DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 17 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Frisk-hård vind omkring nordost hela dagen. Någon regnskur under morgonen, annars mulet men uppehåll. God sikt men värmedaller.

02:00: NO 14 m/s, byvind 17 m/s, +12°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: NO 11 m/s, byvind 15 m/s, +12°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: NO 12 m/s, byvind 15 m/s, +14°C, vattenstånd ±0 cm.

20:00: NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +13°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:49 och ner 19:23.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

3 nät 10:00-17:00, 5 nät 17:00-18:00. Totalt 26 nättimmar.

17 burar i Kausan 10:00-20:00. Totalt 170 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE – 8 ex. mot söder.

HAVSSULA – 3 mot söder under dagen

TOPPSKARV – 265 ex. som mest räknade på Klockfotsrevet.

LJUNGPIPARE – 4 ungfåglar flög förbi ön under eftermiddagen.

KUSTPIPARE – 1 hörd.

MYRSPOV – Fyra rastande 1K-fåglar.

ROSKARL – 1 adult och 3 juveniler rastande.

KUSTSNÄPPA – Två 1K-fåglar här idag.

KÄRRSNÄPPA – 42 rastande, varav minst 3 adulter.

SMÅSNÄPPA – Två 1K-fåglar rastande.

ENKELBECKASIN – 2 ex. rastande.

TORNFALK – 1 ex. mot söder.

STENFALK – 2 individer mot söder + 1 födosökande. Den sistnämnda slog bl.a. en stenskvätta på Västudden.

PILGRIMSFALK – 1 adult fågel flög mot söder över ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

36 individer av 9 arter:

Större strandpipare 3, Kärrsnäppa 23, Småsnäppa 1, Enkelbeckasin 1, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Sädesärla 1, Ängspiplärka 1 och Skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 672 och i år till 6319 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kärrsnäppa 2, Gärdsmyg 1, Rödhake 3 och Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Friska till hårda vindar även idag. Endast tre nät, som var någotsånär i lä, kunde sättas upp. Dessa producerade trots allt två nymärkningar och fyra kontroller. Efter att ha jobbat en hel del med burarna och flyttat runt dem dit merparten av de rastande vadarna föredrog att gå under dagen, gav dessa klart godkänd utdelning med 23 nymärkta kärrsnäppor och två ovanliga märkarter här på Nidingen, nämligen enkelbeckasin (4:e för året) och småsnäppa (3:e för året). Med detta tackar vi för denna vecka och hoppas på ett snart återseende.

 

VID DATORN

Mikael Hake