DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 9 AUGUSTI 2021

VÄDER

Måttlig till frisk vind från syd och sydväst. Här på Nidingen har det varit relativt soligt, men tunga regnmoln har passerat nära på båda sidor om ön, vid flera tillfällen under dagen. Tidvis åska. Några korta regnskurar under dagen, men inget mätbart. De flesta regnväder delade sig och passerade förbi på båda sidor om ön.

Min temp: +17,5°C kl. 02. Max temp: +19,5°C kl. 16.

 

02:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenståndet +18 cm.

08:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +18°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: S 8 m/s, byvind 12 m/s, +19°C, vattenstånd +11 cm.

20:00: SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +18°C, vattenstånd +21 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:28 och ner 21:06.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mattias Rundberg och Annelie Larsson samt ringmärkarassistenter Irene Hofstedt och Anders Wirdheim.

 

VERKSAMHET

18 nät 06:30-7:30 , 22 nät 07.30-12.00 samt 15 nät 16.00-18.00 ( 147 nättimmar).

33 burar på Playan mellan 06:30 – 19.30 , 10 burar i Kausan 06.30-19.30  sedan samtliga 43 burar på Playan 19.30-22.30 (731 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: En adult tillsammans med en 1k på Rissastenens sjömärke.

HAVSSULA: Två subadulta fåglar mot söder.

KUSTSNÄPPA: 12 rastande varav 1 adult.

HÖKSÅNGARE: En ungfågel ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

37 individer av 14 arter:
Lövsångare 10, härmsångare 7, kärrsnäppa 7, ärtsångare 2, sädesärla 2, kustsnäppa 1, brushane 1, småsnäppa 1, trädgårdssångare 1, höksångare 1, stare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 128 och i år till 4 769 av 85 arter. Nya märkarter för året blev småsnäppa och brushane.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 2, lövsångare 1 och skärpiplärka 2.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning

 

ÖVRIGT

Endast två besökare kom till ön idag. Modigt nog så seglade de både in och ut ur hamnen. Båten hade ingen motor…

 

VID DATORN

Mattias Rundberg och Annelie Larsson