DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 7 APRIL 2024

VÄDER

Regn från gryningen. Uppehåll först vid 12-tiden. Från kl. 13 var det molnfritt. Sikten var dock under resten av dagen något begränsad.

NEDERBÖRD: Kl. 08; 1,4 mm under det senaste dygnet (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: 7,1 °C kl. 07. MAX TEMP: +9,5°C kl. 00.

02:00: S 12,6 m/s, byvind 16,5 m/s, +8,4°C, vattenstånd +13 cm.

08:00: S 6,8 m/s, byvind 9,7 m/s, 7,7°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: S 6,7 m/s, byvind 10,0/s, 8,0°C, vattenstånd +28 cm.

20:00: S 6,6 m/s, byvind 8,5 m/s,  m7,8°C, vattenstånd +46 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 06:26 och ner 20:04.

PERSONAL

Eva Mattsson, Douglas MacCutcheon, Marianne Ohlander, Ulrika Frick och Uno Unger.

VERKSAMHET

8 nät 05:00-06:00 och 17 nät 11:15-16:15 (93 nättimmar).

Ingen burfångst idag.

Tvättning och soltorkning av smutsiga fågelpåsar (1 tim).

OBSERVATIONER

KRICKA: Ett par rastade i Kausan vid middagstid.

SJÖORRE: Ca 200 på sydsträck.

LJUNGPIPARE: En hördes översträckande längs Playan.

SMÅLOM: 9 sydsträckande

DUBBELTRAST: En rastande mitt på dagen.

STEGLITS: En individ flög över Tvättstugan under eftermiddagen.

Hittills har t.o.m. den 7 april registrerats 102 arter på Nidingen, där lunnefågel och stenskvätta igår var nya årskryss.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 fåglar av 8 arter.

Gransångare 2, kungsfågel 2, gärdsmyg 3, rödhake 7, järnsparv 2, bofink 2, domherre 1 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 307 och i år totalt 1169.

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kungsfågel 1, gärdsmyg 2, koltrast 1, rödhake 1, järnsparv 3 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Regn nästan hela förmiddagen begränsade fångsten en hel del, men vi körde i stället nätfångst från 11-tiden och under större delen av eftermiddagen. Men solsken och vind i näten försvårade maximal fångst.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger