DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 18 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Efternatten och morgonen i stort sett molnfri. Sikten var dessutom god efter de hårda vindarna från nordsektorn igår. Under dagen bildades en del stackmoln och från 14-tiden var det helmulet. Åter växlande molnighet under kvällen.

Min temp: +15,7°C kl. 16. Max temp: +18,4°C kl. 11-12.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: NV 11,0 m/s, byvind 14,8 m/s, +16,5°C, vattenståndet +29 cm.

08:00: V 10,2 m/s, byvind 13,2 m/s, +16,8°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: V 11,1 m/s, byvind 14,7 m/s, +16,9°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 12,8 m/s, byvind 17,2 m/s, +16,4°C, vattenstånd +14 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:47 och ner 20:44.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av för mycket vind från nordsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:45-20:00 (49 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:15-20:00 (259 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:45-20:00 (191 burtimmar).

Totalt blev det idag 499 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KRICKA: Ett ex höll till i Kausan under morgonen.

KUSTPIPARE: Ett adult ex rastade bl.a. på Hamnudden.

SMÅSPOV: Två ex höll till på ön.

MYRSPOV: Den adulta hanen sågs idag på Hamnudden.

ROSKARL: Ca 25 ex. En adult i övrigt enbart årsungar.

KUSTSNÄPPA: 7-8 ex rastande.

BRUSHANE: Tre årsungar varav två hanar och en hona.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan.

SANDLÖPARE: Fyra årsungar höll till på Playan och på Ostudden.

STORLABB: 5 ex sydsträckande under dagen.

STORMFÅGEL: Ett ex passerade V om ön vid 18-tiden.

HAVSSULA: Ca 30 ex sydsträckande, flertalet under eftermiddagen.

BUSKSKVÄTTA: Två ex födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 individer av 8 arter:
Ejder 1, strandskata 1, roskarl 4, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 3, rödbena 2, lövsångare 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 471 och i år till 5112 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av större strandpipare (2), kärrsnäppa (1), drillsnäppa (1) och rödbena (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Det blåsiga vädret de senaste dagarna har hållit privatbåtar borta från ön, men idag kom Stefan och Jum ut med 7 personer från ett företag för ett kort dagsbesök.

 

VID DATORN

Uno Unger