Återfynd 2021

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingen märkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har kontrollerat på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

                                            2021 – 01 – 18

Några bilder av skärsnäppor fotograferade på Väderöarna i Bohuslän, plockades fram ur gömmorna hos en fotograf. Flera av dessa snäppor var märkta, bland annat några norska, någon dansk och fyra märkta på Nidingen. En var märkt 2012 och avlästes i februari 2015 på Väderöarna. En annan var märkt i april 2019 och avlästes 22 december 2019. Ingen av dessa två finns det några övriga rapporter på. En som märktes på Nidingen i maj 2013 har kontrollerats på Nidingen i maj både 2014 och 2015 samt november 2015, men därefter har den inte setts till förrän på Väderöarna den sista oktober 2019. Den fjärde avläsningen var en skärsnäppa som märktes 10 mars 2014 och som kontrollerades många gånger under vårarna 2014 och 2015. Den 4 oktober 2015 fotades den på Väderöarna för att i april 2017 åter kontrolleras på Nidingen. I maj 2018 och 2020 var den åter på Nidingen.

                                            2021 – 01 – 19

En något udda kontroll gjordes den 17 juni i somras av en tyskmärkt lövsångare. Att se lövsångare vid denna tidpunkt på året är rätt ovanligt då det är mitt i häckningssäsongen. Den här lövsångaren var märkt endast tre dagar tidigare på Helgoland ute i tyska bukten och var alltså på nordflyttning!

                                            2021 – 01 – 25

Den 30 december hittades en gråtrut som dött i en vattenbehållare i Horsens i sydöstra Danmark. Det låter lite konstigt att en gråtrut skulle ramla i ett vattenkar och drunkna, så den verkliga orsaken till att den dött är oklar. Truten hann bli sju och ett halvt år då den märktes som unge den 1 juli 2013.

En blåmes som märktes den 15 oktober 2017 kontrollerades i Knallekilen, Onsala nästan på dagen tre år senare, den 18 oktober.

Vid Warnemünde utanför Rostock i norra Tyskland så avlästes en skärsnäppa den 17 januari i år. Två vintrar tidigare sågs den på samma plats. Den märktes den 23 mars 2018. En annan skärsnäppa fotograferades på Väderöarna i Bohuslän den 9 november i höstas som var märkt på Nidingen den 3 maj 2012, alltså en rätt gammal individ. Den har tidigare setts på Kragerö i sydöstra Norge i mars 2016.

                                            SILLTRUT JANUARI

Spanien dominerade som vanligt, denna månad med 19 rapporter och därefter kom Nederländerna och Frankrike med tre vardera, Belgien med två samt Tyskland och England med var sin.

                                            2021 – 02 – 05

En kontroll av en järnsparv som gjordes på ön den 10 oktober i höstas var märkt i Grosshamn på Ramvikslandet i Bohuslän. Den märktes den 28 augusti och var vid märktillfället stjärtlös. Vid kontrolltillfället hade den normal stjärt igen.

                                            2021 – 02 – 15

I Warnemünde utanför Rostock i norra Tyskland avlästes en ny skärsnäppa den 1 december. Den var märkt på Nidingen den 23 mars 2018 som ungfågel. I Warnemünde har en annan skärsnäppa avlästs vid flera tillfällen under olika vintrar.

                                            2021 – 02 – 25

Med hjälp av en metalldetektor så hittades en gammal ring nere i marken i Bodelwyddan i norra Wales. Ringen hade suttit på en stare som ringmärktes i juni 1989 och hittades i slutet av januari 2021.

                                            2021 – 03 – 05

Två kontroller från Store Färders fågelstation i Oslofjoden. Den ena var en ärtsångare som kontrollerades den 26 maj 2020 och den var faktiskt kontrollerad på samma plats även året innan. Då den 25 maj och 28 juni, vilket bör innebära att den sannolikt var på häckningsplats. Den var märkt på Nidingen den 19 maj 2019.

Den andra fågeln var en ängspiplärka som kontrollerades den 1 maj 2020. Den var märkt på Nidingen 22 september 2016. Detta var det första fyndet från Norge av en ängspiplärka märkt på Nidingen. Stationen har dock en kontroll av en norskmärkt ängspiplärka sedan tidigare, märkt i Tromsö i augusti 2007 och kontrollerad två månader senare på Nidingen.

                                            2021 – 03 – 11

För tredje vintern i rad så fotograferades samma koltrast i en trädgård i Bracknell, Berkshire som ligger några mil väster om London. De tidigare vintrarna har han setts i januari och december. Denna gång blev det den 18 februari, se även 2019–01–14 och 2019–12–18. Hanen märktes 13 mars 2016 och var redan då en utfärgad hane. Nu i vår är han minst sju år.

                                            2021 – 03 – 29

Två silltrutar avlästa i Spanien, båda strax öster om Malaga. Den ena i januari och den andra i februari. Den första var märkt 2019 och den andra 2020.

                                            2021 – 04 – 06

För första gången kontrollerades en belgisk märkt kärrsnäppa på stationen, det var förra sommaren den 28 juli. Den var märkt som gammal individ den 17 mars 2018 i Oostduinkerke, som ligger precis nordost om franska gränsen vid Nordsjökusten.

                             2021 – 04 – 13

Tre avläsningar av silltrutar, två från Malaga i Spanien, båda avlästa den 6 mars och den tredje var avläst i Tabriquet, strax utanför Rabat i norra Marocko den 9 mars. De var alla märkta som ungar åren 2015, 2016 respektive 2020.

En skärsnäppa avlästes utanför Rostock vid tyska östersjökusten i januari och februari. Den är även avläst i samma område vid tre tillfällen i februari 2019. Den märktes på Nidingen den 23 mars 2018.

                                            2021 – 04 – 26

I samband med ringmärkning vid Sönnerbergen på Onsalalandets sydspets så kontrollerades tre Nidingenfåglar i slutet av mars. Den 30:e kontrollerades en bofink som var ringmärkt på ön endast fem dagar innan. Samma dag kontrollerades också två grönfinkar. Den ena var märkt den 10 november i höstas, medans den andra var märkt 25 oktober 2016. Alltså troligen lokala fåglar, som gör besök på Nidingen under hösten för att proviantera.

En av de lokalt födda koltrastungarna, som ringmärktes den 19 juli förra året, flög på ett fönster i Lögstrup mitt på Jylland nära Viborg. Den hittades den 30 januari men hade nog legat död ett tag då. Sista gången den kontrollerades på Nidingen var den 17 oktober.

                                            2021 – 04 – 29

En nästan sjuårig silltrut avlästes i Mimizan, längst ner i sydvästra Frankrike vid Biscayabukten den 20 mars, troligen rastande under vårflyttningen. Den är tidigare avläst vid kusten i mellersta Frankrike i oktober 2016 och i Ijmuiden,Holland i september 2017.

                                            2021 – 05 – 03

För andra gången avlästes en silltrut i Algeriet. Den 2 april sågs en i Mazafran våtmarksområde vid Medelhavskusten ett par mil väster om Alger. Den märktes den 5 juli 2019 och detta var första avläsningen på individen.

                                            2021 – 05 – 10

Två rapporter på silltrutar där den ena var en fjolårsunge som hittades nydöd i Malaga, Spanien den 26 april. Den andra var en unge från 2017 som avlästes i somras den 28 juli utanför Hjörring i norra Danmark.

                                            2021 – 05 – 24

En kungsfågel som ringmärktes i höstas den 16 oktober har lyckats klara vintern och kontrollerades nu den 13 april vid Jurmo fågelstation i Åbo skärgård i södra Finland.

Individen är lite intressant på det sättet att den vägde under fem gram vid ringmärkningstillfället, alltså rätt mager, och ändå har lyckats klara sig bra.

                                            2021 – 05 – 31

Svar på fyra fåglar som har kontrollerats på stationen under våren. Två rödhakar var märkta i Skåne föregående höst. Ena var märkt i Kattarp ett stycke norr om Helsingborg den 27 november och den andre i Bingsmarken väster om Ystad den 8 oktober. Båda var kontrollerade i april, 16 respektive 18.  Från Hammarö fågelstation kom en gärdsmyg och en kungsfågel som båda också kontrollerades i april, 11 respektive 27. De var båda märkta i september den gångna hösten, gärdsmygen den 27 och kungsfågeln tre dagar senare.

                                            2021 – 06 – 01

För första gången så kontrollerades en franskmärkt gransångare på stationen. Den märktes den 17 oktober 2018 i Chenac-Saint-Seurin-D´uzet som ligger några mil norr om Bordeaux på franska atlantkusten och den kontrollerades på Nidingen den 11 april i våras.

                                            2021 – 06 – 02

Den 19 april 2019 ringmärktes en rödhake som senare trafikdödades på sin nästkommande vårflyttning den 5 april i Canach,Luxemborg. Fyndet faller väl in i bilden av sydvästflyttande rödhakar.

                             2021 – 06 – 03

Under våren har två tyskmärkta skärsnäppor kontrollerats på Nidingen. Den första kontrollerades den 8 april och den var ringmärkt i Heidekate som ligger på nordost sidan av Kielbukten den 29 januari i år och den andra var märkt på samma ställe men tre år tidigare, 10 februari 2018. Den första var även färgmärkt i Tyskland medan den andra blev färgmärkt på Nidingen. Sedan tidigare finns en tyskmärkt skärsnäppa kontrollerad på Nidingen och det var i mars 1991.

                                            2021 – 06 – 06

I höstas den 14 november så kontrollerades en finskmärkt stare på stationen. Det är endast andra gången som detta händer. Staren var dessutom rätt gammal, då den ringmärktes som bounge redan 22 maj 2012. Märktplatsen var Hattula nära Taavastehus i södra Finland.

                             2021 – 06 – 10

En gransångare som ringmärktes den 30 september i höstas kontrollerades den 14 april  i Skagen på Danmarks nordspets. Tre dagar senare återfanns den död. Detta var den första Nidingenmärkta gransångare som kontrollerats i Skagen.

                                                          2021 – 06 – 18

Avläsning av färgmärkta silltrutar på häckningsplats i Sverige har stationen inte så många utöver Nidingens. Här kom en avläsning den 1 maj från Vadholmen i Havstensfjorden utanför Uddevalla i Bohuslän. Truten ringmärktes den 12 juli 2014 och har sedan dess setts en gång i november 2016 i Portugal och varje år i september under åren 2017, 2018 och 2019 i St.Peter-Ording i norra Tyskland.

                             2021 – 06 – 21

En bounge av fiskmås som ringmärktes i slutet av juni 2018 avlästes nu den 4 juni i en fiskmåskoloni på Ramsön utanför Jörlanda i södra Bohuslän. Som treåringar brukar fiskmåsar ofta häcka första gången.

                             2021 – 06 – 23

Den 26 maj i år avlästes fem tretåiga måsar i Hirtshals hamn i norra Danmark.  Två var fjolårsungar och de övriga tre var födda 2016, 2017 och 2018. Alla de tre lite äldre sågs på Nidingen föregående år och efter avläsningarna i Hirtshals i år så har två dykt upp på Nidingen även i år.

2021 – 07 – 02

På Skagens fågelstation ringmärktes en gransångare den 28 maj förra året. Ett sent datum för arten som skulle tyda på att det var en lokal fågel, kanske häckare. Den sista mars i år så kontrollerades denna individ på Nidingen.

                             2021 – 07 – 05

En danskmärkt silltrut som saknade färgring kunde avläsas på ön den 26 maj i år. Den var märkt på Hirsholm utanför Fredrikshamn den 7 juni 2014. Med tanke på märkdatum så var nog silltrutungen i stort sett nykläckt och då kunde den inte färgmärkas.

                             2021 – 07 – 07

Den 13 maj i år så kontrollerades en norskmärkt rödhake på Nidingen. Något oväntat visade det sig att den var ringmärkt endast tre dagar tidigare i Norge! Märkplats var Eigeröy fyr i Rogaland på sydvästkusten av Norge. Rödhaken har flugit nästan 40 mil i ostsydostlig riktning för att komma till Nidingen tre dagar senare.

                                            2021 – 07 – 16

En kärrsnäppa som märktes den 26 juli sommaren 2015, kontrollerades i vintras den 9 januari i Dorum sûd som ligger vid tyska Nordsjökusten strax norr om floden Wesers mynning. Den märktes som ettåring och var nu i vintras sex och ett halvt år. Detta är tjugonde kärrsnäppefyndet från Tyskland men första i januari.

                                            2021 – 07 – 21

Två rörsångare som kontrollerades nu i maj, 16 respektive 23, var båda ringmärkta i Sverige. Den första var ringmärkt i Bingsmarken, väster om Ystad, den 29 augusti 2018 och den andra var märkt i Kvismaren i Närke den 2 augusti förra året. Detta var rörsångarkontroller nummer 36 och 37 som gjordes på Nidingen och av de tidigare har fyra varit märkta i Kvismaren.

Årligen görs avläsningar av Nidingenmärkta skärsnäppor på Svalbard. Nu kom en avläsning av en intressant individ. Den var ringmärkt den 12 april 2015 som fjolåring och kontrollerad dagen efter men sedan dess är den inte observerad på Nidingen. Däremot är den avläst vid 15 tillfällen varje år, utan 2019, vid Longyearbyn på Svalbard. Nu senaste avläsningen gjordes den 30 maj.

                                            2021 – 07 – 26

Tre skärsnäppor avlästes och fotograferades på den närliggande ön Malö söder om Onsalaspetsen. Den ena avläsningen gjordes redan den 3 januari i år på en individ som var märkt två månader innan. Den andra avlästes 2 april och den var märkt 17 maj året innan samt den tredje sågs den 30 maj och den var märkt 19 mars i år.

En silltrut som på något sätt kom i kontakt med elström hittades nydöd i Esquerchin i norra Frankrike. Platsen ligger 10 mil från kusten alldeles söder om belgiska gränsen.

2021 – 07 – 30

Återigen en grönfink som kontrollerades i Sönnerbergen, Onsala endast 8 km från Nidingen. Denna gång en som märktes den 18 oktober 2017 och kontrollerades nu den 16 maj. Den var 4 år vid kontrolltillfället. Både hösten 2018 i oktober och i november 2020 så var grönfinken på Nidingenbesök och kontrollerades.

                                            2021 – 08 – 02

Två tretåiga måsungar från 2016 avlästes båda nu i juli i Danmark. Den första avlästes den 20 juli i Hirtshals. Den hade dessförinnan gjort ett häckningsförsök, som misslyckades, på västra sjömärket på Nidingen i år. Den avlästes åtminstone fram till den 30 juni på Nidingen. Den andra individen sågs vid ett tillfälle på Nidingen i år, den 8 juli, för att sedan den 22 juli ses i den tretåiga måskolonin på Bulbjerg, som ligger på danska nordvästkusten ett stycke norr om Hanstholm.

                             2021 – 08 – 05

En silltrutunge, märkt sommaren 2020, dog som trafikoffer i Raamsdonk nära floden Rhen i södra Nederländerna den 25 juli i år. Ettåriga silltrutar kommer mycket sällan tillbaka till våra trakter första sommaren utan stannar i vinterkvarteren eller en bit upp i Europa.

                                            2021 – 08 – 19

En treårig tobisgrissla hittades nydöd på nordstranden av den danska ön Anholt som ligger ca 7 mil söder om Nidingen. Den var märkt i juni 2018 och hittades den 2 augusti i år. Detta var det femte fyndet på Anholt av Nidingenmärkta tobisgrisslor.

En av årets silltrutungar hittades nydöd på en lekplats i Hisings-Backa i Göteborg den 2 augusti. Den märktes den 29 juni och hade då några veckor kvar innan den var flygfärdig. Den här ungen har givit sig av från Nidingen ovanligt tidigt. Hisings-Backa ligger 50 km norr om Nidingen.

Den 4 augusti i år avlästes en tretåig mås på Houvig strand vid Ringköpingsfjorden på danska västkusten. Tretton dagar tidigare så avlästes den på Nidingen och den hade varit där sedan åtminstone i maj men inte gjort något häckningsförsök. Den var bara tre år i år och normalt är det för tidigt att häcka för de tretåiga måsarna.

                                            2021 – 08 – 25

En gammal bekanting sågs återigen på Svalbard. Det var en skärsnäppa som ringmärktes på Nidingen i april 2015 och för andra gången denna sommar avläst vid Isdammen utanför Longyearbyen, se även 2021-07-21.

                                            2021 – 08 – 26

Fågelstationens första kontroll av en främmande märkt hämpling blev en belgisk fågel. Den märktes i Bolland i Liegé den 26 mars i år och kontrollerades på Nidingen under tre dagar i början på maj, 2-6 maj. En annan belgisk märkt kontroll blev en trädgårdssångare som märktes den 11 augusti 2020 i Limburg och kontrollerades på Nidingen den 17 maj i år. Av stationens 21 kontroller av främmande trädgårdssångare så har sju av dem varit märkta i Belgien.

I Findhorn i nordöstra Skottland avlästes en fyraårig tretåig mås den 9 och 21 augusti. Den var avläst på Nidingen en månad tidigare,8 juli. På samma plats sågs en annan av Nidingens tretåiga måsar i september 2019. Platsen är kanske en rastplats innan de fortsätter väster ut mot Island, Grönland eller Atlanten.

Rapporter på två silltrutar från Katwijk i Zuid-Holland kom också. Den ena som var enf jolårsunge sågs den 6 maj och den andra som var född 2017 sågs den 14 augusti.

                                            2021 – 08 – 27

En gissningsvis väldigt sent vårflyttande rörsångare ringmärktes på Nidingen den 6 juni 2019. Den 29 juli 2020 så kontrollerades den i Away, Liegé i centrala Belgien. Om den varit i Norden och häckat så är det ett rätt tidigt datum att redan vara i Belgien i slutet av juli.

                                            2021 – 08 – 30

På Houvig strand vid Ringköping på danska västkusten avlästes ytterligare en tretåig mås den 4 augusti, se även 2021-08-19. Även denna mås hade varit på besök på Nidingen tidigare på säsongen. Den avlästes vid många tillfällen på Nidingen mellan 1 maj och 4 juli.

En toppskarv märkt den 19 juni 2019 på Soteskär i Bohuslän avlästes den 21 augusti när den stod på en sten ihop med en flock andra toppskarvar. Detta var den sjätte individen som avläses på Nidingen. En har dessutom avlästs vid tre tillfällen under tre olika år.

Två avlästa silltrutar, den ena en tvååring som sågs på Fanö i sydvästligaste Danmark den 5 juli i år och den andra en fjolårsunge som sågs ute till havs på Nordsjön. Platsen var ca 30 km öster om Lowestoft på engelska ostkusten och datum var 20 augusti.

                                            2021 – 09 – 02

Vid Ahtialanjärvi, strax söder om Tammerfors i Finland, så kontrollerades en kärrsnäppa den 1 augusti i år. Den ringmärktes på Nidingen den 11 juli förra året. Detta är fågelstationens första kärrsnäppefyndet från inlandet i Finland. De tidigare fem finska fynden har varit utmed kusterna.

                                            2021 – 09 – 07

En skärsnäppa som märktes på Nidingen den 23 maj 2017 har där efter setts på Svalbard somrarna 2017,2019, 2020 och nu också den 4 augusti 2021. Snäppan har

också kontrollerats på Nidingen 2018 och 2020

                                            2021 – 09 – 14

Den 9 september kontrollerades en ärtsångare på den danska ön Christiansö, som ligger en liten bit NO om Bornholm. Den var märkt den 21 maj 2019 på Nidingen. Detta var stationens 10 återfynd och hälften har kommit från Danmark. Av de tidigare danska fynden så har tre kommit i maj och en död från juli.

För tredje gången denna sommar så avlästes en och samma skärsnäppa utanför Longyearbyn på Svalbard. Denna gång den 28 augusti, se de tidigare avläsningarna på 2021-07-21 och 2021-08-25.

                              2021 – 09 – 17

Nu duggar avläsningar tätt av skärsnäppor från Svalbard. Ytterligare fyra individer rapporterades avlästa under augusti och början av september. Samtliga har varit avlästa tidigare år från ungefär samma platser runt Longyearbyn. Den äldsta var märkt 2011 på Nidingen men inte sedd på ön sedan dess! Näst äldst var en märkt 2012, men den är kontrollerad många gånger på Nidingen dock senast i maj 2017.

En nydöd tobisgrissla hittades på Segeltorpsstranden i Skälderviken den 21 augusti i år. Grisslan var märkt i juni 2009 så den hade uppnått en ålder av 12 år.

                                            2021 – 09 – 23

På Nötö utanför Hunnebostrand i Bohuslän kontrollerades en lövsångare den 13 maj i år. Den ringmärktes den 9 augusti 2019 som en årsunge. Eventuellt var den på väg till Norge när den kontrollerades. Från Norge har mer än en fjärde del av återfynden kommit av Nidingenmärkta lövsångare.

Ytterligare en skärsnäppa avläst på Svalbard. Denna individ märktes i våras den 6 maj och sågs den 12 september i Longyearbyn.

                             2021 – 09 – 29

I Speicherkoog på nordstranden av Elbes mynning i norra Tyskland hittades en nydöd kärrsnäppa den 14 maj i år. Enligt fynduppgift skulle den ha drunknat, vilket känns lite märkligt. Kärrsnäppan märktes som årsunge 2 september 2020.

                                            Silltrutar september

Rapporter på 18 individer har kommit under september. Den äldsta var en åttaåring som sågs i Belgien. Ytterligare fyra avläsningar gjordes i Belgien. På en åker utanför Horred i Västergötland gjordes sex avläsningar den 15 augusti varav tre var årsungar och de andra tre var fem år gamla. Vid Blåvandshuk i sydvästligaste Danmark sågs tre individer i juni och juli. En av årets ungar avlästes ute på Nordsjön drygt tio mil utanför holländska kusten den 12 september.

                                            2021 – 10 – 20

Säsongens fjärde kontroll i Sönnerbergen, Onsala av Nidingen märkt grönfink. Denna individ var märkt i våras den 30 mars och kontrollerades nu den 10 september.

                                            2021 – 11 – 01

Rödhake är stationens mest ringmärkta art och med jämna mellanrum kommer också fynd av arten. Nu kom ett fynd från Gedsers fuglestation längst i söder på ön Falster i Danmark. Den märktes på Nidingen den 8 maj i våras och kontrollerades nu den 12 oktober.

Från Bogense på ön Fyns nordväst sida kom ett fynd av en nydöd tobisgrissla den 19 juli. Grisslan var märkt i juni 2018 på Nidingen.

På det lilla skäret Flateskär alldeles söder om Måseskär utanför Orust fotograferades en färgmärkt skärsnäppa den 18 oktober nu i höst. Den hade inte setts någon annanstans sedan den ringmärktes den 10 april 2017.

                                            2021 – 11 – 02

Återigen fyra avläsningar från trakten av Longyearbyen på Svalbard av skärsnäppor. Alla fyra var tidigare avlästa den gångna sommaren i samma trakter men inte på riktigt samma platser. Den senaste avläsningen var 16 oktober av en tioåring. Den individen har inte setts på Nidingen sedan den märktes i december 2011.

Rapport på ytterligare en skärsnäppa kom på en fotograferad individ från norra Väderöarna den 17 oktober. Den var märkt den 19 mars i våras på Nidingen.

Som så många gånger förr så kom ett återfynd på en skjuten rödbena från Frankrike. Denna gång var det en som hittades i Surville i Calvados i nordvästra delen av landet den 26 augusti. Den var ringmärkt endast 16 dagar tidigare på Nidingen.

                                            2021 – 11 – 09

En av öns häckande större strandpipare sågs förra vintern och nu igen den 3 oktober i St. Osyth strax norr om Thamesens mynning i sydöstra England. Den märktes redan den 25 mars 2016 och har sedan setts på Nidingen den flesta somrar sedan dess.

                                            2021 – 11 – 11

Den sista maj i år så kontrollerades en roskarl i Punta Balea i nordvästra Spanien precis norr om gränsen till Portugal. Den märktes den 13 augusti 2019 som ungfågel. Att kontrolleras så sent på våren så långt söderut tyder på, att antingen hade den inte tänkt att häcka trots en ålder av två år eller kanske mer troligt så var den på väg norrut mot riktigt arktiska platser och behövde inte komma förrän en bit in i juni.

                                            2021 – 11 – 16

Vid Isfjordens mynning på Svalbard avlästes en av Nidingens färgmärkta skärsnäppor den 19 augusti.  Detta var en ny individ som inte setts på Svalbard tidigare. Den var märkt på Nidingen den 3 april 2020 som en fjolårsunge.

                                            Silltrutar november

Rapporter på sju individer kom under månaden. Tre var avlästa i Holland och de var födda 2017, 2020 och 2021. Två avläsningar av årsungar som sågs i Horred i augusti kom också. En ettåring avlästes i oktober i Belgien. Den sista var en död årsunge som hittades den 28 oktober på norrsidan av Pyrenéerna mitt mellan Biscayabukten och Medelhavet.

Belgien,holland och 2 horred, DÖD FRANKRIKE+ 2 holländska

                                            2021 – 12 – 02

En grönfink märkt i slutet av oktober 2018 kontrollerades nu den 5 oktober i Sönnerbergen, Onsala som ligger 8 km norr om Nidingen. Detta var den femte grönfinken som kontrollerades under året i samma område.

Endast ett par koltrastar har troligen häckat på Nidingen i år och den ena av parets ungar kontrollerades också i Sönnnerbergen, den 6 oktober.

I fiskhamnen vid Grenå på danska ostkusten så avlästes en skärsnäppa vid fem tillfällen mellan sista januari och 14 februari 2021. Denna individ var en av de sista skärsnäpporna som märktes på Nidingen 2020, den 5 november.

Stationens sjunde kontroll av en främmande svarthätta gjordes den 9 maj i våras. Svarthättan var märkt den 25 september året innan i Mandal på norska sydkusten. Av de sju kontrollerna så har fyra varit märkta i Norge.

                                            2021 – 12 – 06

Mitt i sommaren, den 20 juli, så hittades en lös tars med en stor färgad ring på. Den hade tillhört en pilgrimsfalk som var märkt i Varbergstrakten som unge sommaren 2020. Några veckor senare hittades även den andra tarsen med ytterligare en ring. Troligen hade falken dött under den gångna vintern. Sedan tidigare finns tre avlästa pilgrimsfalkar på Nidingen.

Två gärdsmygar som kontrollerades under hösten, den 29 september resp. 8 oktober, var båda märkta norr om ön under hösten. Den första vid Grosshamn, Hunnebostrand i Bohuslän den 7 augusti och den andra märkt vid Hammarö fågelstation i Värmland den 22 september. Detta var den fjärde kontrollen av totalt 16 som varit ringmärkta på Hammarö.

Femtio timmar efter ringmärkningen på Nidingen så kontrollerades en kungsfågel i Knallekilen på Onsala den 14 oktober. Fågeln hade alltså återvänt till fastlandet efter ett besök på ön. Samma sak gällde en blåmes som kontrollerades i Sönnerbergen samma dag, den 14 oktober, efter att ha blivit ringmärkt fem dagar tidigare på ön.

                                            2021 – 12 – 08

En kungsfågel som märktes den 29 september i höstas, kontrollerades efter 11 dagar på Gedsers fågelstation längst ner på Falsters sydspets i Danmark. På Danmarks nordspets ringmärktes en årsunge av gransångare den 28 juli och den kontrollerades på Nidingen den 6 oktober.

En av höstens mer spännande kontroller var en rödstjärt som kontrollerades på ön den 14 september. Den var märkt tre veckor tidigare i Valdak vid Porsangerfjorden i nordligaste Norge. Fågelvägen dit är över 150 mil, så rödstjärten har haft en hastighet av minst 74 km per dygn.

                                            2021 – 12 – 22                            

Den 11 december var katt framme i Rotterdam, Nederländerna och knep en rödhake som ringmärktes på Nidingen den 6 oktober 2020.

Stationens hittills äldsta roskarl fotograferades och därefter avläsas från bilderna. Platsen var på Isla Canela i Huelva, som ligger i sydligaste Spanien precis på gränsen till Portugal. Den avlästes både den 21 november och 18 december i år. Det sista datumet var nio år och 129 dagar efter märkningen den 11 augusti 2012. Stationen har sedan tidigare en roskarl som kontrollerades precis över nio års ålder.

                                            Silltrutar december

Sedan tidigare finns endast en avläsning av en silltrut från Algeriet. Nu kom fem avläsningar, tre från förra vintern i januari, februari och mars och nu två från november och december. Alla har varit ungfåglar på sin första eller andra vinter.

Två höstfynd från Danmark, där den ena var drygt sju år gammal. Den andra avläsningen gjordes redan 2017. En annan avläsning som dröjt länge innan den kom till vår kännedom var en avläsning i Marocko från 2013 som kom nu.

I början av oktober avlästes en i Gabes fiskhamn i Tunisien, vilket endast är andra individen som avlästs i Tunisien.

Fem avläsningar från Spanien och Portugal gjordes också. Endast en var lite äldre, drygt sex år, övriga var på sin första eller andra höst.

Avläsningen i Portugal gjordes av en man som gjorde sin årliga hösttripp under två veckor i Portugal. Han gjorde 405 avläsningar av 329 olika silltrutindivid från alla möjliga projekt!!

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 16 NOVEMBER 2021

VÄDER

Mest mulet och under morgonen lite dis och duggregn. Annars mest god sikt och måttliga vindar från sydsektorn.

Min temp: +7,2°C kl. 06, 13 och 15. Max temp: +8,5°C kl. 03.

Nederbörd: Ingen mätbar.

01:00: SO 6,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +7,7°C, vattenstånd -7 cm.

07:00: S 4,9 m/s, byvind 8,9 m/s, +7,7°C, vattenstånd +1 cm.

13:00: S 7,7 m/s, byvind 10,0 m/s, +7,2°C, vattenstånd +5 cm.

19:00: SV 7,0 m/s, byvind 9,4 m/s, +7,6°C, vattenstånd +20 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 08:00 och ner 15:54.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Tommy Järås och Uno Unger. Kl. 10 anlände Lars Hellberg och Per Bengtsson med vår båt. De senare bistod med avstängning av vattensystemet. Klockan 13:30 lämnade vi alla ön.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-10:00 (75 nättimmar).

Klockan 13:30 stängdes stationen för säsongen.

 

OBSERVATIONER

TOFSVIPA: En överflygande sågs även idag.

SMÅLOM: En kom från norr och rundade västudden på insidan av Klockfotsrevet och försvann sedan mot SO på ca 50 m höjd.

KUNGSFÅGELSÅNGARE: En årsunge ringmärktes. Det innebar också en ny art för året på Nidingen.

STARE: Minst 26 fördelade på två flockar om 17 respektive 9 individer.

SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge eller hona har setts i fyrområdet sedan en vecka tillbaka.

SNÖSPARV: En flock om cirka 40 fåglar håller till på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 ex av 2 arter.

Kungsfågelsångare 1 och kungsfågel 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 219 och i år till 8 698 av 97 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En grönfink med främmande svensk ring fångades. Det visade sig vara en av Tommys privata ringar och därför blev det snabbt konstaterat att det var en årsunge som märkts i Sönnerbergen, Onsala den 17/7 i år.

Dessutom egna korttidskontroller av tre blåmesar, och två rödhakar.

 

UPPDRAGSARBETE

Vinterstängning av våra utrymmen, toalettskötsel och latrintömning, tillsyn av SMHI:s väderstation.

 

ÖVRIGT

Så har vi då avslutat verksamheten för i år, detta efter att ha haft kontinuerlig verksamhet sedan den 13 mars, totalt 249 dagar. Det är ett år som bjudit på många trevliga upplevelser för alla oss som arbetat därute och vi är rätt många. Totalt har vi varit 114 som på något sätt har medverkat i verksamheten ute på Nidingen i olika utsträckning. Räknat i persondagar på ön blir det 1 291.

 

Det är ju alltid spännande när det dyker upp lite ovanligare fåglar. De sista två verksamhetsdagarna bjöd också på sådant och det trots liten tillgång på fåglar i fångsten. I går ringmärktes fem fåglar varav en östlig svart rödstjärt och idag blev det bara två ringmärkta varav en då var en kungsfågelsångare, även den kommer österifrån.

 

Men nu har vi stängt stationen för i år så nu blir det inga fler dagböcker förrän vi startar upp igen i vår. Preliminärt siktar vi på att vara börja 2022 års verksamhet den tolfte mars. På återhörande då😊

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 15 NOVEMBER 2021

VÄDER
Vädret mycket likt det igår och rejält mulet hela dagen, dock som då ”högt i tak” och god sikt, varvid man som längst åtminstone såg byggnader i Varberg. De ostliga vindarna hade dock vridit sig mer mot SO.

 

Min temp: +6,5°C kl. 03 och 05.

Max temp: +7,9°C kl. 17 och 23.

Nederbörd: Ingen.

 

01:00: SO 6,6 m/s, byvind 8,4 m/s, +6,7°C, vattenstånd -10 cm.
07:00:
NO 7,2 m/s, byvind 8,9 m/s, +6,9°C, vattenstånd -6 cm.
13:00:
ONO 7,1 m/s, byvind 8,4 m/s, +7,6°C, vattenstånd -4 cm.
19:00: O 7,4 m/s, byvind 8,3 m/s, +7,7°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:58 och ner 15:55.

PERSONAL
Dennis Kraft, Tommy Järås och Uno Unger.

VERKSAMHET
25 nät 07:15-14:00 och ytterligare 2 nät 14:30-16:30 (169 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

Fröfällan vid Strandoxeln 07:15-14:00 (7 tim).

Samtliga burar och fröfällan plockades in och lades för vinterförvaring i Fotogenboden.

OBSERVATIONER

TOFSVIPA – En hördes först överflygande under morgonen, återfanns senare vilande på Klockfotsrevet, där den var kvar även under eftermiddagen.

SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge eller hona var kvar för sjätte dagen i rad i Kausan och i fyrområdet.

SVART RÖDSTJÄRT, östlig rasgrupp – En 1K hane ringmärktes efter nätfångst vid Kruthuset. Ny rasgrupp för Nidingen och troligen bara andra fyndet i Halland.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 ex av 4 arter.

Gärdsmyg 1, björktrast 1, svart rödstjärt av östlig rasgrupp 1 och grönfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 217 och i år till 8 696 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två blåmesar, märkta 5 resp. 10 oktober, och en järnsparv, märkt 4 oktober.


UPPDRAGSARBETE

Trädgårdsskötsel, tillsyn av öns hus inför vintersäsongen, larmavstängning i 1952 års hus.

ÖVRIGT

Stationsstängningen närmar sig! Idag har vi börjat nedmonteringen av verksamheten genom att alla burar och fröfällan plockats upp och stuvats in i Fotogenboden. Där har vi också placerat en del av våra utemöbler. Återstår en del utesaker som ska plockas in i Brandskjulet. Näten är kvar till i morgon för en sista fångstinsats innan vi åker iland.

 

Den ostliga svarta rödstjärt som vi fångade idag gav upphov till mycket samtal och diskussioner. Särskilt Uno har varit hårt engagerad och tillbringat mycket tid med diskussioner såväl i telefon som i sociala medier.

VID DATORN
Uno Unger, Tommy Järås och Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 NOVEMBER 2021

VÄDER
Mulet hela dagen men till skillnad från tidigare i veckan var sikten mycket god. Under efternatten och förmiddagen blåste det 6-7 m/s från NO men från middagstid vred vinden mot O och minskade något till ca 5 m/s.

 

Min temp: +6,9°C kl. 24. Max temp: +8,4°C kl. 01- 03 och 05.
Nederbörd: Ingen.

 

01:00: NO 7,6 m/s, byvind 9,3 m/s, +8,4°C, vattenstånd +18 cm.
07:00:
NO 7,4 m/s, byvind 8,6 m/s, +8,0°C, vattenstånd +3 cm.
13:00:
ONO 5,7 m/s, byvind 8,9 m/s, +7,7°C, vattenstånd +3 cm.
19:00: O 5,0 m/s, byvind 7,0 m/s, +7,6°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:56 och ner 15:57.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger. Ny personal i form av Dennis Kraft och Tommy Järås anlände med stationsbåten förd av Thomas Haraldsson och en bekant till honom kl. 11. Elizabeth och Eva for iland med skeppare Thomas. Uno stannar kvar ett par dagar till.

VERKSAMHET
20 nät 08:00-16:30 och ytterligare 2 nät 13:30-16:30 (176 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

Fröfällan vid Strandoxeln 07:45-16:45 (7 tim).

OBSERVATIONER

SJÖORRE – Åtminstone 450 beräknades ha sträckt söderut V om ön. Utöver detta säkerligen tresiffrigt antal kringflygande och rastande. Stor eller nästan fullständig dominans av honfärgade individer i flockarna.

ALFÅGEL – En honfärgad kom flygande söderut i en flock sjöorrar, men i höjd med Klockfotsrevet vek den av från flocken och flög ensam österut längs Nordstranden 08:21.

TOPPSKARV – Sent under eftermiddagen flög ca 770 från eller via Klockfotsrevet till någon (några?) övernattningsplats(er) N om Nidingen, kanske Hallands Svarskär.

HORNUGGLA – Den stöttes 13:15 i strandvegetationen strax SV om Dammen och sågs därefter flygande vid ett par tillfällen mellan Kruthuset och Västra rännan fram till 15-tiden.

PILGRIMSFALK – En ad upptäcktes sittande på Prästens grav vid 09-tiden, där den åtminstone satt kvar ca 20 minuter senare.

SVART RÖDSTJÄRT – Troligen en årsunge, men en adult hona kan inte säkert uteslutas. Det var femte dagen i rad som den har hållit till i Kausan och i fyrområdet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

3 ex av 2 arter.

Kungsfågel 1 och grönfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 212 och i år till 8689 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Korttidskontroller: Blåmes 5, gärdsmyg 1 och rödhake 2.


UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Det börjar närma sig stängning av fågelstationen, som planeras äga rum tisdagen den 16 november. Dennis och Tommy kom ut idag för att hjälpa till med allt praktiskt som måste göras inför stängningen. Trevligt att tre gubbar, som har agerat som stationschefer tidigare under året, för en gångs skull kan tillbringa ett par dygn tillsammans på denna av dem älskade Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 13 NOVEMBER 2021

VÄDER
En mulen natt med tidvis lätt duggregn. Morgonen och förmiddag fortsatte med heltäckande moln och en ostsydostlig vind på 8-9 m/s. Under eftermiddagen fortsatt helmulet och en ostlig vind på 7-8 m/s.

 

Min temp: +7,9°C kl. 08. Max temp: +8,6°C kl. 11 och 17-18.
Nederbörd: Ingen mätbar.

 

01:00: OSO 9,8 m/s, byvind 12,3 m/s, +8,2°C, vattenstånd +19 cm.
07:00:
OSO 9,2 m/s, byvind 11,4m/s, +8,1°C, vattenstånd +6 cm.
13:00:
O 7,5 m/s, byvind 8,9 m/s, +8,3°C, vattenstånd +26 cm.
19:00: NO 7,3 m/s, byvind 8,6 m/s, +8,4°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:54 och ner 15:59.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten 07:00-12:00 (125 nättimmar).

6 burar i Kausan och 4 burar på Playan 08:30-14:00 (55 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-14:00 (7 tim).

 

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En flock med 9 äldre (2K+) passerade söderut lågt över fyrområdet 15:45.

KENTSK TÄRNA – En satt på en sten under minst 15 minuter längst ut på Västudden vid 09:30-tiden. Ett ovanligt sent fynd. Tidigare höstrekordet för Nidingen var 23 oktober 1982.

HAVSSULA – Ca 10 (endast en subad, övriga ad) passerade söderut V om ön under förmiddagen.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för fjärde dagen i rad.

SNÖSPARV – Ca 15 i en flock, bl.a. på Västudden och Nordstranden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

2 ex av 2 arter.

Rödhake 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 209 och i år till 8686 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egen kontroll: En färgringmärkt skärpiplärka Or/Or Lb/Al, som höll till i Kausan, märktes som årsung hona 3 november 2017.

Korttidskontroller: Blåmes 5 (märkta 5/10-12/11) och gärdsmyg 1 (märkt 2/11).


UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

De två i Brygghuset övernattande personerna (Anders Lorén med far), som igår bjöd oss på alspånsrökt lax, for iland vid 09-tiden.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 NOVEMBER 2021

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 NOVEMBER 2021

VÄDER
Under efternatten och morgonen rådde växlande molnighet och jämfört med tidigare under veckan relativt måttliga vindar. En hel del sol under dagen. Under morgonen och förmiddagen 4 m/s vridande från V till S och vid 15-tiden ökande till 8 m/s från SO.

 

Min temp: +8,4°C kl. 06. Max temp: +10,1°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen.

01:00: VNV 8,4 m/s, byvind 11,2 m/s, +9,4°C, vattenstånd +31 cm.
07:00:
VSV 5,0 m/s, byvind 5,9 m/s, +8,7°C, vattenstånd +13 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 5,9 m/s, +9,6°C, vattenstånd +16 cm.
19:00: V 9,1 m/s, byvind 12,3 m/s, +9,0°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:51 och ner 16:01.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten 07:00-14:00 (175 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 07:15-16:15 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-16:00 (9 tim).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En flock på ett par med 4 årsungar (1K) och 3 äldre (2K+) sträckande mot SV norr om Västudden 10:15.

SILLGRISSLA – Två förbiflygande under dagen.

TORDMULE – En årsunge låg ett tag N om Västra rännan.

TOBISGRISSLA – En i vinterdräkt, förbiflygande utanför Klockfotsrevet.

HAVSSULA – 3 ad förbisträckande.

GRÅHÄGER – En fågel stod på en sten på SO-udden och senare på norra sidan av Ostudden större delen av dagen.

SÅNGLÄRKA – En rastande på Ostudden.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för tredje dagen i rad.

VINTERHÄMPLING – 6 ex i en flock på Hamnudden.

SNÖSPARV – Ca 25 i en flock, bl.a. på Västudden och på Nordstranden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

9 ex av 4 arter.

Blåmes 4, gärdsmyg 2, skärpiplärka 2 samt grönfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 207 och i år till 8684 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna kontroller: Åtminstone 4 olika färgringmärkta skärpiplärkor sågs i Kausan och på Västudden. Följande tre av dem kunde avläsas: En pullus 18 juni 2012, en fjolårshona 10 mars 2016 och en årsung hona 3 november 2017. Den förstnämnda på 9,5 år är en av de äldsta som vi har noterat på Nidingen. De två övriga kan mycket väl vara fåglar som övervintrar här, då de bara har setts i mars resp. oktober-november.

Korttidskontroller: Fem årsungar av gärdsmyg och en 1K rödhake (märkt 21/10).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

På kvällen kom två personer (Anders Lorén med far) ut i egen båt och de stannar tills i morgon i Brygghuset. Det var dessa ”goa gubbar” som var på besök och fixade till rökugnen den 31 oktober och 4 november. De använde ugnen i kväll för att röka medhavd lax och vi blev bjudna på en rejäl bit.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 11 NOVEMBER 2021

VÄDER
Dagen började med heltäckande moln, ganska disigt, måttlig SV vind och 9-10 plusgrader. I samband med en vindökning vid 10-tiden till ca 10 m/s vred vinden till mera västlig och samtidigt skedde ett uppklarnande och resten av dagen blev molnfri.

 

Min temp: +8,7°C kl. 02. Max temp: +10,5°C kl. 13.
Nederbörd: Ingen.

01:00: V 4,7 m/s, byvind 7,2 m/s, +9,0°C, vattenstånd +42 cm.
07:00:
SV 5,8 m/s, byvind 8,4 m/s, +9,5°C, vattenstånd +25 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 7,9 m/s, +10,5°C, vattenstånd +36 cm.
19:00: V 6,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +23 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:49 och ner 16:03.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten uppe 07:00-12:00 (125 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 07:15-16:15 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 08:30-16:30 (8 tim).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – Först ett par mot SV 09:48, därefter 13 mot SV 09:00. Till sist en ensam fågel mot NO 09:02.

KÄRRSNÄPPA – En helt i vinterdräkt i sällskap med skärsnäppor under dagen.

SILLGRISSLA – Ca 10 ex förbiflygande under dagen.

TORDMULE – Två sträckande mot S och en rastande N om Nordstranden.

TOBISGRISSLA – En i vinterdräkt, födosökte N om Ostudden.

HAVSSULA – 5 ad sträckte mot S.

SÅNGLÄRKA – Två rastande på Ostudden.

SVART RÖDSTJÄRT – Den höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för andra dagen i rad.

VINTERHÄMPLING – 10-15 i en flock på Ostudden.

SNÖSPARV – Ca 35 i en flock.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

13 ex av 5 arter.

Skärsnäppa 8, björktrast 1, gärdsmyg 3 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 198 och i år till 8 675 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Korttidskontroller: Två årsungar av blåmes (båda märkta 23/10) och en rödhake (märkt 8/11).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Varje dag under fågelstationens verksamhet (ca 15 mars – ca 15 november) sammanställs alla arter i en lista kallad ”Daglig artsammanställning”, vilken rapporteras till Artportalen. Några få arter uppträder dagligen på Nidingen under hela verksamhetsperioden och dit hör sannolikt gräsand, ejder, vattenrall, havstrut, gråtrut, storskarv och skärpiplärka. Det är tveksamt om det förekommer dagar då någon av de nämnda arterna håller sig borta från ön helt och hållet och därmed inte kan kryssas av på den dagliga artgenomgången som fågelstationens personal har varje kväll. Idag hade vi dock problem med att få med havstrut och det dröjde länge innan Eva och undertecknad till slut lyckades notera var sin individ.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 10 NOVEMBER 2021

VÄDER
Åter sommarvärme (dygnsmedeltemperaturen över 10 plusgrader idag), så ännu har det inte blivit höst här på Nidingen. Ingen nederbörd under efternatten idag. Från gryningen rejält mulet och tendens till dimma och dessutom tidvis lätt duggregn från 09-tiden, dock inga mätbara mängder. Vid 10-tiden lättade dimman något och man kunde därefter skönja solen tidvis. Från middagstid dock åter så gott som helmulet. Frisk vind från SV under förmiddagen men endast måttlig vind från V under eftermiddagen-kvällen. Som så ofta så här års hade vi en jämn temperatur under innevarande dygn, endast varierande mellan 10,0 och 11,6 plusgrader.

 

Min temp: +9,2°C kl. 22. Max temp: +11,6°C kl. 12.
Nederbörd: Ingen.

01:00: SSV 11,1 m/s, byvind 13,6 m/s, +10,1°C, vattenstånd +35 cm.
07:00:
SV 11,4 m/s, byvind 14,6 m/s, +10,8°C, vattenstånd +32 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 7,9 m/s, +11,1°C, vattenstånd +35 cm.
19:00: V 6,6 m/s, byvind 8,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +32 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:47 och ner 16:05.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten uppe 07:30-15:30 (200 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 09:45-15:45 (84 burtimmar).

 

OBSERVATIONER
SKÄRSNÄPPA – Ca 150 ex på Kausans och Playans tångvallar, varav 5 ringmärktes.

TRETÅIG MÅS – Ca 10 adulta, födosökte runt om ön.

SILLGRISSLA – Minst 2 ex förbiflygande under dagen.

SÅNGLÄRKA – Tre översträckande 10:30.

BJÖRKTRAST – En flock på 6 ex rastade under morgonen och en 2K+ hona ringmärktes.

RÖDVINGETRAST – En 2K+ ringmärktes.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad, troligen årsunge, höll till i fyrområdet under morgonen och sågs senast 10:40.

ÄNGSPIPLÄRKA – En tidigare ringmärkt fågel höll till på tångvallen längst in i Kausan.

VINTERHÄMPLING – Ca 30 i en flock, höll till i mållvegetationen vid Dammen.

SNÖSPARV – Ca 25 i en flock.

SÄVSPARV – En tidigare ringmärkt hona höll till i mållvegetationen längst in i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

12 ex av 5 arter.

Skärsnäppa 5, koltrast 4, björktrast 1, rödvingetrast 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 185 och i år till 8 662 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Två färgringmärkta skärpiplärkor födosökte på tångvallen längs in i Kausan, där den ena kunde avläsas till Gu/Gu Lb/Al, vilken märktes som F 2K+ 3 november 2017, alltså drygt 5 år gammal.

Korttidskontroller: Skärsnäppa 1, gärdsmyg 2 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Den trådlösa nätverksanslutningen på datorn slutade att fungera under kvällen. Med support från undertecknads son Magnus fick vi tips om att leta reda på en nätverkskabel för att kunna ansluta datorn till modemet. Som tur var hittade vi en sådan kabel i en låda på kontoret och tänka sig, vi lyckades därmed få igång internetanslutningen igen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 9 NOVEMBER 2021

VÄDER
Mulet under efternatten och fram till 08-tiden, då det började regna.  Samtidigt ökade en SO-vind under kvällen igår från 7 m/s till 11 m/s kl. 05 idag. Därefter vred vinden mot S och ökade ytterligare till ca 14 m/s i medeltal efter gryningen, vilket höll i sig till skymningen. När det blåste som mest vid 14-tiden uppmättes nära 20 m/s i byarna. Nederbörden var ganska jämnt fördelad mellan 08 och 14, men den var mestadels i form av duggregn, så totalt uppmättes bara 1,0 mm under dagen.

 

Min temp: +3,2°C kl. 01. Max temp: +11,0°C kl. 22.
Nederbörd: 1,0 mm.

01:00: SO 9,1 m/s, byvind 11,6 m/s, +3,2°C, vattenstånd +11 cm.
07:00:
S 13,9 m/s, byvind 16,9 m/s, +8,1°C, vattenstånd +19 cm.
13:00:
SSV 13,7 m/s, byvind 17,9 m/s, +9,6°C, vattenstånd +17 cm.
19:00: SV 11,7 m/s, byvind 14,6 m/s, +10,5°C, vattenstånd +24 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:45 och ner 16:07.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
4 nät i lä på Torget (5D-E och 14 A-B) 08:20-09:20 (4 nättimmar).

4 burar vid Stora bryggan 08:00-14:00 (24 burtimmar).

Verksamheten idag bestod huvudsakligen av inomhusarbete med inläggning och kontrolläsning av märkdata på FAGEL.

 

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – 5 ad rastade en kort stund S om Hamnudden under morgonen.

SVÄRTA – Fyra passerade söderut V om ön under morgonen.

SJÖORRE – 5 (fyra + en) passerade utanför Västudden.

KNIPA – Ett par sträckte söderut.

SKÄRSNÄPPA – Ca 15 ex födosökte på Ostuddens och/eller Playans tångvallar.

TRETÅIG MÅS – Ca 15 ex, huvudsakligen adulta, födosökte runt om ön.

SILLGRISSLA – Ca 5 ex förbiflygande under dagen.

HAVSSULA – Maximalt 10, huvudsakligen adulta fåglar, födosökte N om ön.

ÄNGSPIPLÄRKA – En fågel stöttes vid stora Vresrosbusken på Västudden.

SNÖSPARV – En flock på ca 30 var kvar på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

0 ex av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 173 och i år till 8 650 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Inga idag.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Alla nymärkningar i år är till dags dato datalagda, tack vare vi fick en heldag framför datorn, pga rejält busväder hela dagen med duggregn och sydlig kuling.

VID DATORN
Uno Unger