DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Efter en delvis molnfri natt mulnade det söderifrån under gryningen. En rejäl regnskur drabbade Nidingen under en halvtimma från 08:45. Därefter helmulet men dock uppehåll fram till 17-tiden, då det åter började regna, vilket fortsatte till och från fram till midnatt.

Min temp: +13,2°C kl. 06. Max temp: +17,7°C kl. 15.

Nederbörd: 4,1 mm.

 

02:00: OSO 6,8 m/s, byvind 8,0 m/s, +14,0°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: OSO 9,5 m/s, byvind 11,5 m/s, +14,1°C, vattenstånd -3 cm.

14:00: SO 8,7 m/s, byvind 11,2 m/s, +17,4°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: SO 12,8 m/s, byvind 17,6 m/s, +15,1°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:10 och ner 18:55.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

21 nät 06:00-09:00 och 16 nät 10:45-12:30. Totalt 91 nättimmar.

18 burar i Kausan 10:45-17:15. Totalt 117 burstimmar.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS – En flock på 6 ex sträckte mot SV 10:50.

BLÄSAND – Ett honfärgat exemplar höll till i Kausan vid middagstid.

HAVSSULA – Ett 50-tal ex födosökte under dagen mer eller mindre stationärt runt omkring.

KUSTSNÄPPA – En årsunge kom flygande söderut förbi Västudden tillsammans med några kärrsnäppor vid 13-tiden. Flocken landade på Klockfotsrevet där de blev stående under minst en halvtimma.

KÄRRSNÄPPA – Totalt noterades 31 ex rastande eller flygande rund ön under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK – En årsunge sträckte mot S och passerade utanför Västudden 11:24.

TORNFALK – Fyra ex, samtliga troligen årsungar, sträckte mot S under morgonen. Vid middagstid anlände två adulta hanar nästan samtidigt, vilka blev kvar jagandes över ön under minst en timma.

STENFALK – Ett honfärgat ex jagade över ön under morgonen och sågs dessutom sittande en längre stund på den västra av de två dubbelstenarna NV om Strandoxeln.

LÄRKFALK – Ett ex sträckte söderut förbi nya fyren och vidare ut över Kausan 11:25.

FORSÄRLA – Ett ex sträckte mot SV under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

19 individer av 8 arter.

Gransångare 1, kungsfågel 7, gärdsmyg 3, rödvingetrast 1, rödhake 1, sädesärla 1, ängspiplärka 3 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1095 och i år till 6743 av 89 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kungsfågel 1 2K+ hona (märkt 24 sep), koltrast 1 1K hona (märkt som nyss flygg unge här på ön 3 aug) och rödhake 1 1K (märkt 19 sep).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

De gästande hummerfiskarna lade ut sina tinor tidigt i morse och trots regn och rejält busväder gjorde de en första titt i tinorna sent under eftermiddagen i hård SO vind med 15 m/s i byarna. Förhoppningsvis får vi under morgondagen reda på om det blev några humrar under själva premiärdagen.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 26 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet. Ingen nederbörd och relativt måttliga vindar mellan SO-O.

02:00: SV 1,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +13,0°C, vattenstånd +8 cm.

08:00: SO 6,1 m/s, byvind 6,9 m/s, +12,3°C, vattenstånd +-0 cm.

14:00: SSO 4,4 m/s, byvind 6,3 m/s, +15,0°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: O 2,9 m/s, byvind 4,5 m/s, +15,1°C, vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:08 och ner 18:58.

 

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm avlöstes vi middagstid av Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger. Fredrik Klingberg, som för dagen hade sällskap av sin fru, tjänstgjorde skeppare på fågelstationens båt och fixade personalbytet med bravur.

 

VERKSAMHET

16 nät 06:00-07:30, 21 nät 07:30-13:00 och 24 nät 13:00-15:15. Totalt 193,5 nättimmar.

18 burar i Kausan 14:00-18:00. Totalt 72 burstimmar.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS – En flock på 7 ex sträckte mot SV 11:50.

BLÄSAND – Ett honfärgat låg på vattnet S om Svacken under eftermiddagen.

HAVSSULA – Ett ex sträckte norrut under eftermiddagen.

TOPPKARV – Minst 230 ex varav ca 215 ex samtidigt på Klockfotsrevet under eftermiddagen.

KUSTPIPARE – Ett ex hördes vid Ostudden under eftermiddagen.

KÄRRSNÄPPA – 21 ex stod under hela eftermiddagen och vilade sig ute på Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – Minst ett ex jagade över ön under förmiddagen.

SILLGRISSLA – Ett ej utfärgat exemplar låg på vattnet N om Nordstranden under eftermiddagen.

TORNFALK – En troligen årsunge sträckte söderut vid 11:30-tiden.

STENFALK – Två ex jagade över ön under eftermiddagen. Den ena falken slog en tätting och flög in mot Malön.

BLÅMES – Höstens första anlände vid 11-tiden och kunde ringmärkas.

FORSÄRLA – Två ex mot S ca 11:30 och ett ex flygande österut under eftermiddagen.

ÄNGSPIPLÄRKA – Mer än 100 sträckande/rastande sågs under dagen

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

111 individer av 13 arter.

Vattenrall 1, blåmes 1, gransångare 16, kungsfågel 7, gärdsmyg 33, taltrast 2, rödhake 31, järnsparv 3, ängspiplärka 5, skärpiplärka 1, bofink 3, bergfink 1 och sävsparv 7.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1076 och i år till 6724 av 89 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Rödhake 1 och järnsparv 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning med uppvisning av ringmärkningen (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Efter tre dagars hårda vindar från västsektorn fick vi äntligen en dag med lite fågel i näten och ett tresiffrigt antal fåglar kunde ringmärkas. Det berodde naturligtvis på den rejält mojnande sydostliga vinden.

Två båtar med sju dagsturister kom idag på besök. Dessutom anlände två båtar och en vattenskoter med fem personer, som hade för avsikt att förbereda utsättning av tinor i samband med hummerfiskepremiären i morgon. Tre av personerna övernattar i Nidingens Vänners rum tills i morgon.

Det blev tillräckligt fint väder mitt på dagen så en amiralfjäril kunde visa sig en stund.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Friska till hårda vindar från västsektorn. Soligt.

02:00: V 15 m/s, byvind 18 m/s, +15°C, vattenstånd +34 cm.

08:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +14°C, vattenstånd +31 cm.

14:00: NV 9m/s, byvind 12 m/s, +15C, vattenstånd +23 cm.

20:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:06 och ner 19:01.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

10 nät 06:45-14:45. Totalt 80 nättimmar.

18 burar i Kausan 08:30-18:00. Totalt 171 vadarburstimmar.

Havsfågelspaning mellan 06:55 och 09:15.

 OBSERVATIONER

SVÄRTA – 2 ex sträckte mot syd

HAVSSULA – 200 ex sträckte mot S, varav 190 ex. 06:55-09:15.

TOPPKARV – 200+ ex. Idag höll de till runt Ostudden

MYRSPOV – 4 ex rastade. Troligtvis samma som tidigare i veckan.

KÄRRSNÄPPA – Ca 25 ex rastade.

SILLTRUT – 2ad + 2 juv stationära.

STENFALK – 1 ex sträckte mot S under morgonen och 1 ex sågs jagande vid 19-tiden.

STENSKVÄTTA – 1 ex.

ÄNGSPIPLÄRKA – Mer än 100 sträckande/rastande sågs under dagen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

7 individer av 3 arter.

Ängspiplärka 4, Skärpiplärka 2 och Bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 965 och i år till 6613 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1 och Ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoaletten. Dörren till elskåpet innanför bryggan hade blåst sönder i natt, så den fick monteras provisoriskt i väntan på reparation.

ÖVRIGT

Även idag var vinden olämplig för nätfångst, så enbart ett begränsat antal nät kunde sättas upp. En mager fångst trots en hel del rastande piplärkor. Antagligen beroende på att den stora mängden tång i Kausan och hela vägen från Sydvästudden till Sydostudden gör att fåglarna blir väldigt utspridda. Utöver fågelfångst och havsfågelskådning har nätgatorna klippts och huset städats för bereda plats för nästa veckas personal. Nu när har vinden mojnat ska det säkert gå att komma hem imorgon, vilket alla i personalen ser fram emot. Om inte, lär kosten bli betydligt mer ensidig kommande dagar.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 24 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Friska vindar från västsektorn. Mestadels molnigt men solen har tittat fram då och då.

02:00: NV 15 m/s, byvind 18 m/s, +15°C, vattenstånd +35 cm.

08:00: NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +14°C, vattenstånd +43 cm.

14:00: SV 8m/s, byvind 10 m/s, +14C, vattenstånd +39 cm.

20:00: SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +15°C, vattenstånd +36 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:04 och ner 19:04.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

13 nät 06:00-14:00. Totalt 104 nättimmar.

15 burar på playan 09:00-19:00 och 18 burar i Kausan 10:00-19:00. Totalt 312 vadarburstimmar.

Havsfågelspaning 2 timmar mellan 12:45 och 17:50.

 OBSERVATIONER

HAVSSULA – 40 ex sträckte mot S.

LJUNGPIPARE – 2 ex rastade.

STÖRRE STRANDPIPARE – 1 1K sågs i Kausan

MYRSPOV – 4 ex rastade varav minst 3 var ringmärkta. Säkert de som vi märkte i förrgår.
SANDLÖPARE – 4 ex rastade på Sydvästudden under morgonen.

KÄRRSNÄPPA – Ca 40 ex rastade.

SMÅSNÄPPA – 1 ex rastade i Kausan under morgonen

SILLTRUT – 2ad + 2 juv stationära.

STENFALK – 1 ex sågs jagande vid ett par tillfällen.

STENSKVÄTTA – 1 ex.

ÄNGSPIPLÄRKA – Hundratals sträckande/rastande sågs under dagen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

38 individer av 9 arter.

Kärrsnäppa 1, Gransångare 1, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 2, Rödhake 2, Ängspiplärka 22, Skärpiplärka 2, Bofink 1 och Sävsparv 6.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 958 och i år till 6606 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Trädgårdssångare 1, Rödhake 3 och Grönsiska 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Trots väl mycket vind från olämplig riktning kunde vi ha uppe en del av näten idag. Skönt, eftersom det inte gick igår. Det fina pipslärkssträcket triggade oss att sätta ut burar inte bara i Kausan utan även på Sydvästudden och Playan. Hoppas det inte gjorde personalen överansträngd eftersom det blir en extradag här ute, då vi inte kommer hem i morgon på grund av vinden.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 23 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Hårda vindar från västsektorn. Mestadels mulet men växlande molnighet under halva eftermiddagen. Frekventa regnskurar.

02:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15°C, vattenstånd +14 cm.

08:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +15°C, vattenstånd +27 cm.

14:00: V 10m/s, byvind 17 m/s, +14C, vattenstånd +28 cm.

20:00: NV 20 m/s, byvind 26 m/s, +14°C, vattenstånd +41 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:02 och ner 19:07.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

 Havsfågelspaning 4,5 timmar mellan 07:25 och 17:10

 OBSERVATIONER

OBESTÄMD SMÅ-/STORLOM – 8 ex sträckte mot S.

STORMFÅGEL – 8 ex sträckte mot S.

HAVSSULA – 160 ex sträckte mot S.

SILLTRUT – 1ad + 1 juv stationära, 1 ad rastade.

OBESTÄMD BREDSTJÄRTAD LABB/KUSTLABB – 1 ex

SILLGRISSLA – 2 ex förbiflygande

OBESTÄMD SILLGRISSLA/TORDMULE – 3 ex förbiflygande

STENSKVÄTTA – 1 ex

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

0 individer av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 920 och i år till 6568 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Som förutspått i väderleksrapporterna blev det hårda vindar och frekventa regnskurar idag, så någon nätfångst var inte möjlig. Det stigande vattenståndet, regnskurarna och frånvaro av fåglar på stränderna gjorde att vi även valde att inte ägna oss åt burfångst. Så dagens ornitologiska aktivitet bestod av havsfågelspaning. Huvuddelen av fåglarna sågs under eftermiddagen. Det var riktigt kul när havssulorna och stormfåglarna matade på som intensivast mellan 14 och 15:30!

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 22 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Måttliga vindar från västsektorn. Växlande molnighet med en hel del sol.

02:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenstånd +6 cm.

08:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +18 cm.

14:00: SV 5m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd +24 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:00 och ner 19:09.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

VERKSAMHET

16 nät 06:00-06:30. 24 nät 06:30-18:30. Totalt 304 nättimmar.

15 burar på playan 09:00-19:00 och 18 burar i Kausan 10:00-19:00. Totalt 312 vadarburstimmar.

OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 2 ex rastade runt ön.

SPARVHÖK – 1 ex sågs kort innan den begav sig inåt land

SILLTRUT – 1ad + 1 juv.

TOBISGRISSLA – 1 ex rastade

TALTRAST – 1 ex ringmärktes

STENSKVÄTTA – 2 ex (2 -3 ex har setts dagligen under veckan)

GRÖNSISKA – 1 ex ringmärktes

SÄVSPARV – 25 ex ringmärktes, vilket är ett högt antal

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

107 individer av 14 arter:

Lövsångare 1, Gransångare 1, Kungsfågel 4, Gärdsmyg 5, Taltrast 1, Rödhake 18, Rödstjärt 1, Järnsparv 25, Ängspiplärka 9, Skärpiplärka 5, Bofink 4, Bergfink 7, Grönsiska 1, Sävsparv 25.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 920 och i år till 6568 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, Koltrast 2, Rödhake 8, Järnsparv 1 och Trädgårdssångare 1 .

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

En rätt bra tillgång på tättingar idag gjorde att vi fortsatte att hoppas på att nå 100 ringmärkta, vilket vi också lyckades göra efter en kämpainsats med nät- och burfångst hela dagen. Imorgon är prognosen att det skall det blåsa riktigt hårt, så förhoppningsvis finns det chans på havsfågel om inte det förutspådda regnet sätter käppar i hjulet.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 21 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Måttlig från sydost som sedan friskade i och vred över till nordväst. Mulet, regnskurar mellan 11 och 16-tiden. Därefter minskande molnighet.

02:00: SO 2 m/s, byvind 5 m/s, +11°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +12°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: S 11m/s, byvind 13 m/s, +13°C, vattenstånd +4 cm.

20:00: NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15°C, vattenstånd +17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:57 och ner 19:12.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

16 nät 06:00-06:30. 24 nät 06:30-10:30. Totalt 104 nättimmar.

18 burar i Kausan 08:00-19:00. Totalt 198 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 2 ex rastade utanför Nordstranden.

BLÄSAND – 9 ex rastade vid Klockfotsrevet

HAVSSULA – 2 ex sträckte mot S

MYRSPOV – 4 ex rastade. Alla ringmärktes.

SILLTRUT – 1ad + 2 juv.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

27 individer av 8 arter:

Myrspov 4, Gransångare 4, Kungsfågel 4, Gärdsmyg 6, Rödhake 4, Ängspiplärka 2, Skärpiplärka 2, och Bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 813 och i år till 6460 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

  KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kungsfågel 5, Gärdsmyg 1 och Rödhake 7.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Ännu mindre fågel i rörelse idag än tidigare dagar. De fyra myrspovarna som fångades i samma bur-runda och ringmärktes var dagens höjdpunkt. Regnet satte ganska tidigt P för nätfångst men gav möjlighet till alternativa sysselsättningar. Nu står våra förhoppningar om en 100-dag till imorgon. Sedan skall det blåsa och regna enligt meteorologerna.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 20 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Mestadels måttlig vind från ost och nordost hela dagen. Först mulet, sedan växlande molnighet under eftermiddagen. Uppehåll. God sikt, men lite värmedaller över havet.

02:00: O 6 m/s, byvind 9 m/s, +11°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: O 6 m/s, byvind 8 m/s, +10°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: O 4m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: O 5 m/s, byvind 7 m/s, +11°C, vattenstånd 0 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:55 och ner 19:15.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

16 nät 06:00-06:30. 24 nät 06:30-15:00. Totalt 212 nättimmar.

18 burar i Kausan 09:00-18:00. Totalt 162 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 1 ex rastade runt ön hela dagen.

SMÅSKRAKE – 1 ex

TOPPSKARV – Minst 200 ex. på och runt Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 1 ex.

LJUNGPIPARE – 5 ex rastade under eftermiddagen.

KUSTPIPARE – 2 ex rastade under eftermiddagen.

KÄRRSNÄPPA – 5 rastande.

SILLTRUT – 1ad + 3 juv. 1 ad hade uppsikt över en av de juvenila som hade tiggläte

STENFALK – 2 ex rastande sågs vid flera tillfällen.

JÄRNSPARV – 1 ex ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

36 individer av 11 arter:

Lövsångare 1, Svarthätta 1, Kungsfågel 6, Gärdsmyg 8, Rödhake 9, Rödstjärt 1, Järnsparv 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 4, Bofink 2 och Bergfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 786 och i år till 6433 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

  KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, Rödhake 12 och Järnsparv 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Måttliga vindar från ostsektorn idag och småkyligt i vinden. Det förhindrade inte att Git, Anette och Carl tog ett dopp vid stora bryggan på eftermiddagen när vinden tillfälligt avtog och solen värmde lite. Inte mycket fågel i rörelse idag men det var kul med stenfalkarna som sågs vid flera tillfällen och ljungpiparna som var orädda och kunde observeras på nära håll.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 19 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Mestadels måttlig vind från ost och nordost hela dagen. Mestadels mulet och uppehåll. God sikt.

02:00: NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +11°C, vattenstånd -17 cm.

08:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +10°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: O 4m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd -13 cm.

20:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +12°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:53 och ner 19:18.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

16 nät 06:00-07:00. 25 nät 07:00-17:30. Totalt 278 nättimmar.

18 burar i Kausan 08:15-19:00. Totalt 194 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

BLÄSAND – 5 ex rastade vid Klockfotsrevet.

TOPPSKARV – Minst 200 ex. på och runt Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 3 ex sågs på ön, varav 1 ringmärktes.

KUSTPIPARE – 1 ex rastade under dagen. Sträckte sedan mot SV tillsammans med myrspovarna.

MYRSPOV – 2 rastande 1K-fåglar.

ROSKARL – 1 ex rastande.

KÄRRSNÄPPA – 15 rastande.

TORNFALK – 1 ex. födosökande.

STENFALK – 1 ex rastande sågs vid flera tillfällen.

JÄRNSPARV – 1 ex ringmärktes.

ROSENFINK – 1 ex fångades i nät och ringmärktes under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

58 individer av 12 arter:

Sparvhök 1, Lövsångare 1, Gransångare 4, Gärdsmyg 4, Rödhake 30, Järnsparv 1, Ängspiplärka 7, Skärpiplärka 3, Bofink 4, Bergfink 1, Rosenfink 1 och Sävsparv 1.

Sparvhök var ny märkart för året.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 750 och i år till 6397 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

  KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, Rödhake 5 och Trädgårdssångare 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Måttliga vindar från ostsektorn idag. Solen kunde skönjas lite genom molnen vid några tillfällen, men det var småkyligt i vinden. Så det var inget väder som lockade en enda besökare. Bättre fångst i näten idag, Rosenfinken och sparvhöken som ringmärktes var dagens höjdpunkter i fågelväg.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 18 SEPTEMBER 2021

 VÄDER

Mestadels måttlig vind från ost hela dagen. Mestadels mulet och uppehåll. God sikt.

02:00: NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +12°C, vattenstånd -8 cm.

08:00: O 7 m/s, byvind 10 m/s, +12°C, vattenstånd -2 cm.

14:00: O 5m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +13°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:51 och ner 19:20.

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin avlöstes vid middagstid av Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

20 nät 05:45-10:15. 22 nät 12:30-17:30. Totalt 200 nättimmar.

18 burar i Kausan 12:30-20:00. Totalt 135 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 1 ex – Kom från norr och rastade på Ostudden några minuter

SJÖORRE – 2 ex.

HAVSSULA – 1 ex

TOPPSKARV – Minst 200 ex. på och runt Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 2 ex

BRUN KÄRRHÖK – 1 ex

LJUNGPIPARE – 1 ex flög förbi ön under förmiddagen.

MYRSPOV – Fyra rastande 1K-fåglar.

ROSKARL – 3 varav minst 1ad rastande.

KUSTSNÄPPA – En 1K-fågel här idag.

KÄRRSNÄPPA – 45 rastande

SMÅSNÄPPA – Två 1K-fåglar rastande.

TORNFALK – 1 ex. födosökande.

STENFALK – 1 ex rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

20 individer av 12 arter:

Roskarl 1, Kärrsnäppa 5, Ärtsångare 1, Gärdsmyg 1, Rödhake 1, Stenskvätta 1, Järnsparv 1, Ängspiplärka 1, Trädpiplärka 1, Skärpiplärka 5, Bofink 1 och Sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 692 och i år till 6339 av 88 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kärrsnäppa 4, Gärdsmyg 1, Rödhake 3 och Skärpiplärka 2.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Måttliga vindar idag. Solen kunde skönjas lite genom molnen under början av eftermiddagen och fick temperaturen att stiga. Mager fångst i näten men burarna gav lite mer. Den nya personalen ser fram emot en härlig vecka här ute.

VID DATORN

Mikael Hake och Magnus Levin