Återfynd 2006

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2006–12–29

Årets sista utskick gav oss information om ett återfynd och tre kontroller. Återfyndet var en av höstens grönfinkar som märktes på Nidingen den 13 oktober och kontrollerades av ringmärkare i Jägerspris på norra Själland i Danmark den 7 december. Detta var stationens 75:e återfynd av arten. Även en av de kontrollerade fåglarna var en grönfink. Den var märkt i Uddevalla den 8 oktober 2003 och kontrollerades nu på Nidingen drygt tre år senare den 18 oktober 2006.

Kan det vara så att en del blåmesar har utvecklat ett flyttbeteende och inte bara gör en stressad invasionsrörelse? En blåmes märkt på Falsterbo den 2 oktober 2002 tyder på detta. Den kontrollerades nu i höst, drygt tre år efter märkningen, den 3 november på Nidingen.

Slutligen fick vi svar på en mycket intressant kontroll av en gransångare med italiensk ring som gjordes den 3 maj 2004. Den var märkt endast 11 dagar tidigare i Ravenna i Italien, och hade alltså flyttat 144 mil på 11 dagar – en imponerande prestation av denna lilla åttagrams tätting.

2006–12–20

De senaste åren har vi ringmärkt allt fler boungar i de två silltrutskolonier som finns på Nidingen. Detta har genererat en del återfynd ute i Europa. Nu kom det 13:e fyndet, denna gång från Belgien av en kontrollerad ettåring. Det är inte så vanligt att ettåriga silltrutar ses här uppe hos oss, men uppenbarligen stannar inte alla i vinterkvarteren under första sommaren utan en del rör sig en bit upp längs Nordsjökusten. Detta var andra gången som en ettårig silltrut har kontrollerats i Belgien under september månad.

Vidare fick vi uppgifter om en sävsparv som kontrollerades på Nidingen den 8 oktober 2005. Fågeln var märkt 31 dagar tidigare strax utanför Trondheim i Norge.

2006–12–11

Vi fick information om ytterligare en spanskmärkt fågel. Det var en sävsparv som kontrollerades på Nidingen den 6 april 2004 och som var märkt den 5 januari 2003, troligen i sitt vinterkvarter, i Murillo el Cuende i Navarra i norra Spanien. Uppenbarligen är det en hel del sävsparvar som flyttar ända till Spanien. Detta var nämligen vår tredje kontroll av en spanskmärkt sävsparv.

Ett typiskt återfynd för rörsångare kom det också uppgifter om. Den var märkt den 29 augusti 2004 i Oost-Vlaanderen, Belgien och kontrollerad hos oss under vårflyttningen den 9 maj 2006. En mycket stor del av återfunna och kontrollerade rörsångare är länkade just till Belgien.

2006–12–07

Som tidigare nämnts har återfynd och kontroller av kärrsnäppor från brittiska öarna minskat påtagligt under senare år. I höst kom i alla fall ett återfynd igen. En fågel som märktes som gammal på Nidingen den 14 juli 2004 kontrollerades i Wrangle Marsh i Lincolnshire, England den 25 september.

2006–11–27

Årets snabbaste kontroll gjordes av en ängspiplärka. Fågeln märktes på Hönö den 25 september och kontrollerades på Nidingen 23 timmar senare. Ett relativt snabbt återfynd gjordes av en rödhake som 11 dagar efter märkningen på Nidingen kontrollerades i Falsterbo den 30 september. Detta är faktiskt första gången som en nidingenmärkt rödhake påträffats i Falsterbo. Vi har dock två omvända fall, alltså rödhakar som har märkts i Falsterbo och kontrollerats på Nidingen.

Stationens andra avläsning i fält av en färgmärkt pilgrimsfalk gjordes den 16 september. Falken var märkt som bounge i södra Västergötland under våren 2005. Sannolikt var det samma fågel som sågs i Varberg en månad tidigare.

Ett av årets mer intressanta återfynd gjordes av en taltrast. Den hittades nydöd som bytesrest efter en uggla eller rovfågel vid Lainio, Kittilä i norra Finland. Platsen ligger nära svenska gränsen, ca 20 mil norr om Haparanda. Fågeln märktes på Nidingen den 3 oktober 2002 och hittades den 1 augusti i år.

2006–11–22

Samma ögrupp i Spanien, Columbretes, som det i förra utskicket kom uppgifter om en lövsångare ifrån, kom det nu uppgifter om en trädgårdssångare som märktes där den 10 maj 2002. På Nidingen kontrollerades den nästan exakt två år senare, nämligen den 8 maj 2004. Detta är den hittills sydligast märkta trädgårdssångare stationen fått uppgifter om, såväl när det gäller återfynd som kontroller.

2006–11–08

Under våren 2005 fångade vi ganska lite tättingar på Nidingen, medan ostkustens fågelstationer uppvisade bra fångster. Våren 2006 var tättingfångsten på Nidingen betydligt bättre. En fågel som uppenbarligen hade flyttat norrut längs ostkusten under våren 2005 och längs västkusten i vår, var den rödstjärt som märktes på Utklippan den 18 maj 2005 och som kontrollerades på Nidingen den 6 maj.

Vår andra kontroll av en lövsångare från Spanien var en fågel som märktes under vårflyttningen den 29 april 2005 på den lilla ögruppen Columbretes som ligger i Medelhavet innanför Mallorca, ca 50 km utanför Spaniens kust. Hos oss kontrollerades den i våras, närmare bestämt den 5 maj.

2006 – 10 – 25

Stationens 28:e återfynd av lövsångare gjordes den 26 maj i år, exakt tre veckor efter märkningen på Nidingen. Fågeln låg precis nydöd på en kökstrappa och hade troligen flugit på ett fönster. Platsen var Råda i Klarälvsdalen knappt 10 mil norr om Karlstad.

2006 – 10 – 18

Stationens första kontroll av en törnskata gjordes den 18 maj i våras. Fågeln var märkt på höstflyttningen 2004 den 10 augusti i Magdeburg strax väster om Berlin i Tyskland. Av öns tidigare 326 märkta törnskator så finns faktiskt två återfynd, ett vardera från Norge o Danmark, en oväntat stor återfyndsprocent.

2006 – 10 – 04

Svar erhålls på tre kontroller av främmande tobisgrisslor. Alla var pullmärkta och två kom från närområdet, Tistlarna resp. Rön utanför Onsalalandet, 26 och 14 km från Nidingen. Den tredje kom faktiskt från Hallands Väderö drygt 10 mil bort. Grisslan från Tistlarna var den äldsta med en ålder på 17 år. Totalt har vi bara fem tidigare kontroller av tobisgrisslor märkta på andra platser.

I våras den 9 maj gjordes blott den andra kontrollen av en törnsångare på ön. Fågeln var märkt vid Hornborgasjön den 12 maj ett år tidigare. Den tidigare törnsångaren som finns kontrollerad var märkt i Danmark, också under vårflyttningen i början av maj 1987. 2006 – 10 – 03

Svar på tredje av vårens järnsparvskontroller. Märkt på höstflyttningen i Liège i Belgien den 3 oktober 2005 och kontrollerad hos oss den 5 april. Samma dag och dagen innan kontrollerades ytterligare två järnsparvar, se nedan.

En av öns häckande rödbenor som vi vid flera tillfällen under många år har läst av, lästes även av i somras. Rödbenan är märkt i närheten av Pisa i Italien i maj 1993 och häckade alltjämt i somras nu minst 14 år gammal.

2006 – 08 – 27

Svar inkom på sju kontrollerade fåglar, tre gjorda 2005 och fyra våren 2006.

Både 2005 och 2006 har det häckat en brittisk tretåig mås i kolonin. Den var märkt som bounge på Isle of May i juli 2000 och som femåring häckat på Nidingen. Det är tredje brittiska individen som är avläst på ön men den första som säkert har häckat. 2005 fick den ut en unge men dessvärre ingen 2006. Ytterligare två brittiska fåglar kom det svar på. En koltrast som kontrollerades i mitten av april våren 2005 var märkt som årsunge hona på engelska ostkusten i Humberside den 8 november 2004, kanske just anländ. Den andra var en kärrsnäppa som nästan var märkt på samma ställe i England fast tidigare samma år, den 12 februari. Snäppan kontrollerades den 14 juli 2005. Fyndet faller väldigt väl in i mönstret av övriga kärrsnäppefynd. Antalet engelska kontroller har dock minskat en hel del under senare år. Kanske beroende på färre märkningar på de brittiska öarna.?

En talgoxe som var märkt på Hangö i Finland 23 sep 2005 kontrollerades redan efter tre veckor på ön. När vårsäsongen 2006 började så hittades talgoxen sittande fast och död bakom en tavla i ett av husen på ön. Hur den kommit in i lägenheten är okänt.

Två järnsparvar som kontrollerades i början av april, 4 resp. 5, i år var båda märkta rätt så lokalt hösten 2005. Den ena i Välen i V Frölunda i början av september och den andra på Hönö i mitten av augusti. Till sist för denna gången en lövsångare som kontrollerades den 27 april i första stora vågen av lövsångare. Den var märkt den 5 augusti 2005 på Torhamn i Blekinge. Detta är den hittills östligaste lövsångare vi har haft.

2006 – 07 – 10

Svar på en kontrollerad grönfink med norsk ring som togs den 24 okt 2005 på ön. Finken var märkt samma år den 4 maj vid Rygge i Östfold, sydöstliga delen av Oslofjorden. Kontrollen faller väl in i tidigare fyndbild.