DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 7 NOVEMBER 2021

VÄDER
Från 19:00 igår till 01:00 idag var Nidingen varmast i landet med +10,7°C. Fortsatt regnande från midnatt och fram till 02-tiden (2,3 mm). Därefter en mindre skur vid 09-tiden och något mer under tiden 14:00-14:30. Under eftermiddagens regn hade vi en praktfull dubbel regnbåge NO om Nidingen. Huvudsakligen växlande molnighet under dagen, dock rejält med solsken under ett par timmar mitt på dagen.

 

Min temp: +6,4°C kl. 24. Max temp: +11,1°C kl. 03.
Nederbörd: 4,0 mm.

01:00: SSV 12,8 m/s, byvind 16,4 m/s, +10,3°C, vattenstånd +30 cm.
07:00:
VSV 9,0 m/s, byvind 13,6 m/s, +9,9°C, vattenstånd +38 cm.
13:00:
VSV 8,0 m/s, byvind 12,8 m/s, +10,7°C, vattenstånd +32 cm.
19:00: N 7,9 m/s, byvind 11,6 m/s, +8,8°C, vattenstånd +44 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:40 och ner 16:11.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 12:15-16:15 (56 nättimmar).

10 burar i Kausan 12:00-17:00 och 4 burar på Playan 13:20-17:20 (66 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 12:00-16:30 (4,5 tim).
Sträckspaning 07:30-15:00, dock med kortare avbrott under tiden 12:00-13:30.

OBSERVATIONER
GRÅGÅS – En flock på 42 sträckte mot SV norr om ön 08:56.

SÅNGSVAN – 15 sträckte mot SV under dagen, samtliga norr om ön. Först kom 9 ad 09:31, därefter ett ad par 13:35 och till sist ett ad par med två årsungar 14:29.

SVÄRTA – En honfärgad på sydsträck intill Västudden 10:01.

SJÖORRE – Totalt 16 sydsträckande under dagen.

SKÄRSNÄPPA – Ca 60 ex, flertalet födosökande på Playans tångvallar.

TRETÅIG MÅS – Minst 100 ex, både ad och juv, sträckte söderut.

DVÄRGMÅS – En årsunge (1K) passerade söderut tätt inpå Västudden 09:19.

STORLOM – T flög tillsammans västerut längs Nordstranden och rundade Västudden 08:15, båda troligen årsungar.

STORMFÅGEL – Ett sydsträckande ex passerade V om ön 08:21.

HAVSSULA – Minst 40 ex, inget riktat sydsträck, huvudsakligen födosökande N om ön. Ingen årsunge men flera subad från 2K till 5K samt en del ad.

SPARVHÖK – En mot S 08:33 och två tillsammans mot N 09:04.

VINTERHÄMPLING – Ca 20 ex höll till i mållvegetationen vid Dammen.

GRÅSISKA – Åtminstone ett ex var i sällskap med ca 20 vinterhämplingar vid Dammen.

SNÖSPARV – Minst 25 ex födosökande på bl.a. Svacken.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

0 ex av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 159 och i år till 8 636 av 95 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna kontroller: Skärsnäppa 1 (märkt som 3K+ i maj 2015) sågs med kikare på Ostudden.
Korttidskontroller: Skärsnäppa 2 (båda märkta som 2K+ 31/10) sågs på Ostudden och blåmes 3 (märkta 5/10, 9/10 resp. 23/10).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

Den begränsade nät- och burfångsten på grund av blåsten gjorde att vi tyvärr inte lyckades ”spräcka nollan” idag. Fröfällan bjöd dock i alla fall på tre egna korttidskontroller av blåmes.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.