DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 8 NOVEMBER 2021

VÄDER
En mulen och kylig morgon med en måttlig-frisk vind från NO-O. Från 10-tiden uppklarnande. Resten av dagen blev molnfri. På kvällen ytterligare temperatursänkning till den hittills lägsta noteringen i höst.

 

Min temp: +3,3°C kl. 21 och 23. Max temp: +6,4°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen.

01:00: NNO 5,7 m/s, byvind 7,5 m/s, +6,2°C, vattenstånd +31 cm.
07:00:
NO 7,3 m/s, byvind 9,6 m/s, +5,9°C, vattenstånd +37 cm.
13:00:
ONO 4,2 m/s, byvind 7,6 m/s, +6,0°C, vattenstånd +18 cm.
19:00: OSO 7,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +4,0°C, vattenstånd +17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:42 och ner 16:09.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström och Uno Unger höll ställningarna fram till 10-tiden, då Eva Åkesson anlände med hjälp av skeppare Fredrik Klingberg på fågelstationens båt.

VERKSAMHET
20 nät 07:45-16:45 (180 nättimmar).

10 burar i Kausan 07:30-16:30 och 4 burar på Playan 07:40-16:40 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:30-16:30 (9 tim).

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – 4 ex passerade över ön tillsammans med ett adult sångsvanspar 10:47.

BLÄSAND – En ad hane + 2 honfärgade sträckte österut över Kausan tillsammans med en kricka vid 08:00-tiden.

KRICKA – En honfärgad sträckte österut över Kausan tillsammans med tre bläsänder vid 08:00-tiden.

SVÄRTA – En passerade söderut V om ön tillsammans med 14 sjöorrar 08:10.

SJÖORRE – Minst 85 sydsträckande V om ön under morgonen-förmiddagen fördelade på några flockar.

ALKEKUNG – En kom sträckande norrifrån och slog till på vattnet ett hundratal meter SV om Västudden 10:22, men den lyfte efter en minut och fortsatte söderut över Klockfotsrevet.

TORDMULE – En årsunge (1K) låg och födosökte ett 100-tal meter utanför Nordstranden.

HAVSSULA – En ad passerade V om ön 08:10.

STJÄRTMES – En flock på 9 anlände tillsammans vid 10:45-tiden. 7 fastnade i näten vid Grindoxeln och två i Köksnätet. Alla släpptes tillsammans efter ringmärkningen varvid de direkt tog höjd och försvann mot V 11:55.

VINTERHÄMPLING – Ca 35, bl.a. på Västudden.

SNÖSPARV – Ca 30, bl.a. på Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

14 ex av 6 arter.

Stjärtmes 9, gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1, bergfink 1 och sävsparv 1.

Stjärtmes blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 173 och i år till 8 650 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 3 (samma som under gårdagen).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim) och höstgrävning av potatisland (1 tim).

ÖVRIGT

*Äntligen gav vädret möjlighet att skörda de sista knölarna i undertecknads potatisland, vilka fyllde en halv tioliters spann, som förhoppningsvis räcker som sättpotatis till våren.

*Onsalaskådarna Hugo och Anne-Lis Krantz följde med båten fram och åter och hade turen att få se en rastande alkekung i Kausan och medverka i märkningen och släppandet av årets hittills enda stjärtmesflock.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 7 NOVEMBER 2021

VÄDER
Från 19:00 igår till 01:00 idag var Nidingen varmast i landet med +10,7°C. Fortsatt regnande från midnatt och fram till 02-tiden (2,3 mm). Därefter en mindre skur vid 09-tiden och något mer under tiden 14:00-14:30. Under eftermiddagens regn hade vi en praktfull dubbel regnbåge NO om Nidingen. Huvudsakligen växlande molnighet under dagen, dock rejält med solsken under ett par timmar mitt på dagen.

 

Min temp: +6,4°C kl. 24. Max temp: +11,1°C kl. 03.
Nederbörd: 4,0 mm.

01:00: SSV 12,8 m/s, byvind 16,4 m/s, +10,3°C, vattenstånd +30 cm.
07:00:
VSV 9,0 m/s, byvind 13,6 m/s, +9,9°C, vattenstånd +38 cm.
13:00:
VSV 8,0 m/s, byvind 12,8 m/s, +10,7°C, vattenstånd +32 cm.
19:00: N 7,9 m/s, byvind 11,6 m/s, +8,8°C, vattenstånd +44 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:40 och ner 16:11.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 12:15-16:15 (56 nättimmar).

10 burar i Kausan 12:00-17:00 och 4 burar på Playan 13:20-17:20 (66 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 12:00-16:30 (4,5 tim).
Sträckspaning 07:30-15:00, dock med kortare avbrott under tiden 12:00-13:30.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – En flock på 42 sträckte mot SV norr om ön 08:56.

SÅNGSVAN – 15 sträckte mot SV under dagen, samtliga norr om ön. Först kom 9 ad 09:31, därefter ett ad par 13:35 och till sist ett ad par med två årsungar 14:29.

SVÄRTA – En honfärgad på sydsträck intill Västudden 10:01.

SJÖORRE – Totalt 16 sydsträckande under dagen.

SKÄRSNÄPPA – Ca 60 ex, flertalet födosökande på Playans tångvallar.

TRETÅIG MÅS – Minst 100 ex, både ad och juv, sträckte söderut.

DVÄRGMÅS – En årsunge (1K) passerade söderut tätt inpå Västudden 09:19.

STORLOM – T flög tillsammans västerut längs Nordstranden och rundade Västudden 08:15, båda troligen årsungar.

STORMFÅGEL – Ett sydsträckande ex passerade V om ön 08:21.

HAVSSULA – Minst 40 ex, inget riktat sydsträck, huvudsakligen födosökande N om ön. Ingen årsunge men flera subad från 2K till 5K samt en del ad.

SPARVHÖK – En mot S 08:33 och två tillsammans mot N 09:04.

VINTERHÄMPLING – Ca 20 ex höll till i mållvegetationen vid Dammen.

GRÅSISKA – Åtminstone ett ex var i sällskap med ca 20 vinterhämplingar vid Dammen.

SNÖSPARV – Minst 25 ex födosökande på bl.a. Svacken.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

0 ex av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 159 och i år till 8 636 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna kontroller: Skärsnäppa 1 (märkt som 3K+ i maj 2015) sågs med kikare på Ostudden.
Korttidskontroller: Skärsnäppa 2 (båda märkta som 2K+ 31/10) sågs på Ostudden och blåmes 3 (märkta 5/10, 9/10 resp. 23/10).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Den begränsade nät- och burfångsten på grund av blåsten gjorde att vi tyvärr inte lyckades ”spräcka nollan” idag. Fröfällan bjöd dock i alla fall på tre egna korttidskontroller av blåmes.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 6 NOVEMBER 2021

VÄDER
Blåsig och molnig morgon. Regn från 15:00 och ännu vid midnatt.

Min temp: +6,8°C kl. 03. Max temp: +10,5°C kl. 15.
Nederbörd: 4,2 mm.

01:00: V 11,6 m/s, byvind 17,1 m/s, +10,4°C, vattenstånd +30 cm.
07:00:
V 11,2 m/s, byvind 14,4 m/s, +11,0°C, vattenstånd +42 cm.
13:00:
V 7,9 m/s, byvind 11,9 m/s, +11,1°C, vattenstånd +16 cm.
19:00: SV 11,5 m/s, byvind 14,1 m/s, +10,2°C, vattenstånd +32 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:38 och ner 16:13.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist avlöstes 14:30 av Elizabeth Sjöström och Uno Unger. Lasse Hellberg stod för personalbytet med stationsbåten.

VERKSAMHET
Inga nät eller burar.
Sträckspaning till klockan kl.11, därefter mer sporadiskt.

OBSERVATIONER
ALKEKUNG – 5 sträckande, två lade sig dock norr om ön.

LUNNEFÅGEL – 1 kom sträckande och lade sig på vattnet strax utanför Strandoxeln.

STORMFÅGEL – 1 sträckande sydväst.

SPETSBERGSGÅS – 1 sträckande sydväst med 30 grågäss.

LJUSBUKIG PRUTGÅS – 3 sträckande sydväst längs öns västsida.

SNÖSPARV – 13 rastande.

SKÄRSNÄPPA – Ca 100 stationära.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

0 ex av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 159 och i år till 8 636 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Inga kontroller idag.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

SPETSBERGSGRISSLA – Petter såg en högst trolig spetsbergsgrissla men det gick lite fort och han blev ensam om obsen.

VID DATORN
Uno Unger, Janne Dahlén och Nils Lundquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 5 NOVEMBER 2021

VÄDER
Molnig morgon med lite blå himmel, mer och mer sol under förmiddagen och dagen. Mellan 10 och 11 var vinden ner och vände på 1,9 m/s. På eftermiddagen tog blåsten i mer och mer. Stjärnklar kväll.

Min temp: +6,8°C kl. 03. Max temp: +10,5°C kl. 15.
Nederbörd: ingen

01:00: N 7,7 m/s, byvind 10,4 m/s, +7,4°C, vatten stånd +9 cm.
07:00:
N 4,4 m/s, byvind 8,2 m/s, +7,0°C, vattenstånd +30 cm.
13:00:
V 7,2m/s, byvind 9,2 m/s, +10,1°C, vattenstånd +28 cm.
18:00: V 10,9 m/s, byvind 14,6 m/s, +10,5°C, vattenstånd +45 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:35 och ner 16:16.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
23 nät kl. 06:45-12:00  (121 nättimmar).

Sträckspaning från och till fram till klockan 12. Sedan mer effektivt igen från 13 till skymningen.

OBSERVATIONER

LADUSVALA – 1 ex förbiflygande.

SNÖSPARV – 15 ex.

ALKEKUNG – en på morgonen, en på eftermiddagen

SKÄRSNÄPPA – 40 ex sågs i samband med nattfångst. På dagen bara enstaka.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

16 ex av 5 arter:

Skärsnappa 11, havstrut 1, gråtrut 1, vinterhämpling 2, gråsiska 1.

 

Havstruten, gråtruten och skärsnäpporna fångades med håv och lampa.

 

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 157 och i år till 8 634 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll:
Gärdsmyg 2.

 

På natten kontrollerade vi en skärsnäppa som märktes i maj 2015 som 20 (kontrollerad även 2017) och en som märktes i april 2017 som 3+.

UPPDRAGSARBETE
Städning av gästtoa – 0,5 h.

ÖVRIGT

 • Vi tog upp alla, utom 10, vadarburar och placerade dem vid hönshuset.
 • Personen som bodde i Nidingens vänners rum i natt åkte hem vid 07:30 på morgonen.
 • Mannen från Sjöfartsverket åkte hem runt 14:00.
 • På kvällen högläsning ur dagboken motsvarande vecka för 40 år sedan. Sune Strand and his gang omnämndes likasom ”matförgiftningsexperiment”. Annars likande dagboken dagens variant.
 • Om det vid något tillfälle inte fanns några fåglar att titta på under veckan så var ön full av små digitala monster. Pokémon kan glädja både stora och små!

VID DATORN
Janne Dahlén och Nils Lundquist

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 4 NOVEMBER 2021

VÄDER
En härlig höstdag! Mestadels soligt under förmidagen och eftermiddagen. På kvällen stjärnklart.

Min temp: +6,6°C kl. 23. Max temp: +9,9°C kl. 14
Nederbörd: ingen

01:00: SV 4,3 m/s, byvind 7,0 m/s, +9,8°C, vattenstånd +18 cm.
07:00:
SO 5,0 m/s, byvind 6,7 m/s, +8,7°C, vattenstånd +14 cm.
13:00:
NO 1,8 m/s, byvind 2,3 m/s, +9,3°C, vattenstånd +7 cm.
18:00: N 7,1 m/s, byvind 9,0 m/s, +8,7°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:33 och ner 16:18.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
24 nät 06:45-kl:16:30 (226,8 nättimmar).
18 vadarburar i hamnen.

15 vadarburar användes för vattenrallsfångs uppe på ön under hela dagen.

Sträckspaning från och till fram till klockan kl:12, därefter mer sporadiskt.

OBSERVATIONER

STÖRRE PIPLÄRKA – ett ex kom utifrån västudden och snurrade ett par varv runt fyren. Gick sedan ner på nordsidan av ön i höjd med boningshuset. Vi stötte den sedan två gånger. Det sista vi såg av den var när den såg ut att gå ner på ostudden. Ett par timmar senare gick den inte att återfinna trots att hel ön gicks över.

SNÖSPARV – 19 rastade och drog runt.

SVART RÖDSTJÄRT – Två honfärgade ringmärktes och senare sågs tre andra individer på ön. Totalt alltså fem individer idag! Rekordantal enligt

PILGRIMSFALK – 1 ungfågel sträckte sydväst och 1 adult rastade kortvarigt.

SKÄRSNÄPPA – 3 ex sågs på kvällen. Märkligt nog ses, nästan, inga under dagarna. Det verkar vara så att några kommer in under kvällen/natten då fler generellt har setts under nattlysning än under dagarna.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

82 ex av 11 arter:
Gransångare 1, kungsfågel 5, gärdsmyg 10, koltrast 2, björktrast 1, rödvingetrast 1, taltrast 2, rödhake 11, svart rödstjärt 2, bergfink 9 och vinterhämpling 38.

 

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 143 och i år till 8 620 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll:

Gärdsmyg 4, koltrast 1 och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT

 • Dagsrekordet på antal ringmärkta vinterhämplingar ligger numera på 38 ex. Det tidigare rekordet från 29 oktober 1980 var 24 exemplar.
 • Idag spanade vi lite extra över havet då det sågs en brun sula utanför Måseskär dagen innan.
 • En av personerna från Sjöfartsverket kom tillbaka runt lunch och stannar över natten.
 • En av ”de goa gubbarna” som fixade röken häromdagen anlände ön cirka 18:00 för att övernatta. Han bjöd på nyrökt lax vid 22-tiden. Tusen tack för den!


VID DATORN
Janne Dahlén och Nils Lundquist

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 NOVEMBER 2021

VÄDER
Under natten passerade två skurar med totalt 1,3 mm. Under morgonen växlande molnighet och en del sol, runt om var det dock mer heltäckande molnighet. Därefter växlande molnighet. På kvällen mest klart.

Min temp: 8,8°C kl. 07. Max temp: +10,4°C kl. 11.
Nederbörd: Totalt 1,3 mm.

01:00: SO 3,8 m/s, byvind 4,8 m/s, +9,5°C, vattenstånd +30 cm.
07:00:
V 2,6 m/s, byvind 4,3 m/s, 8,8°C, vattenstånd +27 cm.
13:00:
SV 5,9 m/s, byvind 8,1 m/s, +9,9°C, vattenstånd +26 cm.
18:00: SV 4,8 m/s, byvind 6,1 m/s, +9,7°C, vattenstånd +28 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:31 och ner 16:20.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
24 nät 06:45­­-14:00 (174 nättimmar).

15 vadarburar användes för vattenrallsfångst uppe på ön under hela dagen och 18 burar i hamnen.

Sträckspaning från och till fram till klockan 14:00, därefter mer sporadiskt.

OBSERVATIONER

BERGLÄRKA – två ex flög förbi vid två tillfällen. Det sista som sågs var när de drog norrut så långt vi kunde se i handkikaren.

DVÄRGMÅS – tre ex mer eller mindre stationära långt norr om ön.

SVÄRTHÄTTA – en hona ringmärktes.

MINDRE KORSNÄBB – minst sju ex flög över.

PILGRIMSFALK – en adult sågs kortvarigt på ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

17 ex av 9 arter:

1 skärsnäppa, 1 svarthätta, 2 kungsfågel, 6 gärdsmyg, 1 rödvingetrast, 1 rödhake, 1 skärpiplärka, 2 bergfink och 2 grönfink.

 

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 61 och i år till 8 538 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll: Blåmes 3 och gärdsmyg 2.

En skärsnäppa som ringmärktes i våras kontrollerades.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning 0,5 h.

Guidning 0,5 h.

ÖVRIGT

 

 • Personerna från Sjöfartsverket åkte hem på eftermiddagen.
 • Förvisade ringmärkning för personalen från Sjöfartsverket.
 • På kvällen gjordes återigen försök att fånga ugglor.
 • VID DATORN
  Janne Dahlén och Nils Lundquist

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 2 NOVEMBER 2021

VÄDER
Mulen natt och morgon. Fortsatt mulet under förmidagen. Mindre molnigt framåt 16:00. På kvällen återigen mulet. Vid 22-tiden kom det en skur.

Min temp: +9,8°C kl. 9 och 10. Max temp: +11,2°C kl. 00.
Nederbörd: 1,3 mm.

01:00: S 8,9m/s, byvind 11,5 m/s, +11,1°C, vattenstånd +13 cm.
07:00:
SO 8,1 m/s, byvind 10,0 m/s, +10,1°C, vattenstånd +8 cm.
13:00:
SO 5,5 m/s, byvind 6,6 m/s, +10,5°C, vattenstånd +24 cm.
18:00: SO 2,9 m/s, byvind 3,8 m/s, +10,5°C, vattenstånd +32 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:29 och ner 16:22.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
24 nät 06:45­­-17:00 (246 nättimmar).

15 vadarburar användes för vattenrallsfångst uppe på ön under hela dagen och 18 burar i hamnen.

Sträckspaning från och till fram till klockan 14:00, därefter mer sporadiskt.

OBSERVATIONER

BERGLÄRKA – tre exemplar flög runt på förmiddagen.

TRÄDLÄRKA – troligen samma ex kvar idag.

FORSÄRLA – ett ex hördes ett par gånger.

MINDRE KORSNÄBB – två flockar sträckte söderut.

SVART RÖDSTJÄRT – en adult hane ringmärkt.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

39 ex av 10 arter:

Vattenrall 1, 1 kungsfågel, 3 gärdsmyg, 1 trädkrypare, 1 koltrast, 1 svart rödstjärt, 2 ängspiplärka, 4 bofink, 2 bergfink och 23 vinterhämpling.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 44 och i år till 8 521 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll: 3 blåmes, 1 bofink, 3 gärdsmyg, 1 järnsparv och 1 rödhake.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning 0,5 h.

ÖVRIGT

 • Två personer från Sjöfartsverket som har hand om fastigheter på den här och andra öar i omgivningen anlände till ön klockan 11. De skulle jobba med bland annat fyren och avsaltningsanläggningen inför nedstängning för säsongen.
 • Vi missade dagsrekordet på vinterhämpling med en fågel. Rekordet från 29 oktober 1980 är på 24 ex.
 • En vattenrall fångades med håv och lampa i norra delen av hamnen.
 • På kvällen försökte vi fånga ugglor då vinden var svag. Det gav dock inget resultat.

VID DATORN
Janne Dahlén och Nils Lundquist

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 1 NOVEMBER 2021

VÄDER
Mulen och en hel del regn under natten och morgonen. Fortsatt mulet under förmidagen. Solen tittade fram en stund vid cirka 14. På kvällen var det återigen ganska klart.

Min temp: +11,2°C kl. 23. Max temp: +11,8°C kl. 01.
Nederbörd: Missade att notera mängden.

01:00: SO 13,6 m/s, byvind 17,6 m/s, +11,8°C, vattenstånd +33 cm.
07:00:
S 9,9 m/s, byvind 14,8 m/s, +11,7°C, vattenstånd +21 cm.
13:00:
S 9,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +11,4°C, vattenstånd +32 cm.
18:00: S 11 m/s, byvind 13,5 m/s, +11,5°C, vattenstånd +24 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:26 och ner 16:25.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
9 nät 8:00­­-14:00 (54 nättimmar).
18 vadarburar ställdes ut klockan 10:00 i hamnen.

15 vadarburar användes för vattenrallsfångs uppe på ön under hela dagen.

Sträckspaning från och till fram till klockan 14:00.

OBSERVATIONER

BERGLÄRKA – ett ex flög runt och lockade på ön under morgonen, ej samma som ringmärktes igår.

SNÖSPARV – två rastade och drog runt.

SPETSBERGSGÅS – förbipasserande söder om ön.

PILGRIMSFALK – noterades vara kvar på ön.

ALFÅGEL – (1+2) drog söderut.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 ex av 4 arter:

1 vattenrall, 2 skärsnäppor, 1 ängspiplärka och 1 skärpiplärka.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 5 och i år till 8 482 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll: inga.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning 0,5 h.

ÖVRIGT

 • På stranden längst i nordost hittades en ”grunka” från Oldenburg universitet (Tyskland) som vägde cirka 5 kg. Troligen mäter den temperatur med mera. Den doktor vars namn figurerade på pjäsen kontaktades via mail. Pjäsen ställs i boden.

VID DATORN
Janne Dahlén och Nils Lundquist

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 31 OKTOBER 2021

VÄDER
Mulen natt, disig morgon men sedan sol och blå himmel. Mulnade på cirka 13:45. Nästan +12°C mitt på dagen.

 

Min temp: +10,5°C kl. 15. Max temp: +11,8°C kl. 12.
Nederbörd:

01:00: SO 10,8 m/s, byvind 13,4 m/s, +11,3°C, vattenstånd +38 cm.
07:00:
SV 6,9 m/s, byvind 9,1 m/s, +11,4°C, vattenstånd +26 cm.
13:00:
S 6,4 m/s, byvind 7,8 m/s, +11,6°C, vattenstånd +33 cm.
18:00: SO 7,7 m/s, byvind 9 m/s, +11,0°C, vattenstånd +26 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:24 och ner 16:27. Mörknade 17:11.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
24 nät 06:45-14:00 (174 nättimmar).

7 vadarburar användes för vattenrallsfångs uppe på ön under hela dagen.

Sträckspaning från och till fram till klockan 12.

OBSERVATIONER

GRÅHAKEDOPPING – ett ex kom flygande och lade sig på vattnet mot fastlandet till.

DVÄRGMÅS – en gammal och en ungfågel födosökte runt öns norra del under morgonen.

PILGRIMSFALK – en ungfågel kom ut och jagade runt några minuter innan den lämnade ön.

TRÄDLÄRKA – två ex rastade på ostudden under dagen.

BERGLÄRKA – ett ex flög runt och lockade på ön under morgonen.

FORSÄRLA – två ex rastade på ön under dagen

MINDRE KORSNÄBB – ett ex kom sträckande över gårdstunet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

30 ex av 12 arter:
Vattenrall 1, skärsnäppa 13, blåmes 2, berglärka 1, gransångare 1, gärdsmyg 3, stare 2, pilfink 1, bofink 1, bergfink 2, vinterhämpling 2 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 378 och i år till 8 477 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll: 4 blåmes, 1 vattenrall, 1 gärdsmyg, 1 rödhake, 1 järnsparv.

Tre egna, lite äldre, kontroller av skärsnäppa: 1 märkt 2020-04-15, 1 märkt 2021-03-17 och 1 märkt 2020-04-03.

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT

 • Under kvällen fångades en berglärka på ostudden med hjälp av håv och lampa. Stationens femte märkta.
 • En skärsnäppa som märktes i våras kontrollerades.
 • Under morgonen och förmiddagen sågs bara enstaka skärsnäppor på ön trots att hela ön gicks över. På sena eftermiddagen var det dock 35 ex på playan.
 • Vi lunch tid anlände två ”goa gubbar” och en hund med en liten båt. De brukade komma till ön för att röka fisk och kom hit denna dag för att laga själva röken. Den blev lagad och de låter hälsa att röken nu kan användas.
 • Ett larm gick i grannhuset (inget hade dock hänt). Stefan från Hotellverksamheten kontaktades och larmet stängdes av.
 • Korvgrillning till lunch i soligt väder!
 • Spöket Gottfrid är en gammal fyrvaktare och ett väldigt snällt spöke som älskar gottis. Han gömde godis som barnen fick leta upp på kvällen eftersom det är Halloween.

VID DATORN
Janne Dahlén och Nils Lundquist

Nyringmärkt berglärka

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 OKTOBER 2021

VÄDER
Stjärnklar, blåsig natt och god sikt. Nästan +12°C (!) och lufttrycket 1007 hPa. Mulnande och allt disigare från kl. 05 och en timma senare regn till ca 07:30. Uppklarnande vid 10-tiden. På kvällen återigen lite dis och ökad molnighet. 

Min temp: +11,8°C kl. 08. Max temp: +12,1°C kl. 17.
Nederbörd: 1 mm (kl. 06:00-07:30).

02:00: SO 11 m/s, byvind 13 m/s, +12°C, vattenstånd +45 cm.
08:00:
S 8 m/s, byvind 11 m/s, +11°C, vattenstånd +24 cm.
14:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +11°C, vattenstånd +26 cm.
19:00: O 6 m/s, byvind 9 m/s, +11°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:22 och ner 17:29.

PERSONAL
Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson avlöstes vid lunchtid av Janne Dahlén, Pär Söderquist, Petter Olsson, Nils Lundquist samt sexåringarna Melker Dahlén och Thea Söderquist. Transporten sköttes av Fredrik Klingberg med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
14 nät 07:45-10:45 (42 nättimmar).

OBSERVATIONER

GRÅHÄGER – ett ex stöttes upp från Kausan under morgonen. Den flög sen österut längs Nordstranden. Senare sågs två ex.
SKÄRSNÄPPA – 15 ex under eftermiddagen på den översköljda Playan.

KAJA – cirka 300 ex kretsande över Västudden kl 10:00. Osäkert vilken sträckriktning det blev till slut.

TRÄDLÄRKA ­– 1 ex flög förbi mitt på dagen.

VINTERHÄMPLING – minst 60 ex stationära på ön. För tredje natten i rad hade de sovit i ”Femmans buskage”, alltså slånen strax norr om gårdstunet.

SNÖSPARV – hörd under morgonen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 ex av 5 arter:

Skärsnäppa 5, gärdsmyg 1, bergfink 2, grönsiska 1, sävsparv 1

Antalet ringmärkta fåglar i oktober uppgår till 1 348 och i år till 8 447 av 94 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll: blåmes.

UPPDRAGSARBETE
Städning av gästtoaletten samt latrinhantering (0,5 tim).

ÖVRIGT

* Axeln på den stora kärran har rostat sönder och gick av så det blev att bära upp all packning förhand.

* På kvällen fångades 5 skärsnäppor med hjälp av håv och lampa.


VID DATORN
Göran Andersson och Janne Dahlén