Återfynd 2016


Klicka på bilden så kommer du till RC sammanställning av svenska återfynd

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2016 – 12 – 21

Två silltrutar ånyo avlästa i Spanien, ena 5 december i Torremolinos och den andra fem gånger mellan 5 december och 16 december nu i år vid Lasarte-Oria på spanska nordkusten. De var märkta 2015 och 2014.

2016 – 12 – 12

En rödhake märkt på Nidingen den 11 april i våras kontrollerades på en lite oväntad plats, Isle of May, utanför skotska ostkusten den 3 oktober. Detta är det första fyndet från Skottland av en Nidingenmärkt rödhake. Sedan tidigare finns endast fem fynd från brittiska öarna och då har de varit i sydligaste delarna av England.

För andra vintern i rad sågs en skärsnäppa i Rödby hamn, ej samma som fyndet den 17 november i år, utan se fyndet 2016-02-22. Den sågs 3 december i år och var märkt 10 maj 2015 som gammal fågel.

2016 – 12 – 09

Två silltrutar avlästa i Faro i sydligaste Portugal, den ena på julafton 2015 och den andra fyra dagar senare. Den första var märkt 2015 och den andra 2013.

2016 – 12 – 05

Fyra avläsningar av silltrutar varav två från Malaga i Spanien. Den ena som var märkt sommaren 2014 sågs vid tre tillfällen, 31 oktober 2015, 17 oktober 2016 och 10 november 2016 på lite olika platser runt Malaga. Den andra var avläst den 17 november i år och märkt samma år som den förra.

De övriga två avläsningarna gjordes på samma dag, den 10 september 2015, och på samma plats, ön Terschelling utanför holländska kusten. En var märkt 2014 och den andra 2015.

  2016 – 11 – 30

Det nordligaste fyndet av en svenskmärkt fågel blev en skärsnäppa som avlästes i fält på nordostsidan av Raudfjorden på nordligaste Svalbard. Koordinaterna är 79.45N och 12.13E. Den sågs där den 2 juli 2012. Den märktes på Nidingen den 5 april 2006 som minst 2 åring. De flesta vårar och en del höstar har den sedan kontrollerats på Nidingen och senaste kontrollen gjordes den 25 maj 2015.

Två silltrutar avlästa på soptippen Vertedero, strax norr om Madrid i Spanien. Den ena avlästes 18 oktober 2015 av en årsunge från det året och den andra avlästes 8 november 2016 av en fågel märkt sommaren 2014.

2016 – 11 – 29

Tre rapporter på en skärsnäppa som är avläst de tre senaste vintrarna i Heidkate vid tyska Östersjökusten alldeles i inloppet till Kiel. Den blev ringmärkt på Nidingen den 2 maj 2014. Första vintern 2014/15 sågs den mellan 28 december och 5 januari. Andra vintern 8 december till 17 januari och innevarande vinter dök den upp 27 november.

2016 – 11 – 28

En årsunge av silltrut från 2015 sågs samma höst den 19 september i Amrum på de nordfrisiska öarna i Tyskland.

2016 – 11 – 22

Ytterligare en avläsning i norra Portugal av silltrutunge från 2014. Denna avläsning gjordes redan den 7 december 2015 i Vila Nova de Gaia.

2016 – 11 – 18

En silltrut märkt juli 2014 sågs nu den 16 november i Matosinhos i norra Portugal. I somras gjorde den ett besök på Nidingen och sågs den sista augusti.

2016 – 11 – 17

För tredje hösten i rad avlästes en färgmärkt skärsnäppa i Rödby hamn på Lollands sydspets. Den var märkt på Nidingen den 18 maj 2014 som ettåring och avlästes i Rödby den 16 november. De tidigare höstarna avlästes den 28 november respektive 20 november.

2016 – 11 – 16

Nio avläsningar av silltrutar från nästan samma plats i Vendee vid den franska Atlantkusten. En avlästes i början av september och övriga i oktober. Fyra var märkta 2014, tre 2015 och en vardera 2012 och 2016. Ytterligare två silltrutavläsningar inkom. En i juli från Elzenburg i Holland på en ettåring och en på en årsunge i oktober från Algarve i Portugal.

2016 – 11 – 15

En drygt tvåårig silltrut avlästes på stranden väster på Leira i mellersta Portugal den 13 november.

2016 – 11 – 09

En ”bunt” avläsningar igen av silltrutar. Denna gång 16 individer, varav en från Tyskland, sex från Holland, fyra från Spanien, tre från Portugal och två från Marocko.  De var märkta under åren 2012 till 2015. På en unge fångades uppbrottet rätt väl från Nidingen då den sågs på Nidingen den 26 augusti och sedan den 5 september i Sankt-Ording i Schleswig-Holstein, 40 mil bort.

2016 – 11 – 07

En treårig och en fyraårig silltrut sågs på Vejers strand, strax norr om Esbjerg på danska sydvästkusten i september resp juli i år. En sjuårig silltrut hittades död på ön Malö alldeles norr om Nidingen den sista oktober.

2016 – 11 – 03

En av årets tobisgrissleungar påträffades nydöd utanför Bröndby hamn vid Köpenhamn i Danmark den 10 oktober. Troligen hade den drunknat i fiskenät.

2016 – 11 – 02

En skärpiplärkeunge som föddes på Nidingen sommaren 2016 ringmärktes den 20 juni. Den 17 oktober blev den tagen av katt i Hest Bank på engelska västkusten knappt 10 mil norr om Liverpool. Nästan på samma ställe har stationen sedan tidigare haft en skärpiplärka som övervintrat där under flera säsonger. Lite anmärkningsvärt är att de tagit sig över eller runt England för att komma till västsidan. Sannolikt har de korsat de knappa 15 milen rakt över ön.

2016 – 11 – 01

Fjorton avläsningar av silltrutungar märkta sommaren 2015. Tio av dem var avlästa i Marocko under januari 2016. De flesta i eller nära Agadir men även ett par i Safi och El Jadida. Av de övriga fyra var tre avlästa i oktober 2015 med en vardera i Katwijk,Holland, Le Tanchet, Frankrike och Ondarroa,Spanien. Den fjärde var sedd i Fonte de Telha i Portugal i början av november.

2016 – 10 – 31

En kungsfågel som kontrollerades i våras den 4 april, var märkt hösten innan den 26 oktober i Liernu, Namur, Belgien. Detta är den första belgiskmärkta kungsfågel som tagits på Nidingen.

Den välbekante havstruten som med jämna mellanrum avläses i Boulogne sur mer på franska nordvästkusten har återigen observerats. Nu kom tre avläsningar från september och en från december 2015 samt en observation vardera från januari, februari, april och juni 2016. Detta är första gången den ses även sommartid. Tidigare har den dykt upp under hösten och sen har observationerna försvunnet i mars /april. Truten är märkt som bounge på Nidingen 2008. Se även t.ex. fynd 2015 – 09 – 16.

  2016 – 10 – 27

En rödhake som märktes den 30 mars 2014 blev julmat för en katt i Santarem, några mil norr om Lissabon i Portugal, samma år. Den togs till och med på självaste julafton. Den 6 september i år sågs en tretåig mås i Hirtshals hamn för tredje året i rad. De andra gångerna i början av augusti, men nu i september. Den är född 2007 och häckar på Nidingen sedan flera år tillbaks. En silltrutunge från 2012 som inte är färgmärkt avlästes i Arnhem i Holland som ettåring den 13 juli 2013

  2016 – 10 – 24

En italienmärkt gransångare kontrollerades på Nidingen den 5 maj 2015, endast 23 dagar efter märkningen. Den var märkt på ön Di Ponza, ca 10 mil söder om Rom ute i Medelhavet. Den har haft en genomsnittlig hastighet av 80 km per dag för att komma till Nidingen. En lövsångare som märktes på Nidingen den 11 maj 2014, kontrollerades i Erlecom, i sydöstra delen av Holland under samma års höstflyttning den 19 augusti. Detta var faktiskt det första fyndet för stationen av en lövsångare från Holland. En silltrutunge från sommaren 2015 spolades upp på stranden med inkommande tidvatten den 25 augusti 2016 på ön Juist i de Östfrisiska öarna i Tyskland.

2016 – 10 – 04

En färgmärkt silltrut som avlästes 30 juli 2015 på Nidingen visade sig vara märkt i Malaga på spanska sydvästkusten 4 januari 2013 som ungfågel. Sannolikt en silltrut som är född i våra trakter och sedan har Malaga som vinterplats.

2016 -09 – 29

Den 11 augusti 2012 märktes en roskarl på Nidingen som 1 år och 13 dagar senare kunde avläsas från fotografi på ön Wangerooge, Östfrisiska öarna i Tyskland. Nu ytterligare drygt tre år senare så kunde roskarlen avläsas igen på samma plats i Tyskland. Datum denna gång var 26 september.

2016 – 09 -28

Utbytet av kärrsnäppor mellan Nidingen och Ottenby har varit åtskilliga genom åren. Nu gjorde Ottenby en kontroll igen då en kontrollerades den 30 juli. Den var märkt den 30 maj 2013 på Nidingen. Samma individ kontrollerades även 15 juli 2015 på Ottenby. Från Huelva i sydligaste Spanien på gränsen mot Portugal kom tre avläsningar av silltrutar. En som var märkt 2013 sågs där både januari, juni, juli och november 2014 . En som märktes 2014 sågs nu den 6 april och en som märktes 2015 avlästes den 20 maj i våras.

2016 – 09 – 16

Två avläsningar från Portugal av silltrutar igen. Den ena avlästes på en soptipp redan 24 november 2014 i Aveiro. Den truten var märkt sommaren 2013. Den andra var märkt sommaren 2012 och avlästes i Ilhavo , Aveiro, den 17 februari 2015. Den är tidigare sedd på samma plats både 2013 och 2014.

2016 – 09 – 15

En årsunge av roskarl som märktes den 11 augusti 2012 på Nidingen fotograferades i Mousterlin i Bretagne, nordvästra Frankrike den 12 september nu i höst. Från fotot gick det  att avläsa ringnumret. När den märktes på Nidingen så kontrollerades den efter tre dagar på ön och hade då gått upp 15 gram till 132 gram.

2016 – 09 – 12

Den hittills snabbaste långförflyttningen av en silltrutsunge gjordes då en avlästes den 13 september 2015 i Esposende i norra Portugal. Detta är det sydligaste någon årsunge har setts så tidigt på höstsäsongen. Närmaste vägen dit 2286 km från Nidingen. Den sågs på Nidingen åtminstone fram till den 4 augusti.

2016 – 09 – 09

Sommaren 2014 började stationen färgmärka ungarna från de tretåiga måsarna. En av ungarna som märktes då avlästes redan samma höst i augusti i Hanstholms hamn. Våren därpå sågs den i Hirtshals den 18 maj och en vecka senare på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn. Nu den 16 augusti sågs den igen i Hirtshals hamn. I sommar har den också besökt Nidingen vid några tillfällen. En annan tretåig måsunge som märktes i somras avlästes på Uggerby strand på Jyllands nordvästkust den 17 augusti.

Sedan tidigare är det inte så många silltrutar som avlästs i Belgien, men nu kom två stycken. Ena avlästes i Visé den 12 augusti och den andra Herstal den 21 augusti. Båda platserna ligger i Liége i inre Belgien. Den första truten var märkt sommaren 2015 och den andra 2013.

2016 – 09 – 07

En silltrutunge märkt sommaren 2015 avlästes i Tamri i Marocko den 20 mars i våras. En annan silltrut som märktes vid samma tillfälle avlästes den 26 augusti i år på fågelön Texel utanför holländska kusten. Lite längre ner utmed holländska kusten vid Ijmuiden avlästes en annan silltrut den 29 juli. Den var märkt som unge i juli 2014.

2016 – 09 – 06

Tre avläsningar av silltrutar från en soptipp i Sonzay, som ligger 20 mil sydväst om Paris, gjordes under senhösten 2014 och i januari 2016. Truten som avlästes den 29 november 2014 var märkt som unge 2013 och januarifåglarna var märkta 2013 resp 2015. Den senare truten var alltså  bara ett halvår och har valt att stanna relativt långt norrut första vintern och i inlandet.

I Dour i Belgien avlästes en annan silltrut den 27 juli i somras. Den var ett år vid avläsningen, även denna var en bra bit in i inlandet. Denna individ är tidigare avläst i Malaga sin första höst och i Marocko sin första vinter.

2016 – 09 – 05

En kustsnäppa som ringmärktes redan den 19 augusti 2007 kontrollerades i Moeze, strax norr om Bordeauxflodens mynning i sydvästra Frankrike, av ringmärkare den 4 december 2013. Det tog lite tid för återfyndet att komma fram.

2016 – 08 – 26

En silltrutunge som ringmärktes den 28 juni förra året på Nidingen har som ettåring stannat kvar över sommaren nere i Portugal. Den avlästes i Mira, mitt på portugisiska västkusten den 27 juni i år.

2016 – 08 – 16

Två norskmärkta lövsångare som kontrollerades i maj, 3:e resp 18:e, var båda märkta förra året. Den första var märkt i Revtangen i Rogaland på norska sydvästlandet den 1 september och den andra den 12 maj på Jomfruland på sydostkusten. De allra flesta lövsångare som passerar Nidingen verkar ha ett norskt ursprung. På Akeröya , som ligger i Oslofjordens mynning, ringmärktes en ärtsångare den 9 maj förra året och den kontrollerades på Nidingen den 11 maj i år.

2016 – 08 – 12

Ytterligare en skärsnäppa avläst i Longyearbyen på Svalbard. Den 9 juni avlästes färgringen i fält och den var märkt 12 april 2015 på Nidingen. Även förra året sågs den i Longyearbyen, se 2015-11-10. Detta var den hittills femte avläsningen av skärsnäppor i Longyearbyen denna säsong.

En ring efter en rödhake hittades hos en jägare som anklagas för olaga jakt. Ringen hittades den 13 augusti 2015 i Cadiz i sydligaste Spanien och rödhaken var märkt den 22 april 2004.

Den 20 april 2014 kontrollerades en spanskmärkt gransångare på Nidingen. Den var märkt endast 23 dagar tidigare i Padul, Granadabergen i södra Spanien. Den har haft en medelhastighet på över 110 km per dygn för att ta sig till Nidingen.

2016 – 08 – 09

En silltrut som märktes sommaren 2012 har tidigare rapporterats avläst både i Frankrike, okt 2012, och i Danmark, augusti 2015. Nu kom en lite fördröjd rapportering från den sista juli 2013 då truten befann sig i Hooge Broek Zandwinplas i mellersta Holland.

2016 – 08 – 08

För fjärde gången fick stationen ett återfynd från Finland på en kärrsnäppa. Alla fyra har varit kontrollerade fåglar. Denna gång gjordes kontrollen på Hangö fågelstation i sydvästligaste delen av Finland. Snäppan kontrollerades den 30 juli 2015 och var märkt på Nidingen den 11 augusti 2013.

2016 – 08 – 03

En tvåårig silltrut avlästes på sin färgring i Cley marshes, Norfolk som ligger på engelska ostkusten knappt 20 mil norr om London. Avläsningen gjordes den 7 augusti 2015.

2016 – 08 – 02

En kungsfågel kontrollerades av ringmärkare i Barnarp alldeles söder Jönköping den 19 oktober 2015. Den märktes den 29 september 2013 och vid kontrolltillfället var det 2 år och 20 dagar efter märkningen. Detta gör att det är den äldsta kungsfågeln som stationen antingen har fått fynd på eller kontrollerat. Kungsfåglar blir med andra ord inte speciellt gamla.

2016 – 07 – 21

En skärsnäppa avlästes för 16:e gången på ön Helgoland, utanför tyska Nordsjökusten.  Förra vintern sågs den vid några tillfällen på Helgoland och den gångna vintern 15/16 sågs den mellan 7 november och 16 april. En fjolårsunge av tretåig mås sågs i Skagens hamn i nordligaste Danmark den 22 juni. Den sågs på samma plats även i augusti 2015, se 2015-09-16. Den 12 april i våras kontrollerades en rödhake med dansk ring. Den var märkt 14 oktober förra hösten på den danska fågelstationen Gedser, som ligger längst i söder på ön Falster.

2016 – 07 – 20

En silltrut som märktes på Nidingen i juli 2014 och sågs på ön senast den 7 september, blev avläst i Mandal i Sydnorge två veckor senare. En ovanlig förflyttning av en årsunge att bege sig norröver. Ytterligare en och en halv månad senare så sågs den i Elzenburgs industriområde i södra Holland. Dit återkom den också förra hösten och avlästes både 9 och 23 oktober. En annan silltrut som också märktes i juli 2014 begav sig också till Noord-Brabant i södra Holland och  sågs där 12 juni och 12 augusti förra sommaren.

Sedan tidigare är denna individ rapporterad  utanför San Sebastian i Norra Spanien både februari 2015 och 2016, troligen då på sin vinterplats.

2016 – 07 – 19

En  ettårig silltrut sågs i trakten av Farsund på Norges sydspets vid ett par tillfällen mellan 24 juni och 4 juli i år. Ettåriga silltrutar är mycket fåtaliga i våra trakter. Det är först vid två eller tre års ålder som de normalt återkommer.  En gransångare som kontrollerades den 1 maj i år var märkt den sista september förra året i Bingsmarken i södra Skåne mellan Trelleborg och Ystad. Slutligen en kärrsångare som kontrollerades den 30 maj i år på Nidingen var märkt den 11 augusti förra året på Getterön utanför Varberg.

2016 – 07 – 15

En av vårens rödhakar som märktes den 20 april hittades drunknad i en vattenkanna i Sotared mellan Varberg och Falkenberg den 9 juli.  Ytterligare ett Hallandsfynd, en silltrut som hittades nydöd i Ahla vid Laholm den 24 juni. Den var märkt i juni 2014.

2016 – 06 – 30

Fyra skärsnäppor avlästes i fält eller kontrollerades i Longyearbyn på Svalbard mellan den 25 maj och 10 juni nu i vår. Tre av individerna sågs även förra våren i Longyearbyn. En märktes på Nidingen i november 2013, två i april 2014 och den fjärde i april 2015.

2016 – 06 – 15

En något udda plats för ett fynd av silltrut, blev när en hittades i skogen i Ryk vid Skepplanda i Ale kommun. Ringen är verifierad med foto och fågeln var nydöd. Den här silltruten är också stationens hittills äldsta och var nog nästan på dagen 20 år när den hittades den 11 juni i år.

2016 – 06 – 14

Andra återfyndet av sparvhök för året. Den här var märkt som gammal hona den 14 april 2013 och blev nu återfunnen vid väg, troligen påkörd, i Büdelsdorf i norra Tyskland. Den hittades den 1 maj i år men kan nog ha legat några veckor enligt  upphittare.

2016 – 06 – 03

Den 28 maj återfanns en rovfågelsslagen rödbena på ön Spiekeroog, en ö bland östfrisiska öarna i Tyskland. Om den legat länge eller ej gick inte att säga. Rödbenan märktes  den 6 september 2015.  Stationens tredje kontroll av en grönsiska togs den 17 mars i våras och var märkt i Groningen, Holland, endast 22 dagar tidigare. De tidigare grönsiskekontrollerna har varit märkta i England.

2016 – 05 – 27

Ett något sent fynd på en silltrut som märktes 2013 på Nidingen kom nu. Den var avläst 9 oktober samma år på ön Helgoland. Sedan tidigare finns ytterligare två avläsningar på samma individ från Holland efter att den var sedd på Helgoland. Malaga i södra Spanien verkar vara en viktig övervintringsplats eller rastplats för Nidingens silltrutar, åtminstone kommer många avläsningar där ifrån. Nu kom två nya avläsningar, den ena som var märkt sommaren 2014 var i Malaga för andra vintern i rad och avlästes den 28 december.

Den andra Malagatruten var bara på genomresa och avlästes i hamnen den 7 och 20 oktober för att sedan ses i Tamri i Marocko den 18 och 24 januari och ytterligare en dag senare vara nere i Agadir i Marocko.

2016 – 05 – 25

Ytterligare ett lövsångarfynd. En av de allra först märkta lövsångarna denna säsongen på Nidingen kom till Småland innan den blev påkörd av bil. Den märktes den 16 april och påträffades nydöd den 21 maj i Åryd strax utanför Växjö.

2016 – 05 – 24

Att de flesta lövsångare som passerar Nidingen har härstamning från Norge har vi konstaterat tidigare. Nu kom ytterligare ett fynd som förstärker den bilden. Den ringmärktes förra hösten på Nidingen den 29 augusti och hittades död, troligen efter att flugit in i fönsterruta, i Egersund, Rogaland. Egersund ligger längst ner i sydväst av Norge och fyndet gjordes den 14 maj.

2016 – 05 – 17

En roskarl fotograferades på ön Helgoland utanför tyska kusten den 16 maj i går och från bilderna gick det att läsa ringnumret. Fågeln var märkt på Nidingen 18 maj 2015.

2016 – 05 – 13

Den 17 mars nu i vår så kontrollerades en grönsiska med brittisk ring. Den var märkt i Thetford, ca 10 mil nordost om London, den 11 april 2013 som ettåring. Siskan var alltså nästan fyra när den kontrollerades, inte så dåligt för en liten grönsiska. Sverigerekordet för grönsiska är visserligen nästan åtta år och näst äldsta precis över sex år.

2016 – 05 – 11

Ibland när det kommer ut trädkrypare till Nidingen så undrar man hur de lyckats ta sig dit men framför allt hur de skall klara att ta sig därifrån. Att deras förmåga är imponerande ger följande fynd ett bevis på. En trädkrypare som ringmärktes på ön den 16 oktober förra året kontrollerades redan efter 10 dagar i Polen!!.  Fågeln kontrollerades av ringmärkare i Dabkowice, Darlowo som ligger vid Östersjökusten.

Detta är stationens första fynd av trädkrypare.

2016 – 05 – 09

Två avläsningar av silltrut respektive tretåig mås från danska hamnar under 2015. Den tretåiga måsen var en sjuåring som sågs i Hirtshals hamn den 30 juli. Den är född 2008 på Nidingen och sågs igen på ön tillfälligt både 2011 och 2012 men därefter inte sedd på Nidingen, men är avläst i Hirtshals vid ett par tillfällen efter dess. Kanske har den slagit sig ner där som häckfågel? Silltruten var en som märktes som unge 2012 och är inte avläst sedan dess och dök upp i Hanstholms hamn den 24 juni.

2016 – 05 – 03

Stationens 15:e återfynd av sparvhök kom från Dieren,Gelderland i centrala Holland. Den hittades den 23 april i år och var märkt den 5 september 2014 som en ung hane. Detta var det tredje fyndet av sparvhök från Holland. De tidigare har varit riktiga vinterfynd från januari och februari

2016 – 04 – 04

En gammal koltrasthane hittades hängande död i ett träd i Den Helden, nordvästra Holland den 20 mars i år. Den var märkt den 8 mars året innan på Nidingen. Den Helden ligger alldeles vid kusten och kanske var detta en rastande koltrast på vårflyttning. De flesta av stationens vinterfynd av koltrastar ligger på brittiska öarna.

2016 – 04 – 01

För en gång skulle kom det ett återfynd på en rödbena från Frankrike där fågeln var kontrollerad av ringmärkare. De tolv tidigare fynden av rödbena från Frankrike har alla varit skjutna. Den här individen var märkt på Nidingen den 11 augusti 2011 och kontrollerades i Moeze, Charente-Maritime den 13 maj 2015 .

I Makkevika, Möre o Romsdal i mellersta Norge har man ett projekt på skärpiplärkor. Några av dessa har kontrollerats på Nidingen genom åren. Nu var det dags för det omvända. En skärpiplärka som ringmärktes på Nidingen den 20 september i höstas kontrollerades nu den 30 mars  i Makkevika.

2016 – 03 – 29

Mellan den 5 oktober och den 5 november avlästes en skärsnäppa vid fyra tillfällen på ön Ropanlängden som ligger utanför Hangö på finska sydkusten. Snäppan var märkt på Nidingen den 10 april förra året.  Undra om detta är ny övervintringsplatser för individen eller om den bara rastade under en längre period?

2016 – 03 – 07

I Rödby hamn längst ner på den danska ön Lolland  har en Nidingenmärkt skärsnäppa övervintrat. Den sågs vid tre tillfällen mellan 20 november 2015 och 5 mars i år.  Det är  troligen andra vintern i rad som den befinner sig på denna plats för den sågs där även 28 november 2014. Den blev märkt på Nidingen den 18 maj 2014 som en ettårig fågel.

2016 – 02 – 29

Den 24 februari avlästes en silltrut i San Sebastian i norra Spanien. Föregående vinter var samma individ på samma plats och avlästes tre gånger i och omkring San Sebastian mellan 5 december 2014 och 19 mars 2015. Truten blev märkt den 4 juli 2014.

2016 – 02 – 24

En riktigt gammal fiskmås hittades i Peterlee i nordöstra England den 23 februari i år.  Måsen hade en svårt bruten vinge och avlivades. Det var då 24 år och 205 dagar sedan den ringmärktes, den 2 augusti 1991, som unge.  År 2014 avlästes den på Nidingen, så det var sannolikt en unge som kommit tillbaks till Nidingen och häckat på ön. Detta är den hittills näst äldsta kända fiskmåsen i Sverige. Den äldsta blev en månad äldre. Europas äldsta fiskmås var 33 år och 8 månader när den avlästes i fält.

2016 – 02 – 22

Två avläsningar av skärsnäppor från Rödby igen, dels samma individ som omnämns nedan, se fynd 2016-02-13. Den var på plats även denna vinter i Rödby och avlästes nu den 6 februari och tidigare den 20 november 2015. Den andra individen avlästes den 12 februari i år och var märkt 10 maj 2015.

Två havstrutar som avlästes på Nidingen den 5 september 2015 var båda märkta på Nordre Rönner utanför Läsö i Danmark den 29 juni samma år. Vi har tidigare också haft havstrutar från Läsö i slutet av augusti och början av september. Troligen beror detta på att då splittras familjebanden och ungarna söker sig egna vägar.

2016 – 02 – 18

En snabbkontroll av en rödbena gjordes den 29 augusti i somras. Rödbenan hade ringmärkts på den norska fågelstationen Jomfruland endast tre dagar innan. Jomfruland ligger på norska sydostkusten och detta var den 11:e kontrollen av en fågel märkts på denna fågelstation och sedan kontrollerats på Nidingen.

2016 – 02 – 16

En färgmärkt toppskarv som avlästes på Nidingen den 5 september i höstas sågs även på Nidingen året innan och även då den 5 september. Skarven är märkt på Väderöarna i Bohuslän den 20 juni 2013.

2016 – 02 – 15

Rödhake italien

2016 – 02 – 13

En skärsnäppa som troligen har övervintrat i Rödby som ligger på sydsidan av den danska ön Lolland. Den avlästes både den 28 november 2014 och 9 februari 2015.Den var märkt på Nidingen den 18 maj 2014.

2016 – 02 – 10

En treårig silltrut avlästes i Camarinas hamn längst upp i nordvästra hörnet av Spanien den 21 november i höstas. Truten är inte avläst sedan den sågs på Nidingen den sista augusti 2012.

2016 – 02 – 09

En gammal bekanting sågs igen i Portugal. Den 1 oktober avlästes en silltrut vid Faro i sydligaste Portugal. Två månader tidigare såg den i norra Portugal. Truten är märkt sommaren 2012 och har sedan setts i Holland, England, Spanien och nu Portugal. Var den finns på vintern är ännu okänt då den inte setts efter mitten av oktober något år.

2016 – 02 – 08

Vid tre tillfällen mellan 18 juni och 14 juli i somras avlästes en ettårig silltrut vid en liten sjö i Rhede i västra Tyskland nära holländska gränsen.

2016 – 02 – 04

Samma skärsnäppa som redovisas ovan den 22 jan, visade sig vara färgavläst även förra vintern på Helgoland.  Då kunde man inte hitta rätt projekt utifrån färgavläsningarna. Den avlästes 2, 9 och 24  januari.

Ett snabbfynd av en gransångare från förra våren. Den ringmärktes på Nidingen den 15 maj och åtta dagar senare kontrollerades den på Örskär vid Gräsö utmed Upplandskusten. Avståndet är 517 km mellan platserna.

2016 – 02 -02

En tobisgrissla som hittades nydöd på Nidingen den 24 juni i somras gick inte att identifiera helt då sista siffran var bortsliten. Efter syrabehandling av ringen på naturhistoriska riksmuseet gick det att säkerställa numret på ringen. Grisslan var märkt på Nidingen nästan på dagen nio år tidigare.

2016 – 01 – 22

En skärsnäppa som märktes på Nidingen den 9 maj 2014 har den innevarande vintern varit på Helgoland i Tyskland. Den är avläst vid nio tillfällen mellan 7 november och 10 januari. Detta är samma fågel som finns rapporterad i december, se fynd 2015-12-21.

2016 – 01 – 14

Ny återfyndsart för stationen blev en gulsparv som kontrollerades på Mölens Fågelstation i Vestfold, Norge som ligger på västra sidan av Oslofjordens mynning. Sparven kontrollerades både 21 april och 3 maj 2013, så fågeln var troligen på häckplats. Den märktes på Nidingen den 27 oktober 2012 som gammal hane.