DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 26 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet. Ingen nederbörd och relativt måttliga vindar mellan SO-O.

02:00: SV 1,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +13,0°C, vattenstånd +8 cm.

08:00: SO 6,1 m/s, byvind 6,9 m/s, +12,3°C, vattenstånd +-0 cm.

14:00: SSO 4,4 m/s, byvind 6,3 m/s, +15,0°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: O 2,9 m/s, byvind 4,5 m/s, +15,1°C, vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:08 och ner 18:58.

 

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm avlöstes vi middagstid av Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger. Fredrik Klingberg, som för dagen hade sällskap av sin fru, tjänstgjorde skeppare på fågelstationens båt och fixade personalbytet med bravur.

 

VERKSAMHET

16 nät 06:00-07:30, 21 nät 07:30-13:00 och 24 nät 13:00-15:15. Totalt 193,5 nättimmar.

18 burar i Kausan 14:00-18:00. Totalt 72 burstimmar.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS – En flock på 7 ex sträckte mot SV 11:50.

BLÄSAND – Ett honfärgat låg på vattnet S om Svacken under eftermiddagen.

HAVSSULA – Ett ex sträckte norrut under eftermiddagen.

TOPPKARV – Minst 230 ex varav ca 215 ex samtidigt på Klockfotsrevet under eftermiddagen.

KUSTPIPARE – Ett ex hördes vid Ostudden under eftermiddagen.

KÄRRSNÄPPA – 21 ex stod under hela eftermiddagen och vilade sig ute på Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – Minst ett ex jagade över ön under förmiddagen.

SILLGRISSLA – Ett ej utfärgat exemplar låg på vattnet N om Nordstranden under eftermiddagen.

TORNFALK – En troligen årsunge sträckte söderut vid 11:30-tiden.

STENFALK – Två ex jagade över ön under eftermiddagen. Den ena falken slog en tätting och flög in mot Malön.

BLÅMES – Höstens första anlände vid 11-tiden och kunde ringmärkas.

FORSÄRLA – Två ex mot S ca 11:30 och ett ex flygande österut under eftermiddagen.

ÄNGSPIPLÄRKA – Mer än 100 sträckande/rastande sågs under dagen

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

111 individer av 13 arter.

Vattenrall 1, blåmes 1, gransångare 16, kungsfågel 7, gärdsmyg 33, taltrast 2, rödhake 31, järnsparv 3, ängspiplärka 5, skärpiplärka 1, bofink 3, bergfink 1 och sävsparv 7.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1076 och i år till 6724 av 89 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Rödhake 1 och järnsparv 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning med uppvisning av ringmärkningen (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Efter tre dagars hårda vindar från västsektorn fick vi äntligen en dag med lite fågel i näten och ett tresiffrigt antal fåglar kunde ringmärkas. Det berodde naturligtvis på den rejält mojnande sydostliga vinden.

Två båtar med sju dagsturister kom idag på besök. Dessutom anlände två båtar och en vattenskoter med fem personer, som hade för avsikt att förbereda utsättning av tinor i samband med hummerfiskepremiären i morgon. Tre av personerna övernattar i Nidingens Vänners rum tills i morgon.

Det blev tillräckligt fint väder mitt på dagen så en amiralfjäril kunde visa sig en stund.

 

VID DATORN

Uno Unger