Återfynd 2018

Egna kontroller  2018

Främmande kontroller 2018

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingenmärkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

2018 – december

Två silltrutar rapporterade under december, en vardera från Spanien och Frankrike.

2018 – 12 – 19

Två finskmärkta fåglar kontrollerades på ön under hösten. Först en gråsiska den 19 oktober som var märkt i Tauvo, Uleåborg den 21 september, alltså 28 dagar mellan märkning och kontroll. Den andra var en koltrast som kontrollerades den 8 november och var märkt i Björneborg,Åbo den 24 oktober 2017. Detta var de första finskmärkta individerna av båda arterna som kontrollerats på Nidingen.

2018 – 12 – 17

En blåmes som ringmärktes på ön Anholt söder om Nidingen den 16 oktober 2017, kontrollerades på dagen ett år senare på Nidingen.

Ett snabbfynd av en gråsiska som ringmärktes i Skagen på Danmarks nordspets den 4 november nu i höstas. Endast fem dagar senare kontrollerades den på Nidingen. Det var en gammal hane.

2018 – 12 – 13

Den 26 oktober 2017 ringmärktes en ung blåmeshona på ön och 1 år och 8 dagar senare så kontrollerades den vid Falsterbofyr. Det som är extra intressant med denna individ, är att den högst sannolikt övervintrade på Nidingen vintern 2017/18. Den kontrollerades  sista gången på hösten 11 november dagen innan stationen stängde för säsongen och kontrollerades sedan igen när stationen öppnade i  mars.

2018 – november

Under november kom 36 observationer av 26 silltrutsindivider. Observationerna kom från Sverige (4), Danmark (3), Tyskland (11), Frankrike (2), Portugal (1) och Spanien (15). Dessutom kom svar på nio avlästa danska silltrutar där den äldsta var sju år.

2018 – 11 – 28

En bergfinkshane som ringmärktes på Falsterbo den 23 september 2014 kontrollerades nu i höst, den 6 oktober, på Nidingen. Detta är den blott fjärde kontrollen av bergfink på ön. De tre tidigare har varit märkta i Belgien, Holland och Norge.

En snabbkontroll av en gråsiska kom den 5 november. Den var ringmärkt på Hönö 49 timmar tidigare. Nu är det ju bara 45 km mellan öarna så väldigt ”snabbt” blir det ju inte.

Stationens 16:e fynd av gärdsmyg kom från Hovedstaden i Danmark den 8 november där den var funnen nydöd. Gärdsmygen var ringmärkt den 1 oktober.

I Tarifa på Spaniens sydspets fotograferades en roskarl så att det gick att läsa av ringen den 22 november. Roskarlen ringmärktes den 15 augusti 2013, alltså för drygt fem år sedan. Den rastade några dagar på Nidingen och kontrollerades fem dagar efter märkningen och hade då gått upp över 20% i vikt.

2018 – 11 – 19

Den 1 oktober fotograferades en skärpiplärka på Mönster, längst ner på Onsalalandet i Halland, som var märkt på Nidingen den 6 juni i år.

2018 – 11 – 12

En ny skärsnäppeindivid avlästes på Svalbard den 8 augusti i år. Den avlästes på Ossian Sarsfjell som ligger ca 10 mil NV om Longyearbyn. Skärsnäppan ringmärktes i april 2014 på Nidingen och har sedan kontrollerats på ön i april både 2015 och 2018.

2018 – 11 – 08

En ovanligt sen rödhake kontrollerades på Nidingen den 1 juni i våras. Den var märkt endast sex dagar tidigare i Horumersiel,Wangerland som ligger i nordvästra Tyskland. Det är anmärkningsvärt att en det kommer en såpass sen rödhake. Junifynd av rödhake på ön är inte så vanliga och det var dessutom en gammal fågel.

2018 – 11 – 05

En blåmes som hösten 2017 passerade Nidingen den 22 september, kontrollerades i år i Falsterbo den 29 september.

2018 – 10 – 31

Två unga havstrutar som avlästes på sina plastringar den 15 augusti respektive 16 september nu i höst, så var den ena märkt på Anholt i Danmark  och den andra i Röyken,Buskerud långt in i Oslofjorden. Detta var 17:e danska havstruten som setts på Nidingen och den 4:e från Norge.

En trädgårdssångare som ringmärktes på fågelstationen vid Revtangen i sydvästligaste Norge den 21 augusti i år, kontrollerades efter 17 dagar på ön. Detta var endast den andra norska trädgårdssångaren som kontrollerats på Nidingen.

Under oktober månad kom 54 rapporter av 41 avlästa silltrutar i Europa. Åtta länder kom det rapporter från och Nederländerna var i topp med 24. Från Spanien och Portugal kom sju, Tyskland sex, Danmark fyra, Frankrike tre, Belgien två och en rapport från England. En död silltrut kom också från Åsa i Halland.

2018 – 10 – 30

En drygt tio år gammal tobisgrissla hittades nydöd i Österbyhamn på den danska ön Läsö. Den hittades den sista juli i år och var märkt i juni 2008. Detta var det sjätte fynd av tobisgrissla från Läsö.

I samhället San Benedetto del Tronto mitt på italienska ostkusten så ringmärktes en rödhake den 22 april 2014. Lite drygt två senare, den 11 maj 2016, så kontrollerades den på Nidingen. Detta var första gången en Italienmärkt rödhake kontrollerades på Nidingen. Stationen har också tre fynd av rödhake funna i Italien.

2018 – 10 – 22

I Usquert som ligger strax utanför Groningen i norra Nederländerna ringmärktes en gammal rödstjärthane den 17 april 2016. Nu i år den 9 maj kontrollerades den på Nidingen. Detta var nionde kontrollen av en rödstjärt och första gången en märkt i Nederländerna. Av de nio kontrollerna har sju varit hanar.

2018 – 10 – 16

Svar på tre utlandsmärkta fåglar som alla faller in bra i kunskapen av hur de uppträder. Först en bofink som märktes på detta årets första dag i Eksel,Limburg i centrala Belgien. Den kontrollerades den 24 mars på Nidingen och hade då svampsjukdom på fötterna. En vanlig åkomma hos bofinkar. Normalt brukar bofinkar med denna typ av sjukdom komma väldigt sent på säsongen, men denna individen kom riktigt tidigt.

Den 26 augusti 2017 så märktes en gransångare i Rälingen i Oslos utkant och under årets vårflyttning så kontrollerades den på Nidingen den 17 maj. I mitten av maj är ett tag efter att huvudsträcket hos gransångarna har passerat.

Vid Ujscie Wisly på polska kusten märktes en gammal kärrsnäppa den 10 augusti 2016. Den kontrollerades på Nidingen den sista juli i år. Detta var 12:e gången som en polskmärkt kärrsnäppa kontrollerades på Nidingen.

2018 – 10 – 11

I hamnen vid Lauwersoog, Groningen i norra Nederländerna avlästes ringen på en roskarl den 14 september. Roskarlen var märkt 16 dagar tidigare på Nidingen. Avläsning av roskarlar i fält är den vanligaste formen av fynd på roskarlar nu när kvalitén på kikare och kameror har blivit så fantastisk.

2018 – 10 – 09

Ytterligare en tretåig mås som avlästes på Grenen i Skagen. Denna individen var en treåring som var på besök på Nidingen både somrarna 2016 och 2017 men är för ung än för att häcka.  Den sågs på Grenen den 15 september.

2018 – 10 – 05

Årets femte avlästa tretåiga mås på Grenen i Skagen blev en årsunge som lästes den 27 september.

Svar på två främmande ringar kom från Tyskland och Norge. Dels en lövsångare som var märkt i Gran, Oppland några mil norr om Oslo. Den märktes den 11 augusti 2016 och kontrollerades på Nidingen den 29 april i år. Mer än en tredjedel av alla kontrollerade lövsångare genom åren har varit märkta i Norge. Den andra var en gransångare som kontrollerades på ön den 4 november 2017 och var märkt den 5 juni 2016 i Ilbersdorf drygt 10 mil SV om Berlin. Anmärkningsvärt är att den märktes så sent som i juni i Tyskland och nu kontrollerades hos oss.

2018 – september

Fem avlästa silltrutar rapporterades under månaden, en femåring i Spanien, en årsunge i Frankrike, en annan årsunge ute på Nordsjön nära Nederländerna och en tvååring i Nederländerna. Den femte avläsningen var en engelskmärkt gammal fågel som ringmärktes i London i oktober 2011. Den har tidigare år kontrollerats på Nidingen, se 2018-06-19.

2018 – 09 – 27

Den 25 mars i våras så kontrollerades två främmande koltrastar, en med engelsk ring och en med nederländsk. Märkligt nog så var båda ringmärkta i november 2013 och med endast två dagars mellanrum, den engelsk den 11:e o den andra den 13:e. Den engelska var märkt vid Souters fyrplats på Nordsjösidan av England nästan uppe mot skotska gränsen. Den andra märktes i Surhuizum i Friesland i nordligaste delen av Nederländerna.

2018 – 09 – 21

En gråsiska , sannolikt av cabarérasen, som ringmärktes den 13 maj i våras, kontrollerades den 30 juli på Hönö. En lövsångare som märktes under vårflyttningen den 29 april i våras, kontrollerades under höstflyttningen den 12 augusti på Gedsers fågelstation på ön Falsters sydspets i Danmark.

I maj 2008 ringmärktes en sannolikt häckande rödbena i Båtafjorden norr om Varberg. Sommaren 2017 och nu i sommar har den kontrollerats häckande på Nidingen.

.

2018 – 09 – 20

Den 28 april i våras så märktes en ettårig skärsnäppa på Nidingen. Den var kvar ännu i mitten av maj då den kontrollerades igen. Den 28 juli hittades den nydöd i Lomfjorden på nordöstra Svalbard ! Platsen ligger nästan på 80:e breddgraden och Sveriges näst nordligaste återfynd. Endast slagen av en annan skärsnäppa som avlästes på sina färgringar endast 25 km längre norrut och 100 km västerut för sex år sedan. Även den var ringmärkt på Nidingen.

2018 – 09 – 12

I samband med märkning av tobisgrissleungar på ön Rön väster om Onsalalandet den 26 juni i år, så hittades två relativt nydöda gamla tobisgrisslor som var märkta på Nidingen. Båda var märkta som ungar, den ena 2006 och den andra 2014.

2018 – 09 – 11

Utbytet av kärrsnäppor mellan Nidingen och Ottenby är relativt stort. Nu den 10 juli så kontrollerades återigen en kärrsnäppa på Ottenby. Den var märkt på Nidingen nästan fem år tidigare den 19 augusti 2013. Detta var 19:e gången en Nidingenmärkt kärrsnäppa kontrollerats på Ottenby.

2018 – 08 – 27

En havstrut som var märkt på Gräsholm utanför Fredrikshamn i Danmark den 2 juli 2013 avlästes på Nidingen sommaren 2017 den 11 juni, se 2017-08-17. Nu den 30 juli så hittades den död på Ulön utanför Hamburgsund i Bohuslän.

2018 – 08 – 08

Återigen rapporter på tre avlästa tretåiga måsar från Hirtshals hamn i Danmark. Även denna gång var det två av årets ungar som sågs och den tre individen var en ettåring. De avlästes 3, 4 och 5 augusti.

2018 – 08 – 07

Den 15 maj 2014 kontrollerades en lövsångare med spansk ring. Den var märkt på Menorca den 4 maj 2012. Tidigare har spanjorerna kontrollerat två Nidingenmärkta lövsångare på samma plats.

2018 – 08 – 06

Ytterligare en tretåig mås avlästes i Hirtshals hamn. Denna gång en femåring som för första gången sågs efter den lämnade Nidingen 2013. Den avlästes 3 augusti i år. Stationens hittills nordligaste fynd av kärrsnäppa kom från Vardöya i Nordnorge den 4 augusti. Den avlästes också med kikare i fält. Snäppan var märkt 30 maj 2013. Sedan tidigare har stationen två kontroller av kärrsnäppor som är märkta nästan lika långt norrut och i samma område.

2018 – 08 – 03

Tre avlästa tretåiga måsar i Hirtshals hamn på nordvästkusten av Danmark den 2 augusti i år. Två av dem hade just brutit upp från Nidingen och var årets ungar. Den tredje var två år gammal. Den ena av årets ungar fångades vid fiske i Hirtshals hamn, men efter rådigt ingripande av en dansk ornitolog så frigjordes måsen från fiskelina och kunde släppas igen.

2018 – juli

Endast tre rapporterade silltrutar denna månad, två från Nederländerna och en från Portugal.

2018 – 07 – 26

Så var det dags igen för en skjuten rödbena från Frankrike. Denna individen sköts i Genets, längst in i ”bukten” mellan Normandie och Bretagne, endast 12 dagar efter den ringmärktes på Nidingen. Märkdag var 21 augusti i 2017.

2018 – 07 – 25

Den 7 augusti 2017 så märktes en ung fiskmås på ön, sannolikt en unge född på ön. Nästan ett år senare, nu den 23 juli, så avlästes ringen i fält på ön Schiermonnikoog i Nederländerna. Många fjolårsungar av fiskmås stannar kvar i vinterkvarteren under sommaren som ettåringar.

2018 – 07 – 20

På ön har det i år häckat två par koltrastar som har fått fram några ungar. Den ena ungen märktes den 18 maj och kontrollerades på ön åtminstone fram till den 20 juni och sedan den 20 juli så flög den ihjäl sig mot en fönsterruta inne i Onsala, ungefär en mil nordost om Nidingen.

2018 – 07 – 18

En punktlig törnsångare som ringmärktes vid Grosshamn på Ramsvikslandet i Bohuslän den 12 maj förra året och nu kontrollerades på Nidingen den 11 maj i år.

En rörsångare som kontrollerades den 26 maj i år visade sig vara märkt i Söderhamn den sista augusti 2016. Detta är det hittills nordligaste fyndet som stationen har av arten, både vad gäller återfynd och som kontroll av främmande märkning.

2018 – 07 – 05

En riktigt gammal tretåig mås hittades nydöd på ön Anholt sju mil söder om Nidingen den 4 juli. Den föddes på västra sjömärket 2001 och sågs sedan igen på Nidingen sommaren 2005, men först 2008 konstaterades den häcka på östra sidan vanliga sjömärket och där sågs den nästan varje år efter det. En vecka innan den hittades död så konstaterades att dennes bo och tre andra hade rasat i backen.

2018 – 07 – 04

För första gången har stationen fått en kontroll av en kärrsnäppa från Belgien. Den kontrollerades i Wenduine den 25 mars 2017 och var märkt på Nidingen den 13 augusti 2014.

För andra gången kontrollerades en lövsångare på en fågelstation i Finland. Denna gång vid Jurmo Fågelstation i sydligaste delen av Åbo skärgård. Den kontrollerades den 31 maj i år och märktes den 23 augusti förra året. Det är inte så vanligt med lövsångarfynd österut, de flesta fynden har varit norröver med 13 fynd från Norge.

Stationens fjärde fynd av spovsnäppa kom från Palmarin i Senegal. Den kontrollerades av ringmärkare den 31 mars i år och ringmärktes på Nidingen den 21 juli förra året. Förra året märktes det för övrigt endast två spovsnäppor på ön. De övriga tre fynden som finns är väldigt spretande med fynd i England, Italien och Ukrania.

2018 – 07 – 03

Resterna efter en roskarl hittades på en ö i arkipelagen de Moléne utanför Frankrikes västligaste udde den 28 juni i år. Troligen var den slagen av pilgrimsfalk och andra byten som låg i samma område var efter tärnor och mindre lira. Roskarlen var märkt 30 augusti 2016.

2018 – 07 – 02

Tre tretåiga måsar som var märkta på Nidingen som ungar, en 2015 och två 2016, avlästes alla på Grenen, Skagen som är yttersta spetsen på norra Danmark, mellan 21 och 24 juni.

Återigen en bekräftelse på att svarthättor från Mellaneuropa flyttar åt norr och nordväst under hösten. Den 14 oktober 2017 kontrollerades en som var märkt i Horumersiel, Weber-Ems i Tyskland endast fem dagar tidigare.

Ett fynd av de mer udda slaget. Den 22 maj när två av Nidingens personal gick på stranden på Hirsholmarna utanför Fredrikshamn så ses plötsligt en blå plastring från en silltrut liggande i sanden. Det visar sig att upphittaren själv varit med och ringmärkt truten på Nidingen den 7 juli året innan !

2018 – 06 – 19

Silltruten som blev märkt i London hösten 2011 och har setts på Nidingen under flera år, dök upp igen den 31 mars. Den blev märkt som gammal fågel den 15 oktober, troligen på genomflyttning, och har troligen sitt ursprung i våra trakter. Sannolikt häckar den på Nidingen.

2018 – 06 – 11

En blåmes som ringmärktes den 10 oktober 2017 på Nidingen, kontrollerades nu i våras den 9 april på Hönö. Kanske en som övervintrat söderut och nu var på väg norröver igen.

2018 – 05 – 28

En roskarl som märktes den 18 maj 2015 på Nidingen avlästes från foto den 16 maj 2016 på Helgoland i Tyskland. Nu ytterligare två år senare så avlästes individen igen på Helgoland. Denna gången både 17 och 18 maj. Individen verkar onekligen vara väldigt punktlig.

2018 – 05 – 22

Först två kattagna fåglar, dels en svarthätta som blev tagen den 27 april i Munka-Ljungby endast 11 dagar efter märkningen och dels en rödhake som togs dagen efter märkningen den 9 april i Holbäck på norra Själland. Båda individerna har alltså vänt söder ut igen på våren.

Tre svar på Nidingenkontrollerade fåglar. En stare kontrollerades den 10 april och den var märkt i en holk vid Ragnhildsholme,Hisingen förra sommaren. Den 15 april kontrollerades en gransångare som var märkt den 24 september 2016 i Bingsmarken på skånska sydkusten och till sist en gråsiska som märktes vid Torhamn i Blekinge den 24 oktober förra hösten och nu kontrollerades på Nidingen den 19 april.

2018 – 05 – 16

En bofinkhona flög ihjäl sig mot en glasruta i Lögdeå, Ångermanland den 15 maj. Finken var märkt sista mars 2017 på Nidingen. Detta är det hittills nordligaste fyndet som stationen har av bofink.

2018 – 05 – 15

Den 11 maj fotograferades en silltrut i Huseby utanför Växjö som var märkt som unge i juni 2015. Detta är första gången en Nidingenmärkt silltrut har avlästs i inlandet i Sverige.

2018 – 05 – 07

Återigen en avläsning av en gammal bekanting. En skärsnäppa som avlästes ett par gånger i januari, har de senaste fyra vintrarna avlästs på Helgoland i Tyskland. Den märktes på Nidingen den 9 maj 2014 och har blivit avläst över 20 gånger på Helgoland sedan dess. I maj 2015 var den tillbaks på Nidingen och kontrollerades.

2018 – 04 – 24

I Warkworth på norra delen av engelska Nordsjökusten hittades en död tretåig mås den 21 april. Den hade legat död länge och det var endast vingar och ben kvar. Det var en ungfågel född och märkt sommaren 2017.

2018 – 04 – 20

En mycket intressant kontroll av en skärpiplärka från Karlö, Uleåborg nästan längst in i Bottenviken på finska sidan. Den märktes den 1 oktober 2015 och kontrollerades nu den 16 april, kanske på häckningsplats. Vi har länge misstänkt att skärpiplärkor märkta i oktober är långväga gäster. Tidigare finns en kontroll på Nidingen i oktober av en skärpiplärka märkt på en ö strax nordväst om Murmansk vid ishavskusten.

2018 – 04 – 18

En nydöd sparvhök hittades i Borne,Overijssel i östligaste Nederländerna den 14 april. Den var märkt i augusti 2011 som ung hona och hade alltså hunnit bli nästa sju år gammal. Detta var det femte sparvhöksåterfyndet i Nederländerna vilket också innebär att det är det landet med flest sparvhöksåterfynd.

2018 – 04 – 16

Stationens första fynd av gransångare från Nederländerna kom den 12 april. Gransångaren hade då flugit på en glasruta i Pieterburen, Groningen i nordligaste delen av landet. Den var märkt 22 mars förra året.

2018 – 04 – 10

En gammal koltrasthane som ringmärktes på Nidingen den 16 mars 2017 hittades nydöd i Alcester i centrala England strax söder om Birmingham den 25 mars i år. En indicier på att många tidiga vårflyttare var sena p.g.a. den kalla vårvintern i år.

2018 – 04 – 06

Stationens tredje återfynd av rödvingetrast kom den 3 mars då en individ hittades nydöd Troligen hade den dött på grund av kallt väder. Platsen  Clyst Hydon, Devon i sydvästligaste delen av England. Den var ringmärkt den 26 oktober i höstas. Det är 36 år sedan förra fyndet kom på arten!

2018 – 03 – 26

En nästan åttaårig kärrsnäppa kontrollerades i Bangor hamn på Wales nordkust. En plats där stationen har haft ett flertal kontroller tidigare år. Snäppan märktes den 15 augusti 2010 som årsunge och kontrollerades nu den 17 februari.

2018 – februari

Ytterligare silltrutavläsningar inkomna under februari; nio från Spanien, två från Frankrike och en från Portugal.

2018 – 02 – 23

Två avläsningar på samma skärsnäppa gjordes i Sögne kommun på Norges sydspets. Snäppan var märkt den 20 november 2008 och första avläsningen gjordes den 27 januari 2011 och nu den 6 februari avlästes den igen på samma plats.

Efter att den setts i Norge 2011 så kontrollerades den på Nidingen i maj samma år. Senaste kontrollen på Nidingen var i april 2012.

2018 – 02 – 13

En kanadagås med belgisk ring kunde avläsas på Nidingen den 6 och 9 augusti. Den var märkt som unge i Bierges, Brabant endast ett par SO om Bryssel, den 24 juni 2016. Nu i slutet av juli och början av augusti låg den i en ruggningsflock vid Nidingen. En månad tidigare sågs även två halsmärkta kanadagäss från Holland i samma(?) ruggningsflock.

En av de första sävsparvarna som ringmärktes våren 2017, den 14 mars, kontrollerades i Oost-Vlaanderen den 5 november. Detta var den femte kontrollen av en sävsparv i Belgien.

2018 – 02 – 05

Oj,oj,oj. En lövsångare som kontrollerades den 31 augusti 2006! har det nu kommit fram märkdata på. Den var märkt i Larvik i södra Norge den 19 maj samma år. Bättre sent än aldrig kan ju vara en passande strof.

Den 24 februari 2015 avlästes en vanlig ring med tubkikare i Dawlish, Exe estuary i sydvästra England som satt på en kärrsnäppa. En siffra gick inte att läst men med uteslutningsmetoden så fanns bara en individ det kunde vara. Den var märkt på Nidingen den 20 augusti 2013.

2018 – januari

Förutom de nedan omtalade återfynden så har ytterligare 17 avläsningar av silltrutar gjorts ute i Europa. Sju avläsningar i Spanien , fem i Holland och samt tre i Danmark och två i Portugal.

2018 – 01 – 31

I början av januari hittades en benbit med en ring på i en hängränna på Knapegården i Onsala. Ringen hade tillhört en stare som märktes på Nidingen den 1 april 2010.

2018 – 01 – 29

Längst ner i sydvästra hörnet av England i Penzance, så avlästes en roskarl från foto. Den avlästes dels den 8 december 2017 och dels nu den 28 januari. I september 2014 avlästes den också från foto taget på samma plats! Roskarlen har nu hunnit bli sju och ett halvt år. Den märktes den 22 augusti 2010.

2018 – 01 – 22

Den 7 oktober 2016 hittades en sedan länge död roskarl i La Faute-sur-mer i Vendee mitt på franska atlantkusten. Den var märkt 27 dagar tidigare, så den kan ju inte ha legat så väldigt länge.

En katt har varit framme igen och snott en rödhake i Mattishall,Norfolk, drygt tio mil NO om London. Återfyndet kom samma dag som katten tog rödhaken, alltså 22 januari. Ibland går det undan med fynden.

2018 – 01 – 18

Ytterligare tre skärsnäppor har avlästs i Longyearbyn på Svalbard. Ingen av dessa tre är tidigare avlästa. Den ena var märkt 2012 på Nidingen och är sedan kontrollerad på ön de flesta vårar sedan dess. De två övriga märktes båda på Nidingen i maj 2017 och avlästes i augusti i Longyearbyn.

2018 – 01 – 16

Två skärsnäppor avlästa på sina färgkoder från Longyearbyn på Svalbard. Båda sågs redan i slutet av maj, 27:e resp. 31 :e, och den första individen sågs även i slutet av juni samt i juli. Båda är tidigare avlästa på Svalbard somrarna 2015 och 2016. Båda är ringmärkta på Nidingen i april, ena 2014 och den andra 2015.

2018 – 01 – 10

Första avläsningen av en silltrut från Algeriet gjordes den 16 december. Den avlästes i Ardis marina i utkanten av Alger. Truten var märkt sommaren 2012 och sedan tidigare avläst i Schleswig-Holstein i september 2013 och augusti 2014. Dessutom har den återkommit till Nidingen och varit där somrarna 2015, 2016 och 2017.

Återigen en skjuten rödbena från Frankrike. Denna gång i höstas den 7 oktober i Grand-Fort-Philippe, som ligger mellan Calais och belgiska gränsen. Rödbenan var märkt 9 augusti 2015.