DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 19 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Mestadels måttlig vind från ost och nordost hela dagen. Mestadels mulet och uppehåll. God sikt.

02:00: NO 5 m/s, byvind 8 m/s, +11°C, vattenstånd -17 cm.

08:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +10°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: O 4m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenstånd -13 cm.

20:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +12°C, vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:53 och ner 19:18.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

16 nät 06:00-07:00. 25 nät 07:00-17:30. Totalt 278 nättimmar.

18 burar i Kausan 08:15-19:00. Totalt 194 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

BLÄSAND – 5 ex rastade vid Klockfotsrevet.

TOPPSKARV – Minst 200 ex. på och runt Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 3 ex sågs på ön, varav 1 ringmärktes.

KUSTPIPARE – 1 ex rastade under dagen. Sträckte sedan mot SV tillsammans med myrspovarna.

MYRSPOV – 2 rastande 1K-fåglar.

ROSKARL – 1 ex rastande.

KÄRRSNÄPPA – 15 rastande.

TORNFALK – 1 ex. födosökande.

STENFALK – 1 ex rastande sågs vid flera tillfällen.

JÄRNSPARV – 1 ex ringmärktes.

ROSENFINK – 1 ex fångades i nät och ringmärktes under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

58 individer av 12 arter:

Sparvhök 1, Lövsångare 1, Gransångare 4, Gärdsmyg 4, Rödhake 30, Järnsparv 1, Ängspiplärka 7, Skärpiplärka 3, Bofink 4, Bergfink 1, Rosenfink 1 och Sävsparv 1.

Sparvhök var ny märkart för året.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 750 och i år till 6397 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

  KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, Rödhake 5 och Trädgårdssångare 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Måttliga vindar från ostsektorn idag. Solen kunde skönjas lite genom molnen vid några tillfällen, men det var småkyligt i vinden. Så det var inget väder som lockade en enda besökare. Bättre fångst i näten idag, Rosenfinken och sparvhöken som ringmärktes var dagens höjdpunkter i fågelväg.

VID DATORN

Magnus Levin