Återfynd 2020


Egna återfynd

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2020 – 01 – 04

Den 19 maj 2017 kontrollerades en häckande fisktärna på Nidingen. Den hade en ring med sydafrikansk adress. Nu kom uppgifter om märkningen. Den var ringmärkt i Swakopmund i Namibia den 10 april 2011. Tärnan var inte åldersbestämd vid märkningen men med tanke på datumet så kanske det var en fjolårsfågel som inte hade tänkt att flytta norröver den sommaren.  Avståndet mellan Nidingen och Swakopmund är 8886 km !

2020 – 01 – 09

En gammal koltrasthona som märktes på Nidingen den 25 mars 2018 hade troligen tänkt att ta en nordlig väg över till brittiska öarna via Sydnorge under höstflyttningen. Kanske har det varma höst och vintervädret gjort att den har stannat i Vindafjord i Rogaland. Den 27 december 2019 hittades den nydöd tagen av rovfågel eller uggla.

2020 – 01 – 13

På Hjortholm vid Samsö som ligger mellan Själland och Århus, fotograferades en skärpiplärka den 10 januari i år. Den var märkt på Nidingen den 23 augusti 2017 som ung hane. Både 2018 och 2019 kontrollerades den vid ett flertal tillfällen på Nidingen, så den är sannolikt häckande på ön.

En tobisgrissla som uppnått en ansenlig ålder av 15 och ett halvt år hittades nydöd på Saksild strand, ett par mil söder om Århus i Danmark den 11 januari. Den kontrollerades häckande på Nidingen sommaren 2019.

2020 – 01 – 17

Den 24 september 2017 ringmärktes en gammal talgoxhona på Nidingen. Ett år och 193 dagar senare så kontrollerades talgoxen i Jonstorp, nordvästra Skåne den 5 april 2019. Kanske inte så märkligt fynd i sig, men det högst anmärkningsvärda var att samma person som ringmärkte den även kontrollerade den !!!

Mycket få blåmesar var ute och rörde på sig under hösten 2019, men en gammal hona som märktes vid Slevdalsvannet,Farsund på Norges sydspets den 6 oktober 2017 kontrollerades på Nidingen den 1 oktober nu i höstas. Detta var sjunde blåmesen med norsk ring som kontrollerades på Nidingen.

En annan norsk fågel var en lövsångare som märktes vid Fornebu vid Oslo den 12 september i höstas. Efter 18 dagar kontrollerades den på Nidingen. Det är många av Nidingens lövsångare som har ett norskt ursprung.

Den 17 november, näst sista verksamhetsdagen hösten 2019, så kontrollerades en gråsiska med dansk ring. Den var ringmärkt endast 7 dagar tidigare på Skagen, Danmarks nordspets. Av 16 kontrollerade gråsiskor med främmande ringar genom åren så har fyra varit märkta vid Skagen.

2020 – 01 – 20

Sommaren 2017 avlästes två halsmärkta kanadagäss som ruggade vid Nidingen under många veckor. Båda var ringmärkta i Den Bosch i södra Nederländerna somrarna 2013 resp. 2015, båda som ungar. Tiden därefter sågs de regelbundet i Nederländerna ända tills de dök upp på Nidingen. Sommarens kanadagåsflockar har troligen numera ett inslag av ruggande kanadagäss från sydligare nejder. Fler nederländska kanadagäss har setts på västkusten de senaste åren.

2020 – 01 – 29

Återigen en avläst skärsnäppa från Svalbard. Denna gång den 13 juni 2019 på Prins Karls Forland som ligger knappt 10 mil väster om Longyearbyn. Den märktes på Nidingen den 17 april 2017 och detta var första kontrollen på individen.

2020 – 01 – 30

En gransångare som kontrollerades på Nidingen den 25 april 2019 var märkt endast 14 dagar innan på den italienska ön Ventotene som ligger några mil ut i Medelhavet rakt väster om Neapel. Detta är tredje gång som en gransångare märkt på Ventotene kontrolleras på Nidingen.

2020 – januari

Under januari har 23 avläsningar på färgmärkta silltrutar inkommit. De flesta, 11 st, har kommit från Marocko. Fem kom från Danmark, tre från Nederländerna, två från Tyskland och ett vardera från Spanien och Portugal.

Av sommaren avlästa främmande silltrutar kom svar på 12 danska. Tio av dessa var märkta på Hirsholm utanför Fredrikshamn och de två övriga var märkta på Anholt respektive Sprongö vid Korsör.

2020 – 02 – 05

En av fjolårets tobisgrissleungar blev inte så gammal. Den hittades nydöd den 8 september i Feddet på Själlands sydosthörn. Detta är sydligt för att vara en tobisgrissla från Nidingen. Stationen har endast tre tidigare fynd, av 229, som är sydligare. Dessutom finns ett fynd från precis samma plats år 1985.

                                           2020 – 02 – 07

Blåvandshuks Fågelstation, som ligger strax nordväst om Esbjerg på Danmarks sydvästkust, kontrollerade en rödhake den 16 oktober i höstas som var märkt på Nidingen den 28 april också förra året.

                                            2020 – 02 – 11

Den 1 maj 2019 kontrollerades en rödhake på Nidingen som var märkt på ön Helgoland utanför den tyska nordsjökusten. Den var märkt den 7 april, alltså 24 dagar innan den kontrollerades. Detta var den fjärde rödhaken som kontrollerats på Nidingen där märkplatsen har varit Helgoland.

                                            2020 – 02 – 12

En gammal bekanting sågs igen i Rödby hamn på södra Lolland. Det var en skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen den 10 maj 2015 och sedan dess har den setts fem vintrar i rad i Rödby hamn. Senaste avläsningen var nu 8 februari. Redan 10 december i höstas sågs den första gången denna säsong.

                                            2020 – 02 – 14

En annan skärsnäppa som också återkommer till sitt vinterkvarter är en som ringmärktes på Nidingen den 9 maj 2014 och för troligen sjätte vintern var på Helgoland i Tyskabukten. Vintern 2018/19 så sågs den ej, men övriga vintrar har den avlästs vid 23 tillfällen. Nu senast den 16 januari.

                                            2020 – 02 – 21

En ärtsångare som märktes den 19 maj förra året kontrollerades endast sex dagar senare på den norska fågelstationen Store Färder i mynning av Oslofjorden. Kanske var det fågelns kommande häckplats för en månad senare den 28 juni kontrollerades den igen.

För första gången fick stationen ett fynd av roskarl från Belgien. Den 29 januari i år så fångades och kontrollerades en individ i Neuwpoort precis norr om franska gränsen. Den var märkt den 26 augusti förra året.

Ytterligare en kontroll från Belgien gjordes på en rödhake den 30 oktober förra året i Vodelee. Denna plats ligger också nära franska gränsen, endast 3-4 km ifrån, fast halvvägs in i landet. Rödhaken märktes den 5 april 2019.

                                            2020 – Februari

Tretton avläsningar av 12 silltrutindivider inkom under månaden. Som vanligt dominerade Spanien med sex avläsningar, följt av Portugal med tre. Två från Nederländerna och en vardera från England och Italien. Den italienska är lite avvikande. Den sågs redan som tvååring på Nidingen i somras och nu sista januari kom första utländska avläsningen på den. Den avlästes på Sicilien, vilket är det östligaste som Nidingens silltrutar har avlästs hittills.

2020 – 03 – 03

Stationens hittills äldsta gråtrut hälsade på hos några på Dahlströmsgatan inne i Göteborg den 28 februari. De senaste veckorna har den regelbundet varit på ett bord på balkongen där den stått och knackat på fönstret med näbben. Truten märktes en mörk natt den 11 november 2007 som drygt ettåring. Nu var den alltså tolv och ett halvt år.

                                            2020 – 03 – 04

I mynningen av Kielbukten i norra Tyskland har flera avläsningar gjorts på Nidingenmärkta skärsnäppor. Nu kom nio avläsningar på samma individ mellan november 2018 och 13 december 2019. Åtta av avläsningarna var från vintern 2018/19 och en (hittills) från den gångna vintern. Snäppan var märkt på Nidingen 28 april 2018 och kontrollerades på Nidingen 28 april 2019, alltså på dagen ett år efter märkningen. Sista avläsningen förra vintern i Tyskland var 22 februari.

                                            2020 – 03 – 10

Stationens fjärde fynd av en grönsiska gjordes den 5 mars i Innvik, Sogn o Fjordane.  Platsen ligger djupt in i en fjord strax väster om Jostedalsbreen i centrala Norge. Den låg nydöd i en trädgård till synes utan skador. Siskan märktes på Nidingen den 16 oktober 2018. De tidigare fynden av grönsiska har kommit från Skåne och Spanien (2).

                                             2020 – 03 – 23                         

För tredje gången kontrolleras en skärpiplärka i Möre o Romsdal i mellersta Norge. Den här individen ringmärktes på Nidingen den 11 oktober 2017 som ung hane och kontrollerades nu den 20 mars vid Högsteins fyr på Godöya som gammal hane. De två tidigare individerna har också kontrollerats i mars. Det är ju möjligt att de bara har varit på genomresa i området och skall ännu längre upp utmed norska kusten. Sedan tidigare har stationen också ett sommarfynd från Hernyken, Röst på Lofoten.

                                            2020 – 03 – 27

Den 23 mars hittades en roskarl som legat död en längre tid på stranden El Ouatia i södra Marocko. Den var märkt 25 augusti förra året. Detta fynd är den näst längst komna roskarlen med 3682 km från Nidingen. Den roskarl som hittills kommit längst är en från Guinea Bissau 1989. Den hade kommit 5599 km närmaste fågelvägen.

                                            2020 – Mars

Fem inkomna silltrutar under månaden. Den som kommit längst var en från Gambia. Den avlästes där den 12 oktober 2019 och var född 2018. De övriga var avlästa i Danmark, två i Spanien och en i Marocko.

                                            2020 – 04 – 24

För första gången på fem år så kom ett återfynd av taltrast. Denna individ hittades död i Hoogstad, sydvästra delen av Nederländerna. Den var märkt den sista september 2019 och återfanns nydöd den 11 april i år.

Under mars månad kontrollerades fyra grönfinkar vid Sönnerbergen, 8 km norr om Nidingen. Alla var märkta på Nidingen i november månad men under olika år. En var märkt 2016, två 2018 och en 2019. Den som var märkt 2016 hade även gjort ett besök på Nidingen 2018, också i november.

En skärsnäppa som märktes den 17 oktober i höstas, fotograferades nu den 21 april i Kvasefjorden utanför Kristiansand i södra Norge.

                                            2020 – 05 – 15

Stationens sjunde fynd av svarthätta kom från Ploty, längst upp i nordväst på Polen. Den hittades nydöd den 13 maj i år och var märkt den 21 maj året innan. Av tre tidigare utlandsfynd så har de alla kommit från söder eller sydväst. Den här individen har troligen tillhört de sydost flyttande svarthättorna som passerar östra Medelhavet.

                                            2020 – 05 – 18

En kungsfågel som märktes i höstas den 22 september på Häradsskär i Gryts skärgård, kontrollerades under vårflyttningen den 20 april.

                                                          2020 – 05 – 19

I Surnadal, Möre og Romsdal i mellersta Norge kontrollerades en lövsångare den 10 maj i år. Den var märkt på Nidingen den 30 april 2018. Som tidigare skrivits så faller detta fynd väl in bland övriga lövsångarfynd. De allra flesta härstammar från Norge.

För femte vintern i rad så avlästes samma skärsnäppa i Rödbyhamn på sydligaste Lolland i Danmark. Den märktes den 10 maj 2015, se även 2019-01-30.

                                            2020 – 05 – 25

För första gången kontrollerades en ryskmärkt gransångare på Nidingen den 25 april i år. Den var märkt den 18 oktober 2019 vid Rybachiy, Kaliningrad. Detta är den östligaste gransångaren som stationen haft, både vad gäller fynd och kontroller.

                                            2020 – maj

Under maj månad bokfördes tio avlästa silltrutar, vara åtta avläsningar av sju individer kom från Spanien, två från Portugal och en från Frankrike.

                                            2020 – 06 – 01

Ytterligare två gransångare som kontrollerades på Nidingen i april hade utländskt ursprung. Den ena som kontrollerades den 5 april var märkt på Lista fågelstation på Norges sydspets den 17 april 2019 och den andra som kontrollerades den 23 april var märkt den 19 oktober 2018 i Greifswalder oie, norra Tyskland. Båda faller väl in i fyndbilden som är syd eller norr från Nidingen.

                                            2020 – 06 – 03

Stationens nionde fynd av ärtsångare kom från Ottenby, där den kontrollerades den 5 maj i år. Den var märkt den 19 maj 2019 på Nidingen. Det tycks som om den här ärtsångaren har en östligare vårflyttning 2020 än 2019, om den inte tänkte vika av kraftigt åt väster. En trädgårdssångare som kontrollerades på ön Ventotene, som ligger ca 70 km väster om Neapel i Medelhavet, den 11 maj 2015 var märkt på Nidingen den 19 maj 2013. Detta var ett fynd i nästan rak sydlig riktning från Nidingen. Flera tidigare fynd har haft en sydvästlig riktning.

                                            2020 – 06 – 22

Endast 17 dagar efter märkning på Nidingen, den 20 mars i år, så flög en järnsparv ihjäl sig mot en glasruta i Landvetter, strax öster om Göteborg.

                                            2020 – 07 – 03

En sävsparv som följde den sydvästliga rutten hamnade i Lisdorf, Saarland i sydvästra Tyskland, inte långt från Luxemburg. Den märktes den 1 maj 2019 och kontrollerades i Tyskland den 13 oktober.

                                            2020 – 07 – 06

Fyra tretåiga måsar avlästes i Hirtshals, på Danmarks nordvästkust, två ex den 12 juni och en vardera 3 och 5 juli. En var född 2016, två 2017 och en 2019. De tre äldsta hade alla setts tidigare under våren på Nidingen, medan ettåringen inte var sedd alls tidigare. Ingen har dock häckat i år.

                                            2020 – 07 – 08

Ytterligare en tretåig mås som setts i Hirtshals. Denna gång en ettåring som sågs den 7 juli.

                                            2020 – 07 – 10

Dags för en avläsning av en tretåing från Skagen, Danmarks nordspets. Detta var också en ettåring. Den avlästes den 8 juli.

                              2020 – 07 – 16

En ettårig tretåig mås avlästes på östra stranden vid Hirtshals på Danmarks nordvästra strand den 15 juli i år.

Redan i december 2012 gjordes en avläsning av en silltrut i Oued Tamri i Marocko, men först nu kom avläsningen. Det var en årsunge som avlästes.

                             2020 – 07 – 20

Återigen två avläsningar av tretåiga måsar från östra stranden vid Hirtshals. Båda avlästa den 16 juli i år. De var födda 2014 och 2018 på Nidingen och ingen av dem var kontrollerade tidigare.

2020 – 08 – 04

Stationens 20:e kontroll av trädgårdssångare gjordes den 24 maj i våras. Den var märkt vid Bingsmarken i sydligaste Skåne förra hösten den 17 augusti.

                                            2020 – 08 – 08

Återigen ett antal avlästa tretåiga måsar i norra Danmark. Tre avlästa i Skagen i månadsskiftet juli/augusti och en i Hirtshals hamn den 4 augusti.  Hirtshalsmåsen var en ettårig fågel och redan avläst en månad tidigare på samma plats. En av Skagenfåglarna var också en ettåring och avläst, både i juni och juli, fast då i Hirtshals.

En av avläsningarna råder det lite tveksamheter kring, då den avlästes som en fjolårsfågel men var i verkligheten nio år. Om avläsningen är rätt, men åldersbestämningen fel, så är den alltså märkt på Nidingen 2011 och sedan kontrollerad som häckande på Fladens kassunfyr åren 2015, 2019 och i år.

                                            2020 – 08 – 11

Att skärpiplärkor som häckar på Nidingen gör tillfälliga besök inne på fastlandet är inget vi kan så mycket om. Den 13 april fotades en skärpiplärka på Mönster, 6 km norr om Nidingen. Den hade setts innan på Nidingen i år och sågs senare även häckande på Nidingen. Den är född på Nidingen 2016 och även kontrollerad 2018.

                                            2020 – 08 – 12

När de tretåiga måsungarna ger sig iväg i slutet av juli eller början av augusti så händer det att några stannar till på de norddanska stränderna. Den 7 augusti sågs en vid Hirtshals som hade lämnat Nidingen några dagar tidigare. En annan av årets ungar hade flugit söderut i Kattegatt och hittades nydöd på Hallands Väderö den 3 augusti.  

                             2020 – 08 – 13

Säsongens första rapport av en avläst skärsnäppa från Svalbard. Den var märkt den 17 maj i år på Nidingen och avlästes den 4 augusti i Longyearbyen. Det har blivit årligt återkommande de senaste åren att få återfynd från Svalbard av skärsnäppor.

                                            2020 – 08 – 20

Skärsnäppan som brukar övervintra i Rödbyhamn på sydligaste Lolland rapporterades vara kvar till den 14 mars då sista avläsningen gjordes. Se tidigare avläsning 2020 – 05 – 19.

                                            2020 – 08 – 21

Den 1 oktober 2017 fotograferades en skärpiplärka på ön Helgoland i tyska bukten med färgringar. Nu kom den till vår kännedom och det gick att identifiera den. Piplärkan var märkt som unge på Nidingen 2013. Sedan dess har den setts på Nidingen årligen fram till september 2018.

                                            2020 – 08 – 24

Dags igen för ett par avläsningar av tretåiga måsar på östra stranden vid Hirtshals i norra Danmark. Båda avlästes den 23 augusti och den ena var en fjol åring medan den andre var en femåring som häckat på Nidingen i år.

                                            2020 – augusti – silltrutar

Sex rapporterade silltrutar under månaden. Två från Danmark, två från Helgoland i Tyskland samt en vardera från Nederländerna och Sverige. Den svenska var en årsunge som rört sig ett par mil norr om Nidingen. De övriga var två sexåringar och vardera en femåring, treåring och ettåring.

                                            2020 – 09 – 02

Återigen en tretåig mås som avlästes i Hirtshals. Denna individ var märkt på Nidingen 2016 som unge och sågs tillfälligt i september 2017 på ön Helgoland i tyska bukten. Nästa avläsning var i våras när den besökte Nidingen några dagar i mars. Den 14 juli sågs den på stranden öster om Hirtshals för att nu den 24 augusti ses inne i Hirtshals hamn.

                                            2020 – 09 – 03

Den gångna sommaren har Ottenby fågelstation haft rekordstora mängder av kärrsnäppor i fångsten och tusentals har märkts. Tre av de fångade har tidigare varit märkta på Nidingen som ungfåglar. Två var märkta i september 2012 och 2013 samt den tredje i augusti 2018.                   

                                            2020 – 09 – 10

En åttaårig tobisgrissla hittades i Anholts båthamn där den simmade runt och inte verkade må så bra. Den omhändertogs den 2 september men dog strax efter. Anholt ligger mitt i Kattegatt ca 70 km söder om Nidingen.

En 15-årig tretåig mås var lite extra spännande. Den föddes alltså 2005 och har sedan sommaren 2009 setts årligen på Nidingen. 2010 började den häcka och sedan dess har den producerat 19 ungar. I juli 2012 sattes en ljuslogger på måsens ring och den kommande sommaren togs den av och mätvärden tankades av. Det visade sig att den hade varit utanför Portugals och Spaniens nordvästra kuster under vintern. På vägen dit hade den stannat upp på Wales och Englands västra kuster i augusti och september. Sommaren 2020 fick den en färgring på Nidingen vilket var lyckosamt för den 21 augusti så lästes färgringen av när måsen stod på Rhos Point i norra Wales, kanske igen på väg till sina vinterkvarter utanför Iberiska halvön.

 En annan tretåig mås, märkt som unge 2015, kom tillbaka och gjorde sitt första häckningsförsök 2020 på Nidingen. Nu den 27 september avlästes den på Hirtshals öststrand. Det speciella med den måsen är att det var en riktig sladdunge som var sist av alla ungar sommaren 2015. Den lämnade boet den 8 augusti, när i stort sett alla andra tretåiga måsar hade lämnat ön. Uppenbart har den klarat sig bra ändå.

                                            2020 – 09 – 17

Återigen två rödbenor funna i Frankrike och på båda fynden står det ”sannolikt skjuten”. Den första hittades i Fort Mahon, strax söder om Calais vid kusten mot engelska kanalen, den 14 augusti. Den rödbenan var märkt i juli 2015 som gammal fågel och var alltså minst sex år gammal.

Den andra var märkt i juli 2016 också som gammal och hittades i Charron, några mil norr om mynningen till Gironde i Biskayabukten, den 4 september. Denna var alltså minst fem gammal.

                                            2020 – 09 – 25

Exakt två veckor efter märkningen den 4 augusti i höstas så kontrollerades en drillsnäppa av ringmärkare i Saeftinghe, precis NV om Antwerpen i Nederländerna. Detta var det 13:e fyndet av drillsnäppa och det andra från Nederländerna.

Den 17 september kontrollerades en kärrsnäppa i Borth på Wales västkust. Den var märkt 20 dagar tidigare på Nidingen och avståndet dit är ca 1145 km. Områdena i Wales verkar attraktiva för kärrsnäppa då detta var det 10:e fyndet i Wales av Nidingen märkta kärrsnäppor.

                                            2020 – 09 – 28

 Den 8 juli i somras så hittades ett ringmärkt kadaver efter en gråtrut ute på Nidingens ostudde. Kraftiga vindar den 6:e hade spolat upp truten och lagt den i driftranden. Gråtruten var märkt den 28 november 2010 i Klitmöller i Thisted på danska nordvästkusten mot Nordsjön. Truten var märkt som ungfågel och var nu alltså 10 år.

                                            2020 – 09 – 29

I våras ringmärktes en gransångare den 27 mars på Nidingen som nu den 26 september kontrollerades i Grenå, som ligger i sydvästra delen av Kattegatt på danska sidan.

                                            2020 – september – silltrutar

Tretton avläsningar och en död silltrut rapporterades under månaden. För första gången kom en avläsning av en silltrut från Litauen. Avläsningen gjordes den 13 augusti i Klaipeda på en fyraåring.

Fyra avläsningar vardera kom från Nederländerna och Spanien. De spanska kom alla från Tarragona och var gjorda i februari 2019. De övriga fyra avläsningarna kom en vardera från Norge, Danmark, England och Belgien. Den döda kom från Kalundborg på Själland och var en årsunge.

                                            2020 – 10 – 05

En av sommarens kärrsnäppekontroller, som gjordes den 11 juli, var märkt i Llanfairfechan i nordligaste Wales. Detta var den sjätte kärrsnäppan som kontrollerades genom åren och är märkt i samma trakt. Den nu aktuella var märkt den 19 november 2017.

                                            2020 – 10 – 09                     

Av stationens numera 35 främmande kontroller av rörsångare så har sex kommit från Belgien. Både återfynd och kontroller visar tydligt på den SV/NO- liga flyttningsriktningen. Den senaste kontrollen gjordes den 24 maj i år och den var märkt i Lier, Antwerpen i norra Belgien den 17 augusti 2017.

                                            2020 – 10 – 12

Ytterligare två avläsningar av tretåiga måsar från norra Danmark, dels en som gjordes redan 16 juli i Hirtshals. Den var den ena av två mycket sent födda ungar 2019. Angående en annan sladdunge se 2020-09-10. Den andra avläsningen var också unge från 2019 som avlästes i Skagen den 15 september. Ingen av dessa måsar sågs på Nidingen under året.

                             2020 – 10 – 22

Endast ringen blev funnen efter en tobisgrissla märkt sommaren 2019. Ringen hittades i mitten på juli på sydhamnstippen i Köpenhamn.

                                            2020 – 10 – 29

Den sista augusti i år så kontrollerades två finskmärkta kärrsnäppor på Nidingen. Båda var årsungar och kontrollerades endast 5 respektive 7 dagar efter märkningen. Den ena märktes vid Nystad drygt 7 mil NV om Åbo på sydvästkusten och den andra märktes faktiskt i inlandet en liten bit söder om Tammerfors.

                                            2020 – oktober – silltrutar

Silltrutarna fortsätter att leverera. Totalt inkom 23 avläsningar av levande silltrutar under månaden. Avläsningarna kom från nio olika länder och med flest från England med fem. De avlägsnaste blev två från Marocko och som närmaste två från Danmark men ingen från Sverige. Den äldsta var en åttaåring och som yngst sex årsungar.

                                            2020 – 11 – 02

Endast två krickor är märkta på Nidingen genom åren och båda år 2017. Den ena av dessa blev nu den 19 oktober skjuten vid Easington, som ligger vid Nordsjökusten i nordostligaste England. Den var märkt som gammal hane den 10 april 2017.

                                            2020 – 11 – 03

För andra gången i höst så kom ett fynd av en avläst skärpiplärka från Helgoland utanför nordtyska kusten. Denna individ var märkt som unge på Nidingen sommaren 2016 och den har sedan kontrollerats på ön både 2018 och 2020. Nu avlästes den på Helgoland den sista september.

På ön Ropanlängden, som är en av Finlands sydligaste platser, avlästes en skärsnäppa i fält. Den märktes på Nidingen den 27 april 2019 och avlästes nu den 20 oktober. Detta var den tredje skärsnäppan av Nidingen märkta som har setts på Ropanlängden.

 Tre silltrutar på Helgoland och en från Portugal

                                            2020 – 11 – 13

Fem skärsnäppor avlästa på Svalbard. Alla är avlästa i eller väldigt nära Longyearbyen. En i juli, en i augusti och övriga tre en vecka in i oktober. Den äldsta ringmärktes den 3 december 2011 som årsunge och var nu nio år. Näst äldst var en åttaåring som ringmärktes 19 november 2012 som årsunge. De övriga tre var märkta på vårarna 2015, 2017 och 2020. Fyra av dem var tidigare år avlästa på Svalbard.

                                            2020 – 11 – 16

För första gången gjordes två kontroller av tyskmärkta gärdsmygar på stationen. Båda var märkta i april 2019. Den första kontrollen gjordes den 28 mars av en som var märkt på ön Spiekeroog, en ö i de Ostfrisiska öarna, den 2 april. Den andra var märkt den 23 april på ön Helgoland, knappt fem mil norr om den förra ön. Denna individ kontrollerades på Nidingen den 21 april. Båda individerna var alltså något före 2019 års tidsschema.

Ytterligare två skärsnäppor som blivit avlästa i Longyearbyen på Svalbard. Båda var avlästa i början på juli i år och det var första avläsningen på Svalbard för båda individerna. Båda var märkta kring mitten av april, den ena 2017 och den andra 2019.

                                            2020 – 11 – 18

Vid rensning av en kattuggleholk i Agdenes, några mil nordväst om Trondheim i mellersta Norge, så hittades en ring efter en gransångare. Gransångaren var sannolikt tagen av ugglan i slutet av maj eller början av juni i år när ungarna matades.  Gransångaren var märkt under vårflyttningen 2019 den 25 april.

                                            2020 – 11 – 30

Rapport på säsongens åttonde skärsnäppa från Svalbard. Den var märkt på Nidingen den 15 april 2019 och kontrollerades den 25 april i år också på Nidingen innan den avlästes vid Longyearbyen den 11 juni i år.

En fyraårig roskarl fotograferades och fick sin ring avläst så pass mycket att övriga ringalternativ kunde uteslutas. Den fotades i den tyska staden Cuxhaven på sydsidan av Elbes mynning. Den var märkt den 28 augusti 2016 och avlästes den 13 oktober 2020.

                                            2020 – november – silltrutar

En diger bunt med rapporter även denna månad. 37 rapporter från tio olika länder. För första gången kom en rapport från Tunisien på en av stationens silltrutar. Den var märkt sommaren 2019 och hittades skadad den 9 oktober i år strax norr om Tunis. Dagen efter dog den. Spanien och Nederländerna brukar dominera avläsningarna, så även denna gång. Tretton rapporter kom från Nederländerna och elva från Spanien. Längst bort var en avläsning från El Jadida i Marocko där en årsunge sågs redan 21 oktober.

De äldsta var en åttaåring och två sjuåringar.

2020 – 12 – 10

Det är fem år sedan vi fick ett återfynd av en grönfink från Danmark. Nu kom en kontroll på en individ där ringen avlästes i fält! Den sågs den 17 oktober i år på Läsö och märktes på Nidingen den 12 oktober förra året.

                                            2020 – 12 – 11

Tre tretåiga måsar avlästes i juli och augusti på ön Helgoland i tyska bukten. Den ena var märkt sommaren 2019 och sågs tre gånger i juli. Den andra var född 2016 och hade i år häckat på Nidingen för första gången och fått fram två ungar. Den avlästes sista gången den 24 juli på Nidingen och dök upp på Helgoland den 8 augusti. Den tredje individen var en av årets ungar som sågs på bohyllan den 25 juli och sedan avlästes den 22 augusti på Helgoland.

Två fåglar som varit ute på Nidingen i höst och blivit ringmärkta har valt att flyga in till fastlandet igen och blivit kontrollerade i Sönnerbergen. En rödhake märktes den 19 september och kontrollerades sju dagar senare på fastlandet. Den andra var en gransångare som märktes den 6 oktober och kontrollerades 29 timmar senare i land. Kanske att båda vägde i minsta laget för att våga språnget över Kattegatt och istället flög iland för att äta upp sig.

En blåmes gjorde det omvända, den blev märkt i Sönnerbergen, den sista september, och kontrollerades på Nidingen 12 dagar senare.

                                            2020 – 12 – 14

En norskmärkt bofink kontrollerades den 20 september och den var ringmärkt i Raassum, Opland som ligger ungefär 50 km norr Oslo, den 13 juli i år. Med tanke på märkdatum så borde finken var mycket nära födelseplatsen.

Den 19 oktober kontrollerades en sävsparv som var märkt 13 dagar tidigare vid Skagens Fågelstation på Danmarks nordspets. Sedan tidigare har stationen en annan danskmärkt sävsparv och den var också märkt vid Skagens Fågelstation fast den 7 oktober istället för 6 som denna sävsparv märktes.

                                            2020 – 12 – 15

Den 1 oktober var höstens stora dag för kungsfågel med 173 märkta. Den ena av dessa kontrollerades fyra dagar senare vid Skagens Fågelstation på Danmarks nordspets. Den 1 oktober var det SO vindar hela dagen och de följande dagarna var det O vindar konstant. Det verkar som den helt enkelt har blåst över.

2020 – 12 – 30

För fjärde gången kontrollerades en fransk märkt kärrsnäppa på Nidingen.  Den var märkt på en ö i Biscayabukten den 24 februari 2020 och kontrollerades den 30 juli. Märkplatsen heter Les Portes-En-Re.

                                            2020 – december – silltrutar

Svar kom på tio avlästa utländska silltrutar. Nio var märkta i Danmark och en i England.  Den engelska är märkt i London i mitten av oktober 2011 och är nästan sedd på Nidingen varje år därefter. Den är märkt som minst treåring när den rastade i London. Av de danska var åtta märkta på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn och den sista på Sprogö vid Korsör i södra Danmark. Denna individ var också den äldsta efter Londontruten med en ålder på tio år.

Åtta rapporter kom också på Nidingen märkta silltrutar och fördelningen var fyra från Nederländerna, två från Frankrike och varsin från tyskland och Portugal.