DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 20 FEBRUARI 2024

VÄDER

Våraktigt i luften. Mulet större delen av dagen. Dis och stundtals dimma över havet. Solen bröt igenom en kort stund när vi var på ön strax efter 14. Svaga vindar från SV. Under hemfärden mellan 16 och 17 var det nästan bleke.

 

NEDERBÖRD: Inget under dagen men troligen en del regn på kvällen.

TEMP: +5 C under vistelsen

 

01:00: NV 4,0 m/s, byvind 5,2 m/s, +2,8°C, vattenstånd +17 cm.

07:00: SSV 1,6 m/s, byvind 2,7 m/s, +3,6°C, vattenstånd +14 cm.

13:00: SSV 1,2 m/s, byvind 1,6 m/s, +4,5°C, vattenstånd +18 cm.

19:00: SV 6,4 m/s, byvind 7,5 m/s, +5,0°C, vattenstånd +29 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:30 och ner 17:23.

 

PERSONAL

Lasse Hellberg och undertecknad gjorde ett dagsbesök efter sjösättningen av båten idag.

 

VERKSAMHET

Inspektion av ön.

Vi satte på värme inne i sovrum, kök och allrum. Kyl och frys startades.

Årets nya ringar lades på plats. Fågelmat lades ut.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS: Fyra par gick o betade innanför Kausan när vi anlände. De lyfte omgående. Senare gick gäss borta på östra delen av ön, om det var samma vet vi inte.

GRÄSAND: 15 individer sågs samtidigt på Västudden

KNIPA: Två par sågs vid flera tillfällen

EJDER: Endast ett par noterades. De låg utanför Rissastenen.

MORKULLA: Ett ex stöttes utmed muren mellan västra gamla fyren och 1855-års hus. Riktigt tidig vårflyttare för den har knappast försökt övervintra på ön.

STÖRRE STRANDPIPARE: Två par sågs. Två fåglar spelflög utanför Kausan. Ena paret gick det att se benen på och där var hanen en som märktes som gammal fågel sommaren 2022 (VI/MB, VI/MET) och honan var omärkt.

STRANDSKATA: Tre individer. Dels två ihop längst i väster, MB/– plus en omärkt, sannolikt paret som brukar häcka där. Den med MB har tappat sin MG ring och skall ha MG/MB. Den är ringmärkt som häckande 2011. Den tredje individen var VIT/RÖD och stod i sitt vanliga revir på södra sidan av Västudden.

SKÄRSNÄPPA: En fin flock stod på SV-udden men verkade oroliga då de var uppe o flög flera gånger. Ca 150 uppskattades och sedan räknades samma antal från foto.

GRÅTRUT: Ca 10 ex utplacerade på olika ställen runt ön.

HAVSTRUT: Åtminstone två par sågs, bl.a. vid östra rännan.

STORSKARV: Få individer runt ön, kanske 10 ex.

TOPPSKARV: Såg inga levande, endast en nydöd vacker skarv med tofs som låg vid grindhålet ner mot Lilla bryggan.

GRÅKRÅKA: Tre ex. Två som verkade hänga ihop (öns häckare?) plus en ensam..

GÄRDSMYG: Ett par hördes vid några tillfällen.

KOLTRAST: Fyra sågs i stort sett samtidigt, men sannolikt var antalet fler.

SKÄRPIPLÄRKA: Tre samtidigt i Kausan.

 

 

RINGMÄRKNING

Ingen idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 0 och i år totalt 0.

 

KONTROLLER

Inga kontroller i år.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget

 

ÖVRIGT

Härligt att vara här igen. Kändes som en riktig vårdag, men det lär väl komma en del vinter till innan man kan börja hoppas på riktig vår.

Vi kunde konstatera att vintern inte hade varit så tuff mot bryggan, utan den såg hel och fin ut. Högvattnet under vintern hade inte tagit tobisgrissleholkarna utan de låg på sina platser. Förvisso är många i riktigt dåligt skick, men nu hade vi med oss byggsatser ut till många nya holkar.

Vårt hus hade däremot tagit en del stryk. Hängrännor och stuprännor låg utspridda på marken. Gårdslampan mot tvättstugan hade tappat huven uppe på. Den låg utmed en mur ett bra stycke bort, men den såg hel ut. En större gren på grindoxeln hade knäckts och låg på marken.

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 16 NOVEMBER 2021

VÄDER

Mest mulet och under morgonen lite dis och duggregn. Annars mest god sikt och måttliga vindar från sydsektorn.

Min temp: +7,2°C kl. 06, 13 och 15. Max temp: +8,5°C kl. 03.

Nederbörd: Ingen mätbar.

01:00: SO 6,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +7,7°C, vattenstånd -7 cm.

07:00: S 4,9 m/s, byvind 8,9 m/s, +7,7°C, vattenstånd +1 cm.

13:00: S 7,7 m/s, byvind 10,0 m/s, +7,2°C, vattenstånd +5 cm.

19:00: SV 7,0 m/s, byvind 9,4 m/s, +7,6°C, vattenstånd +20 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 08:00 och ner 15:54.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Tommy Järås och Uno Unger. Kl. 10 anlände Lars Hellberg och Per Bengtsson med vår båt. De senare bistod med avstängning av vattensystemet. Klockan 13:30 lämnade vi alla ön.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-10:00 (75 nättimmar).

Klockan 13:30 stängdes stationen för säsongen.

 

OBSERVATIONER

TOFSVIPA: En överflygande sågs även idag.

SMÅLOM: En kom från norr och rundade västudden på insidan av Klockfotsrevet och försvann sedan mot SO på ca 50 m höjd.

KUNGSFÅGELSÅNGARE: En årsunge ringmärktes. Det innebar också en ny art för året på Nidingen.

STARE: Minst 26 fördelade på två flockar om 17 respektive 9 individer.

SVART RÖDSTJÄRT – En årsunge eller hona har setts i fyrområdet sedan en vecka tillbaka.

SNÖSPARV: En flock om cirka 40 fåglar håller till på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 ex av 2 arter.

Kungsfågelsångare 1 och kungsfågel 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 219 och i år till 8 698 av 97 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En grönfink med främmande svensk ring fångades. Det visade sig vara en av Tommys privata ringar och därför blev det snabbt konstaterat att det var en årsunge som märkts i Sönnerbergen, Onsala den 17/7 i år.

Dessutom egna korttidskontroller av tre blåmesar, och två rödhakar.

 

UPPDRAGSARBETE

Vinterstängning av våra utrymmen, toalettskötsel och latrintömning, tillsyn av SMHI:s väderstation.

 

ÖVRIGT

Så har vi då avslutat verksamheten för i år, detta efter att ha haft kontinuerlig verksamhet sedan den 13 mars, totalt 249 dagar. Det är ett år som bjudit på många trevliga upplevelser för alla oss som arbetat därute och vi är rätt många. Totalt har vi varit 114 som på något sätt har medverkat i verksamheten ute på Nidingen i olika utsträckning. Räknat i persondagar på ön blir det 1 291.

 

Det är ju alltid spännande när det dyker upp lite ovanligare fåglar. De sista två verksamhetsdagarna bjöd också på sådant och det trots liten tillgång på fåglar i fångsten. I går ringmärktes fem fåglar varav en östlig svart rödstjärt och idag blev det bara två ringmärkta varav en då var en kungsfågelsångare, även den kommer österifrån.

 

Men nu har vi stängt stationen för i år så nu blir det inga fler dagböcker förrän vi startar upp igen i vår. Preliminärt siktar vi på att vara börja 2022 års verksamhet den tolfte mars. På återhörande då😊

 

VID DATORN

Dennis Kraft