DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 19 JUNI 2024

VÄDER

Växlande molnighet under efternatten och större delen av dagen. I stort sett frisk västlig vind hela dygnet, men under tiden 15-20 mojnade vinden rejält för att åter vara frisk sent på kvällen.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 0 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 13,0°C kl. 05. MAX TEMP: +18,3°C kl. 15.

02:00: V 8,8 m/s, byvind 12,1 m/s, +13,3°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: V 8,5 m/s, byvind 11,4 m/s, +14,0°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: V 6,3 m/s, byvind 8,8 m/s, +17,3°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: V 8,0 m/s, byvind 12,8 m/s, +15,5°C, vattenstånd +16 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Uno Unger, Anette Unger, Malin Unger, Charlie Unger och Elias Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nät- eller burfångst.

Pullmärkning av tobisgrissla i öns naturbon med början på Västudden.

 

OBSERVATIONER

BRUSHANE: En adult hane rastade en kort stund i Kausan 16:32

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 fåglar av 2 arter.

Gråtrut 1 och tobisgrissla 7 pulli.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 259 och i år totalt 3664.

 

KONTROLLER

En nyligen död tobisgrissla på Västudden visade sig vara märkt som bounge på Nidingen 19 juni 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Fortsatt arbete med tömningen av den nordligaste latrinbrunnen.

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Stefan körde iland den gruppen på 7 personer som övernattade till idag. Jum och Stefan var kvar i natt medan Stefan var iland och fixade något elektriskt på ribbåten som orsakade ett motorstopp vid Lilleland igår. Härnäst kommer han ut till Nidingen med nya gäster först om någon vecka, då han inte har några ytterligare beställningar på midsommar.

 

Dagboken sammanställd av

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 18 JUNI 2024

VÄDER

Efter en klar natt började det mulna till i gryningen. Från 06-tiden helmulet under ett par timmar. Därefter växlande molnighet fram till middagstid. Under eftermiddagen lyste solen mestadels från en klar himmel.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 0 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 13,8°C kl. 24. MAX TEMP: +16,7°C kl. 14-15.

02:00: S 6,0 m/s, byvind 8,1 m/s, +15,3°C, vattenstånd +15 cm.

08:00: SV 5,4 m/s, byvind 7,7 m/s, +14,1°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 7,3 m/s, byvind 9,5 m/s, +16,7°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: SV 5,1 m/s, byvind 7,6 m/s, +16,1°C, vattenstånd +15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

 

PERSONAL

Uno Unger, Anette Unger, Malin Unger, Charlie Unger och Elias Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nät- och burfångst.

Pullmärkning av tobisgrissla i öns holkar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: En flock på ca 25 förbiflygande individer passerade söderut V om ön 08:30.

TOBISGRISSLA: 91 av öns totalt 92 tillverkade tobisgrissleholkar inspekterades. I dessa kunde 77 boungar ringmärkas i 46 bon, alltså 1,67 ungar per bo. Återbesöks bör göras i 12 bon med ägg och/eller för små ungar.

LUNNEFÅGEL: Den hoppade omkring bland stenarna på Nordstranden mellan Östra rännan och Kabelmärket öster därom 09:40.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

77 fåglar av 1 art.

Tobisgrissla 77 pulli.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 249 och i år totalt 3654.

 

KONTROLLER

I bo N04 intill stigen nära SMHI:s väderstation kontrollerades en 3K+ tobisgrissla tillsammans med två nyligen kläckta ungar. Den adulta grisslan visade sig vara ringmärkt som bounge här på Nidingen 23 juni 2015, alltså nu 9 år gammal.

 

UPPDRAGSARBETE

Fortsatt utgrävning och iordningställande av den nordligaste latrinbrunnen.

Strandstädning.

Guidning.

 

ÖVRIGT

Stefan hade sedan igår 16 gäster som for iland på kvällen. Dessutom hade han en grupp på 8 personer som övernattar till i morgon.

 

Dagboken sammanställd av

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 17 JUNI 2024

VÄDER

Mulet samt växlande molnighet med en del bymoln under morgonen och förmiddagen. En del regnstänk tidvis. Uppklarnande framåt middagstid och mestadels molnfritt under eftermiddagen.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 0,2 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 14,7°C kl. 07. MAX TEMP: +16,7°C kl. 18.

02:00: SO 9,3 m/s, byvind 11,1m/s, +15,1°C, vattenstånd +19 cm.

08:00: SV 4,5 m/s, byvind 6,6 m/s, +14,9°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: S 4,6 m/s, byvind 5,4 m/s, +15,4°C, vattenstånd +8 cm.

20:00: S 4,0 m/s, byvind 4,7 m/s, +16,0°C, vattenstånd +9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:09.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Uno Unger, Anette Unger, Malin Unger, Charlie Unger och Elias Unger. Under dagen tillkom Tommy Järås och Magnus Levin. Dennis lämnade tillsammans med Tommy och Magnus sent på kvällen.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:00-06:00 och 20 nät 06:00-11:00 (117 nättimmar).

Ingen burfångst.

Pullmärkning av tretåig mås.

 

OBSERVATIONER

TAMDUVA: Den ensamma fågeln var kvar även idag.

TURKDUVA: Åtminstone en duva var kvar, vilken flitigt lät höra sitt spelläte hela dagen sittande i Strandoxeln.

STORSPOV: En sträckte söderut över fyrområdet 06:35.

SVARTSNÄPPA: En ad i sommardräkt anlände österifrån och landade i Kausan 05:57.

KENTSK TÄRNA: Två i sällskap hördes eller sågs till och från under dagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

65 fåglar av 4 arter.

Tretåig mås 39 pulli, tobisgrissla 3 pulli, stare 22 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 172 och i år totalt 3577.

 

 

KONTROLLER

Tubkikaravläsning av 60 färgringmärkta silltrutar

Egna kontroller av två sädesärlor och en skärpiplärka.

 

UPPDRAGSARBETE

Tillsyn och städning av gästtoan samt påbörjad utgrävning av den ostligaste latrinbrunnen.

 

ÖVRIGT

Stefan har åtminstone 16 gäster som stannar kvar tills i morgon.

Tack vare dagsbesök av Tommy Järås och Magnus Levin kunde resterande inventering av de häckande tretåiga måsarna genomföras. Ringmärkning inkl. färgringspåsättande av alla boungar av tretåig mås på Nordstrandens två sjömärken ägde rum under eftermiddagen. I en del bon ruvades fortfarande några sena äggkullar, så det blir sannolikt återbesök när dessa har kläckts.

Uno fyllde 80 år och han firades bl. a. med rabarberpaj. Det blev många gratulationer från anhöriga och vänner både från de närvarande på Nidingen samt via mobil och mail. Uno fick också mottaga ett antal diplom för några av sina gärningar på fågelstationen. Ett inlägga om firandet publicerades av Malin Unger på Nidingens fågelstations Facebooksida.

 

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 16 JUNI 2024

VÄDER

Mulet och en måttlig sydlig vind i gryningen. Successivt uppklarnande och en något ökande vind noterades vid 06-tiden. Från kl. 11 växlande molnighet resten av dagen med tidvis en del regnstänk.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 14,3 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 14,1°C kl. 02. MAX TEMP: +16,9°C kl. 17.

02:00: SV 9,0 m/s, byvind 11,3 m/s, +14,1°C, vattenstånd +27 cm.

08:00: SO 11,2 m/s, byvind 13,4 m/s, +14,6°C, vattenstånd +13 cm.

14:00: S 7,6 m/s, byvind 9,2 m/s, +16,2°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: SO 7,1 m/s, byvind 8,2 m/s, +16,2°C, vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:09.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Uno Unger, Anette Unger, Malin Unger, Charlie Unger och Elias Unger.

 

VERKSAMHET

8 nät 06:20-07:20 och 14 nät 07:20-11:50 (71 nättimmar).

Ingen burfångst.

 

OBSERVATIONER

TAMDUVA: Den ensamma fågeln var kvar även idag.

TURKDUVA: Under större delen av dagen sågs åter de två duvorna som noterades första gången redan i förrgår.

KENTSK TÄRNA: Två i sällskap flög söderut över Kausan vid 21-tiden.

FISKTÄRNA: En adult flög omkring utanför Västudden vid 21-tiden.

LUNNEFÅGEL: Idag sågs den ensamma fågeln vid flera tillfällen på olika stenar på stranden N om Kabelmärket strax öster om Östra rännan.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 fåglar av 2 arter.

Tretåig mås 13 pulli och stare 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 107 och i år totalt 3512.

 

 

KONTROLLER

Vid ringmärkningen av tretåiga måsungar på de gamla fyrarna avlästes även färgringarna på 18 olika adulta tretåiga måsföräldrar.

 

UPPDRAGSARBETE

Avsaltningsanläggningen luftad och omstartad efter att vi konstaterat att vi inte hade vatten i våra kranar vid 05-tiden. Innan vi fick igång avsaltningsanläggningen igen kopplade vi tillfälligt in brunnsvattnet i ledningarna.

Tillsyn och städning av gästtoan.

Tömning av urintanken vid vårt hus.

 

ÖVRIGT

Stefans gäster I Bagarstugan larmade om visst läckage från varmvattensberedaren, vilket föranledde Dennis att stänga av både vatten och el till beredaren.

Stefan hade två dagsbesökande grupper om vardera 8 personer. 19 av de deltagare i gårdagens jubileum, som övernattade till idag, åkte iland under dagen.

 

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 15 JUNI 2024

 

VÄDER

Friska vindar från SO vid gryningen successivt ökande och vridande till O under dagen. Till att börja med klart men med en del höga slöjmoln. Därefter mulnande vid 07-tiden och begynnande regn från 14:30. Mycket regn under eftermiddagen som upphörde först omkring 19:30.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 0 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 12,8°C kl. 05. MAX TEMP: +17,1°C kl. 13.

02:00: SO 10,0 m/s, byvind 12,9 m/s, +13,7°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: O 10,9 m/s, byvind 13,3 m/s, +14,7°C, vattenstånd -11 cm.

14:00: SO 12,7 m/s, byvind 16,8 m/s, +16,5°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: S 10,0 m/s, byvind 14,1 m/s, +14,4°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Uno Unger, Anette Unger, Malin Unger, Charlie Unger och Elias Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nät- eller burfångst idag pga mycket blåst och regn.

 

OBSERVATIONER

KANADAGÅS: Öns samlade bestånd födosökte i Kausan i gryningen. En flock med 17 vuxna hade sällskap med två häckande par med resp. 5 årsungar. Paret med de mindre ungarna var helt omärkta, medan märkning av paret med de större ungarna förblev okänd idag.

TAMDUVA: Den ensamma fågeln var kvar även idag.

TURKDUVA: Åtminstone den ena fågeln från igår sågs även idag.

LUNNEFÅGEL: Åtminstone två gästande fågelskådare hade turen att se den under eftermiddagen sittande på en sten vid Östra rännan.

AMIRAL: Trots mulet och rejält blåsigt besöktes fyrområdet av en kringflygande individ på läsidan av 1832 års hus.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Ingen idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 92 och i år totalt 3497.

 

KONTROLLER

Inga.

 

UPPDRAGSARBETE

Informationsskyltar och fläckborttagningsstöd på gästtoan.

Trimmat och klippt gräsytor.

Guidat jubiléet alla gäster.

Städning av fyrområdet.

 

ÖVRIGT

En mycket remarkabel historisk händelse ägde idag rum här på ön. Nidingen, som utgör platsen för Sveriges första fyrplats, firade 400 års-jubileum, vilket firades med pompa och ståt för alla inbjudna gäster. Öns nuvarande hyresgäster Nidingens Vänner arrangerade jubiléet tillsammans med Destination Gottskär – Nidingen, Nidingens fågelstation, Statens Fastighetsverk, Svenska Fyrsällskapet, Region Halland och Kungsbacka kommun.

Kl. 13 lyckades dagen till ära ”Bohus Älvsborgs Caroliner”, med ett skådespel i tidstypisk klädsel, sätta fyr på Nidingens stationära kanon, vår ”12-pundare”. De hade även med sig en liten ”2,5-pundare” som gästkanon. Båda bjöd på ljudlig salut.

Därefter höll Nidingens Vänner en välkomstpresentation följt av tal från Svenska Fyrsälskapet, Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Kungsbacka kommun och Destination Gottskär – Nidingen. En uppskattad talare var 82-årige Björn Sjöstedt, son till fyrplatsens näst senaste fyrmästare Vincent Sjöstedt, som berättade om livet på fyrplatsen, när han som 10-åring från och med 1952 tillbringade sina skollov på Nidingen.

Efter sista programpunkten skålade vi för Nidingen och det bjöds på musik och lättare förtäring. Vidare erbjöds guidning av fyrarna och fågelstationens verksamhet.

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft och Uno Unger

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 14 JUNI 2024

VÄDER

Måttliga till friska vindar, inledningsvis från SV och sedan vridande via S till SO. Några regnstänk på fm annars uppehåll. Från morgonen huvudsakligen mulet, fram på dagen växlande molnighet och mot kvällen mest klart.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 0,1 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 12,2°C kl. 02. MAX TEMP: +15,9°C kl. 17, 18 och 19.

02:00: SV 4,5 m/s, byvind 6,3 m/s, +12,2°C, vattenstånd +9 cm.

08:00: S 5,8 m/s, byvind 7,1 m/s, +13,5°C vattenstånd 17 cm.

14:00: SO 8,5 m/s, byvind 10,8 m/s, +13,5°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: SO 8,3 m/s, byvind 6,8 m/s, +8,1°C, vattenstånd -3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Mattsson, Carina Widenstedt och Joel Gunnarsson. Klockan 9 anlände ny personal i form av Uno Unger, Anette Unger, Malin Unger, Charlie Unger och Elias Unger. Skeppare för dagen var Magnus Levin som klockan 10 tog med sig den gamla personalen förutom Dennis som är kvar några dagar till.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-08:00 (114 nättimmar).

Inga burar.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS: Den rastande/ruggande flocken räknades idag till 98.

TAMDUVA: Kvar även idag. Den hade lämnat buren i går kväll men hittades idag på trappan till fyrmästarbostaden. Stefan ville inte ha den där så vi plockade tillbaka den till buren där den höll till under dagen. Efter ett tag lämnade den ånyo buren och satt bland annat på vårt tak.

TURKDUVA: Den fågel som varit kvar sedan i söndags sågs på morgonen. På kvällen sågs två turkduvor tillsammans. Antingen har den tidigare fågeln fått sällskap av en till, annars är det två nya.

STÖRRE BANDFLY: En imago på gräsmattan.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inget idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 92 och i år totalt 3497.

 

KONTROLLER

En av våra hussvalor kontrollerades idag. Den var märkt som 2+ den 29/5 2022. Dessutom kontrollerades en av årets koltrastungar.

 

UPPDRAGSARBETE

Utedasset: återmonterat hållare för toapapper och torkpapper, monterat dörrhandtag och lås, monterat fotpallen och ställt dit städutrustning.

Trimmat och klippt gräsytor, samlat ihop och kört bortgräsklippet.

 

ÖVRIGT

Slutförberedelser inför morgondagens jubileumsfirande. Gästtoaletten färdigställdes och gräsytor ansades. Mycket arbete har det blivit. Under dagen började det komma in deltagare. Mest var det Nidingens Vänners styrelse men även en del andra.

De båda snickarna som kom igår blev hämtade idag. De blev klara med de tre saker de hade avsett att göra, laga väggen så att dörren gick att satta tillbaka för nordvästra rummet i förrådet, satt på nya takpannor där det varit trasigt på biträdande fyrmästarbostaden och satt på nya gångjärn på altandörren i västra gamla fyren. De hade igår med sig kompletteringar till byggställningen som finns här. När de var klara med takarbetet la de ner ställningen, inklusive de kompletterande delarna, vid Pramskjulet. Vi ska lägga in den där igen senare. De plockade dessutom ner en pall med nya takpannor i NO jordkällaren.

Elias och Charlie har hållit högt tempo med bland annat drakflygning.

 

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 13 JUNI 2024

VÄDER

Måttliga till friska vindar från SV hela dagen. Några regnstänk mot kvällen, i övrigt uppehåll. Mest växlande molnighet men långa perioder helmulet.

NEDERBÖRD: Kl. 08:00: 3,1 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 10,4°C kl. 06. MAX TEMP: +14,8°C kl. 15.

02:00: SV 9, m/s, byvind 13,7 m/s, +11,0°C, vattenstånd +7 cm.

08:00: SV 8,5 m/s, byvind 13,6 m/s, +10,8°C vattenstånd +7 cm.

14:00: SV 7,7 m/s, byvind 9,6 m/s, +14,1°C, vattenstånd +17 cm.

20:00: SV 8,3 m/s, byvind 11,0 m/s, +13,6°C, vattenstånd +11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:07.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Mattsson, Carina Widenstedt och Joel Gunnarsson.

 

VERKSAMHET

19 nät 03:30-09:45 (119 nättimmar).

Inga burar.

 

OBSERVATIONER

TAMDUVA: Kvar idag. Den nätfångades på morgonen och sattes då tillbaka i sin öppna bur där den tillbringade större delen av dagen. Mot kvällen lämnade den buren igen.

TURKDUVA: kvar sedan i söndags.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 fågel av en art.

Skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 92 och i år totalt 3497.

 

KONTROLLER

En av våra skärpiplärkor kontrollerades och fick färgringar. Det var en hane, född 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Slutspurten på utedasset, lite fläckborttagning. Vi räknar med återöppning i morgon.

Gräsklippning, trimning, hopsamling av trimningsrester samt rensning och ansning av odlingar.

 

ÖVRIGT

Joel stod ensam upp klockan 3 och satte upp nät. Det gav dock dåligt utbyte med bara två skärpiplärkor och vår tamduva i fångsten.

Eva har rensat fram bärbuskarna i trädgårdsfållan och ansat odlingarna av gräslök, persilja mm. Lite rabarber skördades också vilket resulterade i en magnifik paj som dessert.

Joel har sedan ägnat en stor del av dagen åt gräsklippning med den fullt ut fungerande maskinen, ingen var villig att använda den maskin som för närvarande inte har drivning på hjulen. Dennis har fortsatt trimma en stor del av dagen.

Vid 19-tiden anlände en båt som släppte av två snickare från tvåtumfyra med diverse material och utrusning. De ska vara kvar till i morgon kväll och arbeta med den ofärdiga dörren i stora förrådet samt takplattorna på biträdande fyrmästarbostaden.

En halvtimma senare anlände Stefan och Jum. De stannar också till i morgon och ska förbereda för lördagens firande.

 

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 12 JUNI 2024

VÄDER

Från morgonen mest svaga vindar från S till O. Från kl.12 mest måttliga vindar från SV. Mest mulet, tidvis regn och åska.

NEDERBÖRD: Kl. 0800: 0 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 11,4°C kl. 14, MAX TEMP: +15,9°C kl. 11.

02:00: S 3,1 m/s, byvind 5,3 m/s, +13,9°C, vattenstånd +7 cm.

08:00: SO 3,4 m/s, byvind 4,7 m/s, +13,3°C vattenstånd +7 cm.

14:00: V 7,2 m/s, byvind 9,6 m/s, +11,4°C, vattenstånd +17 cm.

20:00: SV 5,8 m/s, byvind 9,3 m/s, +13,4°C, vattenstånd +11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:07.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Mattsson, Carina Widenstedt och Joel Gunnarsson.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-12:15 (216 nättimmar).

Inga burar.

 

OBSERVATIONER

TAMDUVA: En individ med ringar kom till ön och var trött. Den lät sig plockas upp av Carina som beredde den husrum i en bur och försåg den med vatten och mortlade jordnötter. Den drack mycket och åt lite. På kvällen lämnade den sin bur. Den hade stundtals sällskap utanför buren av en TURKDUVA, densamma som setts här i flera dagar. Den senare lät sig dock inte infångas idag heller.

SMÅSPOV: Ett par flöjtningar hördes idag från nordstranden.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

22 fåglar av tre arter.

Ladusvala 1, stare 19 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 91 och i år totalt 3496.

 

KONTROLLER

Bara egna kontroller: Fyra starar, två av årets ungar på Nidingen och två av gårdagens märkta. Två skärpiplärkor, båda hanar. En född 2021 och en 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Golvet i utedasset har slipats lite till och det har sedan oljats.

Nya fyren har städats inför helgens 400-årsjubileum.

Gräs har trimmats runt husen och fyrarna vid fyrplan.

 

ÖVRIGT

Carina har idag avslutat arbetet med utedasset. Golvet har slipats lite till och sedan oljats. Nu återstår bara att färgen ska torka och att inredningen ska återställas.

Eva har städat nya fyren, 112 trappsteg!

Dennis har trimmat gräs runt vårt hus, fyrarna och delvis runt fd förrådet. I morgon blir det mer gräsligt arbete.

 

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 11 JUNI 2024

VÄDER

Svaga till måttliga vindar från SV till S.

Mest mulet under morgonen men fram på dagen växlande molnighet. Mest klart väder men tidvis en del moln, mest på lite avstånd. Sikten något begränsad av värmedis.

NEDERBÖRD: Kl. 0800: 0 mm (08 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 11,6°C kl. 02, MAX TEMP: +15,7°C kl. 16.

02:00: SV 4,8 m/s, byvind 7,5 m/s, +11,6°C, vattenstånd +19 cm.

08:00: S 3,0 m/s, byvind 4,7 m/s, +12,6°C vattenstånd +9 cm.

14:00: SV 3,9 m/s, byvind 5,6 m/s, +15,1°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: S 1,0 m/s, byvind 2,5 m/s, +14,4°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:06.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Mattsson, Carina Widenstedt och Joel Gunnarsson.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-05:15, 27 nät 05:15-14:45, 23 nät 14:45-19:00 (401 nättimmar).

Burar till och från (cirka 200 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS: Tre par med fem, tre respektive en unge.

GRÅHÄGER: En drog över ön.

LÄRKFALK: En individ drog förbi på hög höjd.

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

16 fåglar av tio arter.

Hussvala 1, gransångare 1, sävsångare 1, rörsångare 2, kärrsångare 1, svarthätta 1, stare 5, rödstjärt 1, sädesärla 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 53 och i år totalt 3458.

 

KONTROLLER

Bara egna kontroller: Två av årets koltrastungar. Fem egna skärpiplärkor, tre honor födda 2021, 2022 resp. 2023 och två hanar födda 2022 resp. 2023., En korttidskontroll av en svarthätta märkt här 8/6.

 

UPPDRAGSARBETE

Utedasset är nu målat även utvändigt, rödfärg på väggar, vita vindskivor och dörrfoder samt grön dörr.

Eldat en rejäl brasa med ihopsamlat skräp samt virkesspill och rivningsmaterial efter förra veckans snickare.

Guidat dagens besökare.

 

ÖVRIGT

Tre båtbesök idag. Först kom Johan Elvborn från Nidingens Vänner med ett nytt bord till västra gamla fyren och ny badstege till stora bryggan. Sedan kom Olle Hydén och Kicki Rask med släkt och slutligen kom Elisabeth Adman Hedestad och Nils Adman också från Nidingens Vänner. Besökarna från NV, satte i den nya badstegen vid Stora bryggan, Flyttade de nya borden som de köpt in till deras avsedda platser, monterade det nya bordet i västra gamla fyrens lanternin. Tog på sig att städa hela fyren vilket vi särskilt tackar för. I gengäld lovade vi att städa nya fyren. Vi fikade tillsammans med NV-besökarna och pratade om Nidingen och om det kommande 400-hundraårsjubileet.

Olle och co blev förevisade ringmärkning av sädesärla vilket särskilt barnbarnet uppskattade.

Joel passade på att utnyttja den nya badstegen och tog ett kvällsdopp vid stora bryggan.

Carina har fortsatt att kämpa med utedassets målning. Hela utsidan är nu färdigmålad. I morgon tar vi oss an golvet som behöver skrapas och slipas lite till efter målningen och sedan ska det oljas.

Dagens eldning av diverse ris och skräp brann länge. Mycket gammal takpapp i botten av högen.

 

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 10 JUNI 2024

VÄDER

Friska till hårda vindar från SV som i byarna hade kulingstyrka. Under dagen långsamt avtagande och på kvällen mest måttliga vindar. Mest mulet under morgonen men fram på dagen växlande molnighet. Några regnstänk men i huvudsak uppehåll. Mest god sikt men tidvis dis in mot land.

NEDERBÖRD: Kl. 0800: 0 mm (14 igår till 08 idag).

MIN TEMP: + 11,8°C kl. 05, MAX TEMP: +14,5°C kl. 17.

02:00: SV 13,9 m/s, byvind 17,5 m/s, +12,1°C, vattenstånd +39 cm.

08:00: SV 10,3 m/s, byvind 16,7 m/s, +12,4°C vattenstånd +42 cm.

14:00: SV 9,9 m/s, byvind 14,4 m/s, +13,8°C, vattenstånd +37 cm.

20:00: SV 7,7 m/s, byvind 11,3 m/s, +13,8°C, vattenstånd +29 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 04:20 och ner 22:05.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Mattsson, Carina Widenstedt och Joel Gunnarsson.

 

VERKSAMHET

11 nät 18:00-20:00 (22 nättimmar).

Inga burar.

Rapporterat in senare tidens märkningar i Fagel.

 

OBSERVATIONER

GÄSS: En hel del rastande gäss idag Minst 25 kanadagäss, 65 grågäss och en hybrid kanada-grågås.

TURKDUVA: En individ fortfarande kvar på ön.

ROSKARL: En rastade på Playan.

SVARTSNÄPPA: En rastade i Kausan på em.

Svartsnäppan var första för i år och totalt har därmed 161 arter observerats under året.

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inga ringmärkta fåglar.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 53 och i år totalt 3458.

 

KONTROLLER

Inga.

 

UPPDRAGSARBETE

Utedasset är nu målat invändigt väggar och tak.

 

ÖVRIGT

Den invändiga uppsnyggningen av utedasset har fortsatt idag. Carina har egenhändigt målat tak, väggar och lister. Som vanligt vid målningsarbete så fastnade en del färg även på målaren som fick ta en välbehövlig dusch efter utfört arbete. Återstår golvet som vi ska fortsätta med i morgon innan insidan är klar och utrustningen kan återställas.

Undertecknad har påbörjat inrapportering i Fagel av senaste tiden märkningar. Återstår några trutmärkningar.

 

Dagboken sammanställd av

Dennis Kraft