Återfynd 2007


Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

  2007 – 01 – 31

Årets två första återfynd bestod av en tobisgrissla och en lövsångare. Tobisgrisslan hittades drunknad i ett ”skrubbegarn” vid Asnäs på Själland,Danmark i oktober ,ca tre månader efter märkningen som unge. Ett typiskt fynd av tobisgrissla, då de söker sig ner i Kattegatt och till de danska öarna efter att de lämnat boet.

Lövsångaren kontrollerades i sydvästra Frankrike strax norr om Bordeaux alldeles vid Atlantkusten. Kontrollen gjordes den 9 sep i höstas och fågeln var märkt drygt ett år tidigare den 13 augusti 2005 som en ung hona.

2007 – 02 – 07

En av höstens grönfinkar, märkt som gammal hane den 10 oktober, vände tydligen norr ut igen efter besök på Nidingen. Den 20 december kontrollerades den nämligen i Rya skog i Göteborg av ringmärkare. Detta var stationens 76 fynd av grönfink.

2007 – 02 – 15

Stationens 28:e kontroll av främmande rödhake gjordes den 4 oktober den gångna hösten. Fågeln var märkt lite drygt tre år tidigare på Christiansö utanför Bornholm i Danmark. Det är den tredje rödhakekontrollen från Christiansö och även en av de tidigare blev över tre år innan den kontrollerades på Nidingen. Totalt har endast åtta av de 28 uppnått en ålder av minst ett år innan de har kontroll

2007 – 02 – 21

Antalet starfynd har under senare år avtagit en hel del, inte enbart på grund av färre märkta. Nu kom dock ett fynd som faller väl in i känt flyttmönster. Staren som var en ung hona, märktes den sista juni 2006 och kontrollerades av ringmärkare exakt fyra månader senare i Vlieland i Holland.

En skärpiplärka som märktes den 27 september i höstas kontrollerades också av ringmärkare i Holland redan efter 14 dagar. Platsen var Ruidhorn, Emmapolder utanför Groningen.

En blåmes som märktes den 19 oktober 2004 kontrollerades nu dryga två år senare på självaste julafton strax utanför Mellerud i Dalsland. Fågeln fotograferades på ett fågelbord och ringen gick att läsa av från fotot.

2007 – 03 – 14

Svar på tre inskickade norska ringar erhölls denna dag. Alla var kontrollerade eller funna förra året. Den första var en sävsparv som kontrollerades den 9 maj, rätt sent i sävsparvens sträck. Anledningen var nog att den skulle högt upp i norska fjällvärlden där ännu snön ligger djup i början av maj. Den var nämligen märkt i Fokstugu på Dovrefjäll den 11 september 2005 och skulle kanske tillbaks till samma trakter.

Fågelstationen i Makkevika i Möre og Romsdal utanför Ålesund har under de senaste åren ringmärkt mycket stora antal av skärpiplärkor, t.ex. nästan 5000 under åren 2003-05. En av dessa märkt den 27 sep 2005 kontrollerades den 19 oktober i höstas hos oss.

En riktig gamling hittades död den 28 sep, då en silltrut relativt nydöd men uräten låg uppspolad ute på ostudden av ön. Silltruten var märkt vid Grimstad i Aust-Agder i Sydnorge som pull redan 1991. Den blev alltså drygt 15 år gammal.

2007 – 03 – 19

Återigen svar på en norskmärkt fågel. En grönfink som var märkt den 26 sep 2006 i Ås i närheten av Oslo kontrollerades 46 dagar senare på Nidingen. Detta var den 12 norska grönfinken som kontrollerades på ön och uppenbart är att en stor del av de höstfångade grönfinkarna är norska fåglar som följer kusten ner.

2007 – 04 – 04

Ett fynd av tobisgrissla redan i maj 2003 hade gömt sig bland egna kontroller och fyndet komförst nu. Grisslan var märkt som bounge knappt två år tidigare på Kalvholmen i Göteborgs södra skärgård, en väldigt viktig ö för tobisgrisslor i Göteborgsområdet.

2007 – 05 – 09

Den ”andra” ängspiplärkan som förflyttade sig mellan Hönö och Nidingen under hösten 2006. Denna märktes den 1 oktober och kontrollerades fyra dagar senare på Nidingen

2007 – 05 – 16

Sommaren 2005 märktes några gråtrutar när de hoppade ner i komposten på ön. Det fanns misstankar att någon av dessa trutar var skyldig till den kraftiga predationen på de tretåiga måsarnas ungar denna sommar. En färgring sattes på tre trutar för att försöka reda ut detta. Sommaren 2006 var predationen mindre och åtminstone den ena truten saknades. Den hittades sedan i november 2006 död på Anholt , sju mil söder om Nidingen. Kanske var det denna trut som huvudansvarig för den kraftiga predationen sommaren 2005 och den var troligen inte på plats sommaren 2006.

2007 – 07 – 10

Unga tretåiga måsar brukar först som treåringar komma tillbaks till ön i lite större omfattning. Av ett och tvååriga görs det bara något tillfälligt besök. En sådan tvååring lästes av på en hamnpir den 10 juni i Braakmaanhaven, Zeeland i södra Holland. Det blir spännande att se om den nästa sommar kommer att besöka Nidingen.

2007 – 08 – 22

En rödhake märkt förra hösten den 4 oktober kontrollerades nu under vårflyttningen den 21 april i Wittenberg mellan Berlin och Leipzig i Tyskland. Det var stationens 91:a fynd av rödhake.

Den 3 juni gjordes två främmande kontroller av rörsångare under tiden av en timma. Båda var svenska och märkta som ungfåglar ett resp. två år tillbaks under höstflyttningen. Den äldsta märktes den 1 sep 2005 i Norra Hyn i Värmland och den andra märktes den 21 augusti 2006 vid Ralången i Småland.

För elfte gången fick vi en kontroll av stare på ön. Precis som nästan alla tidigare var även denna märkt som unge i Västsverige under samma vår. Denna gången var den märkt i Mellby utanför Stenungsund den 18 maj. Den 28 maj kontrollerades en trädgårdssångare som var märkt på Ässön i Närke nästan två tidigare, den 5 augusti 2005.

För sjätte gången sedan 1998 kontrollerade vi en och samma rödbena. Den är märkt utanför Pisa i Italien den 17 maj 1993 och har troligen varit Nidingen trogen sedan dess. Nu i en ålder av minst 15 år så häckade den åter.

2007 – 09 – 05

En av årets tretåiga måsungar, som troligen lämnade Nidingen kring månadsskiftet juli/augusti, fastnade i en fiskrev i Hanstholms hamn på Nordjylland redan den 10 augusti. Fågeln lösgjordes och släpptes igen. Detta är fjärde gången en tretåig mås kontrolleras i Hanstholms hamn.

Återfynd av två trafikdödade småfåglar inkom också. Den ena var en lövsångare som hittades precis påkörd den 5 juli i Etne som ligger i Hordaland i sydvästra Norge. Den var märkt i våras den 8 maj. Den andra var en kungsfågel som märktes den 27 mars i våras och påkördes den 22 augusti i Viksjöfors i Hälsingland drygt 50 mil från Nidingen. Detta var det tionde fyndet av kungsfåglar på 9500 märkta sedan starten.

2007 – 09 – 19

En art som märks väldigt lite på Nidingen är sävsångare där snittet inte ens ligger på tre per år. Likväl gjordes den andra kontrollen av arten den 29 maj nu i våras. Precis som förra gången det skedde så var det en norskmärkt och precis som förra gången var den också märkt i Rogaland i sydvästra delen av landet. Den förra var märkt som troligen häckande hona i början på juli och årets kontroll var märkt som årsunge förra året den 20 augusti.

2007 – 10 – 05

Årets andra starfynd blev en årsunge som precis två månader efter märkningen hittades död med en skadad vinge i Mörarp i Skåne. Fynddagen var ca 19 augusti

Ytterligare ett skånefynd gjordes under augusti. En roskarl som märktes på Nidingen den 27 augusti kontrollerades tre dagar senare på Nabben vid Falsterbo.

Till sist gjordes ett fynd av silltrut på den kända fågelön Texel utanför den holländska kusten.

Fågeln hittades död den 6 september i år och var märkt som unge i slutet av juni 2005. Detta var stationens 14:e silltrutsfynd.

2007 – 10 – 09

Svar på fyra av vårens främmande kontroller dimper ner i brevlådan. Två rödhakar kontrollerades i slutet av mars och en i mitten av april. Två var märkta i Brabant i Belgien i oktober 2005, alltså ett och ett halvt år tidigare. Den tredje var märkt i Geneve i Schweiz den 24 november 2006. Detta var första gången vi kontrollerat en Schweizisk fågel. Vi har dock sedan tidigare två fynd i Schweiz, en ängspiplärka och en sävsparv. Den 4:e kontrollen var en belgiskmärkt gransångare. Den märktes utanför Antwerpen den 12 oktober 2006 och kontrollerades den 2 maj.

2007 – 10 – 31

Stationens hittills äldsta återfunna fågel gjordes den 15 oktober på Samsö i Danmark. En tobisgrissla som var född sommaren 1983 hittades nu död i en ålder av nästan 24 och ett halvt år. Sommaren 2006 kontrollerades den häckande på Nidingen och ringen byttes då den var kraftigt sliten. Vi har några egna kontroller av fåglar som strandskata, tobisgrissla och tretåig mås som varit äldre men den nu rapporterade är den äldsta funna utanför stationens verksamhet.

Utbyte av fynd och kontroller med Norge tar som antytts tidigare ibland en väldig tid. Nu rapporterades en lövsångare kontrollerad på ön Store Färder i Oslofjordens mynning. Fågeln var kontrollerad redan den 4 juni 2005. Den märktes ett drygt år tidigare hos oss den 25 maj 2004. De två mycket sena datumen antyder att lövsångarhonan skulle långt upp.

2007 – 11 – 07

Mellan den 19 och 26 juli i somras så sågs det en färgmärkt myrspov vid några tillfällen. Förutom en metallring så hade den fem färgringar varav en med flagga. Fågeln ingår i ett större projekt från Holland där det fram till maj i år har färgmärkts 2311 myrspovar i Holland och 180 i Mauritanien. ”Vår” spov var märkt den 14 maj 2006 på Terschelling i Holland. Förutom Nidingenfyndet finns en avläsning tidigare av fågeln den 22 mars i år vid den lilla ön Griend som ligger mellan Terschelling och fastlandet i Holland.

2007 – 11 – 09

Två gärdsmygar som kontrollerades i våras med bara 10 dagars mellanrum, den 14 resp 24 april, var båda märkta i oktober med bara tre dagars mellanrum i Danmark. Den ena märktes den 14 i Skagen, på Danmarks nordspets och den andra på Fanö, långt ner på danska västkusten, den 17. Totalt finns nu åtta kontroller av gärdsmygar på Nidingen, hälften är märkta i Danmark och de övriga i Värmland, Finland, Norge och England.

En av sommarens silltrutungar avlästes under sydflyttningen på Zeeland i södra Holland den 20 september. Vi har sedan tidigare tre höstfynd från Holland.

Norrmännen har letat fram ytterligare en sen grönfinkkontroll. Den kontrollerades den 26 mars 2004 i Fredrikstad i Östfold. Vi hade märkt den på ön den 24 oktober 2003. Fyndet passar väl in i bilden av de höstflyttande grönfinkarna på Nidingen.

2007 – 12 – 28

Ibland är det märkliga sammanträffanden. Denna gång kom svar på en kontrollerad grönfink samt återfynd av en rörsångare från samma plats, Banvallen i Kvismaren. Den 6 juli kontrollerades rörsångaren som vi märkt redan den 3 maj. Tre dagar efter kontrollen märktes grönfinken som sedan togs på Nidingen den 21 oktober nu i höst. Detta var det 13:e fyndet av rörsångare men det är tio år sedan senast.

2007 – 12 – 05

Tre återfynd och svar på tre kontrollerade fåglar. Två av kontrollerna var grönfinkar, den ena märkt i somras den 13 juli i Rogaland i Norge inte långt från Stavanger och togs på Nidingen den 11 oktober. Av 13 kontrollerade norska grönfinkar så är detta den västligaste. Den andra kontrollen var snäppet mer spännande. Den var märkt 8 oktober 2006 utanför Piteå i Norrbotten. Vi kontrollerade finken den 30 oktober i år. Avståndet är över 100 mil och sedan tidigare har vi återfynd av grönfinkar som rört sig över 100 mil, en till från Norrbotten och en till Nordland i norra Norge. Den tredje kontrollen var en ängspiplärka som var märkt i Oost-Vlaanderen i Belgien redan 2 april 2005 och som nu i höstas var på Nidingen den 3 oktober. Nio av totalt 14 kontrollerade ängspiplärkor genom åren har varit märkta i Belgien.

De tre återfynden var alla relativt snabba fynd av höstens märkningar, 16,18 och 20 dagar efter märkning. Snabbast var en sävsparv som den 4 oktober kontrollerades strax utanför Hamburg i norra Tyskland. Ett av årets mest imponerande fynd är en kungsfågel som efter 18 dagar den 20 oktober kontrollerades vid franska atlantkusten strax söder om Calais. Kungsfågeln hade då avverkat nästan 100 mil som närmsta väg och alltså haft en medelhastighet på 55 km per dag.

Höstens massuppträdande av kustsnäppor gav också ett fynd. En individ som märktes den 10 september och kontrollerades ännu på ön den 15 sågs efter ytterligare 20 dagar i Den Helder i Holland. Ringen lästes av i fält plus ytterligare fyra andra dagar fram till den 13 oktober. Detta var stationens åttonde fynd av kustsnäppa