DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 24 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, klart och god sikt och bara tidvis lite moln in över land. Svaga växlande vindar som ökade mot kvällen.

Min temp: +15,1°C kl. 04. Max temp: +20,6°C kl. 15.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenståndet -14 cm.

08:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +16°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +20°C, vattenstånd -8 cm.

20:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:00 och ner 20:28.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-10:15 (136 nättimmar).

22 burar på Playan, 4 burar SV Lilla brygga och 10 burar SV Stora bryggan 06:30-20:00, totalt 486 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

STORSPOV: En hördes när den drog förbi.

MYRSPOV: Två rastande ses mest på Hamnudden.

GLUTTSNÄPPA: En hörd.

TOPPSKARV: Antalet har ökat under de senaste dagarna. Idag stod minst 100 på Klockfotsrevet och det är nu fler toppskarvar än storskarvar.

KNUBBSÄL: idag inräknades 26 sälar, de flesta på och vid Klockfotsrevet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

39 individer av 4 arter:
roskarl 3, kärrsnäppa 10, lövsångare 25 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 798 och i år till 5 439 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av; roskarl 6, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 2 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och klippt gräs.

 

ÖVRIGT

Idag fick vi besök av tre män i en båt. De kom från Ringhals kärnkraftverk och var här för att plocka ner den mätare de har haft på Västudden. De har varit här en gång om året för denna mätares skull men nu var det sista gången – mätaren plockades ner för gott. Istället kommer mätningen nu helt att göras med den anläggning som Länsstyrelsen har strax öster om vindmätaren. Den ska ge bättre data som dessutom kommuniceras direkt till mottagaren. Den drivs av den lilla solpanel som är placeras intill apparaten. Denna anläggning har stått där i några år men det har varit lite inkörningstid och även kalibrering med det gamla övervakningssystemet. Men nu ska det vara intrimmat och de gamla boxarna plockas nu ner för gott. Ringhalspersonalen tyckte det var lite vemodigt – de har uppskattat dessa turer till Nidingen. Jag sa att de ju kunde komma ut även utan tjänsteuppdrag och njuta av vår fina ö med tretåiga måsar och annat.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.