Återfynd 2015


Här hittar du återfynd på fåglar som är märkta på Nidingen samt av oss kontrollerade fåglar:

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2015 – 12 – 21

För första gången har stationen fått en avläsning av en skärsnäppa från Helgoland i Tyskland. Den fotograferades och avlästes den 11 december nu i vinter och var märkt som gammal fågel på Nidingen den 9 maj 2014. Även våren 2015 kontrollerades den på Nidingen.

2015 – 12 – 18

Hej o hå! Nu har norska ringmärkningscentralen dykt djupt ner i sina högar och lyckats svara på fem norskmärkta kontroller som skickades in 2009!!  Två var kärrsnäppor som kontrollerades på Nidingen den 5 maj resp. 31 juli 2009. De var märkta på samma ställe, vid Revtangen i norska Rogaland den 4 resp. 20 september 2008.

En ung bofinkhona ringmärktes vid Giljastölen, också i Rogaland, den 14 juli 2008 och kontrollerades på Nidingen den 4 april året därpå. Slutligen två gransångare som märktes lite längre upp i Norge. Den ena i Övre Eidfjord i Hordaland på norska västlandet den 21 september 2006 och kontrollerades på vårflyttningen två och ett halvt år senare, den 20 april, på Nidingen. Den sista var märkt i Verdal, Nord-Tröndelag den sista augusti 2008 och var på Nidingen den 14 april året efter.

2015 – 12 – 16

Stationens tredje kontroll av sävsångare var märkt nio dagar innan den kontrollerades på Nidingen den 22 augusti i år. Den märktes vid Klepp i Rogaland. Platsen ligger nere i sydvästra delen av Norge. De två tidigare kontrollerna av sävsångare har varit märkta på nästan samma ställe i Rogaland!

2015 – 12 – 07

En trädgårdssångare som märktes i Degernäs i Västerbotten den 12 augusti 2014 kontrollerades på Nidingen ett år och två dagar senare. Det är den nordligaste trädgårdssångare stationen har hittills, både vad gäller återfynd och som främmande kontroll. Den 2 september hittades en död rödbena i Oye-plage alldeles vid Calais i Frankrike. Den var märkt på Nidingen 21 dagar tidigare. Övrig kommentar om franska rödbenor se fynd 2015-09-17.

En kärrsnäppa ringmärkt på Nidingen den 30 augusti i år kontrollerades efter 45 dagar på en ö utanför Harlingen i norra Holland.

2015 – 12 – 02

En av de stora koltrastdagarna hösten 2011 var den 8 november. Då märktes 95 koltrastar och nu kom det tredje fyndet från denna dagens märkningar. Den var funnen död i Messing,Essex ett litet stycke nordost om London den 24 november i år. De två tidigare fynden från samma märkdag är från norra Danmark och Wales.

2015 – 12 – 01

Första fyndet på två år av en grönfink och det kom från Harlev i Danmark. Den märktes den 11 april 2014 på Nidingen och togs av katt den 22 maj 2015. Platsen ligger strax sydväst om Århus på danska ostsidan.

2015 – 11 – 30

En silltrutunge från 2014 som i december förra året höll till i Monte Gardo i södra Portugal sågs nu åter på samma plats den 25 oktober. Sannolikt har den varit borta under sommaren och nu återvänt till sin vinterplats.

2015 – 11 – 26

En roskarl med holländsk ring som kontrollerades på Nidingen den 27 juli i somras visade sig vara ringmärkt i Mauretanien. Den märktes den 29 november 2013 på en plats vid namn Dorp, Iwik som ligger 4757 km SSV om Nidingen. I juli 2014 kontrollerades också en roskarl som var märkt nästan på exakt samma ställe i Mauretainen, se fynd 2014-11-19.

2015 – 11 – 20

Ytterligare tre tretåiga måsar avlästes i Hanstholms hamn i augusti 2014. Två årsungar avlästes den 3 augusti och en nio åring avlästes den 30 augusti. Den sista av de här tre hade fått en ljuslogger på ringen en månad tidigare på Nidingen och den syntes vid avläsningen. Samtliga tre måsar identifierades på sina färgringar.

2015 – 11 – 19

En rödhake igen från Holland, se fynd 2015-10-29 för kommentar. Denna individ var märkt samma dag som den förra, alltså 15 april i våras och denna kontrollerades endast 10 km från den andra med endast fyra dagars mellanrum!

Fyra kontroller av tretåiga måsar från Hanstholms hamn som avlästes redan 2014 men rapporterades först nu. Två av individerna var årsungar 2014 och avlästes 30 juli resp 30 augusti. Båda dessa sågs sedan under 2015 i Hirtshals, se 2015-07-16. De två övriga kontrollerna var en sju åring och en 20 åring. Den senare är Nidingens för tillfället näst äldsta häckande tretåing och den häckade även 2015 då 21 år gammal.

2015 – 11 – 17

Två nya silltrutavläsningar på individer som inte setts förut. En tvååring sågs den 5 oktober nu i höst i Katwijk, södra Holland och den andra var en unge från 2014 som sågs på en soptipp i Eirol, i mellersta Portugal den 9 oktober 2014.

2015 – 11 – 16

En tretåig mås som fotograferades i Hirtshals hamn den 30 september gick att läsa numret på ringen på fotografiet. Måsen ringmärktes som unge den 18 juni 2012 och förra sommaren var den på besök på Nidingen.

2015 – 11 – 10

Återigen dags för en avläsning av en skärsnäppa från Longyearbyn på Svalbard. En bild på fågeln hittades på näten och det gick att identifiera individen. Den var märkt på Nidingen den 12 april i våras och fotograferades på Svalbard den 22 juli.

2015 – 11 – 09

En tretåig mås märktes som häckande hane den 2 juli 2012 och sågs nu den 28 september ute på Grenen, spetsen av Skagen i Norddanmark. Måsen har häckat framgångsrikt varje år sedan märkningen på Nidingen.

2015 – 11 – 03

Svar på tre kärrsnäppor som kontrollerades på Nidingen i juli månad. Den första som kontrollerades den 12 juli var märkt ett halvår innan på trolig övervintringslokal i Kinmel bay i norra Wales. I dessa trakter har vi tidigare haft åtskilliga kontroller och återfynd av kärrsnäppor. Den andra kontrollen gjordes den 27 juli av kärrsnäppa som märktes i Ujscie wisly vid polska Östersjökusten den 4 augusti 2013. Även denna plats är en känd vadarlokal och detta var femte kärrsnäppekontrollen från denna plats. Den sista kontrollen gjordes den 30 juli av en norskmärkt snäppa. Märkplatsen var Revtangen, Rogaland i sydvästligaste Norge, också en plats vi haft flera vadarkontakter med tidigare. Den märktes som ungfågel den 27 augusti 2011.

2015 – 10 – 30

Andra norska fyndet av en gransångare kom från Steigen i Nordland som ligger innanför Lofoten. Den märktes på Nidingen den 19 april i våras och kontrollerades av ringmärkare den 2 augusti. Det tidigare fyndet av gransångare i Norge gjordes i samma riktning i Namsos strax norr om Trondheim.

2015 – 10 – 29

En kontroll av en rödhake i Overdinkel, centrala Holland den 26 oktober gjordes av ringmärkare. Trots att rödhakar är sydvästflyttare och många fynd har gjorts i Frankrike och på Iberiska halvön så var detta endast det tredje fyndet från Holland. Denna individen var märkt på den stora vårdagen, 10 april i år.

2015 – 10 – 26

Kring San Sebastian i norra Spanien har en silltrutunge från sommaren 2014 nog övervintrat. Den har setts vid tre tillfällen i december, februari och mars på ett begränsat område. En annan av silltrutungarna från samma dag , 4 juli 2014, sågs nu den 19 oktober på ön Terschelling utanför holländska kusten.

2015 – 10 – 13

En åttaårig tretåig mås avlästes i Hirtshals hamn den 5 augusti. Den är sedd tidigare år i både Hirtshals och Hanstholm. Den häckar på Nidingen sedan 2012.

De två tretåiga måsarna som utvandrat till Frankrike och slagit sig ner där, se fynd 2015-04-09, har avlästs ett flertal gånger under häckningen. Åtminstone den ena måsen fick en flygg unge på vingarna. Ungen flög den 26 juli.

2015 – 10 – 05

Det tredje fyndet av en skärsnäppa från Tyskland gjordes i Heidkate, en liten bit nordost om Kiel. Den avlästes på sina färgringar den 28 december 2014 och var märkt på Nidingen den 5 maj samma år. Den ena av de tidigare avläsningarna gjordes på nästan samma plats 1986 och den andra gjordes på Östfrisiska öarna.

2015 – 09 – 30

Den första augusti gjordes stationens första fynd av taltrast i Norge. Den påkördes då av bil i Rissa, Sör-Tröndelag i mellersta Norge. Den var sannolikt på häckplats när den påkördes. Några månader tidigare, den 10 april, ringmärktes den på Nidingen.

2015 – 09 – 21

En silltrut som är född utanför Farsund i sydligaste Norge sågs i somras vid flera tillfällen på Nidingen. Det är minst tredje året den avläses på ön och har nu hunnit uppnå en ålder av nio år. Sannolikt häckar den på ön men det är inte konstaterat.

För tredje gången avlästes en färgmärkt toppskarv på ön. Precis som de tidigare var denna också märkt på Väderöarna i Bohuslän. Den märktes 2 juni 2014 och avlästes på Nidingen den 27 juli i somras.

Utbytet mellan Ottenby på Öland och Nidingen vad gäller kärrsnäppor har varit flera genom åren. Nu i sommar har Ottenby kontrollerat fyra som varit märkta på Nidingen och den äldsta märktes redan sista juli 2005 som adult, den var alltså minst tolv år nu. På Nidingen har en Ottenbymärkt kärrsnäppa också fångats i sommar. Den kontrollerades den 30 juli och var märkt 6 år och en dag tidigare.

2015 – 09 – 17

Den 9 maj 2011 kontrollerades en lövsångare med spansk ring på Nidingen. Nu drygt fyra år senare kom märkuppgifter på fågeln. Den var märkt på ön Cabrera som ligger strax söder om Mallorca i Medelhavet den 1 maj samma år. Lövsångaren hade alltså tagit endast åtta dagar på sig till Nidingen, vilket ger ett snitt på 265 km/dag.

För första gången på tio år kom ett återfynd på en rödbena. Av stationens 18 fynd på rödbena så är 11 av dem skjutna i Frankrike, så också detta fynd. Den ringmärktes på Nidingen den 27 juli i år och sköts 24 dagar senare i Baie d´Authie, Somme vid kusten i norra Frankrike.

I början och mitten av augusti avlästes 10 silltrutar vid Vejers strand alldeles norr om Blåvands huk på danska västkusten, tre var märkta vardera 2012 och 2013 samt fyra märkta 2014. Ett par av individerna var lite speciella. Bland annat den individen som omtalas här under, 2015-09-16, sågs på Vejers strand och den hade även hunnit med att besöka Nidingen i våras och sågs vid några tillfällen i maj. Även den individen som omtalas den 14 september, hann med ett besök på Vejers strand innan den dök upp på Vlieland. Även rapporter på fem silltrutar avlästa i Malaga hamn i Sydspanien mellan sista januari och 9 mars. Samtliga var födda sommaren 2014

2015 – 09 – 16

I mitten av januari 2014 lästes en silltrut av i Agadir,Marocko på sin första vintertur. Den har sedan även setts vid franska atlantkusten i september 2014.

Två tretåiga måsar avlästa på norra Jylland igen. Den ena var en av årets ungfåglar som sågs i Skagens hamn den 7 augusti. Nio dagar tidigare, 29 juli, noterades att den stod i sitt födelsebo på Nidingen. Den andra individen avlästes i Hirtshals hamn den sista augusti och var en av Nidingens häckande måsar. Den är född på Nidingen 2007.

En sädesärla märkt på Nidingen den 4 september 2014 kontrollerades av ringmärkare  i Vindafjord, Rogaland i sydvästligaste delen av Norge den 24 augusti i år. Av stationens tio fynd av sädesärlor så har fyra gjorts i Norge. Norges sädesärlor är liksom de svenska sydostflyttare medans de danska är sydvästflyttare.

Den gamle bekante havstruten som tillbringar vintrarna i Boulogne sur mer vid Calais i Frankrike var åter på plats i Frankrike den 5 september, senast den sågs där nere var den 4 mars, se även fynd 2015-04-09, 2015-01-21 m.fl.. Den är nu drygt sju år gammal.

2015 – 09 – 15

En boungemärkt gråtrut från sommaren 2012 avlästes nu den 8 augusti i fiskhamnen i Travemunde i norra Tyskland. Detta var det tio återfyndet på gråtrut. De tidigare har alla varit från Halland eller i Danmark med som längst till Köpenhamn.

2015 – 09 – 14

En treårig silltrut som var i Malaga i början av året, se 2015-01-19, avlästes nu den 11 september på den holländska ön Vlieland.

2015 – 08 – 07

Nära kärnkraftsverket Greifswalder i Mecklenburg, norra Tyskland ringmärktes en kungsfågel den 1 oktober förra året. Den kontrollerades den 10 april i år på Nidingen. Detta var tredje gången en tyskmärkt kungsfågel har kontrollerats på Nidingen.

Den 25 april i våras ringmärktes en gransångare på Nidingen som märkligt nog kontrollerades på Helgoland i Tyskland efter 28 dagar. Gransångaren hade alltså sträckte söderut igen på våren. Kan det ha varit så att den redan hade misslyckats med sin häckning och dragit söderut igen eller hade den återvänt söderut efter förlång vårflyttning?

2015 – 08 – 05

Fyra danskmärkta fåglar som alla har kontrollerats i maj i år, fick vi svar på denna dag. En silltrut märkt som unge 2012 på Hirsholmen utanför Fredrikshamn har avlästs på sin färgring både i mitten av maj och den 8 juni. Kanske blir den en framtida häckfågel på Nidingen?

Stationens andra kontroll av en kärrsångare gjordes sista maj. Den var märkt vid Ishöj strand i Köpenhamn 24 augusti 2013. Den förra kärrsångarkontrollen gjordes också sista maj fast 2013 och den var märkt i Bingsmarken i Skåne, se återfynd 2013-09-13.

En lövsångare som kontrollerades den 15 maj var märkt på Grenen i Skagen, nordligaste Danmark, den 28 augusti 2013.

Den 1 oktober 2014 märktes en gransångare  på Läsö, lite drygt fem mil väst om Nidingen, som nu på vårflyttningen kontrollerades på Nidingen den 5 maj.

2015 – 07 – 24

En intorkad tobisgrissla hittades på Lilla Ärteskär utanför Lerkil i norra Halland den 1 juli. Grisslan var märkt precis två år tidigare som bounge.

2015 – 07 – 21

En femårig tretåig mås sågs 17 och 26 maj också i Hirtshals hamn. Den var på besök på Nidingen 2013. Som femåring borde den kunna häcka. Kanske är den häckfågel i Hirtshals?

2015 – 07 – 16

Tre av 2014 års tretåiga måsungar sågs i Hirtshals hamn under maj månad. Vad vi vet så kom aldrig någon av dem till Nidingen under sommaren.

2015 – 07 – 09

De första junidagarna i år så kontrollerades eller färgavlästes fyra skärsnäppor i Longyearbyn på Svalbard. En var märkt hösten 2013 och de övriga tre våren 2014 på Nidingen. Minst en av snäpporna var på Nidingen även våren 2015 och kontrollerades den 22 maj, 13 dagar innan den sågs på Svalbard.

2015 – 07 – 07

Stationens blott andra fynd av björktrast gjordes i Koikkala i Nylands län, östra Finland den 1 juni i år. Platsen ligger endast lite drygt 10 mil från norra delen av Ladoga. Trasten var tagen av katt och var sannolikt på häckplats. Den märktes på Nidingen den 11 april 2014.

2015 – 06 – 26

Av Nidingens kontroller av främmande koltrastar så görs de allra flesta i mars, hittills 14 av 20. Fem av de övriga har kontrollerats i april och en i maj. De allra flesta har varit märkta i England under höstmånaderna. Nu kom ytterligare ett fynd som passar in i denna fyndbild. En koltrasthona som märktes i Old Weston, ca 100 km norr om London, den 15 november 2013 kontrollerades på Nidingen den 24 mars i våras.

2015 – 06 – 23

Den 10 april och dagen efter kontrollerades två Belgiskmärkta fåglar. Först en rödhake och sedan en järnsparv. Rödhaken var märkt den 20 september i Lebbeke i Oost-vlaanderen 2014 och järnsparven var märkt i Liege den 27 oktober också 2014. Båda individerna faller väl in i kända flyttmönster både avseende tid och riktning.

2015 – 06 – 08

Åtta avlästa individer av silltrutar från Malaga i södra Spanien. Avläsningarna är gjorda från slutet av oktober och fram till april. Vissa individer är avlästa många gånger, två av individerna fyra gånger vardera. Sju av individerna var ungar från 2014 och den 8:e var unge 2013.

Svar kom också på en spanskmärkt rödhake. Den var märkt den 24 oktober 2014 vid Roses i Girona som ligger vid medelhavskusten precis öster om Pyrenéerna. Rödhaken kontrollerades den 25 april i år på Nidingen. Två danskmärkta fåglar , en blåmes och en gransångare, kom det också svar på. Gransångaren var märkt förra hösten den 18 oktober i Ishöj strandpark i södra Köpenhamn och kontrollerades på vårflyttningen den sista mars på Nidingen. Blåmesen var märkt en dag senare än gransångaren fast på ön Anholt 70 km söder om Nidingen och kontrollerades den 19 mars.

2015 – 06 – 01

I Hirtshals hamn på danska nordvästkusten ses ofta Nidingenmärkta tretåiga måsar. Den nu avlästa var född på Nidingen 2008 och avlästes nu den 8 maj. Med tanke fågelns ålder och tid för avläsningen kan man misstänka att den var på häckplats. Denna individ är sedd på Nidingen 2011 och 2012 utan att häcka och 2012 sågs den troligen också i Hirtshals. Vid den avläsningen fanns det dock ett litet frågetecken.

2015 – 05 – 27

En kontroll av en svenskmärkt skärsnäppa hör inte till vanligheterna. Denna individ var märkt på Ottenby den 9 november 2013 och kontrollerades på Nidingen den 12 april i år. Detta är andra gången som en svenskmärkt skärsnäppa kontrolleras på Nidingen. Förra gången var i april 1996 då en från Utklippan i Blekinge kontrollerades.

2015 – 05 -19

Sex nya avläsningar av silltrutar. En från Portugal, två från Holland och tre från Marocko. Den portugisiska truten avlästes i Algarve på sydkusten den 10 januari i år. Den sågs även 17 november 2013 på nästan samma plats. Den ena holländska avläsningen gjordes i Bergen aan zee i Noord-Holland den 24 april i år av en tvåårig trut och den andra var en årsunge 2014 som sågs 21 september i Katwijk i södra Holland. Den första av dessa är tidigare rapporterad i oktober 2013 från Spanien.

Den 16 januari 2014 avlästes tre silltrutar i Agadir i Marocko. Den ena av dessa

trutar, som var född 2012, sågs under sin första höst även då i Marocko nära Agadir (se fynd 2013 – 01 -24). Sommaren därpå den 10 augusti var den på besök vid Morups tånge (se fynd 2013 – 12 – 09).

2015 – 05 – 19

En roskarl som ringmärktes den 22 augusti 2010 avlästes från fotografier i Penzance, Cornwall längst nere i sydvästhörnet på England den 8 september 2014. I oktober 2011 avlästes en annan roskarl på nästan exakt samma ställe och de här två fåglarna var dessutom märkta med endast fyras dagars mellanrum!

Två engelskmärkta kärrsnäppor som kontrollerades på Nidingen den 6 respektive 9 juli 2014 var båda märkta i områdena kring The Wash på engelska västkusten. Detta är ett område som hyser stora mängder vadare och fynd eller redan märkta fåglar kommer ofta från detta område. De här två kärrsnäpporna var märkta 25 augusti 2009 respektive 17 november 2012.

2015 – 05 – 12

Återigen en lövsångare som kontrollerats i Norge, vilket stärker att det i huvudsak är norska lövsångare som passerar Nidingen. Denna individ märktes på Nidingen den 16 maj 2014 och kontrollerades nu den 10 maj i Örsta, Möre og Romsdal, 647 km nästan rakt norr om Nidingen. En rödstjärt, som på årsdagen efter ringmärkningen den 8 maj 2014, lyckades flyga på en glasruta och dö i Mjölby i Östergötland. Detta var det första fyndet av rödstjärt på sex år som stationen fått.

2015 – 05 – 07

Stationen har fått 27 återfynd av taltrast genom åren. Av dessa har 23 kommit från södra Frankrike eller Iberiska halvön. Nästan samtliga av dessa har varit skjutna. Nu var det nästan tre år sedan förra kom. Man kan ju hoppas på att jakten har minskat. Det nu aktuella fyndet kom från en som blev skjuten den 20 januari i Bargota, Navarra i norra Spanien. För andra gången kom en kontroll av en sävsparv från Schweiz, den kontrollerades i Ticino den 18 mars 2015 och var ringmärkt på Nidingen den 20 september året innan.

2015 – 05 – 06

På danska ön Anholt, sju mil söder om Nidingen, brukar det bli en del utbyte med fåglar till eller ifrån Nidingen. Nu kom tre kontroller från Anholts by. Två unga blåmeshonor som märktes på Nidingen den 28 september resp. 11 oktober kontrollerades 37 resp. 30 dagar senare. Likaså en ung bofinkhane som märktes den 22 oktober på Nidingen kontrollerades på Anholt efter 15 dagar.

2015 – 05 – 04

En av rödhakarna  som märktes den 14 april 2014, en av de stora rödhakedagarna den våren, hittades nydöd den 19 april i år efter att ha flugit på en fönsterruta i Boxholm i Östergötland.

2015 – 04 – 09

Stationens tre kändisar i från Boulogne sur mer i nordvästra Frankrike har återigen avlästs vid ett antal tillfällen. Det är de två tretåiga måsarna som slagit sig ner där och börjat häcka. De har nu återkommit efter vinterns utflykter. Båda är avlästa i mars, se tidigare fynd bl.a. 2014-07-23. Den tredje var en havstrut som ”brukar” ses på denna lokal under vintern. Detta var minst fjärde vintern som den avlästes där, se 2015-01-21.

2015 – 03 – 31

Två årsungar av kärrsnäppor märkta på Nidingen i augusti 2010 respektive augusti 2014 kontrollerades båda i Wales i januari 2015. Platserna de kontrollerades på var Llanfairfechan och Kinmel bay. Båda platserna ligger på norra sidan av Wales mot Irländska sjön. Den ena individen fångades två gånger med 20 dagars mellanrum så den var sannolikt på sin övervintringsplats. Sedan tidigare har stationen fem kontroller i Wales varav två från Llanfairfechan.

2015 – 03 – 25

Återigen två avläsningar av silltrutar. Denna gång en från ön Texel utanför Holländska kusten den 23 september 2014. Vi har sedan tidigare redan en avläsning av den individen från Texel den 11 oktober 2014.  Den andra avläsningen gjordes 27 september 2013 av en årsunge på ön Hoedic Island utanför Morbihan i Frankrike.

2015 – 03 – 20

En gärdsmyg som kanske var en riktigt tidig vårflyttare togs av katt i Grästorp,Västergötland den 18 mars, alltså för två dagar sedan. Möjligen kan den ha flugit in till fastlandet igen i höstas eller kanske övervintrat på Nidingen då den ringmärktes den 23 september och ännu 12 dagar senare så var den kvar på ön.

2015 – 03 – 18

En rödhake som märktes relativt sent på säsongen 2014, den 22 oktober, verkar ha övervintrat i norra Tyskland. Den 23 februari hittades den nydöd i Olderup i Schleswig-Holstein.

2015 – 03 – 12

Två nya avläsningar från Marocko av silltrutar. Båda individerna var märkta i början av juli 2012 och nu avlästa 29 och 30 januari respektive 31 januari i El Jadida i mellersta Marocko vid Atlantkusten. Den ena truten har även tidigare setts i Marocko, se fynd 2013-01-24.

2015 – 02 – 26

Ännu en avläsning från Monte Gordo i sydligaste Portugal av en silltrut, en även 2015-02-04. Den här truten var märkt sommaren 2012 och avlästes den 17 november 2013.

2015 – 02 – 16

Stationens första återfynd från Litauen blev en stare som flög mot ett fönster och dog i Ukmerges den 18 april i våras. Den var märkt tre år tidigare den 21 april.

2015 – 02 – 13

En av de sist märkta bofinkarna i november 2012 hittades nu död i Bisserup på sydvästra delen av Själland den 17 oktober 2014. Den märktes som årsung hane.

Två silltrutungar som märktes sommaren 2013 avlästes nu i januari, 22:e respektive 26:e i Marocko. Den första i södra delarna av landet vid Akhfennir och den andra vid flodmynningen Tamri i mellersta Marocko.

2015 – 02 – 05

Skärsnäppa i Danmark, är under utredning.

2015 – 02 – 04

En silltrutunge från sommaren 2014 avlästes på julaftonen i Monte Gordo vid Faro i sydligaste Portugal.

2015 – 02 – 03

Den 13 oktober 2014 kontrollerades två danskmärkta blåmesar på Nidingen. Den ena är redan redovisad, se fynd 2015-01-09. Den nu redovisade visade sig vara märkt på nästan samma plats i Skagen som den förra. Dessutom skilde det endast två dagar på märkningen, denna var märkt 10 mars 2014 och den förra 8 mars. Kan de möjligen ha hängt ihop hela tiden?

2015 – 01 – 30

En koltrast som märktes på Nidingen den 3 november 2011 flög på ett fönster och dog i Ilkley i West Yorks i norra England den 2 december 2013. Detta var det 18:e fyndet av koltrast från de Brittiska öarna. Två silltrutungar som märktes samtidigt den 4 juli 2012 har setts i Gambia. Båda avlästes i fågelreservatet Tanji i södra delen av landet. Den ena är avläst tidigare på samma plats den 8 november 2013 (se fynd 2014-11-11)

och nu avläst den 23 november 2013 av en annan person. Den andra individen sågs den 6 februari 2014.

2015 – 01 – 28

Återigen en silltrut avläst i Malaga. Detta var den sjunde årsungen som avlästes i två näraliggande hamnar i Malaga i november och december 2014. Denna avlästes den 23 december. Har de flyttat gemensamt dit ner tro?

2015 – 01 – 22

En rörsångare som märktes på Nidingen den 5 juni 2014 kontrollerades den 8 augusti i Limburg i Belgien. Alltså redan två månader efter att den var på nordflyttning så var den redan nere i Belgien på sannolik sydflyttning.

2015 – 01 – 21

Den gamle trogne havstruten som med jämna intervall avläses i Boulogne Sur Mer i Frankrike har återigen avlästs. Nu fyra avläsningar mellan 22 september och 26 december. Den är tidigare avläst tre gånger i juli 2011 i Hanstholm i Danmark och sedan vid 17 tillfällen i Boulogne Sur Mer. Truten är märkt på Nidingen som bounge

2015 – 01 – 20

En skärpiplärka som ringmärktes på ön den 12 september 2014 kontrollerades av ringmärkare endast 17 dagar senare i Zeebrugge i Belgien. Detta var stationens femte kontroll av skärpiplärka i Belgien. I höstas, den 5 september, avlästes en färgmärkt toppskarv på Nidingen. Den var märkt den 20 juni 2013 på Väderöarna i Bohuslän som bounge. Detta är andra gången som en toppskarvsunge från Väderöarna avläses på Nidingen, se även fynd 2014-01-08.

2015 – 01 – 19

En död silltrut hittades i Schleswig i norra Tyskland den 29 juli 2013 och var märkt ett år tidigare på Nidingen. Ytterligare fyra silltrutar avlästes i Spanien samt en i England. Den engelska avlästes den 18 juli 2014 i Dungeness i sydvästra England och 14 dagar senare avlästes den i Aveiro i Portugal, se fynd den 2014-11-11. Av de fyra spanska avläsningarna så gjordes tre på spanska nordkusten, dels en i San Sebastian den 23 januari 2014 och de andra två i Ondarroa i skiftet november/december 2014. Den fjärde silltruten avlästes i Malaga hamn 3 januari 2015.

2015 – 01 – 15

Den 20 maj i våras kontrollerades en belgiskmärkt trädgårdssångare på Nidingen. Den var märkt redan 25 september 2011 som gammal fågel. Vid kontrolltillfället var den alltså minst 4 år. Detta var den fjärde kontrollen av en belgiskmärkt trädgårdssångare som kontrollerats på ön, se även fynd 2014-10-31.

2015 – 01 – 09

I början av september avlästes tre färgmärkta havstrutar på Nidingen. Två var märkta på Läsö i Danmark som ungar i början på juli och den tredje individen var märkt den 18 juni utanför Mandal på norska sydspetsen också som unge. Den 21 oktober avlästes ytterligare en norsk havstrut som var märkt på norska sydspetsen knappt två mil från den förra, även den en årsunge. I Moss i norska Östfold färgringmärktes en ettårig

gråtrut den 22 juli 2012. Den sågs på Nidingen den 14 september 2014. Samma dag, den 14 september, gästades Nidingen även av en årsunge av silltrut som var märkt på Hirsholm utanför Fredrikshamn i Danmark.

Två danskmärkta blåmesar som kontrollerades på Nidingen den 11 respektive 13 oktober i höstas var märkta på Langeland i södra Danmark den 19 oktober 2012 respektive på Grenen på Danmarks nordspets den 8 mars 2014. Båda var sannolikt ute på sina minst andra respektive tredje höstflyttningar. En grönfink som märktes i Pandrup på västsidan av Nordjylland 16 december 2011 kontrollerades på Nidingen näst sista dagen av 2014 års verksamhet, den 6 november.

Två norskmärkta sävsparvar fångades ihop i samma nät den 13 oktober i höstas. De var märkta 19 respektive 22 september 2013 fast på lite olika ställen. Den första i Våler, Östfold och den andra ytterligare 15 mil bort i Stange i Hedmark.