DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 21 AUGUSTI 2021

VÄDER

I stort sett molnfritt från gryningen men en del moln under dagen, god sikt. Mojnande västlig vind från midnatt och under morgonen från 8 m/s till ca 4 m/s. God sikt.

Min temp: +14,0°C kl. 05. Max temp: +19,4°C kl. 15-16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 5,8 m/s, byvind 8,9 m/s, +14,4°C, vattenståndet +6 cm.

08:00: V 3,5 m/s, byvind 5,1 m/s, +16,8°C, vattenstånd +14 cm.

14:00: V 3,0 m/s, byvind 4,7 m/s, +19,2°C, vattenstånd +4 cm.

0:00: V 2,0 m/s, byvind 3,5 m/s, +17,0°C, vattenstånd +11 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:53 och ner 20:36.

 

PERSONAL

Uno Unger, Dennis Kraft, Antonia Söderström, Eva Mattsson, Peder Winding och Annika Nordin.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-11:15 och 2 nät 18:00-22:00 (154 nättimmar).

4 burar SV Lilla bryggan 05:00-20:00, 22 burar på Playan 05:00- 20:00 och 17 burar i Kausan 05:00-20:00. Totalt 645 burtimmar.

Nätplats 4 vid Strandoxeln återupprättades inför höstsäsongen.

Försök till nattfångst av stormsvalor.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 42 sträckte söderut, fördelade på nio flockar.

TURKDUVA: En rastade kort kl.19:05 och satt bl.a. på Tvättstugans tak. Den sträckte därefter mot SV.

MYRSPOV: En flock om 14 passerade V om ön under morgonen.

SMÅSNÄPPA: En årsunge fångades på Playan. Endast den andra noterade på ön i år.

STORLABB: En flög omkring nära ön i väster under cirka en timma från 06:30.

GULNÄBBAD LIRA: En upptäcktes av Peder när den kom flygande i maklig takt västerut några hundra meter S om ön kl. 18:30. Den rundade Klockfotsrevet på sydsidan och höll därefter till i området mellan revet och Klockfotsbojen. Den fällde ca 18:50 bland några trutar som tydligen hade samlats vid ett fiskstim och sågs därefter inte mer. Den sågs tillräckligt bra för att avgöra att handpennorna på vingundersidan var helsvarta.

SPARVHÖK: Totalt sju sågs varav en som slog en tätting.

BRUN KÄRRHÖK: En passerade över fyrområdet kl. 11:56.

RÖD GLADA: En passerade över Ostudden kl. 12:28.

TORNFALK: Minst en rastande, men också en förbisträckande.

STENFALK: Kl. 08:10 kom en norrifrån över Nordstranden och flög på ett jaktförsök mot Playan.

PILGRIMSFALK: En som var färgmärkt kom jagande över ön vid 12-tiden.

HUSSVALA: I ett bo på vårt hus matades en unge som idag blev ringmärkt.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

63 individer av 18 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 2, kustsnäppa 1, sandlöpare 2, kärrsnäppa 20, småsnäppa 1, drillsnäppa 1, rödbena 1, silltrut 1, hussvala 1 pullus, lövsångare 23, kärrsångare 1, ärtsångare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 2, stenskvätta 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 661 och i år till 5 302 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl 3, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 13, lövsångare 2, ärtsångare 1, koltrast 1, sädesärla 1 och skärpiplärka 1. Dessutom avlästes 24 färgmärkta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, utestädning och toalettskötsel.

 

ÖVRIGT

Dagens händelse var upptäckten av den gulnäbbade liran. Efter att den setts gå ner på vattnet ute vid Klockfotsbojen organiserades med Stefans assistans en båttur ut för att försöka se närmare på fågeln. Den gick dock inte att återfinna men deltagarna fick fina upplevelser av några tumlare.

 

En lugn och vacker dag lockar många besökare till ön. Totalt kom drygt femtio dagsbesökare i nästan 20 båtar. Fyra båtar ligger kvar vid bryggan med övernattare.

 

Som tack för guidning blev stationspersonalen bjuden på middag av BirdLife Sveriges styrelse som under helgen har styrelsemöte på ön.

 

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft.