Återfynd 2019


Egna kontroller


Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.
Januari

2019 – 01 – 03

För tredje gången kontrollerades en järnsparv i Belgien. Alla gånger har det skett i oktober och denna gången blev det den 11:e oktober 2017 i Bambois, Namur.  Denna individen var märkt den 10 april 2015 och var alltså åtminstone på sin minst fjärde höstflyttning.

2019 – 01 – 04

Återigen en toppskarv där den färgade plastringen gick att avläsa. Skarven var märkt den 13 juni under sommaren som gick. Märkplats var Väderöarna i Bohuslän. Skarven passerade Nidingen den 3 oktober. Detta var den femte toppskarven som är avläst på ön och alla har varit märkta i mellersta Bohuslän.

2019 – 01 – 07

En tvåårig silltrut avläst i Nederländerna den 10 oktober och två ettåriga avlästa i Spanien i september och november. Den senare mitt i Spanien i Madrids utkanter.

2019 – 01 – 10

Efter 39 dagar kontrollerades en gråsiska i Kyrke Norum utanför Stenungsund den 17 december. Denna individen har alltså flugit norrut efter märkningen.

För tredje vintern i rad så avlästes samma roskarl på stranden utanför Santander i norra Spanien. Den fotograferades i samband med att den sökte mat i en flock bestående av roskarlar och skärsnäppor. Ringen avlästes från foto, precis som skett de två tidigare vintrarna. Denna gången avlästes den 3 januari, se även 2017 – 12 – 15.

2019 – 01 – 14

En ny skärsnäppa som avlästes i Kielbuktens mynning i norra Tyskland.  Den avlästes den 28 och 30 oktober i höstas och var märkt på Nidingen den 28 april i våras. På andra sidan mynningen så har en annan individ setts flera vintrar.

Den 13 mars 2016 ringmärktes en gammal koltrasthane. Den dagen var 2016-års bästa fångstdag för koltrast med 46 ringmärkta. Nu nästan tre år senare så fotograferades den här individen i en trädgård i Bracknell,Berkshire, alldeles väster om London den 7 januari.

2019 – 01 – 16

Återigen en koltrast men denna gång en med nederländsk ring som kontrollerades på Nidingen den 7 november i höstas. Den var märkt den 19 januari 2016 i Hasselt i centrala Nederländerna. Den var stjärtlös innan fångsten och därför stannade trasten kvar ett tag på ön och kontrollerades igen den 17 november.

2019 – 01 – 21

En ung skärpiplärkehane som märktes den 30 augusti i höstas kontrollerades efter knappt två månader, den 20 oktober, vid Holme fågelstation i Norfolk på engelska ostkusten. Platsen ligger alldeles i kanten av det mycket fågelrika och kända stället The Wash där åtskilliga Nidingenmärkta vadare har kontrollerats genom åren.

2019 – 01 – 30

I en låda från en jägare på Helgoland i Tyskland hittades 500 ringar som var samlade sedan 1952! En av dessa ringar hade tillhört en tretåig mås som var ringmärkt 1982. Med stor sannolikhet så var måsen skjuten på Helgoland.

Skärsnäppan med ”flaggringen” ALZ har återigen setts i Rödbyhamn på Lolland i sydligaste Danmark. Nu avlästes den under ”gårdagen”, alltså 29 januari. Detta är fjärde vintern/senhösten som den blir avläst på samma ställe, se bl.a. 2017-12-20. Snäppan märktes under vårflyttningen 2015 den 10 maj.

Februari

2019 – 02 – 05

Det hittills nordligaste fyndet av en Nidingenmärkt järnsparv gjordes utanför Trondheim i mellersta Norge när en individ kontrollerades av ringmärkare den 1 juli 2018. Man kan misstänka att den var på häckningsplats, dels med tanke på datumet och dels för att den kontrollerades även en vecka senare. Den var märkt på Nidingen den 10 april förra året.

2019 – 02 – 08

För femte gången kontrollerades en Nidingenmärkt kärrsnäppa i Polen. Vid fyra av dessa tillfällena har det varit på samma plats, Ujscie Wisly i Gdansk-Swibno området. Även denna snäppan var kontrollerad där och det var den 29 augusti i höstas. I samband med kontrollen så fick fågeln också en färgmärkning. Den märktes på Nidingen den 1 augusti 2017.

2019 – 02 – 18

Återigen en skärsnäppa på nordtyska kusten. Den avlästes vid Warnemünde som ligger vid Rostock, den 17 februari. Den märktes som gammal individ den 23 mars förra våren och är inte sedd någon annanstans.

2019 – 02 – 20

För fjärde gången avlästes en silltrut i Gambia. Precis som förra gången så var det i Kartong i sydligaste delen av landet alldeles på gränsen till Senegal. Den här individen avlästes den 19 februari, (snabb rapport). Den var märkt i juli 2016 och det var även den förra individen som sågs på samma plats.

2019 – 02 – 28

Den 16 oktober i höstas kontrollerades en norskmärkt svarthätta. Den var märkt 27 dagar tidigare, den 19 september, på Mölens fågelstation i närheten av Larvik i sydöstra delen av Norge. Av sex främmande kontroller av svarthätta som varit på Nidingen så har tre varit märkta i Norge.

2019 – februari

Förutom den tidigare omnämnda silltruten som avlästes i Gambia så kom rapporter på ytterligare fyra silltrutar. Två kom från Nederländerna och en vardera från Spanien och Portugal.

Mars

2019 – 03 – 05
Sena höstmärkningar av skärpiplärkor brukar innebära att det är långt ifrån komna individer. Den 6 november 2017 ringmärktes en ung hane på Nidingen som nu den 3 mars kontrollerades i Maletangen,Fraena i mellersta Norge ungefär mellan Ålesund och Trondheim. Detta var andra fyndet av skärpiplärka i detta området. Dessutom är tre individer kontrollerade på Nidingen som är märkta på samma plats.

2019 – 03 – 11
En gammal koltrasthane som ringmärktes den 25 mars förra året var ännu tidigare i år om den inte t.o.m. har övervintrat för den 5 mars så kontrollerades den i Örebro av ringmärkare.


2019 – 03 – 12
Kärrsnäppan som kontrollerades i Polen den 29 augusti, se fynd 2019-02-08, fortsatte sin färd och kontrollerades fyra dagar senare på Langenwerder vid tyska Östersjökusten. Avståndet mellan Ujscie Wisly i Polen och Langenwerder är nästa 50 mil.


2019 – mars
Totalt inkom 33 avläsningar av silltrutar under månaden, fördelat på 27 individer. Från Marocko och Spanien kom 13 avlästa individer vardera och den sista från Belgien.

April

2019 – 04 – 03
En sen rapport på tre avlästa silltrutar i juli sommaren som gick från silltrutkolonin på Langli söder om Esbjerg i Danmark. Silltrutarna var 3, 3 och 5 år gamla. Den ena var på besök på Nidingen ett par månader tidigare. En årsunge av silltrut sågs också i centrala Portugal den 7 november vid Mira.

2019 – 04 – 25
Stationens första fynd av en domherre kom den 20 april från Kello i Uleåborg,Finland. Platsen ligger längst in i Bottenviken. Domherren var märkt den 5 april 2018 och hade förflyttat sig minst 1125 km mot NO. Sedan tidigare har stationen en kontrollerad domherre som var märkt på Christiansö strax utanför Bornholm i södra Östersjön.

Maj

2019 – 05 – 06
En av vårens första kontroller av en främmande märkt fågel var en koltrast med engelsk ring. Den kontrollerades den 22 mars och var märkt 23 dagar tidigare i Arrow Valley, Worcestershire i centrala England. Månadens enda rapporterade silltrut var en fyraåring som avlästes på Yttre Tistlarna i Göteborgs skärgård den 25 april.

2019 – 05 – 22
Tolv dagar efter ringmärkningen på Nidingen, den 13 september 2018, så kontrollerades en kustsnäppa på ön Langenwerder vid tyska Nordsjökusten. Den hade tappat åtta gram av vikten mellan fångsttillfällena, vilket verkar oväntat mycket. Detta är andra gången en Nidingenmärkt kustsnäppa kontrolleras på Langenwerder. Förra gången var det sju dagar mellan märkning och kontroll.

2019 – 05 – 24
Under våren har en del främmande kontroller gjorts och här kommer några vars märkuppgifter har kommit. Den 5 april kontrollerades en rödhake som var märkt förra hösten den 1 oktober i Bingsmarken vid skånska sydkusten mitt mellan Ystad och Trelleborg. Två dagar efter rödhaken, den 7 april, så kontrollerades en järnsparv som var märkt på Getterön den 25 september förra året och så den 28 april fångades en gransångare som var också var märkt förra hösten, den 16 oktober vid fyren i Falsterbo.
Årets första fynd av årets märkningar kom från Åkersberga i Uppland där en rödhake troligen flög i en fönsterruta och dog när den höll på med bobygge den 11 maj. Den var märkt på Nidingen 14 dagar tidigare, alltså den 27 april.

Juni

2019 – 06 – 18
En sexårig silltrut fotograferades i en silltrutkoloni i Falkenbergs hamn. Sannolikt häckade truten där nu. Den avlästes den 23 maj och har inte setts någonstans sen den lämnade Nidingen hösten 2013.

2019 – 06 – 25
I en flock på över 600 övervintrande kärrsnäppor som stod på Elbes strand, strax väster om Hamburg i Tyskland, så avlästes en individ som var märkt på Nidingen den 29 juli 2015. Avläsningen i fält gjordes den 15 februari 2019. Detta är ett av de nordligare vinterfynden som stationen fått på kärrsnäppa.

2019 – 06 – 28
Stationens tredje kontroll av en engelskmärkt rödhake gjordes den 2 april i våras. Den var märkt den 17 oktober 2018 vid Burgh Castle, Norfolk, som ligger nästan så långt österut man kan komma i England. De två tidigare engelskamärkta rödhakarna har också varit märkta i oktober.

Juli


2019 – 07 – 09
En femårig skärsnäppa avlästes i Longyearbyen på Svalbard för tredje året. Denna gången var det den 8 juni. Senast den kontrollerades på Nidingen var den 12 november i höstas. Den märktes den 12 april 2015 på Nidingen.

2019 – 07 – 10
En gråsiska som passerade Nidingen och ringmärktes den 26 april i våras slutade sina dagar i Sirevåg, Rogaland i sydvästra delen av Norge. Den hittades nydöd den 3 juni och var tagen av ett okänt djur, eventuellt en uggla. Siskan var troligen en brunsiska och i början av juni när den blev tagen var den sannolikt på häckplats.

2019 – 07 – 16
Återigen en avläsning av en skärsnäppa från Svalbard. Den sågs ca 20 km nordost om Longyearbyn den 14 juli i år. Samma individ sågs även sommaren 2017 ett par gånger vid Longyearbyn. Den märktes på Nidingen den 23 maj 2017 och har varit åter på Nidingen både våren och hösten 2018.

2019 – 07 – 18
Bara nio dagar efter märkningen i våras, den 8 maj, så kontrollerades en gransångare på Revtangen, Rogaland längst ner sydvästra hörnet av Norge.
En rödbena som bytt häckningsplats från Båtafjorden norr om Varberg till Nidingen. Den märktes som häckande i maj 2008 i Båtafjorden och har sedan åtminstone 2017 häckat på Nidingen, se även fynd 2018-09-21. Samma dag som den märktes, 12 maj 2008, så märktes en annan häckande rödbena också i Båtafjorden. Den flyttade också över till Nidingen och sågs åren 2011 och 2012!
Redan den 17 juli i år hittades en av öns tobisgrissleungar. Den hade kommit ner till Skallkrokens hamn i Haverdal strax norr om Halmstad. Det var nog endast några veckor sedan den lämnade boet på Nidingen, den märktes 9 juni som ”halvstor”. Tobisgrissleungar ligger i boet ca 40 dagar.
Den 2 juni i år avlästes en silltrut med endast en liten ring på Nidingen. Den var märkt som unge precis 10 år tidigare på Måseskär utanför Orust.

2019 – 07 – 19
Årets besök ute på Fladens kassunfyr i Kattegatt, den 24 juni. innebar avläsning av fem tretåiga måsar som alla var ringmärkta på Nidingen. Två var märkta 2011 och tre 2015. Fyra av dem var redan färgmärkta medans den femte infångades och färgmärktes. Endast en av dem var tidigare sedd ute på Fladen.
Under två dagar i andra halvan av maj, den 19 och 20, avlästes fem silltrutar på Yttre Tistlarna i Göteborgs södra skärgård. Fyra hade färgringar och en endast en liten metallring. Tre var märkta 2012 och de två övriga 2014 och 2015. Den ena från 2012 sågs endast en vecka innan på Nidingen.

2019 – 07 – 30
En grönfink som ringmärktes på Nidingen den 26 oktober 2016 hittades nu den 28 juli nydöd på en gräsmatta i Onsala, endast 8 km från Nidingen. Denna individen kontrollerades på Nidingen även två gånger hösten 2018, den 18 oktober och 15 november. Det är relativt ovanligt att samma individer kontrolleras olika år på ön. Den här individen har troligen haft sitt häckningsområde i trakten och gjort sina besök på Nidingen.

2019 – 07 – 31
Kråka är en ovanlig häckfågel på Nidingen och häckar med flera års mellanrum. I år häckade ett par som fick två ungar. I går, den 30 juli, hittade en turist på ön ett ben av en av ungarna. Kråkungarna brukar ha problem att klara sig då trutar går till attack och det är inte troligt att någon av årets ungar heller har klarat sig.

Augusti

2019 – 08 – 01
Två tretåiga måsar, båda två år gamla, avlästes på sina färgringar i Hirtshals hamn, nordvästra Danmark den 16 juni. I Hirtshals hamn finns häckande tretåiga måsar och det var i anslutning till dessa som de var avlästa. Ingen av de här måsarna var sedda någonstans sedan de lämnade Nidingen sommaren 2017.

2019 – 08 – 02
På Balgö utanför Varberg hittades en ärtsångare död den 1 augusti. Troligen hade den flugit på ett växthus. Den var märkt på Nidingen i våras den 10 maj. Detta var stationens sjunde ärtsångarfynd.

2019 – 08 – 16
För 18:e gången så kontrollerades en kärrsnäppa på Ottenby fågelstation som var märkt på Nidingen. Den nu senaste individen var märkt som årsunge den 29 augusti 2017 och kontrollerades den 12 juli i år.

2019 – 08 – 19
Strax väster om Stavanger, på norska sydvästkusten, så ligger ett mindre samhälle vid namn Skudeneshamn. Där finns sannolikt Norges sydligaste koloni av tretåig mås. Kolonin övervakas med en zoombar kamera. Den 17 juli så avlästes en tretåig mås som var märkt på Nidingen sommaren 2017. En månad tidigare var samma individ i Hirtshals (se 2019-08-01). Vid kontroll i kameran den 13 augusti så fanns ytterligare en av Nidingens måsar i kolonin. Denna individ var märkt förra sommaren också som unge.
Återfynd av en tredje tretåig mås gjordes på stranden i Pandrup, norra Jylland. Den hittades tyvärr nydöd den 9 augusti och var märkt i juni 2007 på Nidingen. Den har häckat på Nidingen ett antal gånger men var inte avläst med säkerhet under sommaren 2019.


2019 – 08 – 20
För första gången har vi fått en avläsning från Östersjön av en silltrut. Den 13 juli förra året så avlästes en individ vid Rivet, Hoburgen på sydligaste Gotland. Truten var märkt på Nidingen 2016. En annan silltrut som märktes sommaren 2017 avlästes i september 2018 två gånger på olika öar sydväst om Gibraltar i sydligaste Spanien.
En tretåig mås som avlästes på Helgoland i Tyskland i september 2017 har nu setts igen på samma plats den 17 augusti. Måsen är född och märkt på Nidingen sommaren 2016 och nu i somras var den åter och sågs stående i ett bo på nya häckningsskylten. Den sågs den 5 juli och sannolikt har den inte häckat i år utan mest kollat läget.

2019 – 08 – 21
En silltrut avlästes mitt ute på havet den 19 juli i år, då en sågs på Fladen, ungefär 10 km söder om Nidingen. Den är född 2014 och har besökt Nidingen både 2017 och 2018.
En annan silltrut som märktes 2017 sågs i mellersta Frankrike vid Atlantkusten i Ars-En-Ré den 13 augusti i år.

September

2019 – 09 – 11
Stationens hittills äldsta kustsnäppa sköts dessvärre den 10 augusti i år i Baie des Veys, Manche på franska Atlantkusten. Snäppan märktes den 20 augusti 2010 och blev alltså nio år. Sedan tidigare har stationen en kustsnäppa som blev strax över åtta år. Detta var det femte återfyndet från Frankrike av kustsnäppa och fyra har varit skjutna.
En silltrut, märkt 2016 som unge, avlästes på en gräsmatta i Trädgårdsföreningen inne i Göteborg den 14 augusti. Denna individ var inte avläst sedan den lämnade Nidingen 2016. Två döda silltrutar har också rapporterats. Dels en ettåring som hittades med trasig vinge 150 m från ett vindkraftverk i Söllinge i södra Danmark och dels en av årets ungar som hittades död på Skrea strand utanför Falkenberg den 7 september.

2019 – 09 – 17
Förra höstens invasion av gråsiskor har givit ytterligare ett återfynd. Den 2 september kontrollerades en individ i Hareid, precis söder om Ålesund i Norge. Den märktes den 19 oktober förra året, vilket är den dag då det märkts flest gråsiskor på Nidingen, 52 ex.

2019 – 09 – 18
Första fyndet av årets silltrutungar kom inte så långt bortifrån. Den hittades liggande vid en bilväg, alltså troligen påkörd, i Gräskärr i Kungsbacka den 14 september.
Nu i våras kontrollerades två norskmärkta småfåglar den 9 maj på Nidingen. Den ena var en svartvit flugsnappare och den andra en gråsiska. Båda var märkta förra året. Gråsiskan var märkt den 8 maj på Store Färders fågelstation i mynning av Oslofjorden och flugsnapparen var märkt några mil österut från Store Färder i Skjeberg, söder om Sarpsborg den 16 juni. Detta var den fjärde kontrollen av en främmande svartvit flugsnappare genom alla år. Förra gången det hände var 1987, alltså för 32 år sedan!
Längst ner i sydvästra hörnet av Norge vid platsen Hå märktes en lövsångare den 30 augusti förra året. Den kontrollerades också på Nidingen nu i våras, den 18 maj. Väldigt många av lövsångarna som passerar Nidingen har sitt ursprung i Norge.

2019 – 09 – 19
Två äldre tretåiga måsar har avlästs i Danmark respektive Skottland. Den som avlästes i Danmark var vid Hirtshals och var nu i en ålder av drygt 15 år. Den har häckat på Nidingen sedan åtminstone 2010 och åren innan den började häcka så avlästes den på tre olika ställen i Danmark. Den andra som avlästes var i Skottland i Findhorn i nordligaste delen av landet den 17 september. Den här måsen föddes på Nidingen 2014 och häckar också på ön sedan 2018.
En lövsångare som kontrollerades på Nidingen i våras den 22 maj ringmärktes på Blåvands fågelstation i sydvästligaste delen av Danmark endast 39 timmar tidigare. Avståndet mellan fågelstationerna är 305 km vilket ger en hastighet på 7,8 km/tim sedan märkningen. Om den bara har flugit nattetid så kan den ha varit i luften 2 gånger ca 6 timmar vilket ger en hastighet på ca 25 km/tim eller kanske bara en natt och då dubblas hastigheten till 50 km/tim.

2019 – 09 – 20
Fyra silltrutar, alla tvååriga, avlästes i Tyskland, England, Spanien och i atlanten 50 km utanför nordligaste Portugal. Även ett slutåterfynd på en av årets ungar som återfanns i Kärradal strax norr om Varberg den 21 september.

Oktober

2019 – 10 – 04
Den 8 september kontrollerades en rörsångare på Getterön utanför Varberg som var märkt på Nidingen den 5 juni 2016. Den måste nu vara minst 4 år gammal. Det är fem år sedan senaste fyndet av rörsångare märkt på Nidingen. Totalt har stationen 18 fynd av rörsångare och av dessa är en tidigare från Getterön och det var 32 år sedan.
En silltrut som ringmärktes fyra år innan färgmärkningsprojektet startade, alltså 2008, har nu blivit avläst på den vanliga metallringen i Nederländerna. Den avlästes i Ouddorp i Zuid-Holland den 4 oktober.

2019 – 10 – 10
En rörsångare som märktes i Wassenaar i södra Nederländerna den 6 september 2016 kontrollerades i våras den 16 maj på Nidingen. Detta var första rörsångarkontrollen från Nederländerna, från grannlandet Belgien har stationen ett flertal.

2019 – 10 – 31
Återigen en skjuten rödbena från Frankrike, den 16:e i ordningen. Denna gång i Fort Mahon,Somme i nordvästra delen av landet. Den sköts den 9 september endast 15 dagar efter märkningen på Nidingen.

2019 – Oktober
Rapporter på 18 avlästa silltrutar ute i Europa samt svar på 10 utlandsmärkta. Av de avlästa var det en som stack ut lite extra då den var avläst i Magadino i Schweiz den 9 maj. Det är första fyndet från Schweiz på stationens silltrutar. De övriga avläsningarna gjordes i Frankrike med en, två i Belgien och övriga 14 i Spanien. I Spanien är det två platser som dominerar och det är Malaga hamn och Madrids soptipp.
Av de utlandsmärkta var en märkt i London den 15 oktober 2011 och den är avläst flera år på Nidingen sedan 2015. De övriga nio var alla märkta på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn i Danmark och äldst var tre sjuåringar.

November

2019 – 11 – 13

En höstflyttande lövsångare som kontrollerades som gammal hane den 18 augusti nu i höst, var märkt den 30 juli 2017 i Gjesdal, Rogaland, i sydvästligaste delen av Norge.

En intressant kontroll gjordes av en blåmes vid Mönster på Onsalalandet den 28 oktober i år. Den var märkt på Nidingen i oktober 2017 och var kvar där till stationen stängde för hösten och sedan kontrollerades den igen den 20 mars 2018 när stationen öppnade. Den hade troligen övervintrat på ön. Följande höst så kontrollerades den i Falsterbo den 3 november (se 2018-12-13) och nu i höst var den återigen uppe i norra Halland.

En norskmärkt silltrut som avlästes i våras den 12 maj var märkt utanför Kristiansand på Norges sydspets den 4 juli 2015. Den var märkt som gammal utfärgad individ och var minst tre år vid märktillfället.

                                            2019 – 11 – 25

Stationens första främmande kontroll av taltrast blev en som var märkt i Belgien. Den 18 november 2018 märktes den i Bellum i Oost-Vlaanderen och ett halvår senare, den 20 maj, kontrollerades den på Nidingen. En annan belgiskmärkt fågel var en trädgårdssångare som kontrollerades dagen innan taltrasten, alltså den 19 maj. Den var märkt Chene al Pierre, Luxenburg den 6 juni 2015. Sångaren var alltså nästan fyra år vid kontrollen. Detta var den femte Belgienmärkta trädgårdssångare som kontrollerats på Nidingen.

Stationens 35:e fynd av ängspiplärka blev en som kontrollerades av ringmärkare i Burgh Haamstede i Rhens mynning i södra delen av Nederländerna. Den märktes den 22 september i år och kontrollerades efter 20 dagar.

                                            2019 – 11 – 26

Resterna efter en rovfågelslagen kärrsnäppa hittades vid Ballymacoda på södra Irland den 14 januari 2014, men först nu kom fyndet. Sedan tidigare har stationen ett fynd av en annan kärrsnäppa från samma område som kontrollerades den 5 januari 2014. Den nu funna märktes den 20 augusti 2013.

                                            2019 – November

En sjätte silltrutindivid avlästes i Gambia. Den sågs redan i februari 2015.

Fyra avläsningar från södra Nederländerna, tre avläsningar från Madrids soptipp och två från Malaga hamn samt vardera en från  Tyskland, Frankrike, Marocko och en från  Portugal inkom under månaden.

December

                                            2019 – 12 – 02

Två snabba närfynd från Onsala. Den ena en grönfink som flög ihjäl sig mot en glasruta den 13 november endast 12 dagar efter märkningen och den andra en järnsparv som kontrollerades den 16 oktober i Mönster, endast två (!) timmar efter märkningen på Nidingen.

                                            2019 – 12 – 17

För tredje sommaren i rad så kontrollerades en kärrsnäppa i Wislas mynning strax öster om Gdansk i Polen. Det har varit olika individer varje gång och årets kontroll gjordes den 11 juli och den var märkt som ungfågel på Nidingen den 26 augusti 2018.

                                            2018 – 12 – 18

För första gången fick stationen en avläsning av en koltrast som för andra vintern i rad övervintrar i Brecknell, strax öster om London i England, se även 2019-01-14. Den kunde avläsas från fotografier tagna den 12 december. Den märktes som gammal hane den 13 mars 2016. Även en roskarl har återvänt till samma övervintringslokal, även den i England. Det är tredje höst/vintern som roskarlen fotograferas och avläses i Penzance, allra längst ner i sydvästra England, se även 2018-01-29. Den märktes 22 augusti 2010 och var nu en bit över nio år vid senaste kontrollen och blir därmed stationens hittills äldsta roskarl.

                                            2018 – December

Information inkom på sex avlästa silltrutar från Malaga,Spanien under månaden.