaste Spanien.

2010 – 11 – 24

Svar på två kärrsnäppor med finska ringar som kontrollerades i somras på Nidingen. Den första kontrollerades redan 14 juli på höstflyttningen. Den var extra intressant då den var märkt som bounge strax utanför Uleåborg långt upp i Bottenviken. Den tillhörde den allt mer tynande rasen ”schinzii” och var märkt 10 juni 2006.

Den andra kärrsnäppan var märkt som gammal, minst två år, den 6 augusti 2001 och var märkt i Siilinjärvi vid stan Kuopio mitt i Finland. Den verkliga åldern var alltså minst 11 år när den kontrollerades den 12 augusti.

2010 – 11 – 16

Två tretåiga måsar avlästa på Bulbjergs Klint, nordost om Hanstholm i nordvästra Danmark. En var märkt som bounge på Nidingen i juni 2007 och avläst vid fem tillfällen under maj till juli. Måsen gjorde sig nog beredd på att börja häcka på Bulbjerg så småningom. Treåriga måsar brukar försöka få en häckningsplats. Den andra var ettårig mås som gjorde besök i häckningskolonin på Bulbjerg och avlästes vid två tillfällen i maj.

2010 – 11 – 10

En lövsångare som märktes på ön den 17 maj 2009 kontrollerades på Anholt, 70 km söder om Nidingen, den 22 maj i år. En annan fågel kontrollerades också i Danmark. Det var en koltrast som ringmärkare kontrollerade på Gedsers odde, Falsters sydspets, nu för endast tre dagar sedan den 7 november. Trasten var märkt på Nidingen den 2 april 2008 som gammal hona.

2010 – 11 – 05

Fyra skärsnäppor avlästa i Hirtshals hamn i våras. Tre av dem är redan rapporterade, se 25 feb, från avläsningar i februari. Nu kom ytterligare avläsningar från mars. Den fjärde var inte sedd tidigare i vinter men dyk upp tillfälligt i Hirtshals den 9 mars. Den var märkt redan i april 2003.

2010 – 11 – 03

Totalt är 21 kanadagäss märkta på stationen fram till och med 2009. Nu kom det fjärde fyndet av dessa. Tre av de fyra har varit skjutna och kanske även den fjärde då den hittades med bruten vinge. De tre tidigare har varit märkta som adulter men dagens fynd var av en unge född på ön. Den var märkt den 26 juni 2007 och sköts nu den 11 september i år vid Råö, endast nio km norr om Nidingen.

2010 – 10 – 14

Första fyndet av 2009 års 176 märkta tobisgrisslor. Fyndet är ett av de absolut sydligaste fynden av Nidingenmärkta tobisgrisslor. Fågeln återfanns i början av juni i Falsterbokanalen i sydligaste Skåne. Sedan tidigare finns endast ett fynd från Falsterbo men det gjordes redan 1972. Konstigt nog finns inget fynd av någon tobisgrissla som har rundat Falsterbohalvön och fortsatt in i Östersjön.

2010 – 10 – 11

En rörsångare som märktes i Luxemburg den 2 september 2007 och kontrollerades hos oss i våras den 20 maj. Den var märkt som gammal fågel och då måste den ha varit minst fyra år när den kontrollerades på Nidingen. Sedan tidigare har stationen två fåglar, järnsparv och grönfink, som varit märkta i Luxemburg. Dessutom en järnsparv som kontrollerats där efter märkning på Nidingen.

2010 – 10 – 06

En småtärna som kontrollerades i somras den 11 juni som häckande på Nidingen var samma individ som även förra sommaren kontrollerades som häckande på ön. Tärnan var född och märkt i Varbergs hamn den 13 juni 1999. Den var alltså 11 år vid kontrolltillfället. Precis som förra året så misslyckades häckningen.

Stationens 20:e kontroll av blåmes gjordes den 30 mars i våras. Mesen visade sig vara märkt

på Hönö under den stora blåmesinvasionen hösten 2008. Märkdag var den 23 september och den var då en ungfågel. Vid kontrollen gick det även att bestämma den till hona.

2010 – 09 – 15

Denna dag kom två svar på norskmärkta fåglar som har kontrollerats på Nidingen nu i maj månad. För första gången togs en härmsångarkontroll på stationen den 20 maj i år. Fågeln var märkt för tre år sedan den 13 maj vid Larvik på västsidan av Oslofjordens mynning. Då fågeln var märkt som gammal så var den alltså minst fyra år vid kontrollen. En annan som var fyra år vid kontrollen var en svarthätta som kontrollerades på Nidingen den 1 maj. Svarthättan var märkt i Hareid, också i Möre og Romsdal, mellersta Norge den 18 augusti 2006. Detta var endast den andra kontrollen av svarthätta. Den första var en svarthätta som var märkt på ön Texel i Holland.

2010 – 09 – 13

Återigen ett grönfinksfynd från Norge. Denna gång en fink som märktes som gammal hane på Nidingen den sista oktober förra året och som kontrollerades av ringmärkare i Sykkylen inte långt från Ålesund i Möre og Romsdal, mellersta Norge. Kontrollen gjordes under trolig häckningstid den 8 maj.

2010 – 09 – 02

Rapport om tre kentska tärnor som blivit några riktiga gamlingar. Den äldsta avlästes nu 19 år gammal på ön Norderoog, Nordfrisiska öarna utanför Tysklands Nordsjökust. Sannolikt häckade den där, men tidigare har den troligen häckat på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn i Danmark där den avlästes både åren 2005 och 2008.

De två andra tärnorna avlästes på Hirsholmarna nu 18 år gamla. Båda märktes den 19 juni 1991 och avlästes båda den 27 juni 2010. Båda är avlästa ett antal gånger på Hirsholmarna, gången innan är dock för fem år sedan.

2010 – 08 – 31

En grönfink som kanske var på vårflyttning den 8 april, flög in i ett fönster och dog i Lerkil endast två mil norr om Nidingen. Finken märktes den 7 november förra hösten.

2010 – 08 – 25

Svar inkom på tre Belgiskmärkta fåglar som kontrollerats på Nidingen. Den ena var en björktrast som kontrollerades på ön den 25 april i år. Den var märkt 11 november förra hösten vid Merksplas utanför Antwerpen. Detta var första gången stationen fick en kontroll av arten. Sedan tidigare finns även ett återfynd från Frankrike i början av 90-talet.

Den 21 maj i år så kontrollerades en lövsångare som märktes under höstflyttningen förra året den 23 augusti i Hamme sint Anna, som ligger i Oost-Vlaanderen. Dagen efter, den 22 maj, kontrollerades en rödstjärt som också var märkt förra hösten, den 12 september. Märkplats för rödstjärten var Bokrijk i Limburg.

2010 – 08 – 18

En lövsångare som märktes på ön Anholt, 70 km söder om Nidingen, den 1 maj i år, hittades död på Nidingen den 15 maj under oklara omständigheter. Det är väldigt lång tid att ta sig de 70 km från Anholt på 14 dagar. Rimligtvis har det varit något problem med lövsångaren när den kom till ön.

2010 – 08 – 10

Ytterligare en grönfink som tagit sig till Norge. Den märktes på Nidingen den 4 november 2008 och hittades nu den 8 augusti nydöd efter att troligen ha flugit på ett fönster 3 km sydost om Fredrikstad i sydöstligaste delen av Norge.

2010 – 08 – 05

En tobisgrissla märkt som unge på ön i juni 2008 hittades i februari, i den bistra vinterkölden, död på Själlands odde i Danmark. De danska vattnen är traditionella vatten för tobisgrisslorna under vintern.

2010 – 07 – 29

En sent inkommen kontroll av en blåmes från Skagen på Danmarks nordspets. Mesen kontrollerades redan 17 mars 2009. Den var märkt på Nidingen den 16 oktober 2008 under den stora blåmesinvasionen. Detta är det sjätte fyndet av blåmes märkt just denna dag. Ett av de andra fynden är också från Danmark, övriga fyra från Sverige.

2010 – 07 – 19

En grönfink som märktes den 3 november 2008 som årsunge hona, kontrollerades nu i april den 24 i orten Kurdöla i Telemark,Norge. Den faller väl in bland tidigare fynd av grönfinkar.

En skärsnäppa färgavlästes den 1 juni i år i Longyearbyen på Svalbard. Den avlästes även förra året den 25 september på samma plats. Där emellan har den varit åter på Nidingen och den var inne för kontroll den 16 april i våras. Den märktes ursprungligen den 10 november 2008 som årsunge på Nidingen.

2010 – 07 – 14

En rörsångare som tycks ha hållit ungefär samma tidsschema i år som förra året. Den 16 maj 2009 märktes den på en liten ö utanför Menorca i medelhavet. Nu i år den 22 maj kontrollerades den på Nidingen. 200 mil på 6 dagar om den passerade Menorca samma dag i år också. Detta är den sydligaste rörsångare stationen har hittills både vad gäller återfynd som kontroll av främmande ring.

2010 – 06 – 15

En elvaårig skärsnäppa hittades död vid Blåvand på sydvästligaste Danmark den 23 april i år. Endast ben med nummerring och färgring hittades. Snäppan som märktes den 29 april 1999 har också kontrollerats på Nidingen i april både 2004 och 2006.

2010 – 05 – 19

En av förra sommarens 105 silltrutungarsom märktes, hittades död sedan länge den 15 maj på ön Vlieland i Holland. Detta är det andra fyndet av förra årets silltrutmärkningar. Det förra var en skjuten silltrut i Danmark i höstas.

2010 – 05 – 17

En rödhake märkt på Nidingen den 14 april 2008, vilket var en bra dag med över 200 märkta rödhakar den dagen, kontrollerades nu i vår den 19 april på Falsterbo fågelstation. Fågeln var alltså en knapp vecka senare i år än för två år sedan på vårflyttningen. Kanske inte så konstigt med tanke på den kalla våren.

2010 – 04 – 16

Bevisen på att de flesta av Nidingens skärsnäppor härstammar från Svalbard blir allt starkare. Denna gång kom fyra kontroller eller avlästa färgmärkta individer. Tre var märkta hösten 2008 och en våren 2007. Två var fotograferade och avlästa från bilder. Den ena i Longyearbyen den 25 september och den andra Bourbonhamna på sydligaste Svalbard den 23 juni. De två andra var kontrollerade på sydspetsen av Svalbard den 5:e resp. 6:e oktober. Den ena av dessa var även kontrollerad tidigare i september.

Svar på en kontrollerad kustsnäppa med engelsk ring kom också. Kustsnäppan var märkt den 11 februari 2000 i Kilmuir, Inverness, i Skottland . Fågeln var född året innan och var alltså 10 år när den kontrollerades på Nidingen den 31 juli i somras. Kan märkplatsen antydda att snäppan tillhör den grönländska/kanadensiska populationen ?

2010 – 03 – 30

Stationens 43:e fynd av koltrast kom från York i England. Trasten var märkt den 28 mars 2009 och hittades nydöd i trafiken den 20 mars 2010. Den var märkt som gammal hona.

Detta var det 16:e fyndet från de Brittiska öarna och nästan alla är vinterfynd mellan november och mars.

2010 – 03 – 25

En kontrollerad grönfink den 6 november i höstas var märkt 38 dagar tidigare i Råde, Östfold i sydöstra Norge. Ett traditionellt fynd av en höstflyttande grönfink. Detta var den 18:e norskmärkta grönfinken som kontrollerades.

Den 10 april 2008 kontrollerades en tyskmärkt rödhake under vårflyttningen. Rödhaken var märkt i Greifswalder oie, Mecklenburg i norra Tyskland under sin sydflyttning hösten innan den 23 september.

2010 – 02 – 25

Fyra färgmärkta skärsnäppor avlästes i Hirtshals hamn på danska nordvästkusten under februari. Endast en av dem är kontrollerad på Nidingen efter märkningen. Den individen var märkt 2 maj 2000 och är kontrollerad under 2003, 2005, 2006 och 2008. De övriga tre som avlästes var märkta april 2006 (två st) och oktober 2008. Vi har endast ett fåtal avläsningar tidigare från Danmark.

En bofink hittades död i Bodmin, Cornwall i sydvästra England. Varför den dog var osäkert men en katt var misstänkt. Finken hittades den 15 februari 2010 och var märkt den 1 april 2008.

2010 – 02 – 23

En ejder som var märkt på Nidingen som häckande hona den 30 april 2000 blev ett offer för den hårda vintern. Den 16 februari flög 15 ejdrar på en färja strax söder om Anholt tack vare att färjan skrämde upp ejdrar i det svåra isläget. Den ena av dessa var den märkta ejdern.

En roskarl som märktes den 28 augusti 2007 som årsunge har kontrollerats två år i rad på samma plats vid franska altlantkusten. Ringen blev avläst med kikare i fält tre gånger under februari 2009 och två gånger i februari 2010. Platsen heter La Turballe och ligger i Loire-Atlantique distriktet.

2010 – 02 – 22

Svaret på en kontrollerad grönfink från den 12 november i höstas var något oväntad. Finken var märkt 14 dagar tidigare på Anholt, 70 km rakt söder om Nidingen. Fågeln hade alltså gjort en flyttning rakt norrut i slutet av oktober eller början av november.

2010 – 02 – 09

Ett mycket traditionellt fynd av en ängspiplärka från Belgien kom denna dag. Detta var den 17 kontrollen av gjorda 18 fynd i landet och dessutom en av 11 från Antwerpentrakten. De allra flesta är dessutom kontrollerade i oktober, så även denna den 14:e. Piplärkan var märkt 24 september året innan. Totalt har stationen nu 31 fynd av ängspiplärkor.

2010 – 02 – 08

Sedan tidigare har stationen ett antal färgavlästa skärsnäppor från Svalbard. Denna gång kom två kontroller av fångade skärsnäppor. Båda var färgmärkta på Nidingen, den ena 20 november 2008 och den andra 18 mars 1993! Båda var kontrollerade på sydspetsen av Svalbard i september i höstas, 15:e resp.19:e. Den äldre var märkt som fjolåring i mars 1993 och alltså född 1992. Vid kontrolltillfället var den alltså en bit över 17 år! Båda fick en orange ”flaggring” som tillägg till övriga ringar. Den ena sågs återigen på Nidingen under senhösten strax innan stationen stängde.

Fram till 2008 hade det endast blivit ett återfynd av bergfink från stationen. Plötsligt på två år har det nu kommit fyra ytterligare fynd. Det senaste var från Trysil i Hedmarks fylke, Norge. Den kontrollerades den 13 september i höstas och var märkt ett knappt år tidigare den 3 oktober.

2010 – 02 – 04

Svar på två norska kontroller som gjordes i höstas. Först en sävsparvhane som kontrollerades den 30 september var märkt 20 augusti 2008 i Nes i Sör-Tröndelag inte långt från Trondheim.

Uppenbart är det många norska sävsparvar vi har under höstarna, för detta var den 6:e norska sävsparven som kontrollerats på ön.

Från Finnsvik vid Tromsö har vi kontrollerat en ängspiplärka tidigare och nu var det dags för en grönfink. Den var märkt 26 juni 2008 och på Nidingen togs den, den 30 oktober i höstas. En månad efter att denna grönfinken märktes, så kontrollerades en annan, endast ett par mil från samma plats som var märkt på Nidingen. Den finns redovisad tidigare. Avståndet är drygt 140 mil fågelvägen vilket är lika med strax norr om Sverige.

2010 – 01 – 27

I april 2008 kontrollerades fyra stycken gransångare på ön under tio dagar varav tre var märkta i Italien. Nu kom uppgifter på den sista av dessa. Den var märkt den 30 mars, 26 dagar innan den kontrollerades, på ön Ventotene strax väster om Neapel. Kanske var det en nordsträckande gransångare som kom från sydsidan av medelhavet och endast rastade på ön.

2010 – 01 – 26

Några av höstens mer spektakulära kontroller var en flock på sex stjärtmesar som damp i näten den 14 oktober. Samtliga var ringmärkta endast fem dagar tidigare på Hammarö fågelstation utanför Karlstad. Vi har inga fynd eller kontroller tidigare på de 47 individer som fångats innan.

2010 – 01 – 22

Höstens enda kontroll av en främmande blåmes gjordes den 18 september. Det var en gammal hona och hon var märkt den 24 maj samma år som häckande hona vid Fågelcentralen, Rödbo på Hisingen. Detta är den tredje kontrollen av blåmes på Nidingen där de varit märkta endast några hundra meter från varandra vid Fågelcentralen. De tidigare har varit märkta som boungar.

2010 – 01 – 20

Ett vinterfynd av en koltrast från norra England gjordes den 11 januari i år. Fågeln märktes den 1 april 2009 som ettårig hona. Fyndplatsen var Warsop i Nottinghamshire. Den 1 april 2001 märktes också en ung hona som senare återfanns endast några mil från det nu aktuella fyndet. Detta var vårt 12:e fynd av koltrast från brittiska öarna.

2010 – 01 – 19

Samma dag som sparvhöken ovan märktes, den 6 november, märktes även en grönfink som kontrollerades den 30 december. Den hade flyttat norrut och kontrollerades på Hönö. Av de 34 märkta fåglarna den 6 november har nu två återfunnits.

2010 – 01 – 18

En andra sparvhök för 2009 återfanns död i slutet av året. Den märktes på ön den 6 november och hittades nydöd den 20 december i Torekov, nordvästra Skåne. Detta är det tredje fyndet i Torekov under ett års tid. De tidigare har varit skärpiplärka och grönsiska.

2010 – 01 – 15

En danskmärkt grönfink som kontrollerades hos oss den 8 november i höstas visade sig vara märkt i Pandrup, Brönderslev ett stycke norr om Limfjorden på norra Jylland. Märkningen gjordes den 6 mars förra våren. Vi har tidigare kontrollerat en gransångare som var märkt nästan på samma ställe. Vi har även ett återfynd på en koltrast därifrån.

2010 – 01 – 11

Årets första svar från ringmärkningscentralen blev en järnsparv som kontrollerades på Nidingen den 6 oktober i höstas. Sparven var märkt på Hönö 26 dagar tidigare. Detta är andra gången en järnsparv från Hönö kontrolleras på Nidingen. Förra gången var det dock en vårkontroll efter att den var märkt på Hönö under hösten innan.