DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 31 JULI 2021

VÄDER

Dagen började med helmulet och ganska god sikt. Något lättande molntäcke fram på förmiddagen. Under resten av dagen växlande mellan nästan klart och tunga moln. SV-vindar hela dagen. Medelvinden som lägst 4,7 kl. 12 och som högst 9,8 kl. 16. Byvinden toppade med 13,0 kl. 24.

Min temp: +17,0°C kl. 24. Max temp: +20,1°C kl. 14.

 

02:00: VSV 7,0 m/s, byvind 11,0 m/s, +17,6°C, vattenståndet +31 cm.

08:00: SV 8,1 m/s, byvind 11,5 m/s, +17,7°C, vattenstånd +22 cm.

14:00: SV 8,6 m/s, byvind 10,0 m/s, +20,1°C, vattenstånd +31 cm.

20:00: SV 6,7 m/s, byvind 9,2 m/s, +18,5°C, vattenstånd +24 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:10 och ner 21:26.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson. Kl 11 anlände avlösning i form av Dennis Kraft, Inger Svensson och Carina Widenstedt. Avgående personal lämnade kl 13. Lars Hellberg var dagens skeppare på vår bår Stuff.

 

VERKSAMHET

Begränsad nätfångst på grund av blåsten. 10 nät 07:00-09:30 (25 nättimmar).

11 burar i Kausan 13:00-19:00 (66 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

STORSPOV: Ett ex hördes flera gången under morgonen på Nordstranden N om fyrområdet.

GLUTTSNÄPPA: Ett ex hördes under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

16 individer av 7 arter:
Kärrsnäppa 1, lövsångare 5, rörsångare 1, härmsångare 1, grå flugsnappare 1, sädesärla 5 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 340 och i år till 4 641 av 80 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egen av våra skärpiplärkor, en 3K-fågel, hittades död och intorkad mellan Tvättstugan och Kausan.

Korttidskontroller av en stare märkt 17/7 och en sädesärla märkt 29/7.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan.

 

ÖVRIGT

Så var det personalbyte och tre nya tar över efter ett dussin i Ungerska klanen – det blir inte lätt! Carina är här på ön för första gången – ett rejält miljöombyte för henne från hemmet i småländska Linneryd.

I övrigt gläds vi åt guld och silver i OS för våra diskuskastare.

 

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 30 JULI 2021

 

VÄDER

Efter en delvis klar natt började dagen med en nästan helmulen himmel till en helmulen dito. Ganska god sikt. Under eftermiddagen växlande molnighet med tidvis halvklar himmel.

Min temp: +16,8°C kl. 03. Max temp: +21,6°C kl. 15.

 

02:00: VSV 11,4 m/s, byvind 16,5 m/s, +17,1°C, vattenståndet +29 cm.

08:00: VSV 10,2 m/s, byvind 16,0 m/s, +17,5°C, vattenstånd +27 cm.

14:00: V 11,6 m/s, byvind 16,1 m/s, +20,5°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: V 11,1 m/s, byvind 14,1 m/s, +18,9°C, vattenstånd +26 cm.

 

Solen gick upp 05:08 och ner 21:28.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst på grund av för hård vind.

23 burar i Kausan 07:00-19:00 (276 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

VIGG: Tre ex flög norrut tillsammans under morgonen.

SJÖORRE: Ca 10 ex sträckte söderut.

LJUNGPIPARE: Minst 4 ad rastade på ön.

KUSTPIPARE: Fyra ad varav åtminstone ett ex rastade kort.

STÖRRE STRANDPIPARE: Ca 30 ex.

SMÅSPOV: Ca 5 ex.

MYRSPOV: Hane + hona, flög västerut tillsammans.

ROSKARL: Fyra adulta honor varav en ringmärktes och tre adulta hanar. Dessutom ringmärktes en årsunge.

KUSTSNÄPPA: Fem ad höll till i Kausan under dagen varav 3 ex ringmärktes.

SPOVSNÄPPA: Tre adulta honor ringmärktes efter fångst i Kausan.

SANDLÖPARE: En 2K hona, som höll till i Kausan, ringmärktes. Sannolikt var det samma ex som setts tre dagar i rad.

KÄRRSNÄPPA: Ca 75 ex varav en årsunge. Totalt ringmärktes 31 ex varav 10 3K+ och 21 2K.

DRILLSNÄPPA: Minst 5 ex varav två årsungar ringmärktes.

SKOGSSNÄPPA: Ett ex födosökte längst in i Kausan.

RÖDBENA: En ad och en årsunge födosökte längst in i Kausan. Dessutom sträckte 8 ex söderut i en flock.

GRÖNBENA: Åtminstone ett ex var kvar i Kausan under dagen.

GLUTTSNÄPPA: Två ex höll till på västra delen av ön.

STORLABB: 27 ex passerade söderut V om ön utspritt över dagen. Ett ex sträckte norrut.

SILLGRISSLA: Ca 40 ex sträckte söderut under dagen.

STORLOM: Två ad passerade N om ön vid 07-tiden. Därefter sträckte ett ex söderut senare på dagen.

STORMFÅGEL: 4 ex sträckte söderut V om ön.

HAVSSULA: Ca 50 ex sträckte mot S under dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

44 individer av 7 arter:
Roskarl 2, kustsnäppa 3, spovsnäppa 3, sandlöpare 1, kärrsnäppa 31, drillsnäppa 2 och skärpiplärka 2 pull.

Roskarl, spovsnäppa och sandlöpare blev nya märkarter för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 324 och i år till 4 625 av 80 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av tre skärpiplärkor. Dessutom en egen kontroll av en skärpiplärka märkt som knappt flygg årsunge 5/8 2019, alltså nu två år gammal.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och eldning av sopor.

 

ÖVRIGT

Vi tog upp ett parti egenodlad potatis som vi hade till middag.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 29 JULI 2021

 

VÄDER

Mestadels mulet från gryningen men senare på dagen i alla fall tidvis något uppklarnande. Redan från gryningen och även under förmiddagen fick vi en del lätta regnskurar. Fortsatt växlande väder under eftermiddagen och vid 16-tiden kom en rejäl regnskur på ca 1 mm regn under en kvarts timma. Fortsatt växlande väder hela kvällen med ytterligare regnskurar, bl.a. 2,5 mm vid 21-tiden. Åska hördes vid 21:30-tiden. Totalt under detta dygn fick Nidingen 4,7 mm regn.

Min temp: +16,1°C kl. 18. Max temp: +20,3°C kl. 00.

 

02:00: SSV 9,2 m/s, byvind 11,2 m/s, +19,7°C, vattenståndet +14 cm.

08:00: SSV 12,6 m/s, byvind 15,3 m/s, +18,5°C, vattenstånd +16 cm.

14:00: SV 12,6 m/s, byvind 16,0 m/s, +18,3°C, vattenstånd +21 cm.

20:00: SV 13,3 m/s, byvind 18,9 m/s, +17,1°C, vattenstånd +19 cm.

 

Solen gick upp 05:06 och ner 21:30.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:00-11:00 (102 nättimmar).

Inga burar ställdes ut idag.

 

OBSERVATIONER

KUSTPIPARE: Ett ex hördes utanför Västudden vi 09-tiden.

ROSKARL: En ad hona höll till i Kausan under dagen.

KUSTSNÄPPA: En ad höll till i Kausan under dagen.

SPOVSNÄPPA: Gårdagens ex kvar i Kausan även idag.

SANDLÖPARE: En ad höll till i Kausan.

KÄRRSNÄPPA: Ca 75 ex varav en årsunge och resten adulta av nordlig ras.

SVARTSNÄPPA: Två ad sträckte söderut tillsammans med en gluttsnäppa V om ön 20:15.

STORLABB: Två ad passerade mot söder V om ön 11:17 resp. 1146.

SILLGRISSLA: Av de 50 exemplaren passerade 13 ex under förmiddagen, 3 ex vid 18-tiden och 35 ex under tiden 19:00-21:00.

HAVSSULA: 21 ex varav flertalet drog söderut. Flera olika åldrar från 2K till ad var representerade. En sträckte O om Nidingen medan resten passerade V om ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 1 art:
Sädesärla 2.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 280 och i år till 4 581 av 77 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

På vår Facebook-sida fick vi idag rapport om att ett av de två syskonen av tretåig mås som vi ringmärkte på Rissastenens sjömärke i bo H2 den 22 juni hade landat på en segelbåt och åkt med under en timma den 27 juli utanför Bohuskusten. Den landade på båten strax V om Koppholmen VNV om Mollösund kl. 15:30 och lämnade båtdäcket 16:30 strax S om Härön och flög mot skäret Allervat 3,5 km V om Skärhamn på Tjörn.

 

På grund av det ändrade väderläget med hårda vindar från SV blev vi idag utan privatbåtsbesök. Efter det att Stefan och Jum kom ut med 12 dagsbesökare och hämtat iland sina 9 nattgäster i sin RIB-båt, blev vi helt ensamma kvar på Nidingen den kommande natten mellan torsdag och fredag.

 

En milstolpe i antal arter fjärilar påträffade på Nidingen är nu uppnådd. Den 500:e arten för ön blev en blåeldssorgmal. Under innevarande vecka har vi lyst med kvicksilverlampa totalt fyra gånger och det har gett sju nya arter för ön. De övriga sex arterna blev naggad lövmätare, gul dunörtsbrokmal (2:a för Halland enligt Artportalen), rostbrun bredvecklare, timjangrundvecklare, aspbågpalpmal samt glansig frossörtsmal. Inga av dessa sju nya arter bör kunna anses som bofasta på ön då deras värdväxter i stort sett saknas.

 

VID DATORN

Magnus Unger och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 28 JULI 2021

 

VÄDER

Morgonen började med så gott som heltäckande molnighet. Under tiden 09-11 regnade det en hel

del och därefter emellanåt fram till 15-tiden. Därefter växlande molnighet. Stefans väderstation registrerade totalt 4,2 mm regn.

Min temp: +19,2°C kl. 06 och 07. Max temp: +20,8°C kl. 17.

 

02:00: SV 7,4 m/s, byvind 10,2 m/s, +20,1°C, vattenståndet +8 cm.

08:00: SV 4,8 m/s, byvind 6,1 m/s, +19,4°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: SSO 8,2 m/s, byvind 9,7 m/s, +19,3°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: SSV 7,7 m/s, byvind 10,4 m/s, +20,3°C, vattenstånd +10 cm.

 

Solen gick upp 05: 04 och ner 21:32.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Alexander Wingård, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson. Alexander som inte skulle ingå i personalen hela veckan fick lift in till Gottskär med Stefans RIB-båt.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-09:30 (108 nättimmar).

20 burar på Playan 05:30-14:30 (180 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: En årsunge stod på Hamnudden under kvällen.

KUSTPIPARE: Två ex hördes.

SMÅSPOV: Ca 12 ex noterades under dagen.

ROSKARL: Två ad.

KUSTSNÄPPA: Två ad.

BRUSHANE: Två adulta honor höll till i Kausan under eftermiddagen.

SPOVSNÄPPA: Ett adult ex, troligen en hona, var i sällskap med kärrsnäppor i norra delen av Kausan. Första observationen för Nidingen i år.

SANDLÖPARE: En ad höll till i Kausan.

KÄRRSNÄPPA: Ca 75 ex varav en årsunge och resten ad.

SKOGSSNÄPPA: En årsunge höll till i Kausan under eftermiddagen.

GRÖNBENA: Två årsungar i Kausan. Troligen samma ex har varit stationära på Nidingen i 10 dagar

SILVERTÄRNA: En ad flög västerut förbi Ostudden under eftermiddagen tillsammans med 4 ad fisktärnor.

SVART RÖDSTJÄRT: En årsunge sågs födosökande vid Kausan mitt på dagen.

STENSKVÄTTA: Ev. samma årsunge som tidigare sågs på Playan idag.

GULÄRLA: Ett ex var i sällskap med sädesärlor under kvällen inför övernattning i buskaget N om fågelstationen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 5 arter:
Tobisgrissla 1 pull, härmsångare 1, koltrast 1 pull, sädesärla 2 och skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 278 och i år till 4 579 av 77 arter.

 

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Endast tre egna korttidskontroller av skärpiplärkeårsungar.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och putsning av SMHI:s molnhöjdsmätare.

 

ÖVRIGT

För fjärde gången denna vecka körde Magnus och undertecknad nattfjärilsregistrering på 1930 års hus med hjälp av en kvicksilverlampa som vi lät lysa på ett vitt lakan på den nordvästra väggen av nämnda hus. Vi tände lampan 22:05 och släckte först efter några regnstänk 00:45 den 29 juli. Tyvärr hade vi en frisk sydlig vind på 6-8 m/s, som dämpade nattfjärilarnas flygning en del. Vi fick dock en art som aldrig tidigare påträffats på Nidingen, nämligen en blåeldssorgmal (Ethmia bipunctella), vilken visade sig bli fjärilsart nr 500 jämnt på ön.

 

På grund av blåsten och en del regn kom inga privatbåtar ut under dagen men Stefan och Jum kom ut i två vändor med 12 dagsbesökare resp. 9 nattgäster

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 27 JULI 2021

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 27 JULI 2021

 VÄDER

Efter en natt och morgon med heltäckande moln skedde en uppklarning vid 07-tiden. Helt klart blev det inte utan ett lätt dis täckte himlen. Under eftermiddagen mulnade det österifrån. Några få regnstänk kom visserligen men det blev ingen mätbar mängd idag.

Min temp: +19,0°C kl. 01, 04 och 06. Max temp: +24,0°C kl. 15.

 

02:00: OSO 6,4 m/s, byvind 7,6 m/s, +19,7°C, vattenståndet -8 cm.

08:00: O 5,2 m/s, byvind 6,4 m/s, +20,0°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: S 2,2 m/s, byvind 4,6 m/s, +23,4°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: S 3,3 m/s, byvind 4,5 m/s, +21,2°C, vattenstånd +8 cm.

 

Solen gick upp 05: 02 och ner 21:34.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Alexander Wingård, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-12:00 (168 nättimmar).

20 burar på Playan 05:30-22:30 och 8 burar i Kausan 17:30-22:30 (380 burtimmar).

Avläsning av färgringmärkta silltrutar och tretåiga måsar.

 

OBSERVATIONER

KUSTPIPARE: Troligen en hona, anlände vid 16-tiden och sågs både på Ostudden samt Västudden. Vid ett tillfälle stod den även en kort stund på Klockfotsrevet.

SMÅSPOV: Minst 4 ex kvar på ön.

STORSPOV: En årsunge lyfte vid basen av Stora bryggan och landade troligen på Västudden.

MYRSPOV: Ett honfärgat ex stod längst ut på Ostudden vid 21-tiden.

ROSKARL: Två ad, ett ex på Ostudden (troligen hona) och en hane i Kausan., båda anlände vid 16-tiden.

SANDLÖPARE: Den födosökte tillsammans med 8 kärrsnäppor på SO-udden vid 16-tiden.

STENSKVÄTTA: Ev. samma årsunge som igår sågs på Playan idag.

BOFINK: En ruggande hona kvar, troligen samma ex som sågs på ön under juni.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:
Skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 269 och i år till 4 570 av 77 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga nät- eller burfångade kontroller idag. Däremot avlästes 8 adulta och 26 årsunga silltrutar nära Rissastenen. Av adulta tretåiga måsar avlästes de två kvarvarande adulta på gamla fyrarna och dito två på Rissastenens sjömärke.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och putsning av SMHI:s molnhöjdsmätare.

 

ÖVRIGT

För tredje gången denna vecka körde Magnus och undertecknad nattfjärilsregistrering på 1930 års hus med hjälp av en kvicksilverlampa som vi lät lysa på ett vitt lakan på den nordvästra väggen av nämnda hus. Vi tände lampan 22:20 och kommer troligen att hålla på till efter midnatt trots en frisk S till SO vind på 8 m/s. Dock var det varmt som en tropisk natt med 20,5 plusgrader ännu vid midnatt.

 

Idag passade fyra privatbåtar med sammanlagt 15 personer på med ett besök mitt på dagen när solen gassade och temperaturen som mest steg till 24 plusgrader under eftermiddagen. Dessutom kom Stefan och Jum ut med 9 personer på dagsbesök med ribbåten.

 

På fågelfronten skedde en väsentlig förändring i och med att nya vadare plötsligt började uppträda vid 16-tiden. Plötsligt dök ca 40 kärrsnäppor upp tillsammans med vardera två roskarlar samt två sandlöpare. Även en kustpipare och en myrspov visade upp sig fint på kvällen.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 26 JULI 2021

 

VÄDER

Till att börja med var himlen delvis mulen med enbart höga slöjmoln. Efterhand under förmiddagen var det helmulet men fortsatt med enbart höga moln. Under eftermiddagen började det regna en del vid 14-tiden, men efter kortare eller längre uppehåll kom det totalt 0,8 mm regn fram till 18-tiden. Under tiden 19:30-19:50 svepte tillfälligt en kraftig ostlig vind in över Nidingen på 15-20 m/s, men kl. 20 hade vinden minskat till 9 m/s.

Min temp: +18,9°C kl. 05. Max temp: +23,7°C kl. 17.

 

02:00: O 6,6 m/s, byvind 7,4 m/s, +20,3°C, vattenståndet -8 cm.

08:00: O 6,8 m/s, byvind 8,6 m/s, +20,3°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,9 m/s, +22,2°C, vattenstånd +/-0 cm.

20:00: O 9,0 m/s, byvind 15,2 m/s, +20,7°C, vattenstånd +5 cm.

 

Solen gick upp 05: 01 och ner 21:36.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Alexander Wingård, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-11:00 (144 nättimmar).

På Playan 18 burar 05:00-10:00 och 20 burar 10:00-20:00 (290 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Minst 4 ex kvar på ön.

HÄRMSÅNGARE: I nät 13A fångades juli månads andra ex, som visade sig vara en 2K+, troligen hane.

STENSKVÄTTA: På eftermiddagen sågs en årsunge födosöka på fyrplatsens gräsmattor.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:
Tobisgrissla 1 pull, härmsångare 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 268 och i år till 4 569 av 77 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Sädesärla: En egen korttidskontroll av en 1K ringmärkt för 12 dagar sedan.

Skärpiplärka: Förutom två egna korttidskontroller av märkta årsungar, kontrollerade vi en hona som har häckat på Nidingen i år, och som ringmärktes som 2K+ redan 10 maj 2015, alltså nu minst 7 år gammal, vilket är en ovanligt hög ålder för arten.

 

UPPDRAGSARBETE

Buskröjning.

 

ÖVRIGT

Även under natten till idag (kl. 22:20-00:55) testade vi lysning efter nattfjärilar på 1930 års hus. Det blev något sämre pga ökande vind från öster, dock kunde vi lägga till ytterligare 16 arter som vi inte noterade föregående natt. Under dagtid ”svärmar” för tillfället hundratals kålfjärilar över ön och massor av honor har setts lägga ägg på strandkål.

 

På grund av dagens prognos om ev. regn, som mycket riktigt slog in, så kom inga personer i privatbåtar ut på besök. Men en kajakpaddlare vågade sig faktiskt ut trots prognosen och sågs runda Nidingen i full fart vid 17-tiden.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 25 JULI 2021

 

VÄDER

Efter en varm månskensnatt med minst 20 plusgrader ännu vid 02-tiden sjönk temperaturen till som lägst 18 plusgrader kl. 06 innan det blev varmare igen. Från morgonen huvudsakligen blå himmel, dock syntes tidvis en del höga slöjmoln. Från 14-tiden och framåt mestadels mulet, men åter klarnande under kvällen.

Min temp: +18,0°C kl. 06. Max temp: +25,4°C kl. 14.

 

02:00: SO 7,8 m/s, byvind 9,0 m/s, +20,0°C, vattenståndet -12 cm.

08:00: O 7,5 m/s, byvind 9,4 m/s, +19,1°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: SO 2,8 m/s, byvind 6,0 m/s, +25,4°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: O 2,2 m/s, byvind 4,0 m/s, +23,7°C, vattenstånd +12 cm.

 

Solen gick upp 04: 59 och ner 21:38.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Alexander Wingård, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:30-11:30 (144 nättimmar).

18 burar på Playan 06:00-23:00 (306 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

KUSTPIPARE: Ett ex hördes förbiflygande sent på eftermiddagen.

SMÅSPOV: 6 ex höll till på ön hela dagen och stod bl.a. på Klockfotsrevet och/eller Västudden.

GRÖNBENA: 2 ex stationära även idag.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:
Sädesärla 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 265 och i år till 4 566 av 77 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Tretåig mås: En egen kontroll efter burfångst på Playan av en märkt bounge i bo 3,5 på östra gamla fyren 18 juni 2021.

Sädesärla: En egen kontroll av en 3K+ hane märkt 15 maj 2021.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan samt guidning.

 

ÖVRIGT

Nattens lysning efter nattfjärilar blev lyckad och 56 arter kunde bestämmas. Tidigare har 493 fjärilsarter registrerats på Nidingen. I natt blev dock två nya arter fotograferade, nämligen naggad lövmätare (Idaea emarginata) och gul dunörtsbrokmal (Mompha ochraceella), så nu har totalt 495 arter observerats på Nidingen. Av den sistnämnda arten fanns tidigare bara ett fynd i Halland.

 

Stefan och Jum hämtade sina 4 övernattande gäster och hade dessutom 12 personer och en hund på besök under dagen. Till sist kan nämnas 5 privatbåtar med 21 personer på privat dagsbesök.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 24 JULI 2021

 

VÄDER

Fortsatt högtrycksväder med en molnfri natt och solsken fram till 18-tiden då det började mulna västerifrån. Svaga vindar från N-NO fram till 11-tiden och tidvis bleke på havet. Från 12-tiden vred vinden mot NV och ökade till ca 4 m/s. Sent på kvällen endast 2-3 m/s från N vridande mot NO.

Min temp: +16,9°C kl. 05. Max temp: +23,6°C kl. 14.

 

02:00: N 3,3 m/s, byvind 3,9 m/s, +18,0°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: NO 3,4 m/s, byvind 4,2 m/s, +19,3°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: NV 4,1 m/s, byvind 4,7 m/s, +23,6°C, vattenstånd -11 cm.

20:00: NV 2,9 m/s, byvind 3,9 m/s, +21,7°C, vattenstånd +3 cm.

 

Solen gick upp 04: 57 och ner 21:40.

 

PERSONAL

Leif och Estrellita Jonasson samt Calle Hagman och Karin Esaiasson avlöstes vid middagstid av klanen Unger med fågelstationens båt förd av Tommy Järås som skeppare. Klanen Unger bestod denna gång av Anette och Uno Unger, Malin Unger och Alexander Wingård med sonen Charlie (9 år), Magnus och Camilla Unger med barnen Elias (8 år), Josefin Unger (15 år) och Isabella (17 år). Josefin hade med sig sin kompis Cassandra Nilsson (14 år) och Isabella var i sällskap med sin pojkvän Ludvig Hansson (18 år). Åtta personer av den nya personalen åkte ut med stationsbåten medan de fyra tonåringarna fick skjuts med Stefans RIB-båt.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:00-08:00 (60 nättimmar).

18 burar på Playan 05:00-23:00 (324 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: 9 ex stod på Västudden vid middagstid.

ROSKARL: En ad stod bl.a. på Hamnudden under sena eftermiddagen.

DRILLSNÄPPA: 2 ex rastade på norra sidan av Svacken.

SKOGSSNÄPPA: Ett ex hördes översträckande vid 23-tiden.

RÖDBENA: 2 juv stod på södra sidan på Västudden under eftermiddagen.

GRÖNBENA: 2 ex stationära hela dagen.

HAVSSULA: Ett ex flög norrut V om ön under morgonen.

TORNFALK: En troligen årsunge höll till på ön under förmiddagen

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:
Sädesärla 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 264 och i år till 4 565 av 77 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Bortsett från färgringmärkta tretåiga måsar och silltrutar registrerades inga kontroller.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och viss guidning.

 

ÖVRIGT

Under båtfärden ut till ön sågs en grupp på fyra tumlare N om Lilleland.

Kl. 22:00 var vindstyrkan endast 2 m/s från N, så vi satte upp ett lakan belyst med en kvicksilverlampa på NV-sidan av 1930 års hus för att prova fångstlyckan av nattfjärilar. Vi avslutade fångsten kl. 01:50 eftersom vinden ökade till drygt 5 m/s från SO redan vid midnatt. Vi hann i alla fall notera minst 50 arter fjärilar innan vi släckte lampan.

Under natten till idag låg tre båtar kvar vid bryggan och en av dessa båtar med 2 personer ligger kvar vid bryggan tills imorgon. I övrigt noterades minst 15 privatbåtar med ca 60 personer på dagsbesök. Stefan och Jum kom med 4 personer som övernattar tills imorgon och dessutom hade de 15 dagsbesökare.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 23 JULI 2021

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 23 JULI 2021

 

VÄDER

Varmt klart och soligt svaga vindar ,ett perfekt sommarväder.

Min temp: +15,6°C kl. 05,Max temp: +19,9°C kl. 19.

 

02:00: V 5,6 m/s, byvind 6,8 m/s, +16,8°C, vattenståndet -2 cm.

08:00:NV 1,1 m/s, byvind 3,2 m/s, +18,2°C, vattenstånd+9 cm.

14:00: V 2,4 m/s, byvind 3,9 m/s, +18,7°C, vattenstånd -2 cm.

20:00:NV 2,1 m/s, byvind 3,4 m/s, +18,6°C, vattenstånd +9 cm.

 

Solen gick upp 04: 55 och ner 21:42.

 

PERSONAL

Leif och Estrellita Jonasson samt Calle Hagman och Karin Esaiasson.

VERKSAMHET

18 burar på playan 05:00-22:00 (306 burtimmar).

20 nät 05:00-11:00 ( 120 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA 2

GLUTTSNÄPPA 1

RÖDBENA 3

DRILLSNÄPPA 3

GRÖNBENA 2

SMÅSPOV 3

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 1 art:
Lövsångare 3.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 263 och i år till 4 564 av 77 arter.

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning av turisttoan.

Guidning/information till nyfikna och vetgiriga gäster på ön.

Plockat papper mm efter gäster.

 

ÖVRIGT

En havstrut försökte dränka/döda en ung silltrutsunge ute vid Ostudden under förmiddagen,den misslyckades dock.

Avläsning av silltrutar.

Tumlareskådning på kvällen,flera individer sågs, kanske upp till 5 stycken ,vid ett tillfälle sågs tre stycken samtidigt.

 

VID DATORN

Leif Jonasson och Calle Hagman

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 22 JULI 2021

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 22 JULI 2021

 

VÄDER

Återigen en fin sommardag med mycket sol och få moln samt en svag bris.

Min temp: +17,5°C kl. 03,Max temp: +20,9°C kl. 15.

 

02:00: SV 2,7m/s, byvind 3,5 m/s, +17,7°C, vattenståndet -2 cm.

08:00: SV 2,8 m/s, byvind 4,8 m/s, +20,2°C, vattenstånd+5cm.

14:00: SV 4,4 m/s, byvind 5,4 m/s, +20,7°C, vattenstånd -9 cm.

20:00:S 6,6 m/s, byvind 7,8 m/s, +19,8°C, vattenstånd +1 cm.

 

Solen gick upp 04: 53 och ner 21:43.

 

PERSONAL

Leif och Estrellita Jonasson samt Calle Hagman och Karin Esaiasson.

VERKSAMHET

18 burar på playan 05:00-22:00 (306 burtimmar).

20 nät 05:00-11:00 ( 120 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

TORDMULE 1

GLUTTSNÄPPA 1

ROSKARL 1

DRILLSNÄPPA 2

GRÖNBENA 2

SMÅSPOV 5

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter:
Sädesärla 1 samt skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 260 och i år till 4 561 av 77 arter.

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning av turisttoan.

Guidning/information.

Återställning av strand efter stentornsbygge samt plockat skräp efter dagens badgäster vid stora bryggan-svagt att de ej kan plocka upp efter sig.

 

ÖVRIGT

Även idag en hel del gästande båtfolk både vid lilla och stora bryggan.

 

 

VID DATORN

Leif Jonasson och Calle Hagman