DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 6 APRIL 2024

VÄDER
Mestadels mulet, tidvis något lättande molnighet mitt på dagen. Under eftermiddagen visade sig solen tillfälligt men från 17:00 kom några lätta regnstänk.

NEDERBÖRD: Kl. 08; 7,7 mm under det senaste dygnet mest i form av snöblandat regn (08 igår till 08 idag).
MIN TEMP: 4,8 °C kl. 07. MAX TEMP: +9,5°C kl. 24.

02:00: V 8,1 m/s, byvind 12,3 m/s, +7,0°C, vattenstånd +16 cm.
08:00: V 3,8 m/s, byvind 8,0/s, 5,1°C, vattenstånd +3 cm.
14:00: SO 4,1 m/s, byvind 5,1 m/s, 5,9°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: SO 7,0 m/s, byvind 8,2 m/s, 8,3°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 06:29 och ner 20:02.

PERSONAL
Annica Nordin, Susanna Gustavsson, Elma Svärdsäter och Andy Hultberg avlöstes mitt på dagen av Eva Mattsson, Douglas MacCutcheon, Marianne Ohlander, Ulrika Frick och Uno Unger. Fredrik Klingberg körde båten och Per Bengtsson var med över dagen för att byta ut en trasig vattenpump.

VERKSAMHET
20 nät 06:00-17:15 (225 nättimmar).
Ingen burfångst idag.
Justering av nätstolpsplaceringarna vid näten 5B-5E så att de nedre våderna inte släpar i marken.

OBSERVATIONER
KRICKA: 5 sydsträckande i en sjöorreflock.
SVÄRTA: En sydsträckande i en sjöorreflock.
SJÖORRE: Minst 4200 inräknades på sydsträck.
TRANA: 4 passerade mot NO rakt över fyrområdet 14:52.
LUNNEFÅGEL: Den upptäcktes vid 11:00-tiden av Anders Magnusson bland tobisgrisslorna utanför Nordstranden vid spaning från västra gamla fyrtornet. Flertalet av de totalt 14 personerna på ön vid tillfället hade nöjet att årskryssa denna celebritet.
SMÅLOM: en sydsträckande.
STORLOM: En ad i sommardräkt rastade.
SPARVHÖK: En jagade småfåglar på ön.
STENSKVÄTTA: Årets första på Nidingen sågs österut på ön.
VINTERHÄMLING: Tre rastande i fyrområdet.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
103 fåglar av 10 arter.
Gransångare 18, kungsfågel 1, gärdsmyg 3, björktrast 1, rödvingetrast 4, taltrast 2, rödhake 67, bofink 4, bergfink 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 287 och i år totalt 1149.

KONTROLLER
Egen kontroll av en skärpiplärka märkt som pullus 9 juli 2023.
Egna korttidskontroller: Kungsfågel 2, koltrast 1, rödhake 2 och järnsparv 2.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Vi gästades idag av Anders Magnusson och två före detta kolleger till honom. De gjorde en del intressanta observationer från västra gamla fyren under morgonen och fram till 14-tiden. Bl.a. registrerade de årets hittills bästa sjöorresträck. Det mest intressanta var dock årets första lunnefågel som de hittade bland alla tobisgrisslorna utanför Nordstranden.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Andy Hultberg/Uno Unger