DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 21 AUGUSTI 2021

VÄDER

I stort sett molnfritt från gryningen men en del moln under dagen, god sikt. Mojnande västlig vind från midnatt och under morgonen från 8 m/s till ca 4 m/s. God sikt.

Min temp: +14,0°C kl. 05. Max temp: +19,4°C kl. 15-16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 5,8 m/s, byvind 8,9 m/s, +14,4°C, vattenståndet +6 cm.

08:00: V 3,5 m/s, byvind 5,1 m/s, +16,8°C, vattenstånd +14 cm.

14:00: V 3,0 m/s, byvind 4,7 m/s, +19,2°C, vattenstånd +4 cm.

0:00: V 2,0 m/s, byvind 3,5 m/s, +17,0°C, vattenstånd +11 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:53 och ner 20:36.

 

PERSONAL

Uno Unger, Dennis Kraft, Antonia Söderström, Eva Mattsson, Peder Winding och Annika Nordin.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-11:15 och 2 nät 18:00-22:00 (154 nättimmar).

4 burar SV Lilla bryggan 05:00-20:00, 22 burar på Playan 05:00- 20:00 och 17 burar i Kausan 05:00-20:00. Totalt 645 burtimmar.

Nätplats 4 vid Strandoxeln återupprättades inför höstsäsongen.

Försök till nattfångst av stormsvalor.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 42 sträckte söderut, fördelade på nio flockar.

TURKDUVA: En rastade kort kl.19:05 och satt bl.a. på Tvättstugans tak. Den sträckte därefter mot SV.

MYRSPOV: En flock om 14 passerade V om ön under morgonen.

SMÅSNÄPPA: En årsunge fångades på Playan. Endast den andra noterade på ön i år.

STORLABB: En flög omkring nära ön i väster under cirka en timma från 06:30.

GULNÄBBAD LIRA: En upptäcktes av Peder när den kom flygande i maklig takt västerut några hundra meter S om ön kl. 18:30. Den rundade Klockfotsrevet på sydsidan och höll därefter till i området mellan revet och Klockfotsbojen. Den fällde ca 18:50 bland några trutar som tydligen hade samlats vid ett fiskstim och sågs därefter inte mer. Den sågs tillräckligt bra för att avgöra att handpennorna på vingundersidan var helsvarta.

SPARVHÖK: Totalt sju sågs varav en som slog en tätting.

BRUN KÄRRHÖK: En passerade över fyrområdet kl. 11:56.

RÖD GLADA: En passerade över Ostudden kl. 12:28.

TORNFALK: Minst en rastande, men också en förbisträckande.

STENFALK: Kl. 08:10 kom en norrifrån över Nordstranden och flög på ett jaktförsök mot Playan.

PILGRIMSFALK: En som var färgmärkt kom jagande över ön vid 12-tiden.

HUSSVALA: I ett bo på vårt hus matades en unge som idag blev ringmärkt.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

63 individer av 18 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 2, kustsnäppa 1, sandlöpare 2, kärrsnäppa 20, småsnäppa 1, drillsnäppa 1, rödbena 1, silltrut 1, hussvala 1 pullus, lövsångare 23, kärrsångare 1, ärtsångare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 2, stenskvätta 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 661 och i år till 5 302 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl 3, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 13, lövsångare 2, ärtsångare 1, koltrast 1, sädesärla 1 och skärpiplärka 1. Dessutom avlästes 24 färgmärkta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, utestädning och toalettskötsel.

 

ÖVRIGT

Dagens händelse var upptäckten av den gulnäbbade liran. Efter att den setts gå ner på vattnet ute vid Klockfotsbojen organiserades med Stefans assistans en båttur ut för att försöka se närmare på fågeln. Den gick dock inte att återfinna men deltagarna fick fina upplevelser av några tumlare.

 

En lugn och vacker dag lockar många besökare till ön. Totalt kom drygt femtio dagsbesökare i nästan 20 båtar. Fyra båtar ligger kvar vid bryggan med övernattare.

 

Som tack för guidning blev stationspersonalen bjuden på middag av BirdLife Sveriges styrelse som under helgen har styrelsemöte på ön.

 

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 20 AUGUSTI 2021

VÄDER

I stort sett molnfritt från gryning till skymning. Fortsatt konstant blåsigt från västsektorn.

Min temp: +14,9°C kl. 04. Max temp: +18,8°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VSV 10,0 m/s, byvind 14,2 m/s, +15,1°C, vattenståndet +24 cm.

08:00: V 9,9 m/s, byvind 12,6 m/s, +15,7°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: VSV 7,3 m/s, byvind 10,6 m/s, +18,8°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: NV 7,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +16,7°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:51 och ner 20:39.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år). Kl. 15 anlände ny personal i form av Dennis Kraft, Antonia Söderström, Eva Mattsson, Peder Winding och Annika Nordin.  Uno stannar kvar medan resten av den tidigare personalen lämnade ön. Lasse Hellberg skötte bytet av personal med fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

Fortsatt ingen nätfångst pga av för mycket vind från västsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:30-20:45 (53 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:00-20:45 (280,5 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:15-20:45 (212,5 burtimmar).

Totalt blev det idag 546 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 8 + 3 sträckte söderut V om ön.

KUSTPIPARE: En adult hane sågs ett par gånger under dagen.

ROSKARL: Ca 30 ex rastade på ön, samtliga årsungar.

KUSTSNÄPPA: Ca 25 ex rastade på ön, samtliga årsungar.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan, samma ex som tidigare under veckan.

SANDLÖPARE: Tre årsungar höll till på Playan.

SVARTSNÄPPA: En årsunge rastade tillfälligt i Kausan under eftermiddagen.

STORLABB: Ett ex passerade söderut V om ön 08:30.

SILLGRISSLA: Ett outfärgat ex passerade söderut V om ön.

HAVSSULA: Totalt 4 ex passerade söderut V om ön under dagen.

PILGRIMSFALK: Troligen en hona. Den jagade efter öns många rastande vadare men misslyckades och drog efter 5 minuter i riktning mot Malön 15:22.

BUSKSKVÄTTA: Ett ex sågs födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

69 individer av 9 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 8, kustsnäppa 8, brushane 2, kärrsnäppa 46, drillsnäppa 1, rödbena 1, grönbena 1 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 598 och i år till 5 239 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl 3, kustsnäppa 6, kärrsnäppa 8, sädesärla 1 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Förutom fågelstationens personal enligt ovan så kom BirdLife Sverige styrelse ut med Stefan och Jum. Under ledning av ordföranden, Lotta Berg, ska de hålla styrelsemöte under helgen. Annika och Peder som ingår i stationspersonalen kommer också att delta i delar av styrelsemötet.

 

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 19 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Stort sett hela dagen var molnfri. Konstant blåsigt från västsektorn med 7-11 m/s.

Min temp: +15,3°C kl. 23-24. Max temp: +19,2°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 10,6 m/s, byvind 14,8 m/s, +15,8°C, vattenståndet +26 cm.

08:00: V 9,0 m/s, byvind 11,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +23 cm.

14:00: VSV 7,5 m/s, byvind 11,3 m/s, +18,8°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: V 8,0 m/s, byvind 11,5 m/s, +16,5°C, vattenstånd +25 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:49 och ner 20:41.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av för mycket vind från västsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:30-20:30 (52 burtimmar).

På Playan 22 burar 07:45-20:30 (281 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:00-20:30 (212 burtimmar).

Totalt blev det idag 545 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: Den adulta hanen sågs idag vid Stora bryggan.

ROSKARL: Ca 25 ex.

KUSTSNÄPPA: Ca 15 ex.

BRUSHANE: Två årsungar varav en hane och en hona.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan, samma ex som tidigare under veckan.

SANDLÖPARE: En årsunge höll till på Playan.

KENTSK TÄRNA: 4 ex födosökande längs Nordstranden.

STORLABB: Två ex passerade söderut V om ön vid 10-tiden.

SILLGRISSLA: Ett ex i sommardräkt passerade söderut V om ön.

HAVSSULA: Ca 5 ex flög omkring födosökande V om ön.

TORNFALK: Ett ex rastade i fyrområdet 09:20 och någon timma framåt.

RÖDSTJÄRT: En hona satt en stund i Grindoxeln under morgonen.

BUSKSKVÄTTA: Ett ex sågs födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

58 individer av 10 arter:
Ejder 1, större strandpipare 1, roskarl 9, kustsnäppa 12, brushane 2, kärrsnäppa 26, rödbena 2, silltrut 1, stenskvätta 3 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 529 och i år till 5170 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (5), kustsnäppa (1), brushane (1), kärrsnäppa (5) och rödbena (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Fortsatt blåsigt och nätfångst var inte att tänka på. Vi fick dock annat att tänka på. Det började ca kl. 16 med att vi inte fick något vatten i ledningarna till huset. En kontroll visade att det inte var fel på vattenanläggningen i källaren till Stefans hus. Vattenpumpen hade visserligen lagt av men det visade sig bero på total frånvaro av el till ön. Efter anmälan till nätleverantören Ellevio och ett par samtal med deras montör, som fick gå ända ut till spetsen på Hållsundsudde, och som fick rättat till det av okänd anledning uppkomna felet i den transformator som förser elkabeln ut till Nidingen med högspänning, så fick vi tillbaka elströmmen på ön kl. 20:20.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 18 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Efternatten och morgonen i stort sett molnfri. Sikten var dessutom god efter de hårda vindarna från nordsektorn igår. Under dagen bildades en del stackmoln och från 14-tiden var det helmulet. Åter växlande molnighet under kvällen.

Min temp: +15,7°C kl. 16. Max temp: +18,4°C kl. 11-12.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: NV 11,0 m/s, byvind 14,8 m/s, +16,5°C, vattenståndet +29 cm.

08:00: V 10,2 m/s, byvind 13,2 m/s, +16,8°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: V 11,1 m/s, byvind 14,7 m/s, +16,9°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 12,8 m/s, byvind 17,2 m/s, +16,4°C, vattenstånd +14 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:47 och ner 20:44.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av för mycket vind från nordsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:45-20:00 (49 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:15-20:00 (259 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:45-20:00 (191 burtimmar).

Totalt blev det idag 499 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KRICKA: Ett ex höll till i Kausan under morgonen.

KUSTPIPARE: Ett adult ex rastade bl.a. på Hamnudden.

SMÅSPOV: Två ex höll till på ön.

MYRSPOV: Den adulta hanen sågs idag på Hamnudden.

ROSKARL: Ca 25 ex. En adult i övrigt enbart årsungar.

KUSTSNÄPPA: 7-8 ex rastande.

BRUSHANE: Tre årsungar varav två hanar och en hona.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan.

SANDLÖPARE: Fyra årsungar höll till på Playan och på Ostudden.

STORLABB: 5 ex sydsträckande under dagen.

STORMFÅGEL: Ett ex passerade V om ön vid 18-tiden.

HAVSSULA: Ca 30 ex sydsträckande, flertalet under eftermiddagen.

BUSKSKVÄTTA: Två ex födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 individer av 8 arter:
Ejder 1, strandskata 1, roskarl 4, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 3, rödbena 2, lövsångare 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 471 och i år till 5112 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av större strandpipare (2), kärrsnäppa (1), drillsnäppa (1) och rödbena (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Det blåsiga vädret de senaste dagarna har hållit privatbåtar borta från ön, men idag kom Stefan och Jum ut med 7 personer från ett företag för ett kort dagsbesök.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 17 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Efter en mulen natt med måttliga vindar från NNO-N började det regna vid 05-tiden. Därefter regnade det nästan konstant till midnatt med endast obetydliga avbrott.

Min temp: +14,5°C kl. 03. Max temp: +16,7°C kl. 20.

Nederbörd: 13,6 mm.

 

02:00: NNO 3,6 m/s, byvind 5,6 m/s, +15,0°C, vattenståndet +25 cm.

08:00: N 6,3 m/s, byvind 9,8 m/s, +14,8°C, vattenstånd +30 cm.

14:00: NNV 15,4 m/s, byvind 20,7 m/s, +15,8°C, vattenstånd +33 cm.

20:00: NV 12,0 m/s, byvind 18,1 m/s, +16,7°C, vattenstånd +20 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:45 och ner 20:46.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av regn från 05-tiden och framåt.

I Kausan 17 burar 11:30-20:00 (145 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 11:30-20:00 (34 burtimmar).

På Playan 22 burar 11:30-20:00 (187 burtimmar).

Totalt blev det idag 366 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: I Kausan sågs fortfarande en adult hane. Dessutom anlände en juvenil hane på kvällen. Den senare burfångades och ringmärktes.

ROSKARL: Minst 15 ex varav en adult och resten årsungar. 3 årsungar ringmärktes.

KUSTSNÄPPA: Ca 10 ex varav en ringmärktes.

BRUSHANE: Tre årsungar varav två hanar och en hona, höll mestadels till i Kausan.

SANDLÖPARE: En årsunge höll till på Playan.

BUSKSKVÄTTA: Tre årsungar, två hanar och en hona, burfångades i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

35 individer av 14 arter:
Strandskata 1, myrspov 1, roskarl 3, kustsnäppa 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 5, enkelbeckasin 1, drillsnäppa 1, rödbena 3, silltrut 1, lövsångare 2, buskskvätta 3, gulärla 9 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 456 och i år till 5097 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (2), grönbena (1), silltrut (1) och skärpiplärka (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag var det sannerligen ett rejält busväder. Nästan kontinuerligt regnande från gryning till midnatt och därtill rådde hårda vindar från nordsektorn hela dagen. Nätfångst av fåglar var inte att tänka på, men fångstburarna på öns tångvallar fungerade bra på läsidan av Kausan och Playan. Som tur var fanns fortfarande gott om rastande vadare av olika arter kvar på ön. Även många kvarvarande tättingar sökte sig till stränderna, vilket resulterade i oväntade burfångster av lövsångare och buskskvättor.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 16 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Det började regna vid midnatt natten till idag och det fortsatte även efter gryningen fram till 07:30. Därefter lättade molntäcket successivt och under eftermiddagen var det tidvis molnfritt ut över havet. Framåt kvällen tornade åter en del bymoln upp sig över fastlandet, vilka delvis spred sig ut över havet.

Min temp: +13,0°C kl. 07. Max temp: +19,4°C kl. 15 och 17.

Nederbörd: 7,1 mm.

 

02:00: NV 3,7 m/s, byvind 6,0 m/s, +13,6°C, vattenståndet +18 cm.

08:00: NNO 4,6 m/s, byvind 5,7 m/s, +13,7°C, vattenstånd +15 cm.

14:00: VNV 1,5 m/s, byvind 3,7 m/s, +18,6°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: NO 3,5 m/s, byvind 4,4 m/s, +16,3°C, vattenstånd +10 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:43 och ner 20:49.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst fram till 07:45 pga regn.

5 nät 07:45-08:15, 8 nät 08:15-09:00, 11 nät 09:00-09:45, 17 nät 09:45-10:00 och 24 nät 10:00-13:45  (111 nättimmar).

I Kausan 17 burar 10:30-20:15 (166 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 10:30-20:15 (39 burtimmar).

På Playan 22 burar 10:30-20:15 (215 burtimmar).

Totalt blev det idag 420 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KUSTPIPARE: Två ad rastade på Playan och flög därefter ut mot Hamnudden.

SMÅSPOV: Två ex kvar på ön sedan några dagar.

STORSPOV: Ett ex hördes västerut ut över havet 16:05.

ROSKARL: Minst 15 rastande varav en adult och resten årsungar.

KUSTSNÄPPA: Minst 10 rastande varav en adult och resten årsungar.

BRUSHANE: En årsung hane rastande.

SANDLÖPARE: Fyra årsungar höll till på Playan under eftermiddagen/kvällen.

STORLOM: En ej utfärgad fågel låg på vattnet långt söder om Nidingen.

SPARVHÖK: Ett ex höll till på ön under eftermiddagen.

BRUN KÄRRHÖK: En årsunge sträckte söderut V om ön 10:48.

TÖRNSKATA: Två årsungar korttidskontrollerades efter märkningen den 12 augusti.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

55 individer av 11 arter:
Ljungpipare 1, roskarl 6, kustsnäppa 1, brushane 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 17, rödbena 2, lövsångare 12, ärtsångare 4, svartvit flugsnappare 7 och skärpiplärka 3.

Ljungpipare blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 421 och i år till 5062 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (1), kustsnäppa (1), kärrsnäppa (4), törnskata (2), lövsångare (1), sädesärla (1) och skärpiplärka (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Efter ett par blåsiga dagar blev det nästan vindstilla under flera timmar mitt på dagen. Havet lade sig helt blankt och Martin passade på att inventera tumlare. Han ställde sig med tubkikare uppe på västra gamla fyrens altan och gjorde ett långsamt 360-graders svep runt hela ön. Det gav ett gott resultat och inte mindre än 37 tumlare kunde noteras. Tidigare högsta antal enligt Artportalen låg på 29 ex 25 september 2008. I övrigt noterades under detta rundsvep även 5 knubbsälar, en storlom och 3 sillgrisslor.

 

Trots att havet låg blankt under en stor del av dagen var det idag bara två privatbåtar med en resp. två personer som besökte Nidingen idag.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 15 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet hela förmiddagen. Under eftermiddagen tidvis lite mer sol. Den hårda vinden under natten/morgonen mojnade långsamt under dagen. Sent på kvällen kände man av ett lätt duggregn

Min temp: +15,4°C kl. 24. Max temp: +19,2°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VSV 9,8 m/s, byvind 14,7 m/s, +16,0°C, vattenståndet +25 cm.

08:00: VSV 9,6 m/s, byvind 13,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: VSV 7,3 m/s, byvind 11,2 m/s, +18,9°C, vattenstånd +21 cm.

20:00: V 6,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +17,2°C, vattenstånd +15 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:41 och ner 20:51.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga vindstyrkan.

I Kausan 17 burar 07:30-21:15 (234 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 08:00-21:15 (53 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:15-20:30 (270 burtimmar).

Totalt blev det idag 557 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 5 + 3 sträckte söderut under dagen.
LJUNGPIPARE: 482 ex sträckte söderut. Några enstaka årsungar ingick i flockarna men 98-99% av fåglarna var adulta.
ROSKARL: Förutom 6 ex som sträckte söderut rastade minst 6 ex på Playan under kvällen.
KUSTSNÄPPA: En ad och 16 juv sträckte söderut. Ca 10 årsungar rastade på Playan under kvällen. BRUSHANE: Två årsungar, en hane och en hona, höll till i Kausan.
SPOVSNÄPPA: Två årsungar födosökte i Kausan större delen av dagen.
MOSNÄPPA: En ad upptäcktes på Playan under morgonen men under eftermiddagen höll den till i Kausan.
STORLABB: 15 ex sträckte söderut under morgonen/förmiddagen, alla V om ön.
STORMFÅGEL: Minst ett ex sågs till och från långt ut i väster under förmiddagen.
MINDRE LIRA: Ett ex som passerade söderut vid Vinga 06:50 stämmer bra med ett ex som rundade Västudden på mycket nära håll här på Nidingen 07:40, alltså exakt 50 minuter senare.
HAVSSULA: 171 ex sträckte mot S. Huvudsakligen subadulta fåglar (2K och äldre). Endast enstaka helt adulta.
STENFALK: Ett honfärgat ex passerade V om ön 09:37.
GULÄRLA: Ca 20 ex sträckande/rastande under morgonen.
BUSKSKVÄTTA: Ett honfärgat ex födosökte i Kausan hela dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 11 arter:
Större strandpipare 3, roskarl 1, kustsnäppa 1, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 23, drillsnäppa 1, rödbena 2, silltrut 1, stenskvätta 2, gulärla 4 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 366 och i år till 5007 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kustsnäppa (1), kärrsnäppa (6) och skärpiplärka (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag var vi helt ensamma på ön. En hel del tid ägnades åt havsfågelspaning, vilket gav bra resultat när det gäller antal ljungpipare, storlabbar och havssulor. Mindre liran som kom mycket nära längs nordstranden utgjorde dagens trevligaste fynd. Martin, som upptäckte den, var väl den som blev gladast, då det var första observationen för honom av en lira överhuvudtaget på Nidingen.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 14 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet under efternatten och förmiddagen, därefter successivt mulnande. Åter mest växlande molnighet under eftermiddagen-kvällen. Tidvis lätta regnskurar från 12-tiden och resten av dagen.

Min temp: +16,1°C kl. 24. Max temp: +18,3°C kl. 11 och 19.

Nederbörd: 0,3 mm.

 

02:00: V 9,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +16,7°C, vattenståndet +27 cm.

08:00: SV 10,6 m/s, byvind 14,0 m/s, +17,8°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: VSV 9,2 m/s, byvind 13,5 m/s, +16,9°C, vattenstånd +19 cm.

20:00: V 10,8 m/s, byvind 14,7 m/s, +17,6°C, vattenstånd +17 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:39 och ner 20:54.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga vindstyrkan.

I Kausan 10 burar 08:00-11:30 och 17 burar 11:30-20:30 (188 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 2 burar 09:00-11:00 och 4 burar 11:00-20:30 (42 burtimmar).

På Playan 8 burar 09:00-10:00, 31 burar 10:00-11:00 och 22 burar 11:00-20:30 (248 burtimmar).

Totalt blev det idag 478 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: 61 ex sträckte söderut under dagen, samtliga ad. Dessutom en ad rastande i Kausan.

KUSTPIPARE: En ad födosökte på Playan 07:45 och senare även i Kausan.

MYRSPOV: En ad hane höll till i Kausan.

KUSTSNÄPPA: Minst 5 årsungar vid Lilla bryggan.

BRUSHANE: Två årsungar, en hane och en hona, mestadels i Kausan.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte i Kausan större delen av dagen.

SANDLÖPARE: En ad höll till på sydstranden O om Playastenen vid 12-tiden.

ENKELBECKASIN: Ett ex rastande.

RÖDBENA: Två årsungar höll till i Kausan varav en ringmärktes. Dessutom burfångades en ad på Playan som därefter ringmärktes.

GLUTTSNÄPPA: Två ex sträckte söderut 06:45. Dessutom rastade en årsunge O om Playastenen vid 12-tiden.

GULÄRLA: Ca 5 ex rastande.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 7 arter:
Större strandpipare 2, brushane 1, kärrsnäppa 14, drillsnäppa 1, rödbena 2, silltrut 1 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 326 och i år till 4967 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Förutom några egna korttidskontroller av kärrsnäppa (2), rödbena (1) och skärpiplärka (4), avlästes i fält en strandpiparhona som blev märkt som 2K+ 29 april 2015, alltså minst 7 år i år.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum hämtade sina tio nattgäster vid middagstid. De fick en rejält guppig hemfärd mot Gottskär.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 13 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Huvudsakligen mulet under dagen. Vid 18:30-tiden fick vi en kort regnskur under 15 minuter.

Min temp: +17.9°C kl. 19. Max temp: +20.0°C kl. 11.

Nederbörd: 1,3 mm.

 

02:00: S 7,0 m/s, byvind 7,9 m/s, +19,4°C, vattenståndet +10 cm.

08:00: SV 5,6 m/s, byvind 6,6 m/s, +18,4°C, vattenstånd +7 cm.

14:00: S 6,6 m/s, byvind 7,5 m/s, +19,7°C, vattenstånd +12 cm.

20:00: SV 4,9 m/s, byvind 8,0 m/s, +18,3°C, vattenstånd +18 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:37 och ner 20:56.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mikael Käll samt assistenterna Magdalena Eriksson, Emile Eriksson, Styrbjörn Käll och Matilda Löfgren. Avlösningen vid 14-tiden bestod av Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år). Magnus Levin, som ställde upp som skeppare, skötte personalbytet med hjälp av fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

24 nät 04:30-10:00 (156 nättimmar).

43 burar på Playan 05:00-20:00 (645 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: Två rastande ex under förmiddagen och 5 sydsträckande 16:53.

KUSTPIPARE: Ett ex hördes förbisträckande vid 16-tiden.

MYRSPOV: En ad hane höll till i Kausan.

KUSTSNÄPPA: Minst 7 årsungar rastade på Playan.

BRUSHANE: En årsung hona rastade i Kausan.

SANDLÖPARE: Två årsungar rastade på Playan under kvällen.

ENKELBECKASIN: Två ex rastade på Playans tångvallar, varav en årsunge ringmärktes.

GULÄRLA: Minst 50 ex rastande och ett ovisst antal sträckande varav en årsung hane ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 8 arter:
Större strandpipare 2, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 1, småsnäppa 1, enkelbeckasin 1, drillsnäppa 1, gulärla och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 302 och i år till 4943 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En egen korttidskontroll av en 1K kärrsnäppa märkt den 11 augusti.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning av två grupper, dels Stefans dagstursgäster, dels dito övernattande gäster.

 

ÖVRIGT

Mulet väder och en regnskur under sena eftermiddagen dämpade tydligen flygning av dagfjärilar, men åtminstone en nässelfjäril och tre kålfjärilar kunde registreras.

 

Hyfsat mängd uppsköljd tång på Playan och alla 43 burarna på plats där gav åtminstone en del nymärkningar av vadare. Den mest intressanta fångsten utgjordes av en årsung enkelbeckasin, som blev den andra ringmärkta av den arten i år.

 

Stefan och Jum hade 12 dagstursgäster och två grupper (4 + 6) som övernattar tills imorgon. Totalt 7 personer från Nidingens vänner, som till viss del varit här sedan i tisdags, lämnade ön idag.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 12 AUGUSTI 2021

VÄDER

Måttlig vind hela dagen, något ökande under eftermiddagen. Lätt regn under ett par timmar från ca 09.30.

Min temp: +16.5°C kl. 04. Max temp: +20.0°C kl. 14.

Nederbörd: ca 2 mm

 

02:00: V 5.8 m/s, byvind 8.2 m/s, +16.7°C, vattenståndet +2 cm.

08:00: SV 4.7 m/s, byvind 6.2 m/s, +17.6°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: S 6.8 m/s, byvind 8.0 m/s, +20.0°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: S 7.1 m/s, byvind 9.1 m/s, +19.2°C, vattenstånd +5 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:35 och ner 20:59.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mikael Käll samt assistenterna Magdalena Eriksson, Emile Eriksson, Styrbjörn Käll och Matilda Löfgren.

 

VERKSAMHET

Hyffsat inflöde med lövsångare under morgonen, men det dog ut rätt snart. Roligaste fångsten blev två bitska törnskator! Under natten försökte vi fånga stormsvalor med två nät på sydsidan av hamnudden, dock utan resultat.

24 nät 04:30-10:00 ( 132 nättimmar).

33 burar på Playan 04:30-16:00.

10 burar på Kausan 04:30-16:00. (totalt 494.5 burtimmar)

 

OBSERVATIONER

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

59 individer av 8 arter:
Kustsnäppa 2, kärrsnäppa 10, rödbena 1, törnskata 2, lövsångare 41, ärtsångare 1, grå flugsnappare 1, stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 282 och i år till 4923 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

 

UPPDRAGSARBETE

VID DATORN

Mikael Käll