DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 22 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, huvudsakligen klart och god sikt hela dagen men tidvis en del moln främst in över land.

Min temp: +13,1°C kl. 06. Max temp: +18,9°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +15°C, vattenståndet -2 cm.

08:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +15°C, vattenstånd +13 cm.

14:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: N 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:55 och ner 20:34.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson. Uno Unger, Peder Winding och Annika Nordin lämnade vid 14-tiden. Ilandtransporten sköttes av Thomas Haraldsson som körde med sin egen båt.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-11:15 (162 nättimmar).

4 burar SV Lilla brygga, 22 burar på Playan och 17 burar i Kausan 05:15-18:15 (559 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SPOVSNÄPPA: En ensam snäppa sedd under dagen.

SPARVHÖK: En sträckte mot SV.

BRUN KÄRRHÖK: Två årsungar sträckte mot SV kl. 08:08 respektive 10:03.

PILFINK: En sågs kort i Grindoxeln kl. 11:48.

ORTOLANSPARV: Under nattens försök till stormsvalefångst hördes en locklätet från en ortolansparv.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

27 individer av 7 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 6, kärrsnäppa 7, drillsnäppa 2, lövsångare 9, ärtsångare 1 och rödstjärt 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 688 och i år till 5 329 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av kärrsnäppa 1, silltrut 2, lövsångare 2, koltrast 2 och skärpiplärka 1. Dessutom avlästes några färgmärkta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och toalettskötsel.

 

ÖVRIGT

Idag var det fyrens dag på Nidingen vilket innebar ett stort antal besökande. Över 50 personer var uppe i nya fyren och som mest var det över 20 båtar samtidigt vid stora bryggan.

BirdLife Sveriges styrelse lämnade ön på em och det gjorde också den extrapersonal som vi har haft på stationen över helgen. De senare åkte med Thomas Haraldsson.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.