DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 10 AUGUSTI 2021

VÄDER

Måttlig till frisk vind från syd och sydväst. Flera kraftiga åskväder passerade förbi såväl över som runt kring Nidingen vid ca en handfull tillfällen. Vid ett tillfälle tror vi att blixten slog ned i masten vid SO-udden. Under kvällen soligt och relativt svag vind.

Min temp: +15,8°C kl. 07. Max temp: +18,7°C kl. 18.

Nederbörd: 19,3 mm

 

02:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenståndet +7 cm.

08:00: S 6 m/s, byvind 9 m/s, +17°C, vattenstånd +23 cm.

14:00: S 7 m/s, byvind 12 m/s, +18°C, vattenstånd +14 cm.

20:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +23 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:30 och ner 21:04.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mattias Rundberg och Annelie Larsson samt ringmärkarassistenter Irene Hofstedt och Anders Wirdheim.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:30-06:15, 24 nät 09.00-11.00 samt 11 nät 20.00-21.00 ( 77 nättimmar).

43 burar på Playan 04:15-22.30 (785 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: Två subadulta fåglar mot söder.

KUSTSNÄPPA: 11 rastande.

LÖVSÅNGARE: Rejält nedfall under morgontimmarna pga regn och åska. Tyvärr gick vi miste om många i fångsten pga att regnet stoppade nätfångst.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

75 individer av 7 arter:
Lövsångare 62, kustsnäppa 3, kärrsnäppa 3, större strandpipare 2, rödbena 2, sädesärla 2, drillsnäppa 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 203 och i år till 4 844 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av lövsångare 1, sädesärla 4 och skärpiplärka 4.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning, latrintömning på såväl stationen som ”Tuppen” samt sophantering.

 

ÖVRIGT

Idag dök ett sällskap på 13 personer upp med en rib-båt från Särö för att fira en 50-åring. De blev guidade med några fångade fåglar. De var rejält blöta efter sin tur hit till Nidingen med såväl blåst som åskoväder…

 

VID DATORN

Mattias Rundberg och Annelie Larsson

Anders Widde Wirdheim 7-10/8

Våra fyra dygn på Nidingen är slut och vi kan summera en lyckad vistelse med både växlingsrikt väder och en växlande fågelförekomst. När vi kom ut lördagen 7 augusti rådde högtrycksväder och det var få rastande tättingar på ön. Däremot fanns det lite vadare längs med playan och på ostudden. Högtrycket bestod under söndagen, men det anlände ändå en del nya vadare. Samtliga vadarburar flyttades därför till playan. Det blev inte någon stor vadarfångst, men det som möjligen brast i kvantitet, kompenserades väl av kvalitet. Vi fångade och ringmärkte nio olika vadararter under våra dagar på ön.

Under måndagen blev vädret något ostadigare, och på morgonen fanns en del nyanlända tättingar på ön. De var inte många, men arterna var kanske inte de väntade – flera härmsångare, några grå flugsnappare och en ung höksångare!

Natten till tisdagen passerade regn, och mera regn föll under morgontimmarna. Förmodligen var det också detta som ledde till ett nedfall av flyttande lövsångare. På grund av skurarna kunde vi bara ha uppe näten ganska korta perioder, men vi fångade och märkte trots det drygt 65 lövsångare (och nästan inga andra tättingar). Vid en tidig vandring ut mot ostudden fanns det lövsångare snart sagt överallt. Alla såg ut att röra sig österut, och många tog nog mod till sig och återvände in mot fastlandet.

Två nätter gjorde vi försök att fånga stormsvala, men båda nätterna spolierades försöken av att vädret förändrades i sämre riktning än vad prognosen förutspått.

Något oväntat var att ett par av större strandpipare hade nykläckta ungar vid Kausan. En av ungarna envisades med att gå in i vadarburarna så länge dessa fanns kvar i Kausan och var en bidragande orsak till att vi flyttade burarna.

Totalt såg vi 65 olika fågelarter under våra fyra dygn på ön med höksångare och en juvenil skärsnäppa som det mest oväntade. Den sistnämnda hittades vid bryggan sista morgonen. Den sågs först ensam och delvis skymd och blev då en rejäl pulshöjare: ryggen var nästan enhetligt fjällig och på bröstet fanns en skarp gräns. Tanken gick först till juvenil gulbröstad snäppa, men när fågeln fick sällskap av en kärrsnäppa och visade sig vara något större än denna, gled funderingarna över mot skärsnäppa. När den sedan klev upp på en tångruska och avslöjade gulaktiga ben var saken klar. Unga skärsnäppor i helt juvenil dräkt ses sällan utanför häckningsområdena, så det var kanske inte så konstigt att denna individ satte myror i huvudet på oss?

Under de fyra dygnen märkte vi 139 individer fördelade på 20 arter:

Lövsångare 76
Kärrsnäppa 15
Kustsnäppa 7
Härmsångare 7
Större strandpipare 4
Sädesärla 4
Drillsnäppa 4
Skärpiplärka 4
Grå flugsnappare 3
Ärtsångare 2
Rödbena 2
Silltrut 2
Trädgårdssångare 2
Myrspov 1
Sandlöpare 1
Brushane 1
Småsnäppa 1
Stare 1
Svartvit flugsnappare 1

Höksångare 1

Tack för denna gång!
Irene Hofstedt, Annelie Larsson, Mattias Rundberg och Anders Wirdheim