DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Friska till hårda vindar från västsektorn. Soligt.

02:00: V 15 m/s, byvind 18 m/s, +15°C, vattenstånd +34 cm.

08:00: V 13 m/s, byvind 17 m/s, +14°C, vattenstånd +31 cm.

14:00: NV 9m/s, byvind 12 m/s, +15C, vattenstånd +23 cm.

20:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:06 och ner 19:01.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

10 nät 06:45-14:45. Totalt 80 nättimmar.

18 burar i Kausan 08:30-18:00. Totalt 171 vadarburstimmar.

Havsfågelspaning mellan 06:55 och 09:15.

 OBSERVATIONER

SVÄRTA – 2 ex sträckte mot syd

HAVSSULA – 200 ex sträckte mot S, varav 190 ex. 06:55-09:15.

TOPPKARV – 200+ ex. Idag höll de till runt Ostudden

MYRSPOV – 4 ex rastade. Troligtvis samma som tidigare i veckan.

KÄRRSNÄPPA – Ca 25 ex rastade.

SILLTRUT – 2ad + 2 juv stationära.

STENFALK – 1 ex sträckte mot S under morgonen och 1 ex sågs jagande vid 19-tiden.

STENSKVÄTTA – 1 ex.

ÄNGSPIPLÄRKA – Mer än 100 sträckande/rastande sågs under dagen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

7 individer av 3 arter.

Ängspiplärka 4, Skärpiplärka 2 och Bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 965 och i år till 6613 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1 och Ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoaletten. Dörren till elskåpet innanför bryggan hade blåst sönder i natt, så den fick monteras provisoriskt i väntan på reparation.

ÖVRIGT

Även idag var vinden olämplig för nätfångst, så enbart ett begränsat antal nät kunde sättas upp. En mager fångst trots en hel del rastande piplärkor. Antagligen beroende på att den stora mängden tång i Kausan och hela vägen från Sydvästudden till Sydostudden gör att fåglarna blir väldigt utspridda. Utöver fågelfångst och havsfågelskådning har nätgatorna klippts och huset städats för bereda plats för nästa veckas personal. Nu när har vinden mojnat ska det säkert gå att komma hem imorgon, vilket alla i personalen ser fram emot. Om inte, lär kosten bli betydligt mer ensidig kommande dagar.

VID DATORN

Magnus Levin