DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 30 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Efter en natt med tidvis duggregn och korta regnskurar blev det uppehåll från 07-tiden följt av ett tydligt uppklarnande efter 07:30. Duggregn och lätt dimma under tiden 12:30-14:00. Därefter åter klar sikt, dock med tidvis lätta regnskurar resten av dagen.

Min temp: +11,6°C kl. 13-14. Max temp: +13,2°C kl. 07.

Nederbörd: 4,9 mm.

 

02:00: SO 10,7 m/s, byvind 14,0 m/s, +12,9°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: SO 8,2 m/s, byvind 10,1 m/s, +12,7°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: O 8,5 m/s, byvind 11,3 m/s, +11,6°C, vattenstånd +23 cm.

20:00: V 9,8 m/s, byvind 12,4 m/s, +12,4°C, vattenstånd +33 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:16 och ner 18:47.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 07:30-08:00 och 16 nät 08:00-12:15. Vid Strandoxeln 2 nät 12:15-15:15 och 1 nät 15:15-18:15. Totalt 843 nättimmar.

25 burar i Kausan 15:30-18:30. Totalt 75 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

BLÄSAND: 11 ex sträckte mot S väster om ön vid 11:30-tiden.

KÄRRSNÄPPA: 6 ex noterades på Ostudden under eftermiddagen.

HAVSSULA: En fjolåring (2K) sträckte mot N 08:19.

STENFALK: Ett honfärgat exemplar sträckte över fyrområdet och vidare mot väster utöver havet 08:15.

PILGRIMSFALK: En ad hane flög österut över ön 08:10 och slog till i lä av en strandrågstuva vid Prästens grav, där den satt kvar ännu kl. 11:30.

VARFÅGEL: Gårdagens ex var kvar även idag och sågs ofta jaga efter småfåglar, bl.a. vid Strandoxeln.

HÄMPLING: 17 ex höll till på ön under dagen och sågs flera gånger på bl.a. Västudden.

GRÖNSISKA: Hördes på sträck under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

24 individer av 6 arter.

Gransångare 1, gärdsmyg 16, rödhake 2, järnsparv 1, bofink 2 och ängspiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1451 och i år till 7099 av 90 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egen kontroll: En 2K+ bofinkhona märkt den 1 juni i år. Av allt att döma samma hona som översomrade på ön och sågs vid upprepade tillfällen under juni, juli och augusti.

Egna korttidskontroller: En 1K ärtsångare (märkt igår), en 1K gärdsmyg (märkt igår) och 6 1K rödhakar (märkta igår).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag hade vi besök av Rörmokar-Per och hans kompanjon världsomseglaren Börje. De hade med sig de fönsterdelar som de skall montera på den nya fyren för Sjöfartsverket. De kommer tillbaka stundade lördag för sitt fortsatta arbete på fyren.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 29 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Efter åtminstone en delvis molnfri natthimmel var dagen huvudsakligen helmulen, dock bröt solen igenom tidvis under sena förmiddagen. Under morgonen blåste det 5-8 m/s från SO-O, men från 19-tiden ökade vinden till 13-15 m/s, vilket höll i sig resten av natten. Det började regna från 17:30 och fram till 22-tiden hade Nidingen fått drygt 10 mm nederbörd enligt Stefans väderstation.

Min temp: +11,1°C kl. 04-05. Max temp: +15,3°C kl. 17.

Nederbörd: 10,3 mm.

 

02:00: ONO 5,4 m/s, byvind 3,8 m/s, +11,9°C, vattenstånd +13 cm.

08:00: SO ca 4 m/s, byvind 5,5 m/s, +12,8°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: OSO ca 4 m/s, byvind 6,1 m/s, +15,0°C, vattenstånd +5 cm.

20:00: OSO ca 10 m/s, byvind 13,3 m/s, +13,5°C, vattenstånd -3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:14 och ner 18:50.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

25 nät 06:15-07:30. Därefter successiv nedtagning fram till 11:00 då alla nät var nedtagna. 5 nät 14:00-15:15 och 6 nät 15:15-17:15. Totalt ca 93 nättimmar.

Ingen burfångst idag.

 

OBSERVATIONER

BLÄSAND: Ett honfärgat ex kvar även idag vid Playan.

KUSTPIPARE: Ett ex hördes sträckande mot SV vid 14-tiden.

KÄRRSNÄPPA: Två ex sågs i sällskap med en rödbena på SO-udden.

RÖDBENA: Ett ex hördes sträckande mot SV vid 14-tiden.

VARFÅGEL: Höstens första exemplar på Nidingen noterades till och från under dagen och bl.a. satt den på en nätstolpe vid Kruthuset.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL: En årsung hona fångades i nät 14A kl. 07:15, vilket utgjorde årets första observation på Nidingen.

TRÄDKRYPARE: Ett ex flög mot nät 13B men studsade tyvärr ut ur nätet igen och sågs därefter inte mer.

RÖDSTJÄRT: Minst en hona sågs vid ett par tillfällen på ön.

FORSÄRLA: Minst ett ex hördes överflygande vid par tillfällen.

HÄMPLING: En flock på ca 35 ex höll till på ön under dagen.

GRÅSISKA: Totalt hördes kanske ca 5 ex översträckande under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

311 individer av 12 arter.

Gransångare 34, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 90, gärdsmyg 103, rödhake 60, järnsparv 6, bofink 1, bergfink 2 och sävsparv 11.

Brandkronad kungsfågel blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1427 och i år till 7075 av 90 arter.

 

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Främmande kontroll: En årsung (1K) gärdsmyg med svensk ring.

Egen korttidskontroll: En äldre ärtsångare (2K+), som märktes 18/9, var den enda egna kontrollen idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Förutom tre kortvarigt gästande hummerfiskare, som passade på att fika i västra fyren, var personalen ensamma på ön.

 

Vädret var före soluppgången lovande med lätt dis och svag vind. Redan under första nätrundan insåg vi att nedfallet av fågel av främst tre arter (kungsfågel, gärdsmyg och rödhake) var massivt, och vi fick omgående fatta beslutet att dra ihop näten i takt med att vi tömde dem. Fångsten per nättimma blev därför tämligen hög. Först under sena eftermiddagen började vi ”komma ikapp” med ringmärkningen så pass att några nät kunde användas igen. Den kompletterande nätinsatsen blev dock tämligen låg även om ön ännu ”kryllade” av främst gärdsmyg och en del rödhakar.  Antalet gärdsmygar är förstås svårt att säga något definitivt om, men tre gånger det fångade antalet är nog en kvalificerad gissning. Så konstaterades också den näst bästa dagssumman (103 ex) av gärdsmyg i fågelstationens 42-åriga historia – endast en gång tidigare har fler ringmärkts, nämligen 110 ex den 5.10.2002.

 

VID DATORN

Uno Unger och Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Regn från midnatt till 07:30 då 7,3 mm nederbörd uppmättes på Stefans väderstation. Därefter mulet fram till 09-tiden då en tydlig klar front närmade sig västerifrån. Resten av dagen bjöds vi på molnfri himmel och mycket bra sikt.

Min temp: +13,8°C kl. 21. Max temp: +15,8°C kl. 16.

Nederbörd: 7,6 mm.

 

02:00: SO 11,1 m/s, byvind 14,9 m/s, +14,4°C, vattenstånd +14 cm.

08:00: NV 6,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +14,2°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: NV 3,4 m/s, byvind 4,4 m/s, +15,4°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: NV 0,5 m/s, byvind 1,4 m/s, +14,0°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:12 och ner 18:53.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

22 nät 07:30-08:30 och 25 nät 08:30-12:00. Totalt 110 nättimmar.

I Kausan 18 burar 08:30-11:30 och 25 burar 11:30-19:00. Totalt 242 burstimmar.

 

OBSERVATIONER

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: Två ex sträckte mot sydväst S om ön 18:20.

BLÄSAND: Ett honfärgat exemplar höll till på grunt vatten S om Svacken under eftermiddagen. Dessutom sträckte 24 + 7 ex mot S väster om ön.

STÖRRE STRANDPIPARE: Ett ex höll till på Sydostudden tillsammans med 7 kärrsnäppor.

KÄRRSNÄPPA: 7 ex höll till på Sydostudden tillsammans med en större strandpipare.

HAVSSULA: Ca 10 ex mer eller mindre stationärt födosökande N och V om ön.

GRÅHÄGER: 7 + 2 + 3 ex sträckte mot SV på lite höjd under tiden 18:20-18:30.

STENFALK: Ett ex sträckte söderut över Ostudden under förmiddagen.

SÅNGLÄRKA: Tre ex rastade på ön under dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

21 individer av 7 arter.

Kungsfågel 2, gärdsmyg 3, taltrast 1, järnsparv 1, ängspiplärka 5, skärpiplärka 4 och sävsparv 5.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1116 och i år till 6764 av 89 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egen fältkontroll av öns häckande koltrasthona med färgringarna ljusgrön/ljusgrön. Hon sågs födosökande i björnbärssnåret S om västra gamla fyren.

Egna korttidskontroller: Vardera ett ex av gransångare (märkt 27/9), kungsfågel (märkt som 2K+ hona 24/9), gärdsmyg (märkt 24/9), rödhake (märkt 19/9), järnsparv (märkt 22/9) och sävsparv (märkt 22/9).

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

De övernattande hummerfiskarna hade det tufft med sina redskap runt ön i både regn och kuling. Trots vederbörlig tillsyn av tinorna både igår och idag lyckades de inte få en enda hummer.

Bättre tur hade däremot Anders Magnusson och Olle Hydén som gästade oss under förmiddagen. De hade som vanligt fått flera humrar runt Malön och dessutom ett 10-tal krabbor som de nu välvilligt skänkte till fågelstationens personal. Stor del av kvällen gick därför åt att koka krabbor.

Under dagen hade vi dessutom besök av två män från SLU som med hjälp av våtdräkt samlade in de 250 blåmusslor i Kausan som behövs för den årliga miljöprovtagningen här på Nidingen.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 27 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Efter en delvis molnfri natt mulnade det söderifrån under gryningen. En rejäl regnskur drabbade Nidingen under en halvtimma från 08:45. Därefter helmulet men dock uppehåll fram till 17-tiden, då det åter började regna, vilket fortsatte till och från fram till midnatt.

Min temp: +13,2°C kl. 06. Max temp: +17,7°C kl. 15.

Nederbörd: 4,1 mm.

 

02:00: OSO 6,8 m/s, byvind 8,0 m/s, +14,0°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: OSO 9,5 m/s, byvind 11,5 m/s, +14,1°C, vattenstånd -3 cm.

14:00: SO 8,7 m/s, byvind 11,2 m/s, +17,4°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: SO 12,8 m/s, byvind 17,6 m/s, +15,1°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:10 och ner 18:55.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

21 nät 06:00-09:00 och 16 nät 10:45-12:30. Totalt 91 nättimmar.

18 burar i Kausan 10:45-17:15. Totalt 117 burstimmar.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS – En flock på 6 ex sträckte mot SV 10:50.

BLÄSAND – Ett honfärgat exemplar höll till i Kausan vid middagstid.

HAVSSULA – Ett 50-tal ex födosökte under dagen mer eller mindre stationärt runt omkring.

KUSTSNÄPPA – En årsunge kom flygande söderut förbi Västudden tillsammans med några kärrsnäppor vid 13-tiden. Flocken landade på Klockfotsrevet där de blev stående under minst en halvtimma.

KÄRRSNÄPPA – Totalt noterades 31 ex rastande eller flygande rund ön under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK – En årsunge sträckte mot S och passerade utanför Västudden 11:24.

TORNFALK – Fyra ex, samtliga troligen årsungar, sträckte mot S under morgonen. Vid middagstid anlände två adulta hanar nästan samtidigt, vilka blev kvar jagandes över ön under minst en timma.

STENFALK – Ett honfärgat ex jagade över ön under morgonen och sågs dessutom sittande en längre stund på den västra av de två dubbelstenarna NV om Strandoxeln.

LÄRKFALK – Ett ex sträckte söderut förbi nya fyren och vidare ut över Kausan 11:25.

FORSÄRLA – Ett ex sträckte mot SV under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

19 individer av 8 arter.

Gransångare 1, kungsfågel 7, gärdsmyg 3, rödvingetrast 1, rödhake 1, sädesärla 1, ängspiplärka 3 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1095 och i år till 6743 av 89 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kungsfågel 1 2K+ hona (märkt 24 sep), koltrast 1 1K hona (märkt som nyss flygg unge här på ön 3 aug) och rödhake 1 1K (märkt 19 sep).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

De gästande hummerfiskarna lade ut sina tinor tidigt i morse och trots regn och rejält busväder gjorde de en första titt i tinorna sent under eftermiddagen i hård SO vind med 15 m/s i byarna. Förhoppningsvis får vi under morgondagen reda på om det blev några humrar under själva premiärdagen.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 26 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet. Ingen nederbörd och relativt måttliga vindar mellan SO-O.

02:00: SV 1,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +13,0°C, vattenstånd +8 cm.

08:00: SO 6,1 m/s, byvind 6,9 m/s, +12,3°C, vattenstånd +-0 cm.

14:00: SSO 4,4 m/s, byvind 6,3 m/s, +15,0°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: O 2,9 m/s, byvind 4,5 m/s, +15,1°C, vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:08 och ner 18:58.

 

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm avlöstes vi middagstid av Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger. Fredrik Klingberg, som för dagen hade sällskap av sin fru, tjänstgjorde skeppare på fågelstationens båt och fixade personalbytet med bravur.

 

VERKSAMHET

16 nät 06:00-07:30, 21 nät 07:30-13:00 och 24 nät 13:00-15:15. Totalt 193,5 nättimmar.

18 burar i Kausan 14:00-18:00. Totalt 72 burstimmar.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS – En flock på 7 ex sträckte mot SV 11:50.

BLÄSAND – Ett honfärgat låg på vattnet S om Svacken under eftermiddagen.

HAVSSULA – Ett ex sträckte norrut under eftermiddagen.

TOPPKARV – Minst 230 ex varav ca 215 ex samtidigt på Klockfotsrevet under eftermiddagen.

KUSTPIPARE – Ett ex hördes vid Ostudden under eftermiddagen.

KÄRRSNÄPPA – 21 ex stod under hela eftermiddagen och vilade sig ute på Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – Minst ett ex jagade över ön under förmiddagen.

SILLGRISSLA – Ett ej utfärgat exemplar låg på vattnet N om Nordstranden under eftermiddagen.

TORNFALK – En troligen årsunge sträckte söderut vid 11:30-tiden.

STENFALK – Två ex jagade över ön under eftermiddagen. Den ena falken slog en tätting och flög in mot Malön.

BLÅMES – Höstens första anlände vid 11-tiden och kunde ringmärkas.

FORSÄRLA – Två ex mot S ca 11:30 och ett ex flygande österut under eftermiddagen.

ÄNGSPIPLÄRKA – Mer än 100 sträckande/rastande sågs under dagen

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

111 individer av 13 arter.

Vattenrall 1, blåmes 1, gransångare 16, kungsfågel 7, gärdsmyg 33, taltrast 2, rödhake 31, järnsparv 3, ängspiplärka 5, skärpiplärka 1, bofink 3, bergfink 1 och sävsparv 7.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1076 och i år till 6724 av 89 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Rödhake 1 och järnsparv 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning med uppvisning av ringmärkningen (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Efter tre dagars hårda vindar från västsektorn fick vi äntligen en dag med lite fågel i näten och ett tresiffrigt antal fåglar kunde ringmärkas. Det berodde naturligtvis på den rejält mojnande sydostliga vinden.

Två båtar med sju dagsturister kom idag på besök. Dessutom anlände två båtar och en vattenskoter med fem personer, som hade för avsikt att förbereda utsättning av tinor i samband med hummerfiskepremiären i morgon. Tre av personerna övernattar i Nidingens Vänners rum tills i morgon.

Det blev tillräckligt fint väder mitt på dagen så en amiralfjäril kunde visa sig en stund.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Friska till hårda vindar från västsektorn. Soligt.

02:00: V 15 m/s, byvind 18 m/s, +15°C, vattenstånd +34 cm.

08:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +14°C, vattenstånd +31 cm.

14:00: NV 9m/s, byvind 12 m/s, +15C, vattenstånd +23 cm.

20:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:06 och ner 19:01.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

10 nät 06:45-14:45. Totalt 80 nättimmar.

18 burar i Kausan 08:30-18:00. Totalt 171 vadarburstimmar.

Havsfågelspaning mellan 06:55 och 09:15.

 OBSERVATIONER

SVÄRTA – 2 ex sträckte mot syd

HAVSSULA – 200 ex sträckte mot S, varav 190 ex. 06:55-09:15.

TOPPKARV – 200+ ex. Idag höll de till runt Ostudden

MYRSPOV – 4 ex rastade. Troligtvis samma som tidigare i veckan.

KÄRRSNÄPPA – Ca 25 ex rastade.

SILLTRUT – 2ad + 2 juv stationära.

STENFALK – 1 ex sträckte mot S under morgonen och 1 ex sågs jagande vid 19-tiden.

STENSKVÄTTA – 1 ex.

ÄNGSPIPLÄRKA – Mer än 100 sträckande/rastande sågs under dagen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

7 individer av 3 arter.

Ängspiplärka 4, Skärpiplärka 2 och Bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 965 och i år till 6613 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1 och Ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoaletten. Dörren till elskåpet innanför bryggan hade blåst sönder i natt, så den fick monteras provisoriskt i väntan på reparation.

ÖVRIGT

Även idag var vinden olämplig för nätfångst, så enbart ett begränsat antal nät kunde sättas upp. En mager fångst trots en hel del rastande piplärkor. Antagligen beroende på att den stora mängden tång i Kausan och hela vägen från Sydvästudden till Sydostudden gör att fåglarna blir väldigt utspridda. Utöver fågelfångst och havsfågelskådning har nätgatorna klippts och huset städats för bereda plats för nästa veckas personal. Nu när har vinden mojnat ska det säkert gå att komma hem imorgon, vilket alla i personalen ser fram emot. Om inte, lär kosten bli betydligt mer ensidig kommande dagar.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 24 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Friska vindar från västsektorn. Mestadels molnigt men solen har tittat fram då och då.

02:00: NV 15 m/s, byvind 18 m/s, +15°C, vattenstånd +35 cm.

08:00: NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +14°C, vattenstånd +43 cm.

14:00: SV 8m/s, byvind 10 m/s, +14C, vattenstånd +39 cm.

20:00: SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +15°C, vattenstånd +36 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:04 och ner 19:04.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

13 nät 06:00-14:00. Totalt 104 nättimmar.

15 burar på playan 09:00-19:00 och 18 burar i Kausan 10:00-19:00. Totalt 312 vadarburstimmar.

Havsfågelspaning 2 timmar mellan 12:45 och 17:50.

 OBSERVATIONER

HAVSSULA – 40 ex sträckte mot S.

LJUNGPIPARE – 2 ex rastade.

STÖRRE STRANDPIPARE – 1 1K sågs i Kausan

MYRSPOV – 4 ex rastade varav minst 3 var ringmärkta. Säkert de som vi märkte i förrgår.
SANDLÖPARE – 4 ex rastade på Sydvästudden under morgonen.

KÄRRSNÄPPA – Ca 40 ex rastade.

SMÅSNÄPPA – 1 ex rastade i Kausan under morgonen

SILLTRUT – 2ad + 2 juv stationära.

STENFALK – 1 ex sågs jagande vid ett par tillfällen.

STENSKVÄTTA – 1 ex.

ÄNGSPIPLÄRKA – Hundratals sträckande/rastande sågs under dagen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

38 individer av 9 arter.

Kärrsnäppa 1, Gransångare 1, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 2, Rödhake 2, Ängspiplärka 22, Skärpiplärka 2, Bofink 1 och Sävsparv 6.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 958 och i år till 6606 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Trädgårdssångare 1, Rödhake 3 och Grönsiska 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Trots väl mycket vind från olämplig riktning kunde vi ha uppe en del av näten idag. Skönt, eftersom det inte gick igår. Det fina pipslärkssträcket triggade oss att sätta ut burar inte bara i Kausan utan även på Sydvästudden och Playan. Hoppas det inte gjorde personalen överansträngd eftersom det blir en extradag här ute, då vi inte kommer hem i morgon på grund av vinden.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 23 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Hårda vindar från västsektorn. Mestadels mulet men växlande molnighet under halva eftermiddagen. Frekventa regnskurar.

02:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15°C, vattenstånd +14 cm.

08:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +15°C, vattenstånd +27 cm.

14:00: V 10m/s, byvind 17 m/s, +14C, vattenstånd +28 cm.

20:00: NV 20 m/s, byvind 26 m/s, +14°C, vattenstånd +41 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:02 och ner 19:07.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

 Havsfågelspaning 4,5 timmar mellan 07:25 och 17:10

 OBSERVATIONER

OBESTÄMD SMÅ-/STORLOM – 8 ex sträckte mot S.

STORMFÅGEL – 8 ex sträckte mot S.

HAVSSULA – 160 ex sträckte mot S.

SILLTRUT – 1ad + 1 juv stationära, 1 ad rastade.

OBESTÄMD BREDSTJÄRTAD LABB/KUSTLABB – 1 ex

SILLGRISSLA – 2 ex förbiflygande

OBESTÄMD SILLGRISSLA/TORDMULE – 3 ex förbiflygande

STENSKVÄTTA – 1 ex

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

0 individer av 0 arter.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 920 och i år till 6568 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Som förutspått i väderleksrapporterna blev det hårda vindar och frekventa regnskurar idag, så någon nätfångst var inte möjlig. Det stigande vattenståndet, regnskurarna och frånvaro av fåglar på stränderna gjorde att vi även valde att inte ägna oss åt burfångst. Så dagens ornitologiska aktivitet bestod av havsfågelspaning. Huvuddelen av fåglarna sågs under eftermiddagen. Det var riktigt kul när havssulorna och stormfåglarna matade på som intensivast mellan 14 och 15:30!

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 22 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Måttliga vindar från västsektorn. Växlande molnighet med en hel del sol.

02:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenstånd +6 cm.

08:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +18 cm.

14:00: SV 5m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd +24 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:00 och ner 19:09.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

VERKSAMHET

16 nät 06:00-06:30. 24 nät 06:30-18:30. Totalt 304 nättimmar.

15 burar på playan 09:00-19:00 och 18 burar i Kausan 10:00-19:00. Totalt 312 vadarburstimmar.

OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 2 ex rastade runt ön.

SPARVHÖK – 1 ex sågs kort innan den begav sig inåt land

SILLTRUT – 1ad + 1 juv.

TOBISGRISSLA – 1 ex rastade

TALTRAST – 1 ex ringmärktes

STENSKVÄTTA – 2 ex (2 -3 ex har setts dagligen under veckan)

GRÖNSISKA – 1 ex ringmärktes

SÄVSPARV – 25 ex ringmärktes, vilket är ett högt antal

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

107 individer av 14 arter:

Lövsångare 1, Gransångare 1, Kungsfågel 4, Gärdsmyg 5, Taltrast 1, Rödhake 18, Rödstjärt 1, Järnsparv 25, Ängspiplärka 9, Skärpiplärka 5, Bofink 4, Bergfink 7, Grönsiska 1, Sävsparv 25.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 920 och i år till 6568 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, Koltrast 2, Rödhake 8, Järnsparv 1 och Trädgårdssångare 1 .

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

En rätt bra tillgång på tättingar idag gjorde att vi fortsatte att hoppas på att nå 100 ringmärkta, vilket vi också lyckades göra efter en kämpainsats med nät- och burfångst hela dagen. Imorgon är prognosen att det skall det blåsa riktigt hårt, så förhoppningsvis finns det chans på havsfågel om inte det förutspådda regnet sätter käppar i hjulet.

VID DATORN

Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 21 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Måttlig från sydost som sedan friskade i och vred över till nordväst. Mulet, regnskurar mellan 11 och 16-tiden. Därefter minskande molnighet.

02:00: SO 2 m/s, byvind 5 m/s, +11°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +12°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: S 11m/s, byvind 13 m/s, +13°C, vattenstånd +4 cm.

20:00: NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15°C, vattenstånd +17 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:57 och ner 19:12.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

16 nät 06:00-06:30. 24 nät 06:30-10:30. Totalt 104 nättimmar.

18 burar i Kausan 08:00-19:00. Totalt 198 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 2 ex rastade utanför Nordstranden.

BLÄSAND – 9 ex rastade vid Klockfotsrevet

HAVSSULA – 2 ex sträckte mot S

MYRSPOV – 4 ex rastade. Alla ringmärktes.

SILLTRUT – 1ad + 2 juv.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

27 individer av 8 arter:

Myrspov 4, Gransångare 4, Kungsfågel 4, Gärdsmyg 6, Rödhake 4, Ängspiplärka 2, Skärpiplärka 2, och Bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 813 och i år till 6460 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

  KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kungsfågel 5, Gärdsmyg 1 och Rödhake 7.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Ännu mindre fågel i rörelse idag än tidigare dagar. De fyra myrspovarna som fångades i samma bur-runda och ringmärktes var dagens höjdpunkt. Regnet satte ganska tidigt P för nätfångst men gav möjlighet till alternativa sysselsättningar. Nu står våra förhoppningar om en 100-dag till imorgon. Sedan skall det blåsa och regna enligt meteorologerna.

VID DATORN

Magnus Levin