DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 27 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Regn under natten och förmiddagen. Blåsigt och mulet.

Min temp: +12,1°C kl. 07 o 08 och max temp: +14,0°C kl. 13.
Nederbörd 2,5 mm

02:00: SO 12,5 m/s, byvind 18,5 m/s, +12,6°C, vattenstånd +13 cm.
08:00: SO 12,4 m/s, byvind 15,6 m/s, +12,1°C, vattenstånd +30 cm.
14:00: SO 9,0 m/s, byvind 12,6 m/s, +13,7°C, vattenstånd +25 cm.
20:00: O 11,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +13,0°C, vattenstånd +36 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:09 och ner 18:56.

PERSONAL
Veckans personal Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Playans 16 burar har högtryckstvättats. Brandskjulet har städats och iordningställts.
Sträckobsande mellan 9:00-12:00 och 14:00-16:00
10 nät kring torget 12:30-15:00. (25 Ntim)
Kausan 22 burar 10:00-16:00 och 6 burar 16:00-18:00 (144 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS: 2 sträckande +1 rastande på västudden
VITKINDAD GÅS: 3 sträckande österut
SÄDGÅS: 1 långt ut över havet mot syd
BLÄSAND: 205 ex mot SV
STJÄRTAND: 3 ex
TOPPSKARV: 400 mot S
HAVSSULA: 15 ex mot S
SMÅSPOV: 1 ex fortarande kvar
BLÅ KÄRRHÖK: En hontecknad åt S
STENFALK: En adult hona rastande
TORNFALK: En 1K sträckte över havet mot S

RINGMÄRKNING
10 individer av 4 arter.
Gärdsmyg 1, Rödhake 5, Ängspiplärka 1 och Skärpiplärka 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 938 och i år totalt till 7539.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroll: Kärrsnäppa 1 och Rödhake 11

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Nu är det fotboll.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 26 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Busväder hela dagen. Dugg eller regn hela dagen och blåsigt från sydsektorn.

Min temp: +11,5°C kl. 01 och max temp: +13,5°C kl. 17.
Nederbörd 7,8 mm

02:00: V 4,6 m/s, byvind 6,5 m/s, +12,0°C, vattenstånd +6 cm.
08:00: S 7,6 m/s, byvind 10 m/s, +12,3°C, vattenstånd +20 cm.
14:00: S 12,4 m/s, byvind 16,3 m/s, +13,3°C, vattenstånd +16 cm.
20:00: S 15,0 m/s, byvind 18,4m/s, +13,1°C, vattenstånd +25 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:07 och ner 18:59.

PERSONAL
Veckans personal Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Alla märkningar och de flesta kontroller är nu inlagda i fagel.
Inga nät p.g.a. dåligt väder.
Kausan 22 burar 07:45-19:00 (247 burtimmar).
Playan 16 burar 08:15-11:45 (56 burtimmar). Totalt 303 burtimmar under dagen.

OBSERVATIONER
HAVSSULA: 7 ex efter intensivt spanande över havet i mer än fyra timmar
SMÅSPOV: 1 ex fortfarande kvar
STENFALK: Ett ex rastande

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 individer av 1 arter.
Ängspiplärka 2
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 928 och i år totalt till 7529.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Korttidskontroll Kärrsnäppa 1

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vilket sketväder. Innesittande hela dagen.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 25 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Tidvis regn och mycket tunga mörka moln. Vindar från sydsektorn som avtog på eftermiddagen och solen visade sig några timmar. Riktigt skönt under några timmar. Återigen regn från kvällen.

Min temp: +13,1°C kl. 19 och max temp: +14,5°C kl. 16.
Nederbörd 4,3 mm

02:00: SO 3,8 m/s, byvind 4,9 m/s, +13,8°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: SO 5,8m/s, byvind 7,2 m/s, +13,8°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: S 1,8 m/s, byvind 5,8 m/s, +13,5°C, vattenstånd +3 cm.
20:00: S 6,1 m/s, byvind 7,7 m/s, +13,6°C, vattenstånd +14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:05 och ner 19:02.

PERSONAL
Veckans personal Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
29 nät 06:00-09:45 + 10:45-13:15 och 14 nät 15:45-17:00 och 17 nät 17:00-18:45 (228 nättimmar).
Kausan 22 burar 07:00-19:00 (264 burtimmar).
Playan 16 burar 07:00-19:00 (192 burtimmar). Totalt 456 burtimmar under dagen.

OBSERVATIONER
HAVSSULA: 1 ex
SMÅSPOV: Långstannaren är kvar. Idag gick den bl.a. precis nedanför labtrappan, men den hade ingen lust att gå in på labbet själv.
BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgad ihop med brunhöken motsöder
BRUN KÄRRHÖK: En 1K sträckte söderut ihop med blåhöken
FORSÄRLA: Minst 5 ex sträckande

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
333 individer av 15 arter.
Lövsångare 3, Gransångare 1, Svarthätta 2, Kungsfågel 34, Gärdsmyg 39, Taltrast 1, Rödhake 183, Järnsparv 16, Ängspiplärka 9, Skärpiplärka 4, Bofink 4, Bergfink 4, Brunsiska 1, Grönsiska 1 och Sävsparv 12.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 926 och i år totalt till 7527.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av ärtsångare 1

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Dagen har mestadels ägnats åt småfågelfångst. Näten har åkt upp o ner några gånger när regnskurarna har passerat. Två obsturer till ostudden.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 24 SEPTEMBER 2022

VÄDER
Mulet hela dagen och vindar från sydsektorn.

Min temp: +12,9°C kl. 07 och max temp: +15,0°C kl. 15 o 16.
Ingen nederbörd idag.

02:00: S 7,3 m/s, byvind 8,5 m/s, +14,7°C, vattenstånd +11 cm.
08:00: SO 7,6 m/s, byvind 8,8 m/s, +13,1°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: S 7,5 m/s, byvind 8,4 m/s, +14,9°C, vattenstånd +9 cm.
20:00: S 4,6 m/s, byvind 5,3 m/s, +14,6°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

Solen gick upp 07:03 och ner 19:04.

PERSONAL
Personalbyte, ut kom Alf Pettersson, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Kjell Wallin, Mats Wallin och Tommy Järås. Båten skeppare var Lars Hellberg och i land åkte Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-10:00 (68 nättimmar).
Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).
Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-18:00 (192 burtimmar).
Totalt 308 burtimmar under dagen.

OBSERVATIONER
SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.
SKÄRSNÄPPA: Ett ex upptäcktes längst ut på Ostudden och den var märkt 12 november 2018 och sågs senast förra hösten den 20 oktober.
BLÅ KÄRRHÖK:
FORSÄRLA: Flera ex idag också..

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 3 arter.
Gransångare 1, Kungsfågel 1 och ängspiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 593 och i år totalt till 7194.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Dagens mest udda egna kontroll var en tretåig mås som rastade på en sten nära rissastenen. Det var en utfärgad mås som var märkt i bo 16 år 2020 och sågs i våras 12, 15 och 19 maj.
En skärpiplärka som adultmärktes andra juni förra året sågs sittande på fågelstationens tak.
Egna korttidskontroller av rödhake 1, kungsfågel 2 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En dag präglad av personalbyte och installering. Försök till total genomgång av öns fåglar.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 23 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 23 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Mulet och sydvindar.

 

Min temp: +14,1°C kl. 06 och max temp: +15,4°C kl. 12.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: SV 5,5 m/s, byvind 7,1 m/s, +14,7°C, vattenstånd -3cm.

08:00: SV 6,5 m/s, byvind 8,2 m/s, +14,2°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: S 8,2 m/s, byvind 9,7 m/s, +14,8°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: S 7,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +15,1°C, vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 07:01 och ner 19:07.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

21 nät 06:00-07:00 och 17 nät 07:00-10:00 (72 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-18:00 (192 burtimmar).

Totalt 500 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

SKÄRSNÄPPA: Ett ex upptäcktes längst ut på Ostudden.

PILGRIMSFALK: Den unga honan var tillbaka idag och vi fick se ett jaktförsök på småspoven, som klarade sig undan! Vi har fortfarande inte kunnat se om hon är ringmärkt eller inte.

FORSÄRLA: Varje dag under veckan har vi hört flera sträckande forsärlor, inklusive idag när nästan inget annat sträckte.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter.

Skärpiplärka 1 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 590 och i år totalt till 7191.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 2, kungsfågel 2 och ärtsångare 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Otroligt lugn dag på fågelfronten, men Erland upptäckte veckans första skärsnäppa allra längst ute på Ostudden.

Undertecknad lagade ett nät vars övre lina gick av häromdagen.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 22 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 22 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Som en sensommardag. Soligt, varmt och svaga vindar från syd.

 

Min temp: +12,3°C kl. 06 och max temp: +15,0°C kl. 14.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: S 5,8 m/s, byvind 7,4 m/s, +14,5°C, vattenstånd -16cm.

08:00: SV 3,4 m/s, byvind 4,7 m/s, +12,7°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: S 4,3 m/s, byvind 5,6 m/s, +15,0°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: S 4,0 m/s, byvind 5,0 m/s, +13,8°C, vattenstånd +3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 06:59 och ner 19:10.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

29 nät 06:00-08:00 och 17 nät 08:30-10:00 (83,5 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SVÄRTA: 1 hane och 2 honor sträckte förbi.

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

HAVSSULA: 21 ex sträckande. En flock på 7 ex passerade på nära håll utanför hamnen och visade upp sig i solskenet.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 6 arter.

Kärrsnäppa 1, gransångare 2, kungsfågel 1, gärdsmyg 2, koltrast 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 588 och i år totalt till 7189.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 3, kungsfågel 2 och rödhake 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

En halvtimme strandstädning.

 

ÖVRIGT

Stefans konferensgäster åkte hem vid lunch-tid. På eftermiddagen kom han ut med ett gäng om ca 9 personer och höll en kort guidning.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 21 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 21 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Ännu en solig dag. Vinden har slagit runt nästan ett helt varv, med svaga vindar som följd.

 

Min temp: +10,3°C kl. 06 och max temp: +15,0°C kl. 14.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: NV 2,9 m/s, byvind 4,4 m/s, +12,9°C, vattenstånd -5cm.

08:00: SO 2,1 m/s, byvind 3,0 m/s, +11,6°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: SV 3,7 m/s, byvind 4,8 m/s, +15,0°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: SV 3,9 m/s, byvind 5,3 m/s, +14,0°C, vattenstånd -10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 06:57 och ner 19:13.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

29 nät 06:00-08:30 och 20 nät 08:30-10:00 (102,5 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: 3 rastande på Ostudden.

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

STENFALK: En ung stenfalk födosökte kring Kausan och Västudden under kvällen.

PILGRIMSFALK: En ung hona födosökte på ön under dagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

53 individer av 7 arter.

Kungsfågel 9, gärdsmyg 22, taltrast 4, rödhake 8, skärpiplärka 7, bergfink 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 580 och i år totalt till 7181.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kungsfågel 1, rödhake 3 och rödstjärt 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Äntligen vaknade vi till en stilla morgon och kunde köra på med alla nät. Ingen fart på fåglarna direkt, men vi kom över 50 märkta i alla fall.

Vi har haft många besökare idag. Två vänner till Erland kom ut med egen båt under några timmar och bjöd på fika. Tre personer från Nidingens Vänner var ute för att fota skicket på fyrarna och andra byggnader på ön. Stefan, Jum och Sune (båtförare) kom ut med ett gäng (ca 8) konferensgäster som stannar till imorgon. Dessutom var ytterligare en båt, med endast en person ute under några timmar.

På kvällen tog vi en titt ner i ålbrunnen och såg två ålar.

VID DATORN

Josefina Pehrson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 20 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 20 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Ytterligare en solig dag med nordanvind.

 

Min temp: +10,1°C kl. 08 och max temp: +14,°C kl. 00.

Ingen nederbörd idag.

 

02:00: N 5,4 m/s, byvind 8,8 m/s, +13,3°C, vattenstånd +7cm.

08:00: NO 4,9 m/s, byvind 7,8 m/s, +10,1°C, vattenstånd -3 cm.

14:00: NV 7,9 m/s, byvind 9,0 m/s, +13,5°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: N 7,3 m/s, byvind 10,0 m/s, +13,6°C, vattenstånd -13 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation.

 

Solen gick upp 06:55 och ner 19:16.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

8 nät 06:00-07:00, 13 nät 07:00-09:00 och 14 nät 09:00-10:00 (48 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

PILGRIMSFALK: En ung pilgrimsfalk kom västerifrån, förbiflygande över ön vid 9-tiden. Försvann längs nordstranden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

23 individer av 4 arter.

Kungsfågel 3, gärdsmyg 11, rödhake 6 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 527 och i år totalt till 7128.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av roskarl 1, kärrsnäppa 3, kungsfågel 2, gärdsmyg 2, rödhake 1, rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Ytterligare en lugn dag på fågelfronten.
Forskare från SLU kom ut under dagen och utförde den årliga insamlingen av blåmusslor åt Naturhistoriska Riksmuseet.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Klart och blåsigt hela dagen. Vinden ökade under eftermiddagen och var som mest uppe i drygt 12 m/s i medelhastighet kl. 18.

 

Min temp: +10,7°C kl. 10 och max temp: +14,5°C kl. 20.

Nederbörd: 0,5 mm.

 

02:00: N 6,2 m/s, byvind 7,4 m/s, +13,3°C, vattenstånd +12 cm.

08:00: N 7,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +10,8°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: NV 8,0 m/s, byvind 10,4 m/s, +13,5°C, vattenstånd +16 cm.

20:00: N 10,2 m/s, byvind 14,8 m/s, +14,5°C, vattenstånd -2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:53 och ner 19:18.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst idag.

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

STÖRRE HACKSPETT: En ungfågel rastade på ön under dagen.

STENFALK: Upptäcktes inflygande västerifrån över Hamnudden med ett byte i klorna. Landade ute på ostudden och satt där och åt. Hade en kort stund sällskap av en sparvhök som satt och tittade på, säkert hungrig.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 4 arter.

Kärrsnäppa 3, ängspiplärka 6, skärpiplärka 3 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 504 och i år totalt till 7105.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En färgmärkt skärpiplärka som avlästes i Kausan visade sig vara märkt som ungfågel på ön 2012 och är alltså hela 10 år gammal.

Egna korttidskontroller av roskarl 1 och kärrsnäppa 3.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Christopher gjorde ett försök att räkna alla fåglar kring ön idag. 150 toppskarvar rastar på Klockfotsrevet tillsammans med 30 storskarvar och ejdrarna runt ön är ca 40 stycken.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 18 SEPTEMBER 2022

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 18 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

En klar och stilla morgon där det förväntade åskovädret passerade nordväst om ön. En lättare regnskur kom till slut in över ön vid 09:30, men eftermiddagen var huvudsakligen solig.

 

Min temp: +12,4°C kl. 08 och kl. 10 och max temp: +15,4°C kl. 17.

Nederbörd: 0,5 mm.

 

02:00: NV 5,2 m/s, byvind 6,0 m/s, +14,6°C, vattenstånd +14 cm.

08:00: NO 4,6 m/s, byvind 5,7 m/s, +12,4°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: N 6,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +14,2°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: NO 5,1 m/s, byvind 7,0 m/s, +14,0°C, vattenstånd -3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:51 och ner 19:21.

 

PERSONAL

Josefina Pehrson, Christopher Magnusson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

17 nät 06:00-07:00, 20 nät 07:00-09:30 (67 nättimmar).

Längst in i Kausan 22 burar 06:00-20:00 (308 burtimmar).

Vid Lilla bryggan 16 burar 06:00-20:00 (224 burtimmar).

Totalt 532 burtimmar under dagen.

 

OBSERVATIONER

SMÅSPOV: Långstannaren är kvar.

STORSPOV: En observerades upprepade gånger flygandes kring ön under morgonen, oklart om den alls gick ner och rastade.

HAVSSULA: En observerades flyga förbi i den relativt lugna vinden.

MINDRE FLUGSNAPPARE: Den ringmärkta var kvar på ön under förmiddagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

49 individer av 12 arter.

Roskarl 1, kärrsnäppa 2, lövsångare 1, kungsfågel 7, gärdsmyg 17, rödhake 6, rödstjärt 2, järnsparv 3, ängspiplärka 3, skärpiplärka 2, bergfink 4 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 491 och i år totalt till 7092.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av roskarl 1, kärrsnäppa 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 2, koltrast 1, rödhake 1, mindre flugsnappare 1 och skärpiplärka 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Vi vaknade upp till en stilla och klar morgon, långt ifrån den prognos om regn och hård vind som vi gick och lade oss till. Ett åskoväder stundade, så vi satte endast upp näten kring Torget och Fotogenboden. Ovädret passerade dock nordväst om ön och vi hann få till en fin fångstmorgon innan regn och ökande vind till slut nådde oss.

 

VID DATORN

Josefina Pehrson