DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 20 MAJ 2022

VÄDER
Lätt molnighet och disigt hela dagen. Svaga växlande vindar.

Min temp: +11,8°C kl. 05 o.06. Max temp: +15,3°C kl. 15 o 16.
Nederbörd: ej mätbar

02:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +12,4C, vattenstånd +1 cm.
08:00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +12,1°C, vattenstånd +13 cm.
14:00: V 6 m/s, byvind 9 m/s, +14,7°C, vattenstånd +17 cm.
20:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,0°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:46 och ner 21:33.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-11:00, (175 nättimmar).
0 burar

OBSERVATIONER
Prutgås: Årets första för stationen. Sex ex mot söder.
Havssula: En gammal individ mot söder.
Svärta: Sex mot söder
Sjöorre: 15 ex mot söder och 40 rastande
Småspov: Ett ex rastade
Roskarl: Två rastande på SO-udden
Sparvhök: Två ex hade troligen övernatta i flädern vid hönshuset.
Stenfalk: Ett ex sträckt över ön mot nordost.
Pilgrimsfalk: En märkt individ rastade på stora bryggan under morgonen. Den var märkt med stor mörkblå ring på höger ben med inskription BC och liten blå ring på vänster ben. Falken var märkt som bounge innanför Varberg 2018

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
42 individer av 8 arter.
Större strandpipare 4 pulli, Törnskata 1, Lövsångare 21, Gransångare 1, Trädgårdssångare 3, Ärtsångare 2, Törnsångare 2 och Rödstjärt 8.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 756 och i år totalt till 4261.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En svenskmärkt pilgrimsfalk från lokal ”NVK” i mellersta Halland avlästes från foto.. Född 2018.
Två fiskmåsar märkta här på ön som ungar 2017 och 2018.
25 silltrutar avlästes.
Korttidskontroller: Två gärdsmygar.

UPPDRAGSARBETE
Turisttoatömning

ÖVRIGT
Nu har turistsäsongen dragit igång för destination Gottskär-Nidingen. Ett tjugotal personer besökte ön idag.
Dagens stora begivenhet var annars pilgrimsfalken som satte sig på stora bryggan och kollade läget. Man kan undra om den har någon häckningsplats. Det är flera mil till närmaste kända häckningsplats från Nidingen.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 MAJ 2022

 

VÄDER
Skön dag, med svaga vindar större delen av dagen. Dis och lätt dimma låg över havet från mitt på dagen. Mojnade till bleke på kvällen.

Min temp: +12,9°C kl. 01 o.18. Max temp: +15,2°C kl. 15.
Nederbörd: ej mätbar

02:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,1°C, vattenstånd -15 cm.
08:00: SO 6 m/s, byvind 6 m/s, +13,0°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +14,7°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: N 2 m/s, byvind 2 m/s, +12,9°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:48 och ner 21:31.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-10:45, 20 10:45-11:45 (189 nättimmar).
0 burar

OBSERVATIONER
Snatterand: Hanen låg i vattnet öster om rissastenen
Svärta: Fyra mot söder
Sjöorre: 80 ex mot söder
Småspov: Två ex rastade
Storspov: Ett ex hördes förbiflygande.
Roskarl: Två gick på Klockfotsrevet och senare med skärsnäpporna på SV-udden
Bivråk: Ett sträckande över ön mot öster ca 12:15
Sparvhök: Två obsar på sträckande över ön mot öster och två sittande i hönshusslånet på kvällen.
Brun kärrhök: En honfärgad sträckte över ön mot öster, ca kl.15:15
Lärkfalk: Ett ex över västudden mot nordost, ca 15:00
Backsvala: En förbiflygande
Stenknäck: En hane som var trött och hängig. Satt mest på marken och sov men kunde flyga undan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 3 arter.
Tretåig mås 1, Lövsångare 7 och Stare 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 714 och i år totalt till 4219.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En sexårig tobisgrissla kontrollerades i en holk.

Korttidskontroller: En vardera av gransångare, ärtsångare och gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT
Det tillhör inte vanligheterna att tretåig mås flyger in i småfågelnäten, men så hände idag. Dessutom var det en av mycket få individer som var omärkt.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 18 MAJ 2022

 

VÄDER
Mulet och sydvind hela dagen.

Min temp: +10,5°C kl. 07. Max temp: +13,6°C kl. 13.
Nederbörd: Ingen

02:00: S 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,0°C, vattenstånd -16 cm.
08:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +11,7°C, vattenstånd +-0 cm.
14:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,2°C, vattenstånd -18 cm.
20:00: S 9 m/s, byvind 10 m/s, +13,2°C, vattenstånd -68 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:49 och ner 21:30.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
16 nät 04:15-12:15, (128 nättimmar).
22 burar 17:45-19:30 (38 burtimmar)

OBSERVATIONER
Storspov: Ett ex mot söder.
Kärrsnäppa: 5 ex rastade
Lunnefågel: 1 ex rastade. Sedd för femte dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
4 individer av 4 arter.
Skärsnäppa 2, Gransångare 1, Ärtsångare 1 och Rödhake 1,
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 705 och i år totalt till 4210.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Den gamla häckande koltrasthonan

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT
Nu är årets sättpotatisar i jorden. Dels ”Unos” och dels det lilla potatislandet i trädgårdsfållan.
Att det kunde vara så tomt på rastande fåglar i maj var oväntat. Bl.a. första dagen i maj som inte lövsångare fångades.

Imorgon förväntar vi oss att få se valrossen som just nu ligger drygt 4 mil väster om oss på Läsö. Tänk att få se den liggande på Klockfotsrevet en dag.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 17 MAJ 2022

 

VÄDER
Kylig vind från NO sektorn på morgonen men när solen kom upp blev det en fin sommardag med nytt dagsrekord på tempen.

Min temp: +8,9°C kl. 05 o 06. Max temp: +17,5°C kl. 163.
Nederbörd: Ingen

02:00: O 5 m/s, byvind 9 m/s, +10,0°C, vattenstånd -19 cm.
08:00: NO 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,4°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,7°C, vattenstånd -21 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +15,3°C, vattenstånd -6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:51 och ner 21:28.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-10:45, 22 nät 10:45-11:30 (185 nättimmar).
0 burar (0 burtimmar)
Spaning över havet 9:00 till 13:00
Renovering i form av rostbekämpning och målning av vår transportkärra.

OBSERVATIONER
Snatterand: Boet hittades i slånet norr om nätplats 6E. Boet innehöll 10 ägg.
Gräsand: En hona med 9 ungar låg i vattnet på nordstranden under kvällen.
Strandskata: Ett nytt bo hittades i går och vid kontroll idag så innehöll det tre strandskateägg och ett fiskmåsägg. En fiskmås la sig senare på äggen och ruvade!
Havssula: En död låg och skvalpade i vattnet öster om rissasten.
Roskarl: Minst 2 rastande
Myrspov: En i vinterdräkt passerade ön
Kärrsnäppa: 15 ex rastade
Lunnefågel: 1 ex rastade. Sedd för fjärde dagen .
Koltrast: Årets första unge var ute och flaxade idag

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
52 individer av 8 arter.
Fiskmås 2, Lövsångare 31, Gransångare 1, Härmsångare 1, Ärtsångare 8, Rödhake 3, Rödstjärt 5, och Buskskvätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 701 och i år totalt till 4206.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En femårig skärpiplärka var inne och fick lite fräshare färgringar.
Ett mindre antal silltrutar och tretåiga måsar avlästes, bl.a. en ny dansk silltrut som verkar gammal av den slitna färgringen att döma.

Korttidskontroller:
En vardera av gärdsmyg och rödhake samt två ärtsångare

UPPDRAGSARBETE
inget

ÖVRIGT
I kvällningen var en skärsnäppeflock på ca 25 individer högt uppe i luften och prövade om det var dags att dra norröver. De beslutade efter en stund att det nog inte var riktigt dags än och rasade ner till marken igen.
Vattenper har lagt i rören i havet till avsaltningsanläggninen idag och kopplat allt färdigt men inte kopplat över det på befintlig ledningen till husen. Det får vänta några dagar till.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 MAJ 2022

VÄDER
Dagen började med i stort sett vindstilla och ett tunt molnskikt. Det var dimmigt under någon dryg timme mellan klockan 6 och 8. Sedan klarnade det upp och det blev en härlig solig dag.

Min temp: +8,8°C kl. 07. Max temp: +15,1°C kl. 16.
Nederbörd: Ingen

02:00: NO 2 m/s, byvind 2 m/s, +10,4°C, vattenstånd -16 cm.
08:00: N 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,1°C, vattenstånd -8 cm.
14:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,3°C, vattenstånd -25 cm.
20:00: NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,8°C, vattenstånd -11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:53 och ner 21:26.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 04:15-11:45, 22 nät 11:45-12:45 (217 nättimmar).
0 burar (0 burtimmar)
Spaning över havet 9:00 till 13:00

OBSERVATIONER
Sjöorre: 10 sträckte mot söder. Dessutom rastade en individ som skulle kunna vara en leucistisk sjöorre hona
Dvärgmås: 1 2k rastade
Småspov: 2 ex sträckte mot öster
Roskarl: Minst 2 rastande
Kärrsnäppa: 2 ex rastade
Lunnefågel: 1 ex rastade

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
105 individer av 15 arter.
Hornuggla 1, Lövsångare 57, Gransångare 1, Rörsångare 3, Härmsångare 5, Trädgårdssångare 5, Ärtsångare 13, Törnsångare 2, Gärdsmyg 1, Ringtrast 1, Rödhake 4, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 8, Stenskvätta 2, Skärpiplärka 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 649 och i år totalt till 4154.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Två fiskmåsar avlästes. En ringmärktes 2014 som pull och den andra 2016 som adult.
Trettiofem silltrutar avlästes.

Korttidskontroller:
En vardera av lövsångare och gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 0,5 timmar.

ÖVRIGT
Vi njöt av det fina vädret och de många och trevliga fåglarna.

VID DATORN
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 MAJ 2022

VÄDER
Dagen började med frisk vind som sedan avtog kontinuerligt. Soligt hela dagen.

Min temp: +10,4°C kl. 04. Max temp: +13,7°C kl. 16.
Nederbörd: ingen

02:00: NV 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,5°C, vattenstånd +11 cm.
08:00: NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,1°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: V 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,3°C, vattenstånd -14 cm.
20:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,8°C, vattenstånd -15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:55 och ner 21:24.

PERSONAL
Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
13 nät 04:15-07:00, 16 nät 07:00-11:00 (100 nättimmar).
22 burar i Kausan 05:45-13:45 (176 burtimmar)
Spaning över havet hela tiden från gryning till 13:00

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 1020 sträckande åt öster
Svärta: 4 sträckte mot söder
Havssula: 4 mot S
Småspov: 6 ex sträckte mot öster
Roskarl: Minst 3 rastande
Kustsnäppa: 1 ex i sommardräkt och 1 i vinterdräkt rastande
Kärrsnäppa: 2 ex rastade
Fiskgjuse: 1 ex sträckte mot öster
Tornfalk: 1 ex sträckte mot öster
Blåhake: 1 ex rastade i Kausan

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
20 individer av 9 arter.
Skärsnäppa 2, Lövsångare 7, Gransångare 2, Rörsångare 1, Trädgårdssångare 1, Svartvit flugsnappare 2, Buskskvätta 2, Ängspiplärka 1 och Hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 544 och i år totalt till 4049.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En 4-årig skärsnäppa samt en 5-årig skärpiplärka.
Den gamla fiskmåsen som hittades igår kunde läsas av fullständigt idag. Den ringmärktes som pull 11 juli 1995.
En silltrut som ringmärktes 2009 avlästes.
35 silltrutar med färgring avlästes varav 1 danskmärkt.

Korttidskontroller:
En vardera av lövsångare och sävsparv.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 3,5 timmar.

ÖVRIGT
Idag blev den stora begivenheten en rödstjärnig blåhake som höll till i Kausan under eftermiddagen och kvällen. Den poserade välvilligt för fotografering.

VID DATORN
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 MAJ 2022

 

VÄDER
Blåsigt hela dagen igen. Mulen morgon och uppklarnande från tidig f.m.

Min temp: +10,7°C kl. 05. Max temp: +12,7°C kl. 17 Nederbörd: ingen

02:00: SV 10 m/s, byvind 15 m/s, +10,7°C, vattenstånd +24 cm.
08:00: V 14 m/s, byvind 17 m/s, +10,8°C, vattenstånd +16 cm.
14:00: NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +12,1°C, vattenstånd +13 cm.
20:00: VNV 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,6°C, vattenstånd +-15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:57 och ner 21:22.

PERSONAL
Kommande veckas personal Lars Carlsson, Mikael Forsman, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
13 nät 04:15-05:45, 20 nät 05:45-06:15 och 24 nät 06:15-10:45 (137 nättimmar).
16 burar i Kausan 11:15-14:00 samt 15 burar på Playan 20:00-21:00 (59 burtim)
Spaning över havet hela tiden från gryning till 13:00

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 100 sträckande åt öster
Havssula: 8 mot S
Lunnefågel: En ad rastade hela morgonen och f.m. utanför västra sjömärket och vid ett tillfälle stod den på en sten på ön.
Roskarl: Minst 3 rastande
Kärrsnäppa: Ca 10 ex
Tornseglare: 2+1 årets första

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
25 individer av en 8 arter.
Skärsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Lövsångare 13, Svarthätta 1, Trädgårdssångare 1, Ärtsångare 2, svartvit flugsnappare 2 och Rödstjärt 4.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 524 och i år totalt till 4029.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Fem skärsnäppor kontrollerade varav två är märkta nu i vår och de övriga i dec 2011, mars 2012 och mars 2013.

Korttidskontroller:
En vardera av lövsångare, rörsångare och rödstjärt samt två gärdsmygar.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Dagens stora begivenhet var lunnefågeln som rastade nära stranden hela morgonen och förmiddagen. Den gjorde även ett antal flygturer fram och åter utmed nordstranden och satt uppe på ön vid ett tillfälle.
Den andra udda obsen var en häckande fiskmås som ruvar alldeles utanför slånet nordväst om hönshuset. Måsens ring avlästes i fält så när som på sista siffran. Av tio möjliga individer så är en ringmärkt som pull den 22 juli 1994 och de övriga den 11 juli 1995. Måsen är alltså minst 27 år gammal och lär då vara Europas näst äldsta kända individ. En norsk fiskmås har blivit över 29 år.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 MAJ 2022

 

VÄDER

Mulet i stort sett hela dagen. På morgon kom riktigt tunga svarta moln från väster som man förväntade sig skulle ge mycket regn, men det blev inget då. Innan 11 kom en regnskur och även lite senare kom några regnstänk.

Min temp: +9,4°C kl. 05. Max temp: +12,4°C kl. 14 o. 16 Nederbörd: en skur, 0,3 mm

02:00: V 9 m/s, byvind 12 m/s, +9,5°C, vattenstånd +8 cm.
08:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,1°C, vattenstånd +6 cm.
14:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +12,4°C, vattenstånd +3 cm.
20:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +11,8°C, vattenstånd +-13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:59 och ner 21:20.

PERSONAL
Eva Mattsson och Tommy Järås fram 17-tiden då ”Stuff” kom med förstärkning i form av Lars Carlsson, Mikael Forsman och Magnus Levin. Skeppare var Lasse Hellberg och på hemresan tog han med sig Eva Mattsson.

VERKSAMHET
13 nät 04:15-05:45, 20 nät 05:45-06:15 och 24 nät 06:15-10:45 (137 nättimmar).

OBSERVATIONER
Kustsnäppa: Fyra höll till på SO-udden.
Roskarl: Fem ex höll till på SO-udden.
Kärrsnäppa: Minst tio ex rastade på SO-udden och några i Kausan
Skärsnäppa: Minst 400.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
49 individer av en 11 arter.
Lövsångare 29, Gransångare 3, Rörsångare 2, Svarthätta 1, Trädgårdssångare 5, Ärtsångare 2, Gärdsmyg 1, Grå flugsnappare 1, Rödhake 1, Rödstjärt 3 och Hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 499 och i år totalt till 4004.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En ettårig skärpiplärka färgmärktes.

Korttidskontroller:
En vardera av gransångare, svarthätta och gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Ett nytt friskt gäng har anlänt ön idag som säkerligen(?) studsar upp ur sängarna kl 4.00 imorgon bitti för spana ut över havet i förväntad kuling från nordväst.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 MAJ 2022

 

VÄDER

En blåsig dag. Hela dagen västvindar som kulminerade vid 15-tiden med drygt 15 m/s i medelvind och nästan 20 i byarna. Molnigt på morgonen men rätt snart uppklarnande och sedan klart till e.m. då det plötsligt kom en regnskur. Vågorna slog in kraftigt på nordstranden.

Min temp: +9,9°C kl. 05.
Max temp: +12,9°C kl. 14-15.
Nederbörd: en skur

02:00: VSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +10,8°C, vattenstånd +21 cm.
08:00: V 12 m/s, byvind 16 m/s, +10,7°C, vattenstånd +22 cm.
14:00: V 12 m/s, byvind 17 m/s, +12,9°C, vattenstånd +26 cm.
20:00: V 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,8°C, vattenstånd +-22 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:01 och ner 21:18.

PERSONAL
Eva Mattsson och Tommy Järås

VERKSAMHET
11 nät 04:15-08:30 (47 nättimmar).
13 burar på playan 09:00-10:30, 16 burar 10:30-20:00 (170 btim)
Många avläsningar av silltrutar, tretåiga måsar och fiskmåsar.
Kontrolläsning av aprils märkningar.

OBSERVATIONER
Knölsvan: Paret har legat kvar i Kausan hela dagen
Sparvhök: Gårdagens individ övernattade i fläderbusken norr hönshuset och stack iväg i gryningen i samband med nätuppdragningen.
Roskarl: Sex ex höll till på SO-udden åtminstone under kvällen.
Kärrsnäppa: Minst fyra ex rastade på SO-udden
Sandlöpare: Minst fem ex på SO-udden under kvällen.
Tretåig mås: 56 ex ses ligga stadigt på sina bon. Det kan fortfarande vara något av paren som inte lagt ägg.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av en 5 arter.
Skärsnäppa 3, Lövsångare 3, Gransångare 1, Svarthätta 1 och Buskskvätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 450 och i år totalt till 3955.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En skärsnäppa född 2012 och märkt i april 2013 kontrollerades. Den har nästan varit inne för kontroll varje år sedan märkningen.
Den häckande koltrasthonan var inne för kontroll, märkt i november 2016.
Avläsning av knappt 40 tretåiga måsar, 20 silltrutar och 4 fiskmåsar.

Korttidskontroller:
Skärsnäppa 1 och koltrast 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Det höga vattenståndet och de kraftiga vågorna har slagit in rejält på nordstranden. Förmodligen har en hel del silltrutbon och kanske också tobisgrisslebon överspolats idag. Det är dock så pass tidigt på säsongen så de hinner nog med en omläggning.
Under kvällen upptäcktes i det fina kvällsljuset att det rastade en del vadare på sydostudden. En härlig blandning av färger från arktiska sandlöpare, roskarlar, skärsnäppor och kärrsnäppor i sommardräkt som blandade sig med öns stationära rödbenor, strandskator och strandpipare.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 MAJ 2022

 

VÄDER
Efter en stjärnklar natt bildades successivt ett tunt molntäcke med höga moln. Gårdagens sydliga vind övergick under efternatten till måttliga vindar från SV-SSV. Vid 14-tiden började det regna lite överraskande och 2,5 mm kom under ett par timmar. Ytterligare lite stänk vid andra tillfällen. Vindbyar på nästan 20 m/s kom vid regnet.

Min temp: +10,3°C kl. 03-04.
Max temp: +12,0°C kl. 20.
Nederbörd: 2,9 mm.

02:00: VSV 6,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +10,4°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: SSV 8,1 m/s, byvind 11,1 m/s, +11,1°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: S 11,2 m/s, byvind 13,7 m/s, +11,4°C, vattenstånd +21 cm.
20:00: SV 7,1m/s, byvind 9,9 m/s, +12,0°C, vattenstånd +-14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:03 och ner 21:16.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Mattsson och Uno Unger. Margareta och Uno åkte iland vid 10-tiden med Fredrik Klingberg som var skeppare på fågelstationens båt. Fredrik hade med sig ut Tommy Järås som tillsammans med kvarstannande Eva sköter verksamheten de närmaste dagarna. Över dagen var även två servicemän från SMHI med ut med vår båt.

VERKSAMHET
14 nät 04:30-05:00 och 21 nät 05:00-10:45 (121 nättimmar).

OBSERVATIONER
Knölsvan: Svanhäckningen har misslyckats. Troligen har det strandnära boet på SO-udden blivit bortspolat idag. Fåglarna har legat och sovit på tången i playan under e.m.
Sparvhök: En 2K fågel skrämdes upp från slånbuskaget vid hönshuset.
Strandskata: Boet utanför strandoxeln hittades idag. Dessutom sågs två ytterligare par som inte verkade ha bo. Ena paret ost om västra sjömärket och det andra paret på östra delen av svacken.
Roskarl: Ett ex höll till på playan.
Kärrsnäppa: Minst 14 ex rastade på SV-udden
Tretåig mås: Bona på gamla fyrarna kontrollerades. 19 bon med minst ett ägg och tomma bogropar i tre bon.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av en 5 arter.
Törnskata 1, Lövsångare 3, Gransångare 2, Svarthätta 1 och Ärtsångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 441 och i år totalt till 3946.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En silltrut med bara en metallring avlästes delvis. De fem första av sju siffror visade att den var född något av åren 2003-2005, alltså 17-19 år.

Korttidskontroller:
Gärdsmyg 2, ärtsångare 3 och koltrast 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Två män från SMHI gjorde service på väderstationen.

VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås