DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 15 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet hela förmiddagen. Under eftermiddagen tidvis lite mer sol. Den hårda vinden under natten/morgonen mojnade långsamt under dagen. Sent på kvällen kände man av ett lätt duggregn

Min temp: +15,4°C kl. 24. Max temp: +19,2°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VSV 9,8 m/s, byvind 14,7 m/s, +16,0°C, vattenståndet +25 cm.

08:00: VSV 9,6 m/s, byvind 13,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: VSV 7,3 m/s, byvind 11,2 m/s, +18,9°C, vattenstånd +21 cm.

20:00: V 6,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +17,2°C, vattenstånd +15 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:41 och ner 20:51.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga vindstyrkan.

I Kausan 17 burar 07:30-21:15 (234 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 08:00-21:15 (53 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:15-20:30 (270 burtimmar).

Totalt blev det idag 557 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 5 + 3 sträckte söderut under dagen.
LJUNGPIPARE: 482 ex sträckte söderut. Några enstaka årsungar ingick i flockarna men 98-99% av fåglarna var adulta.
ROSKARL: Förutom 6 ex som sträckte söderut rastade minst 6 ex på Playan under kvällen.
KUSTSNÄPPA: En ad och 16 juv sträckte söderut. Ca 10 årsungar rastade på Playan under kvällen. BRUSHANE: Två årsungar, en hane och en hona, höll till i Kausan.
SPOVSNÄPPA: Två årsungar födosökte i Kausan större delen av dagen.
MOSNÄPPA: En ad upptäcktes på Playan under morgonen men under eftermiddagen höll den till i Kausan.
STORLABB: 15 ex sträckte söderut under morgonen/förmiddagen, alla V om ön.
STORMFÅGEL: Minst ett ex sågs till och från långt ut i väster under förmiddagen.
MINDRE LIRA: Ett ex som passerade söderut vid Vinga 06:50 stämmer bra med ett ex som rundade Västudden på mycket nära håll här på Nidingen 07:40, alltså exakt 50 minuter senare.
HAVSSULA: 171 ex sträckte mot S. Huvudsakligen subadulta fåglar (2K och äldre). Endast enstaka helt adulta.
STENFALK: Ett honfärgat ex passerade V om ön 09:37.
GULÄRLA: Ca 20 ex sträckande/rastande under morgonen.
BUSKSKVÄTTA: Ett honfärgat ex födosökte i Kausan hela dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 11 arter:
Större strandpipare 3, roskarl 1, kustsnäppa 1, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 23, drillsnäppa 1, rödbena 2, silltrut 1, stenskvätta 2, gulärla 4 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 366 och i år till 5007 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kustsnäppa (1), kärrsnäppa (6) och skärpiplärka (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag var vi helt ensamma på ön. En hel del tid ägnades åt havsfågelspaning, vilket gav bra resultat när det gäller antal ljungpipare, storlabbar och havssulor. Mindre liran som kom mycket nära längs nordstranden utgjorde dagens trevligaste fynd. Martin, som upptäckte den, var väl den som blev gladast, då det var första observationen för honom av en lira överhuvudtaget på Nidingen.

 

VID DATORN

Uno Unger