DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 NOVEMBER 2021

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 NOVEMBER 2021

VÄDER
Under efternatten och morgonen rådde växlande molnighet och jämfört med tidigare under veckan relativt måttliga vindar. En hel del sol under dagen. Under morgonen och förmiddagen 4 m/s vridande från V till S och vid 15-tiden ökande till 8 m/s från SO.

 

Min temp: +8,4°C kl. 06. Max temp: +10,1°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen.

01:00: VNV 8,4 m/s, byvind 11,2 m/s, +9,4°C, vattenstånd +31 cm.
07:00:
VSV 5,0 m/s, byvind 5,9 m/s, +8,7°C, vattenstånd +13 cm.
13:00:
SV 5,0 m/s, byvind 5,9 m/s, +9,6°C, vattenstånd +16 cm.
19:00: V 9,1 m/s, byvind 12,3 m/s, +9,0°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen, nederbörd och lufttryck från Stefans/Destination Nidingens väderstation samt vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:51 och ner 16:01.

PERSONAL
Elizabeth Sjöström, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Alla 25 näten 07:00-14:00 (175 nättimmar).

10 burar i Kausan och 4 burar på Playan 07:15-16:15 (126 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 07:00-16:00 (9 tim).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En flock på ett par med 4 årsungar (1K) och 3 äldre (2K+) sträckande mot SV norr om Västudden 10:15.

SILLGRISSLA – Två förbiflygande under dagen.

TORDMULE – En årsunge låg ett tag N om Västra rännan.

TOBISGRISSLA – En i vinterdräkt, förbiflygande utanför Klockfotsrevet.

HAVSSULA – 3 ad förbisträckande.

GRÅHÄGER – En fågel stod på en sten på SO-udden och senare på norra sidan av Ostudden större delen av dagen.

SÅNGLÄRKA – En rastande på Ostudden.

SVART RÖDSTJÄRT – En honfärgad höll till i fyrområdet och innanför Stora bryggan för tredje dagen i rad.

VINTERHÄMPLING – 6 ex i en flock på Hamnudden.

SNÖSPARV – Ca 25 i en flock, bl.a. på Västudden och på Nordstranden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

9 ex av 4 arter.

Blåmes 4, gärdsmyg 2, skärpiplärka 2 samt grönfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i november uppgår till 207 och i år till 8684 av 96 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna kontroller: Åtminstone 4 olika färgringmärkta skärpiplärkor sågs i Kausan och på Västudden. Följande tre av dem kunde avläsas: En pullus 18 juni 2012, en fjolårshona 10 mars 2016 och en årsung hona 3 november 2017. Den förstnämnda på 9,5 år är en av de äldsta som vi har noterat på Nidingen. De två övriga kan mycket väl vara fåglar som övervintrar här, då de bara har setts i mars resp. oktober-november.

Korttidskontroller: Fem årsungar av gärdsmyg och en 1K rödhake (märkt 21/10).

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT

På kvällen kom två personer (Anders Lorén med far) ut i egen båt och de stannar tills i morgon i Brygghuset. Det var dessa ”goa gubbar” som var på besök och fixade till rökugnen den 31 oktober och 4 november. De använde ugnen i kväll för att röka medhavd lax och vi blev bjudna på en rejäl bit.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.