DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 31 AUGUSTI 2021

VÄDER

Stjärnklar natt, mycket god sikt, lufttrycket högt … 1023 hPa. Under fm, vid 09:30 ungefär, vred vinden ganska snabbt över till NV och ökade märkbart från lunchtid.

Min temp: +14,4°C kl. 06. Max temp: +19,2°C kl. 12.

Nederbörd:

 

02:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenståndet +9 cm.

08:00: NO 2 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +19°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: NV 7 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenstånd -2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:14 och ner 20:10.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-07:00 och 19 nät 07:00-10:30. Totalt 90 nättimmar.

 

OBSERVATIONER

SPARVHÖK: minst tre ex på sträck/-försök.

BLÅ KÄRRHÖK: Under tidiga fm drog en hona västerut efter att först ha försökt fånga en mindre tätting, troligen en ärla.

HUSSVALA: Två individer ses sedan igår kväll, så ”sladdbarnet” gör nu sina första flygturer. Lycka till!

KUNGSFÅGEL: Säsongens första individ, en ung hanne, ringmärktes. Senast arten sågs här på ön i år, var 17 maj. Det finns omkring 65 fynd av kungsfåglar i augusti. Tidiga individer noterades exempelvis 11.8 2003, 14.8 1990 och 15-16.8 2012. Inga fynd har någonsin rapporterats från juni-juli.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

32 individer av 7 arter:
lövsångare 10, ärtsångare 1, törnsångare 1, kungsfågel 1, rödhake 2, rödstjärt 16 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 1006 och i år till 5 647 av 87 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en ung koltrast, som fortsätter att öka i vikt, samt en trädgårdssångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning (1,0 tim).

Guidning 2 x 0,5 tim.

 

ÖVRIGT

* Vi ordnade en veneziansk afton – ett traditionellt sätt i bl.a. Österbotten för att ta farväl av sommaren – på gårdstunet. Fåglar, marint flaggspel, lyktor, marschaller, ljus, solnedgång och festmat!

Se bl.a. Wikipedia – veneziansk afton!

 

* Reparation av översta vådtråden i nät 1B (Grindoxelns mellersta nät).

 

* Insamling av torkat ängshö till komposthinkens botten och sidor. Höet finns i två säckar i Brandskjulet.

 

* Sorgmantel (Nymphalis antiopia), minst två individer kunde samtidigt dokumenteras kl. 09 på gårdstunet resp Torget. Sebastian Kirppu och Louise Laborie räknade till 43 utsträckande amiraler (Vanessa atalanta) – de flög mot öster – längst ut på Ostudden 10:30-11:10!

 

* En fladdermus, av någon mellanstor art, födosökte mellan de gamla fyrarna och kring husen kl. 05:50.

 

* Tumlare, enstaka individer, sågs längs linjen upp mot Hallands Svartskär resp. Kungen i norr vid 07:30-tiden.

 

* Den internationella rymdstationen sågs 05:19-05:24. Hon tuffade på i stadiga 27 400 km/h över södra horisonten från väster till öster.

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 30 AUGUSTI 2021

VÄDER

Stjärnklar natt, mycket god sikt, lufttrycket högt … 1022 hPa … med stigande tendens. Vattenståndet pendlade kring medel i stort sett hela dagen.

Min temp: +13,8°C kl. 06. Max temp: +21,2°C kl. 17.

Nederbörd:

 

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15°C, vattenståndet +6 cm.

08:00: NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,5°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +21°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +19°C, vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:12 och ner 20:13.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

19 nät 05:15-06:45, 18 nät 07:15-10:15 och 14 nät 10:15-12:15. Totalt 110 nättimmar.

10 vadarburar vid Storbryggan och 7 vadarburar vid Lillbryggan 05:00-13:00.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: en 4K-sula sträckte söderut kl. 07:40.

STORSPOV: minst två ex hördes sträcka SV kl. 05:20 och senare ytterligare några hörda.

SPARVHÖK: minst tre ex på sträck/-försök. En av dem var hanne.

STENFALK: Två ex. Förutom ett par obsar av den ringmärkta unga honan, drog en hanne förbi på jakt eller sträck kl. 07:44.

HUSSVALA: Två individer ses sedan igår kväll, så ”sladdbarnet” gör nu sina första flygturer. Lycka till!

RÖDHAKE: Höstens första! Tre ex ringmärktes. Det är dock inte direkt sällsynt med rödhakar på ön under sista veckan i augusti. Det finns ca 100 noteringar utspridda på fyrtio år.

MINDRE FLUGSNAPPARE: en 1K-parva märktes. Den togs i det fångstliga nätet 6C. Endast två gånger tidigare har arten noterats i augusti på Nidingen: en ad hanne 27.8 1981 respektive 30.8 2009, då en ungfågel ringmärktes av Tommy Järås.

GRÅSISKA: en liten flock, förmodligen brunsiskor, hördes på sträck tidigt under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

50 individer av 7 arter:
lövsångare 19, ärtsångare 1, grå flugsnappare 4, rödhake 3, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, svartvit flugsnappare 6 och rödstjärt 16.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 974 och i år till 5 615 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: två trädgårdssångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Trimning och gräsklippning (3 tim) av bl.a. gårdstunet och runt fyrvaktarhuset.

Guidning, 2 x 0,5 timme (1 tim).

 

ÖVRIGT

* En stor mängd amiraler (Vanessa atalanta) har setts i dag. De flesta hade sträckriktning österut och vår gäst Sebastian Kirppu, som satt en halvtimme längst ut på Ostudden sent under em, räknade till 44 sträckande individer österut! På 30 minuter!

 

* En trolig, men ej säkert dokumenterad sorgmantel (Nymphalis antiopa), sågs av Annelotta och Göran, oberoende av varandra, med ungefär en timmes mellanrum under tidig eftermiddag, när en individ (ev två olika exemplar) flög förbi på nära håll, österut över ängen, mellan Grindoxeln och västra gamla fyren.

 

* Stefan kom ut med en grupp. Eftersom det fanns två platser lediga medföljde även Sebastian Kirppu från Bird Life Sveriges styrelse och hans franska kompis Louise Laborie. Hon har arbetat hela sommaren på naturum Fulufjället och togs med hit av Sebastian för att hon skulle få se något alldeles extra i Sverige! Duon övernattar i Bagarstugan och ska vara med i ringmärkningsarbetet i morgon.

 

* En privatbåt, med två bekanta till Erland, överraskade den senare med ett besök. En mycket välfylld kaffekorg, med bl.a. Napoleonbakelser (!), ställdes fram för alla närvarande! Stort tack!

 

* De gemensamma nätstolparna till 13 A och 13 B justerades så att 13B-nätet nu sträcker på sig fint och fångstbart! Det trasiga nätet 5C byttes ut mot ett bättre begagnat från förra året.

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 29 AUGUSTI 2021

VÄDER

Mulen natt med fortsatt, envis NO. Mycket god sikt. Lufttrycket ganska stabilt, under efternatten kring 1019 hPa och något högre under fm. Regnskurar 09-10 därefter sakta uppklarnande till en fantastiskt skön sensommardag! Under em sakta stigande lufttryck till närmare 1921 hPa.

Min temp: +14,9°C kl. 08. Max temp: +20,6°C kl. 16.

Nederbörd: Knappt mätbar … 0,3 mm!

 

02:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +15°C, vattenståndet -5 cm.

08:00: NO 7 m/s, byvind 10 m/s, +15°C, vattenstånd -11 cm.

14:00: NO 8 m/s, byvind 9 m/s, +20°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd -3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:10 och ner 20:15.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

14 nät 05:15-10:15. Totalt 70 nättimmar.

 

OBSERVATIONER

STORLOM: En äldre individ, med mycket av sommardräkten kvar, sträckte söderut strax öster om Ostudden kl. 14:10-14:12.

SJÖORRE: En sextett äldre individer, fyra hannar och två honor, sträckte norrut.

VADARE: Vid lunchtid nåddes ön av en blandflock vadare. Gruppen bestod av åtta större strandpipare, ca 35 kärrsnäppor, två sandlöpare och tio roskarlar. Nästan genast fortsatte större delen av flocken mot SV. Resten splittrades upp och rastade en stund på Hamnuddens yttersta spets samt utanför Kausan.

SANDLÖPARE: Samtidigt sågs tre ex på Ostudden och två på Hamnudden.

STENFALK: Den unga stenfalkhonan noterades sitta och sova på östra fyrens port natten till i dag. Det var Stefans gäster som upptäckte och fotograferade den när de skulle stänga dörren. Vi såg den jaga över ön under morgonen och vid ett tillfälle var den nära att bli fast i nät 5E. Trots att Göran lyfte ihop våden, sprang den sedan tidigare ringmärkta falken (25.8) som en vattenrall åt sidan, flög upp, iväg och räckte lång näbb åt oss alla tre!

TORNFALK: Tillfälligt födosökande över Västudden och Strandoxelområdet under em.

HUSSVALA: Fortfarande matas en unge i boet längst till vänster.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

43 individer av 6 arter:
lövsångare 34, trädgårdssångare 2, törnsångare 1, svartvit flugsnappare 2, rödstjärt 2 och trädpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 924 och i år till 5 565 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: vardera en av löv-, trädgårds- och ärtsångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Städning av gästtoaletten (0,5 tim) och guidning (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

I kvällningen minst en tumlare simmande mot öster, norr om Nidingen.

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 28 AUGUSTI 2021

VÄDER

Mulen dag med sakta avtagande vid från nordostsektorn. Lågvatten, under fm sakta stigande från -18 till -11 cm. Mycket god sikt. Högt lufttryck, ganska stabilt kring 1020 hPa. Under em lätt regn från öster, tidvis skurar.

Min temp: +13,8°C kl. 18. Max temp: +16,0°C kl. 13.

Nederbörd: 1,3 mm.

 

02:00: N 9 m/s, byvind 12 m/s, +15°C, vattenståndet -14 cm.

08:00: NNO 8 m/s, byvind 11 m/s, +15°C, vattenstånd -18 cm.

14:00: NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +16°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: NNO 8 m/s, byvind 11 m/s, +14°C, vattenstånd -12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:08 och ner 20:18.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson. Ny personal, bestående av Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg, anlände klockan 10 och avgående personal lämnade kl. 11. Personalbytet ombesörjdes av Fredrik Klingberg vid rodret på vår egen Stuff.

 

VERKSAMHET

10 nät 05:15-10:15. Totalt 50 nättimmar.

10 burar på Hamnudden 05:30-13:30. Totalt 60 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

STJÄRTAND: Årets första observation av arten, en hona bland gräsänderna vid Västudden, gjordes av Dennis under fm.

STENFALK: En individ sågs vid ett tillfälle under förmiddagen. Troligen den som ringmärktes i onsdags 25.8.

HUSSVALA: ett ex besökte bo på östra gaveln.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

6 individer av 5 arter:
silltrut 1, lövsångare 1, trädgårdssångare, rödstjärt 1 och trädpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 881 och i år till 5 522 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Erland reparerade en av gräsklipparna … startsnöret hade hängt och låst sig under motorkåpan tidigare i veckan, men det fixade han snabbt.

Stefan och Jum kom ut vid lunchtid med en grupp på tolv deltagare, som ska stanna kvar till i morgon.

Dessutom ett kortare besök av en båt med fyra personer.

 

VID DATORN

Dennis Kraft och Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 27 AUGUSTI 2021

VÄDER

Stigande lufttryck som passerade 1 020 hPa på kvällen. Huvudsakligen mulet men enstaka solglimtar och riktigt mörka moln runt ön men enbart några droppar regn. God sikt. Huvudsakligen NO-vindar hela dagen, inledningsvis av kulingstyrka och sedan något avtagande under dagen.

Min temp: +14,5°C kl. 06. Max temp: +17,1°C kl. 15.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: NO 14 m/s, byvind 19 m/s, +15°C, vattenståndet -11 cm.

08:00: NO 11 m/s, byvind 16 m/s, +16°C, vattenstånd -18 cm.

14:00: NO 11 m/s, byvind 13 m/s, +17°C, vattenstånd -18 cm.

20:00: NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd -14 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:06 och ner 20:21.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

10 nät 06:30-07:30 och 12 nät 07:30-10:30. Totalt 46 nättimmar.

10 burar på Västudden, 27 burar på Playan och 6 burar SV Lilla brygga 05:00-16:00 samt 10 burar på Hamnudden 16:00-19:00. Totalt 503 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KÄRRSNÄPPA: Merparten av öns vadare verkar ha försvunnit under gårdagskvällen och natten. Inte mer än cirka 25 kärrsnäppor kvar och bara enstaka av övriga arter.

STENFALK: En falk har setts vid flera tillfällen under dagen. Troligen den som ringmärktes i onsdags.

KRÅKA: Det har varit begränsat med kråkobservationer under veckan. Idag sågs dock två kråkor i Kausan som senare drog ut mot Klockfotsrevet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 3 arter:
Roskarl 3, lövsångare 1 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 875 och i år till 5 516 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av; kustsnäppa 1 och ärtsångare 1. Dessutom avlästes en silltrut.

 

UPPDRAGSARBETE

Toalettskötsel, sophantering och lite gräsklippning.

 

ÖVRIGT

Idag har vi firat Antonias 20-årsdag, stort grattis till henne som valt att fira denna dag med oss på Nidingen. Födelsedagsbarnet bjöd på pannkakor till lunch och sedan blev det god middag baserat på diverse ansamlade kylskåpsprodukter.

I övrigt kännetecknas dagen av blåsigt väder och mycket begränsad fågeltillgång. Tid för lite middagsvila och städning av labb och toaletter samt lite förberedande packning inför morgondagen.

Att vadarna försvunnit tror vi att stenfalken har bidragit till. Inte så att den har ätit upp alla men de kanske fick nog av störningar och utnyttjade den nordliga vinden till att dra vidare mot övervintringsplatserna.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 26 AUGUSTI 2021

VÄDER

Lufttrycket strax under normaltryck, 1 009-1 011. Huvudsakligen mulet men enstaka solglimtar. God sikt. Nordlig vind hela dagen där byvindarna hade kulingstyrka. Även medelvinden var vid flera tillfällen hård men för det mesta frisk.

Min temp: +13,9°C kl. 06, 07 och 08. Max temp: +16,9°C kl. 00.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: N 11 m/s, byvind 17 m/s, +16°C, vattenståndet -6 cm.

08:00: N 10 m/s, byvind 16 m/s, +14°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: N 15 m/s, byvind 19 m/s, +15°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: N 13 m/s, byvind 19 m/s, +15°C, vattenstånd -3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:04 och ner 20:23.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

Inga nät idag.

10 burar på Västudden, 27 burar på Playan och 6 burar SV Lilla brygga 06:30-21:30. Totalt 645 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

ROSKARL: Fortfarande ett rätt stort antal. Minst 30. Fler nymärkningar idag tyder på att det tillkommit nya fåglar.

KÄRRSNÄPPA: Över 100 även idag, kan vara ännu fler då de är svårräknade och rör sig i ett antalolika flockar.

STENFALK: Gårdagens falk har varit kvar även idag. Har slagit ock ätit upp minst en fågel idag också.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

42 individer av 6 arter:
Roskarl 7, sandlöpare 1, kärrsnäppa 31, grönbena 1, lövsångare 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 870 och i år till 5 511 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av; roskarl 2, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 5 och silltrut 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare. Startat om och luftat avsaltningsanläggningen.

 

ÖVRIGT

Under gårdagskvällen fick vi inte in något bredband. Vui antog att det var något tillfälligt men även idag på morgonen var det borta. Fram på förmiddagen försökte undertecknad komma underfund med hur alla apparater och ledningar hängde ihop. Tillslut visade det sig att apparaten i köket inte fungerade – inte en lampa ville lysa eller blinka på den. Efter att ha följt sladden visade det sig att stickkontakten hade lossnat lite så att den inte fick någon ström. Så med en lite puff på kontakten så var det full fart på bredbandet igen.

 

Vid 15-tiden åkte Stefan och Jum hem med vad som ska vara årets sista konferensgrupp. Det var rätt kraftig sjö (kl. 14 N 15m7s  i medelvind och 19 i byarna). Jag höll ett öga på dem och så långt jag kunde följa dem, tills de försvann bakom Hållsundsudde alltså, så gick allt väl. Under resten av säsongen blir det bara dagsgäster för deras del.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 25 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycket övergick under natten till ett svagt lågtryck. Mest mulet men en del sol under dagen och god sikt. Friska vindar hela dagen, tidvis hårda i byarna. Vindriktningen vred från SV via V över till N.

Min temp: +15,7°C kl. 01, 02 och 03. Max temp: +20,6°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +16°C, vattenståndet +/-0 cm.

08:00: V 11 m/s, byvind 14 m/s, +17°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: N 10 m/s, byvind 13 m/s, +19°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: NO 11 m/s, byvind 14 m/s, +19°C, vattenstånd +3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:02 och ner 20:26.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

8 nät 17:30-19:00 (12 nättimmar).

10 burar på Västudden 06:30-19:30.22 burar på Playan 06:30-10:00 och 27 burar 10:00-19:30. 4 burar SV Lilla brygga 06:30-10:00 och 6 burar 10:00-19:30. Totalt 534 burtimmar.

Justerat och kompletterat luckor på fyra burar.

 

OBSERVATIONER

KÄRRSNÄPPA: Antalet rastande fåglar har ökat – nu minst 100.

STENFALK: En ung hona fångades i en vadarbur där den tagits sig in och börjat äta upp en kärrsnäppa. Den höll sedan till på ön och sågs med en annan slagen kärrsnäppa vilken förtärdes in till benen.

GLUTTSNÄPPA: En hörd.

AMIRAL: En sådan vacker fjäril sågs idag flyga omkring på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

30 individer av 8 arter:
Roskarl 1, kärrsnäppa 23, rödbena 1, stenfalk 1, lövsångare 1, grå flugsnappare 1, rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.

Stenfalk var ny märkart för året.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 828 och i år till 5 469 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av; roskarl 1, kustsnäppa 3, kärrsnäppa 3, törnsångare 1 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum kom ut med en grupp som ska stanna tills imorgon. I övrigt har vi varit ensamma här på ön – vädret har inte direkt uppmuntrat till spontanbesök.

 

De senaste dagarnas gäster hos Stefan har inte klarat av att ta till sig sina matransoner. Detta har resulterat i en strid ström av restmat till oss. Vi har därför varit tvungna att prioritera om och i första hand äta kortlivade rätter och spara de mer beständiga produkterna för framtiden. Det blir ändå mycket mer ätande än planerat vilket inte är särskilt bra för undertecknad som strävar efter att hålla kroppsvikten på rimlig nivå. Får väl bli till att lämna maten hemma vid nästa vistelse.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 24 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, klart och god sikt och bara tidvis lite moln in över land. Svaga växlande vindar som ökade mot kvällen.

Min temp: +15,1°C kl. 04. Max temp: +20,6°C kl. 15.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenståndet -14 cm.

08:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +16°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +20°C, vattenstånd -8 cm.

20:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:00 och ner 20:28.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-10:15 (136 nättimmar).

22 burar på Playan, 4 burar SV Lilla brygga och 10 burar SV Stora bryggan 06:30-20:00, totalt 486 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

STORSPOV: En hördes när den drog förbi.

MYRSPOV: Två rastande ses mest på Hamnudden.

GLUTTSNÄPPA: En hörd.

TOPPSKARV: Antalet har ökat under de senaste dagarna. Idag stod minst 100 på Klockfotsrevet och det är nu fler toppskarvar än storskarvar.

KNUBBSÄL: idag inräknades 26 sälar, de flesta på och vid Klockfotsrevet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

39 individer av 4 arter:
roskarl 3, kärrsnäppa 10, lövsångare 25 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 798 och i år till 5 439 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av; roskarl 6, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 2 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och klippt gräs.

 

ÖVRIGT

Idag fick vi besök av tre män i en båt. De kom från Ringhals kärnkraftverk och var här för att plocka ner den mätare de har haft på Västudden. De har varit här en gång om året för denna mätares skull men nu var det sista gången – mätaren plockades ner för gott. Istället kommer mätningen nu helt att göras med den anläggning som Länsstyrelsen har strax öster om vindmätaren. Den ska ge bättre data som dessutom kommuniceras direkt till mottagaren. Den drivs av den lilla solpanel som är placeras intill apparaten. Denna anläggning har stått där i några år men det har varit lite inkörningstid och även kalibrering med det gamla övervakningssystemet. Men nu ska det vara intrimmat och de gamla boxarna plockas nu ner för gott. Ringhalspersonalen tyckte det var lite vemodigt – de har uppskattat dessa turer till Nidingen. Jag sa att de ju kunde komma ut även utan tjänsteuppdrag och njuta av vår fina ö med tretåiga måsar och annat.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 23 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, klart och god sikt och bara tidvis lite moln in över land. Vindar från nordsektorn hela dagen, svaga under morgon och förmiddag men ökande till måttliga under eftermiddagen.

Min temp: +14,4°C kl. 06. Max temp: +20,6°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenståndet -5 cm.

08:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +21°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: N 8 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:57 och ner 20:31.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-11:15 (162 nättimmar).

22 burar på Playan (06:00-21:00), 4 burar SV Lilla brygga, (07:00-21:00), 17-7 burar i Kausan 13:00-21:00 och 0-10 burar SV Stora bryggan 13:00-21:00, totalt 522 burtimmar.

Påbörjat registrering i Fagel av en del eftersläpande ringmärkningsdata.

 

OBSERVATIONER

STRANDSKATA: En hittades på morgonen nydöd. Den var rätt mager och är troligen den individ som varit kvar efter det att de flesta av våra häckande fåglar har lämnat ön.

STÖRRE STRANDPIPARE: En av ungarna från paret i Kausan kontrollerades idag i en av våra vadarburar. Den ser ut att må bra.

ROSKARL: Fortsatt rätt många roskarlar på plats, minst 30. Åtta av dem har varit på besök i våra burar under dagen.

SANDLÖPARE: Tre rastande.

GRÅHÄGER: Två hägrar flög några svängar över ön vilket var till stort förtret för öns trutar som på alla sätt uttryckte sitt missnöje.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

71 individer av 9 arter:
Myrspov 1, roskarl 5, kärrsnäppa 7, drillsnäppa 2, lövsångare 52, törnsångare 1, rödstjärt 1, trädpiplärka 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 759 och i år till 5 400 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av större strandpipare 1 pullus, roskarl 3, kustsnäppa 1, koltrast 1 och skärpiplärka 3.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, klippt ner vresrosor och destruerat sopor.

 

ÖVRIGT

Trots att det är måndag och efter semestertid kom det även idag en hel del besökare till ön. Stefan och Jum är ute med en grupp på 13 som stannar tills imorgon. Två boende hos Nidingens vänner och cirka 20 besökare i enskilda båtar.

 

Det blev en liten morgonrusch i näten. Totalt fick vi 56 nymärkningar i näten varav de allra flesta i andra och tredje nätrundan. Efter det blev det stiltje i nätfångsten och enbart burfångster.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 22 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, huvudsakligen klart och god sikt hela dagen men tidvis en del moln främst in över land.

Min temp: +13,1°C kl. 06. Max temp: +18,9°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +15°C, vattenståndet -2 cm.

08:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +15°C, vattenstånd +13 cm.

14:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: N 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:55 och ner 20:34.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson. Uno Unger, Peder Winding och Annika Nordin lämnade vid 14-tiden. Ilandtransporten sköttes av Thomas Haraldsson som körde med sin egen båt.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-11:15 (162 nättimmar).

4 burar SV Lilla brygga, 22 burar på Playan och 17 burar i Kausan 05:15-18:15 (559 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SPOVSNÄPPA: En ensam snäppa sedd under dagen.

SPARVHÖK: En sträckte mot SV.

BRUN KÄRRHÖK: Två årsungar sträckte mot SV kl. 08:08 respektive 10:03.

PILFINK: En sågs kort i Grindoxeln kl. 11:48.

ORTOLANSPARV: Under nattens försök till stormsvalefångst hördes en locklätet från en ortolansparv.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

27 individer av 7 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 6, kärrsnäppa 7, drillsnäppa 2, lövsångare 9, ärtsångare 1 och rödstjärt 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 688 och i år till 5 329 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av kärrsnäppa 1, silltrut 2, lövsångare 2, koltrast 2 och skärpiplärka 1. Dessutom avlästes några färgmärkta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och toalettskötsel.

 

ÖVRIGT

Idag var det fyrens dag på Nidingen vilket innebar ett stort antal besökande. Över 50 personer var uppe i nya fyren och som mest var det över 20 båtar samtidigt vid stora bryggan.

BirdLife Sveriges styrelse lämnade ön på em och det gjorde också den extrapersonal som vi har haft på stationen över helgen. De senare åkte med Thomas Haraldsson.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.