DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 14 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet under efternatten och förmiddagen, därefter successivt mulnande. Åter mest växlande molnighet under eftermiddagen-kvällen. Tidvis lätta regnskurar från 12-tiden och resten av dagen.

Min temp: +16,1°C kl. 24. Max temp: +18,3°C kl. 11 och 19.

Nederbörd: 0,3 mm.

 

02:00: V 9,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +16,7°C, vattenståndet +27 cm.

08:00: SV 10,6 m/s, byvind 14,0 m/s, +17,8°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: VSV 9,2 m/s, byvind 13,5 m/s, +16,9°C, vattenstånd +19 cm.

20:00: V 10,8 m/s, byvind 14,7 m/s, +17,6°C, vattenstånd +17 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:39 och ner 20:54.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga vindstyrkan.

I Kausan 10 burar 08:00-11:30 och 17 burar 11:30-20:30 (188 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 2 burar 09:00-11:00 och 4 burar 11:00-20:30 (42 burtimmar).

På Playan 8 burar 09:00-10:00, 31 burar 10:00-11:00 och 22 burar 11:00-20:30 (248 burtimmar).

Totalt blev det idag 478 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: 61 ex sträckte söderut under dagen, samtliga ad. Dessutom en ad rastande i Kausan.

KUSTPIPARE: En ad födosökte på Playan 07:45 och senare även i Kausan.

MYRSPOV: En ad hane höll till i Kausan.

KUSTSNÄPPA: Minst 5 årsungar vid Lilla bryggan.

BRUSHANE: Två årsungar, en hane och en hona, mestadels i Kausan.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte i Kausan större delen av dagen.

SANDLÖPARE: En ad höll till på sydstranden O om Playastenen vid 12-tiden.

ENKELBECKASIN: Ett ex rastande.

RÖDBENA: Två årsungar höll till i Kausan varav en ringmärktes. Dessutom burfångades en ad på Playan som därefter ringmärktes.

GLUTTSNÄPPA: Två ex sträckte söderut 06:45. Dessutom rastade en årsunge O om Playastenen vid 12-tiden.

GULÄRLA: Ca 5 ex rastande.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 7 arter:
Större strandpipare 2, brushane 1, kärrsnäppa 14, drillsnäppa 1, rödbena 2, silltrut 1 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 326 och i år till 4967 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Förutom några egna korttidskontroller av kärrsnäppa (2), rödbena (1) och skärpiplärka (4), avlästes i fält en strandpiparhona som blev märkt som 2K+ 29 april 2015, alltså minst 7 år i år.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum hämtade sina tio nattgäster vid middagstid. De fick en rejält guppig hemfärd mot Gottskär.

 

VID DATORN

Uno Unger