DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 9 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar och VARM natt … +17,3 noterades klockan 02 … med tillfälligt god sikt, eftersom det redan i gryningen disade till sig med bara 5 km sikt. Hela dagen låg luftfuktigheten på 90-93 procent trots gassande sol. Stefans väderstation visade +20,6°C i skuggan kl. 13:00.

Under sena em började vi se kusten igen.

Lufttrycket började äntligen närma sig normalt under efternatten – det låg på 1015 hPa – och framåt em var det normalt, 1013 hPa.

 

Min temp: +16,9°C kl. 03. Max temp: +19,7°C kl. 15.

Nederbörd:

 

02:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +20°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd +9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:33 och ner 19:45.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:30-12:30. Totalt 175 nättimmar.

21 burar i Kausan 05:00-12:00 och 22 burar 16:30-20:30 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 05:00-12:00 och tre burar 16:30-20:30.

Totalt 275 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: två 1K-myror i Kausan och två dito på Playan, som tidigare.

KUSTSNÄPPA: en 1K kvar sen igår i Kausan med närområde.

TRETÅIG MÅS: en 3K+ målmedvetet och snabbt mot SV klockan 10:20-10:22.

SILLTRUT: en av de kvardröjande ungfåglarna, som mestadels går omkring i fyrbyn och söker mat, sågs äta björnbär i dag!

SPARVHÖK: minst fem sträckande på måttlig höjd över ön mot SV. En av dem jagade en stund.

PILGRIMSFALK: ett ex rastade en stund på Ostudden 10:29-10:35 och drog sig sen troligen in till kusten igen.

GRANSÅNGARE: Höstens första, om vi bortser från ett ex i slutet av juli.

HUSSVALA: våra två hemmasvalor fick sällskap av två hussvalor till samt några ladusvalor under fm och plötsligt, under em, var det tyst och stilla … alla svalorna var borta! Men till kvällen kom öns duo hem igen, kanske från födosök inne över land?

ÄNGSPIPLÄRKA: ett visst inflöde och några på sträck under morgonen.

JÄRNSPARV: gårdagens ”höstförsta” individ fick i dag sällskap av minst tio ex.

BERGFINK: några individer uppehöll sig på ön under morgonen. En hona ringmärktes och en hanne satt på östra fyrens balkongräcke och sjöng.

GRÖNSISKA: ett ex hördes flyga över fyrplatsen vid några tillfällen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

31 individer av 13 arter:
större strandpipare 2, kärrsnäppa 1, lövsångare 3, gransångare 1, trädgårdssångare 1, grå flugsnappare 1, rödhake 1, rödstjärt 2, järnsparv 7, sädesärla 6, trädpiplärka 1, skärpiplärka 4 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 176 och i år till 5823 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: kärrsnäppa 1, lövsångare 1 och koltrast 1,

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

* Vid omslag i vädret brukar det ske genomslag i fågelvärlden, visavi flyttning, rastning och ringmärkning. Nu har det varit åtminstone ett par veckor stabilt väder och endast liten aktivitet på flyttfåglarna. Kanske det långsamt fallande lufttrycket ger en vink om att ”bättre tider stundar”?

 

* Sång av bergfink och lövsångare hördes i dag. Den förstnämnde valde östra gamla fyrens balkongräcke som sångplats!

 

* Per Bengtsson är här ett dygn och arbetar med fyren. Han bor i Bagarstugan. Dessutom kom ”fyrservicebåten” ut med tre man för den årliga översynen. Först servades fyren Lilleland, sedan Nidingens fyr, invigd 1946.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson