DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 10 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Vindstilla när vi gick upp, svag vind under dagen och sedan återigen vindstilla på kvällen. Mulet och disigt. På morgonen så disigt att vi inte såg till Malön. Fram på dagen disigt men klart nog att se Onsalahalvön.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +17,3°C kl. 07. Max temp: +19,4°C kl. 00.
02:00: SO 2,6 m/s, byvind 5,4 m/s, +19,1°C, vattenstånd +21 cm.
08:00: NV 3,7 m/s, byvind 6,0 m/s, +17,4°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: V 2,4 m/s, byvind 6,0 m/s, +17,7°C, vattenstånd +22 cm.
20:00: S 1,3 m/s, byvind 1,9 m/s, +18,2°C, vattenstånd 12 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:34 och ner 19:44.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 13 nät 05:30-06:30, 30 nät 06:30-07:30 samt 29 nät 07:30-19:30, totalt 391 nättimmar.
Burfångst med 13 burar 08:00-19:30, totalt 150 burtimmar

OBSERVATIONER:
KUSTPIPARE: Ett ex förbiflygande
STÖRRE STRANDPIPARE: Totalt 11 ex sträckande mot SV i två flockar
ROSKARL: Ett ex rastade på SO-udden
KÄRRSNÄPPA: Ett ex rastade
HAVSSULA: Ett ex sågs fiska S om Nidingen framåt kvällen
SPARVHÖK: Två ex sågs under dagen.
STÄPPHÖK: En 1K-fågel upptäcktes 17:15. Den jagade sedan runt på ön i åtminstone 1 timme.
STENFALK: Ett ex (samma?) sågs flera gånger under dagen
ÄNGSPIPLÄRKA: Höstens första ringmärktes
GRÖNSISKA: Tre ex ringmärktes vilket var de första i år
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
57 individer av 14 arter.
Lövsångare 8, gransångare 2, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, grå flugsnappare 4, rödhake 4, rödstjärt 6, stenskvätta 2, järnsparv 15, ängspiplärka 1, trädpiplärka 4, bofink 5, gråsiska 1, grönsiska 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 313 och i år totalt 6 304.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av en lövsångare, en trädgårdssångare, en ärtsångare, en törnsångare, tre rödhakar och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE:
Guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT
Många tog chansen till ett sista besök på Nidingen för året, så det var en del besökare trots det gråmulna vädret. Det har varit en trevlig dag då det puttrat på i näten hela tiden med många arter. Den unga stäpphöken som upptäcktes av Daniel på eftermiddagen blev dagens höjdpunkt. Till sist fick vi slita oss ifrån den efter många fina obsar, för att avnjuta middagen som Per tillagat.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 9 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Fortsatt högtryck. Svaga vindar från sydost under natten, sakta stigande till måttliga under dagen. En klar och solig dag.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +18,0°C kl. 07. Max temp: +20,8°C kl. 16 och 17.
02:00: SO 4,3 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,7°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: SO 5,5 m/s, byvind 6,5 m/s, +18,3°C, vattenstånd +9 cm.
14:00: S 6,7 m/s, byvind 8,4 m/s, +20,1°C, vattenstånd +20 cm.
20:00: S 6,2 m/s, byvind 7,1 m/s, +20,1°C, vattenstånd 4 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:32 och ner 19:47.

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson ersattes av Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:30-08:45, 17 nät 13:30-18:30 samt 21 nät 18:30-19:30, totalt 203 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.

OBSERVATIONER:
NATTSKÄRRA: Ett ex rastade under morgonen.
SPARVHÖK: Två ex sågs under eftermiddagen.
JORDUGGLA: 1 ex kom flygande från land och rastade på ön under ett par timmar innan den gav sig av tillbaka.
TORNFALK: Ett ex observerades i samband med personalbytet. Satt en stund på sjömärket på Rissastenen.
STENFALK: Ett ex observerades under morgonen.
LÄRKFALK: Ett ex observerades under morgonen.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
6 individer av 3 arter.
Kungsfågel 1, lövsångare 4, sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 256 och i år totalt 6 247.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av två ärtsångare, tre rödhakar och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE:
Guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT
Personalbytet sköttes av Olle Hydén. Nya gänget satte så klart upp näten och lyckades fånga ett mindre antal fåglar. Tyvärr visade jordugglan inget intresse av att bli fångad.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 8 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Fortsatt högtryck men under dagen sjunkande fån 1 025 hPa till 1 020. Måttliga vindar från sydsektorn från natten som från kl. 15 och resten av dagen sjunkit till svaga. Mulet under natten och på morgonen tär dimma. Efter 10 lättade dimman och det klarnade upp till klar och solig dag.

Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.

Min temp: +15,1°C kl. 09 och 10. Max temp: +19,8°C kl. 15.

02:00: S 7,0 m/s, byvind 8,4 m/s, +17,8°C, vattenstånd +12 cm.

08:00: S 4,2 m/s, byvind 6,6 m/s, +15,5°C, vattenstånd -4 cm.

14:00: S 5,1 m/s, byvind 5,9 m/s, +19,2°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: O 2,8 m/s, byvind 3,2 m/s, +19,1°C, vattenstånd -6 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 06:30 och ner 19:49.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 30 nät 05:30-16:30, totalt 330 nättimmar.

Inga andra fångstinsatser.

 

OBSERVATIONER:

GRAVAND: Två kom inflygande från norr och gjorde en sväng över ön och flög sedan in mot land.

SILLGRISSLA: Totalt tio har setts födosökande runt ön.

HAVSSULA: Två noterades födosökande vid ön.

BIVRÅK: En gjorde en lov över ön och fortsatte sedan mot söder.

BLÅ KÄRRHÖK: En hona drog förbi ön på eftermiddagen.

STENFALK: En gjorde några svängar mellan husen i fyrbyn innan den drog vidare.

FORSÄRLA: En hördes i Fyrbyn.

LAPPSPARV: En hördes locka och sågs sedan flyga runt i Fyrbyn innan den slogs sig ner på en stenmur.

TUMLARE: Tre sågs i det lugna vattnet.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

25 fågel av 7 arter.

Lövsångare 4, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, grå flugsnappare 1, rödhake 15 och rödstjärt 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 250 och i år totalt 6 241.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En egen korttidskontroll av två lövsångare, en svarthätta, en trädgårdssångare, två ärtsångare, en kungsfågel, fem rödhakar, en rödstjärt och två järnsparvar..

 

UPPDRAGSARBETE:

Fortsatt arbete med undanplockning av bräder, klippt och trimmat gräsytor samt guidning av dagens besökare.

 

ÖVRIGT

Det är svårt att få perfekta förutsättningar för fångst av flyttfåglar. Idag var flera förutsättningar på plats men tät dimma satte käppar i hjulet för fångsten. Nu är det bara morgondagens morgon att hoppas på innan det blir avlösning här på ön.

Stefan som varit tveksam till vattenrallens förekomst här på ön blev idag övertygad då han vid nedre fyrnätet stötte upp en rall som snabbt tog till vingarna. Tidigare dagars rall läten hade inte fullt ut övertygat honom.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 7 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Fortsatt högtryck. Friska syd- till sydostvindar under natten som sjönk till måttliga på förmiddagen och svaga mot kvällen. Mulet under natten och fram till 14-tiden då det klarnade upp och gav en klar och solig eftermiddag och kväll. Dis, främst in mot land so succesivt minskade under dagen.

Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.

Min temp: +16,4°C kl. 07 och 08. Max temp: +18,9°C kl. 18.

02:00: S 10,0 m/s, byvind 11,8 m/s, +17,5°C, vattenstånd +15 cm.

08:00: SO 6,6 m/s, byvind 10,5 m/s, +16,4°C, vattenstånd +/-0 cm.

14:00: SO 5,6 m/s, byvind 8,5 m/s, +18,0°C, vattenstånd +5 cm.

20:00: SO 1,5 m/s, byvind 2,5 m/s, +18,0°C, vattenstånd -10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 06:28 och ner 19:52.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 20 nät 05:15-07:30 och 24 nät 07:30-16:15, totalt 255 nättimmar.

Inga andra fångstinsatser.

 

OBSERVATIONER:

VIGG: En drog förbi ön i sällskap med tre sjöorrar.

SVÄRTA: En sträckte förbi mot söder.

SPARVHÖK: Två varav den ena förtärde en småfågel på Svacken.

STENFALK: Två individer har dragit förbi ön, båda med västlig flygriktning.

HUSSVALA: Idag sågs åter två hussvalor på ön så gårdagens notering kanske inte stämde.

GULRÖD BLOMBOCK: En färdig bock sågs idag. Tidigare i veckan har vi hittat en hel del larver av denna art i den brädhög som vi har röjt i de senaste dagarna. Det är också denna art som går illa åt stora förrådets stomme.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

117 fågel av 13 arter.

Lövsångare 34, rörsångare 1, svarthätta 1, trädgårdssångare 8, ärtsångare 9, törnsångare 2, kungsfågel 1, grå flugsnappare 9, rödhake 32, svartvit flugsnappare 4, rödstjärt 12, järnsparv 3 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 225 och i år totalt 6 216.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

KONTROLLER

En egen korttidskontroll av en rödhake som ringmärktes igår.

 

UPPDRAGSARBETE:

Fortsatt arbete med undanplockning av bräder, klippt och trimmat gräsytor samt guidning av dagens besökare.

 

ÖVRIGT

Blåsigt idag och förväntan på fågelfångster var lågt ställda. Trots vinden kom det dock ut en hel del tättingar till ön och det resulterade i över hundra märkta fåglar. Veckans bästa fångstresultat hittills.

Bara en besökare idag som kom in till lilla bryggan med sin båt.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 6 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Fortsatt högtryck. Svaga vindar som bara tillfälligtvis ökade till måttliga och tidvis var det helt lugnt och havet låg stilla. Mulet under morgonen men fram på dagen uppklarnande och solen bröt igenom. Disigt främst under morgonen viss siktbegränsning större delen av dagen.

Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.

Min temp: +16,3°C kl. 1007. Max temp: +18,4°C kl. 17.

02:00: SV 2,2 m/s, byvind 4,8 m/s, +17,0°C, vattenstånd +12 cm.

08:00: O 2,0 m/s, byvind 3,3 m/s, +16,6°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: SO 6,5 m/s, byvind 3,6 m/s, +4,6°C, vattenstånd +4cm.

20:00: N 2,6 m/s, byvind 3,5 m/s, +17,7°C, vattenstånd -2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:25 och ner 19:55.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson.

VERKSAMHET:

Nätfångst med 27 nät 05:15-07:00, 30 nät 07:00-13:45 och 26 nät 13:45-16:15 totalt 311 nättimmar.

Inga andra fångstinsatser.

OBSERVATIONER:

KRICKA: Fyra rastade på Västudden.

NATTSKÄRRA: En rastande idag som fastnade i ett av våra nät.

LJUNGPUIPARE: Fem rastande idag.

FISKMÅS: Fem årsungar besökte ön och deltog i flygmyrekalaset.

GRÅHÄGER: Två på ön idag. Den tillkommande stod en stund på Klockfotsrevet medan vår ordinarie häger mest höll till på Västudden.

HAVSÖRN: Tre på besök idag varav två troligen årsungar och en lite äldre men ej i helt adult dräkt. Två av örnarna stod samtidigt ute på Klockfotsrevet som i stort sett tömdes på skarvar när örnarna kom dit.

STÖRRE HACKSPETT: En årsunge fångades och ringmärktes. Den sågs sedan flera gånger under dagen.

HUSSVALA: Inga observerade idag. Har de nu lämnat oss för gott?

JÄRNSPARV: Höstens första idag.

FORSÄRLA: En noterad idag.

TUMLARE: Tre sågs norr om ön.

GRÅSÄL: Tillsammans med ett tiotal knubbsälar låg idag en gråsäl vid Klockfotsrevet.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

89 fågel av 14 arter.

Nattskärra 1, större hackspett 1, lövsångare 27, gransångare 2, svarthätta 3, trädgårdssångare 3, ärtsångare 1, grå flugsnappare 3, rödhake 15, svartvit flugsnappare 3, rödstjärt 20, stenskvätta 2, järnsparv 7 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 108 och i år totalt 6 099.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

KONTROLLER

En egen korttidskontroll av en skärpiplärka.

 

UPPDRAGSARBETE:

Fortsatt arbete med undanplockning av bräder, lite toalettskötsel, sopdestruktion och guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT

Tre däggdjursarter idag är det inte ofta vi har haft här på Nidingen. Idag fick de alltid närvarande knubbsälarna och de från och till sedda tumlarna sällskap av en GRÅSÄL. Det är inte ofta denna art ses här och det är första gången i år.

Tre var också antalet havsörnar som besökte oss idag. Helt säker är jag inte men det kan vara det högsta antalet vi sett härute under en och samma dag.

Två båtar på besök idag. I den ena kom Emil från Bua. Han hade varit ute och fiskat makrill efter skolan och dragit upp 50 stycken. Denne unge fiskare var generös och lämnade fem av dessa till oss och de blev sedan basen i vår middag.

Det lugna och disiga vädret bådade gott för fågelfångsten. Vi hade nog hoppats på än mer nätfångst men 89 märkta fåglar får ända vara ok med tanke på det magra resultatet tidigare i veckan.

Sopdestruktionen idag genomfördes i ett nytt eldkärl som stått i reserv under många år. Det förra är nu helt sönderrostat och får vandra vidare till eldkärlens sälla jaktmarker.

SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 5 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Fortsatt högtryck men något fallande. Huvudsakligen klart men tidvis lite moln. Dis som begränsade sikten – särskilt in mot land. Friska vindar från SV hela dagen.

Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.

Min temp: +16,4°C kl. 07. Max temp: +19,7°C kl. 17.

02:00: SV 7,0 m/s, byvind 9,5 m/s, +17,3°C, vattenstånd +15 cm.

08:00: V 5,1 m/s, byvind 8,5 m/s, +16,9°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: SV 6,5 m/s, byvind 7,8 m/s, +18,7°C, vattenstånd +10cm.

20:00: SV 5,1 m/s, byvind 6,5 m/s, +18,6°C, vattenstånd +11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:23 och ner 19:58.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 11 nät 05:15-11:00, totalt 63 nättimmar.

Inga andra fångstinsatser.

Aktiv skådande efter havsfåglar under några timmar.

 

OBSERVATIONER:

SKRATTMÅS: 15 sträckte förbi Nidingen mot V.

KUSTLABB: En 1K-fågel drog förbi mot SV.

SMÅLOM: En adult fågel sträckte förbi mot V.

HAVSSULA: Cirka 20 noterade som kringflygande. Nästan samtliga var adulta fåglar.

SPARVHÖK: En flög runt ön på jakt efter lämpligt byte.

HAVSÖRN: En 1 eller 2K slog ner på SO-udden och drog sedan vidare, ivrigt mobbad av öns trutar.

STENFALK: En honfärgad sträckte mot SV.

LADUSVALA: Tre sträckte över ön mot V.

HUSSVALA: Minst två svalor kvar. De verkar övernatta i boet men försvinner sedan från ön i det blåsiga vädret.

MINDRE KORSNÄBB: Ett par gästade ön en kort stund.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

5 fågel av 2 arter.

Lövsångare 4 och rödstjärt 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 19 och i år totalt 6 010.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Inga handkontroller men två sädesärlor avlästes i fält. Dessutom hittades ett skelett med en ring under vår brädhög. Det visade sig vara kvarlevorna av en bofinkhona som märkt som 2K den 27/3 2017. Med all säkerhet lämnade den aldrig Nidingen efter märkningen utan har blivit kvar här.

 

UPPDRAGSARBETE:

Arbetet med vår brädhög har fortsatt. Nu är allt material sorterat och det som ska slängas är bortforslat till eldplatsen. En del av det som ska behållas har redan lagrats undan och resten ligger och sluttorkar och även dessa ska sedan lagras undan.

 

ÖVRIGT

Eva skulle börja klippa gräs vilket resulterade i att en ordentlig städinsats i Brandskjulet inleddes. Saker plockades i ordning, mycket slängdes och en hel del fördes till bättre förvaringsplatser. När väl gräsklipparen sedan kom fram lät det mer än vanligt om den. Vi konstaterade då att bultarna som höll fast motorn var lösa. Efter lite letande hittades passande verktyg för ändamålet och motorn sitter nu fast igen. Gräsklippningen får anstå till morgondagen.

På Nidingen blir det ofta lite kulinariska extravaganser. Idag i form av god fisk från Åkes kokkonster, serverad tillsammans med gott vin och efterföljd av goda ostar från de Frankiska och Schweiziska rikena.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 4 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Huvudsakligen klart hela dagen. Tidvis disigt in mot land men annars hyggligt god sikt. Friska vindar från väst som fram på dagen avtog till måttliga och på kvällen svaga.

Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.

Min temp: +16,7°C kl. 06 och 07. Max temp: +119,8°C kl. 17.

02:00: V 8,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +17,2°C, vattenstånd +12 cm.

08:00: V 8,7 m/s, byvind 11,2 m/s, +17,3°C, vattenstånd +13 cm.

14:00: SV 6,2 m/s, byvind 7,7 m/s, +18,6°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: SV 3,0 m/s, byvind 4,3 m/s, +18,7°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:21 och ner 20:00.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 21 nät 05:15-10:00, totalt 89 nättimmar.

Inga andra fångstinsatser.

 

OBSERVATIONER:

TRETÅIG MÅS: Två 1K-fåglar flög förbi.

KENTSK TÄRNAS: En förbiflygande.

OBESTÄMD FISK-/SILVERTTÄRNA: Två sågs flyga mot SV.

STORLABB: En sträckte mot söder.

HAVSSULA: 18 noterade som kringflygande. Nästan samtliga var adulta fåglar.

SPARVHÖK: En förbiflygare.

STENFALK: En honfärgad sträckte mot SV.

LÄRKFALK: En SV-sträckande.

TUMLARE: En visade ryggen i en vågdal i det rätt vågiga havet.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

1 fågel av 1 art.

Lövsångare 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 14 och i år totalt 6 005.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

 

KONTROLLER

Inga handkontroller men en sädesärla avlästes i fält.

 

UPPDRAGSARBETE:

Lite toalettskötsel, och sophantering. Beskärning av buskar. Arbete med vår brädhög bestående av sortering, kassering och bortflyttande av brädor.

 

ÖVRIGT

Idag var det varmt i solen och efter ett gediget arbete med förflyttning av bräder kände två av arbetsstyrkan att det var lämpligt med ett bad. Det var behagligt var omdömet från badarna.

På kvällen hade vinden mojnat så pass att vi fick besök. En båt anlöpte stora bryggan och de båda båtfararna besökte fyren och promenerade en stund på ön.

Eva ansvarade idag för middagen och det stannade inte vid detta. Sin vana trogen blev det efterrätt också. Denna gång i form av en utsökt plommonpaj som serverades med vaniljsås.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 3 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Huvudsakligen mulet hela dagen men stundtals lite mer växlande molnighet. God sikt hela dagen.  Måttliga och tidvis friska vindar från V-sektorn.

Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.

Min temp: +15,1°C kl. 00. Max temp: +18,1°C kl. 21.

02:00: V 3,6 m/s, byvind 6,2 m/s, +15,2°C, vattenstånd -1 cm.

08:00: V 5,7 m/s, byvind 7,0 m/s, +16,3°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: NV 7,8 m/s, byvind 10,3 m/s, +17,5°C, vattenstånd +11 cm.

20:00: SV 5,2 m/s, byvind 7,3 m/s, +18,0°C, vattenstånd +20 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:19 och ner 20:03.

 

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson och Stefan Adolfsson. Klockan 17 anlände Stuff med Tommy Järås vid rodret och med personalförstärkning i form av Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 23 nät 05:15-10:00, totalt 109 nättimmar.

Inga andra fångstinsatser.

 

OBSERVATIONER:

BLÄSAND: Två par drog förbi.

SJÖORRE: Fyra förbiflygande.

ROSKARL: Nio rastande.

KÄRRSNÄPPA: Tre rastande i Kausan.

ENKELBECKASIN: Tre rastande stöttes vid Ostudden.

SILLGRISSLA: En rastande.

STORLOM: En sydsträckande.

TOPPSKARV: Minst 200 sedda idag. De flesta på Klockfotsrevet.

TRÄDPIPLÄRKA: Fem noterades lite kringflygande.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

1 fågel av 1 art.

Rödhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 13 och i år totalt 6 004.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

Ringmärkning 2023

 

KONTROLLER

Inga handkontroller men en sädesärla avlästes i fält.

 

UPPDRAGSARBETE:

Lite strandstädning och guidning av besökare samt arbete med vår brädhög och städning av vinden till stora förrådet.

 

ÖVRIGT

Efter att Eva anlänt på eftermiddagen är nu veckans personal fulltalig. Stefan med besättning var ute och hämtade de övernattande gästerna.

På kvällen var det dags för veckans höjdpunkt – middag med sill, potatis och tillbehör. Stefan visade sig härvid vara en hejare på tillbehörssånger.

Eva hade med sig femte utgåvan av Lars Svenssons bibel – Identification Guide to European Passerines. Två signerade exemplar stannar här på stationen och bland annat Eva, Tommy Uno och undertecknad har också fått sina egna. Vi har för närvarande ett exemplar över som är till salu.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 2 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Klart och god sikt från morgonen och endast lite spridda moln under dagen. Måttliga vindar från V som mot kvällen ökade till friska.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +15,7°C kl. 21. Max temp: +19,6°C kl. 14.
02:00: NV 5,5 m/s, byvind 6,8 m/s, +17,0°C, vattenstånd +3 cm.
08:00: V 5,2 m/s, byvind 7,1 m/s, +16,6°C, vattenstånd ingen uppgift.
14:00: V 6,5 m/s, byvind 8,9 m/s, +19,6°C, vattenstånd +11 cm.
20:00: V 8,2 m/s, byvind 10,4 m/s, +16,3°C, vattenstånd +20 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:17och ner 20:06.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt. Klockan 11 anlände ny personal i form av Åke Pettersson och Stefan Adolfsson. Magnus Levin skötte transporten med vår båt och for iland två timmar senare medförande Carina. Dennis är kvar en vecka till.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 05:15-10:00, totalt 66 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar.
Introduktion av ny personal.

OBSERVATIONER:
LJUNGPIPARE: En hörd.
STORSPOV: en flög förbi och flöjtade.
ROSKARL: En rastade på Playan.
KÄRRSNÄPPA: En rastande på Playan.
DRILLSNÄPPA: En rastande på Playan.
RÖDBENA: Två sågs på Playan.
FISKGJUSE: En årsunge drog västerut över ön.
SPARVHÖK: En drog över ön på morgonen.
BRUN KÄRRHÖK: En kom från SV och skrämde upp skarvarna på Klockfotsrevet och fortsatte sedan österut.
LÄRKFALK: En förbiflygande.
GULÄRLA: Cirka 30 ex noterade under dagen.
RAPSFJÄRIL: En sedd idag.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
3 fåglar av 3 arter.
Rödhake 1, svartvit flugsnappare 1 och rödstjärt 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 12 och i år totalt 6 003.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:
https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
17 silltrutar har avlästs i fält. Av trutarna var två nya för Carinas period. Carina har under sin period här gjort 356 avläsningar av 153 olika silltrutsindivider. Inga övriga kontroller.

UPPDRAGSARBETE:
Lite strandstädning, toalettskötsel och sophantering.. Guidat besökare. Initierat vresrosröjning samt rensat och sorterat i brädhögen.

ÖVRIGT
Halvbra väder på en lördag innebär att det kommer ut en del besökare igen. Totalt fyra båtar med 11 besökare. Dessutom Kom Stefan med sin besättning och 12 gäster varav åtta övernattar tills i morgon.
Personalbyte idag där Stefan Adolfsson återkom till Nidingen efter ett längre uppehåll. Förra gången han var här var i oktober 1981. Vi hoppas att det inte dröjer lika länge till nästa besök.

SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 1 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Regn under tidig morgon som upphörde strax efter sex. Succesivt uppklarnande och huvudsakligen klart och sol under dagen med god sikt. Under natten svaga vindar och helt lugnt klockan 2. Därefter ökande till måttliga och mot kvällen friska.
Nederbörd kl. 08: 9,1 mm som fallit mellan 7:30 igår och 06:15 idag.
Min temp: +14,1°C kl. 03. Max temp: +18,7°C kl. 13.
02:00: – 0,0 m/s, byvind 2,1 m/s, +14,8°C, vattenstånd +8 cm.
08:00: NV 6,7 m/s, byvind 7,9 m/s, +16,9°C, vattenstånd +27 cm.
14:00: NV 6,8 m/s, byvind 8,0 m/s, +18,6°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: NV 8,1 m/s, byvind 9,3 m/s, +17,4°C, vattenstånd +23 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:15och ner 20:08.

PERSONAL:
Dennis Kraft och Carina Widenstedt.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 14 nät 06:30-12:00, totalt 77 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.
Avläsning av kvarvarande trutar med färgringar.

OBSERVATIONER:
GRÅGÅS: En ensam sågs först på morgonen på Playan. Den flög sedan till Kausan och senare ut till Ostudden där den sågs långt fram mot kvällen.
HAVSSULA: På morgonen drog sex sulor längs nordstranden och vidare västerut.
GRÅHÄGER: Vi trodde att hägern hade övergivit Nidingen men på kvällen sågs den igen då den stod på en av de yttre stenarna i Kausan.
SPARVHÖK: En sträckte över ön och försvann västerut på morgonen och en annan sågs rasta på ön under em.
RÖDHAKE: De två som ringmärktes idag var höstens första. Senast ringmärktes en den 8 juni.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
9 fåglar av 4 arter.
Lövsångare 4, törnsångare 1, rödhake 2 och rödstjärt 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 9 och i år totalt 6 000.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:
https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
26 silltrutar har avlästs i fält. Av trutarna var fem nya för Carinas period – nu totalt 151 olika individer avlästa av Carina. Inga övriga kontroller.

UPPDRAGSARBETE:
Rensning och sortering av bräder samt lite skräpplockning.

ÖVRIGT
Idag var det åter besöksfritt på ön. Då passade höstens första rödhakar på att komma istället. Rödhaken signalerar att hösten är här. September månad signalerar samma sak. Men metereologiskt är det fortfarande sommar och lång kvar till hösten. De senaste åren har det dröjt till en bit i i november innan SMHI har gett klartecken för att byta årstid. Men då kommer de flesta av våra flyttfåglar att ha lämnat oss, bara några sena eftersläntrare kvar då. Men låt oss nu njuta av denna blandade årstid då meteorologerna säger sommar och fåglarna säger höst.

SAMMANSTÄLLD AV
Dennis Kraft