DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 17 APRIL 2024

 

VÄDER
Kall natt och klart med nordliga vindar. Sedan snurrande vindar. Varning för nattfrost i hela landet. Här som kallast 3,6 grader. Växlande moln men mestadels soligt.
NEDERBÖRD: Kl. 08; 0 mm under det senaste dygnet (08 igår till 08 idag).
MIN TEMP: +3,6°C kl. 05-07. MAX TEMP: +8,9°C kl. 13 o 17
02:00: NO 3,8 m/s, byvind 5,9 m/s, +4,1°C, vattenstånd +19 cm.
08:00: O 3,9 m/s, byvind 5,3 m/s, +4,0°C, vattenstånd -2 cm.
14:00: V 4,0 m/s, byvind 5,1 m/s, +8,9 C, vattenstånd +5 cm.
20:00: NV 5,2 m/s, byvind 6,4 m/s, +7,°C, vattenstånd -4 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.
Solen gick upp 05:59 och ner 20:26.

PERSONAL
Veckans personal Ida Flensburg, Git Malcolm, Carina Widenstedt samt undertecknad

VERKSAMHET
27 nät 05:15-11:00 (155 nättimmar)
Inga burar idag.
Ingen spaning över havet.
Justerat de felmonterade gummiluckorna på fågellådorna på labbet.
Eldat begagnade tobisholkar och slån.

OBSERVATIONER
Fisktärna: Två ex rastande på västudden under kvällen
Steglits: Ett ex rastade en stund i grindoxeln
Brandkronad kungsfågel: Den ung honan som ringmärktes igår var kvar idag och vägde 0,4 gram mer i dag eller 8% .

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
26 fåglar av 7 arter.
Lövsångare 2, gransångare 5, kungsfågel 2, gärdsmyg 12, stare 1, rödhake 3 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 645 och i år totalt 1507.

KONTROLLER
Främmande kontroll – En engelsk märkt gransångare kontrollerades. Stationen har aldrig tidigare haft en gransångare med engelsk ring, inte heller har stationen några återfynd av gransångare från brittiska öarna.
Egna kontroller – En strandskata ring och färgringmärkt 2011 , däven då flög den i ett nät. Den hade nu tappat en färgring sedan flera år tillbaks som idag kompletterades. Den brukar sannolikt häcka kring västudden/västra sjömärket, men vi hittar aldrig var.
Snabbkontroller av 2 gärdsmygar, 1 gransångare, 1 brandkronad kungsfågel och 2 rödhakar. Sex skärpiplärkor fångades också. En var märkt 2022, fyra 2023 och en i år.
25 skärsnäppor avlästes.

UPPDRAGSARBETE
Slånbekämpning (6 tim) och gräsklippning (1,5 tim)
ÖVRIGT
Besök av tre personer från Länsstyrelsen som såg till strålskydds mätaren.
På sena e.m. kom fyra personer som skall över natta i bagarstugan i natt.
Nu har Carina snart gått över alla gräsytor med gräsklipparen en första gång för i år.
Alla gamla tobisholkar och klippta slånhögar som legat på diverse ställen har idag förpassats till aska..

Tangentslav
Tommy Järås