DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 18 SEPTEMBER 2021

 VÄDER

Mestadels måttlig vind från ost hela dagen. Mestadels mulet och uppehåll. God sikt.

02:00: NO 6 m/s, byvind 9 m/s, +12°C, vattenstånd -8 cm.

08:00: O 7 m/s, byvind 10 m/s, +12°C, vattenstånd -2 cm.

14:00: O 5m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +13°C, vattenstånd -9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:51 och ner 19:20.

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin avlöstes vid middagstid av Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

20 nät 05:45-10:15. 22 nät 12:30-17:30. Totalt 200 nättimmar.

18 burar i Kausan 12:30-20:00. Totalt 135 vadarburstimmar.

 OBSERVATIONER

PRUTGÅS – 1 ex – Kom från norr och rastade på Ostudden några minuter

SJÖORRE – 2 ex.

HAVSSULA – 1 ex

TOPPSKARV – Minst 200 ex. på och runt Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 2 ex

BRUN KÄRRHÖK – 1 ex

LJUNGPIPARE – 1 ex flög förbi ön under förmiddagen.

MYRSPOV – Fyra rastande 1K-fåglar.

ROSKARL – 3 varav minst 1ad rastande.

KUSTSNÄPPA – En 1K-fågel här idag.

KÄRRSNÄPPA – 45 rastande

SMÅSNÄPPA – Två 1K-fåglar rastande.

TORNFALK – 1 ex. födosökande.

STENFALK – 1 ex rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

20 individer av 12 arter:

Roskarl 1, Kärrsnäppa 5, Ärtsångare 1, Gärdsmyg 1, Rödhake 1, Stenskvätta 1, Järnsparv 1, Ängspiplärka 1, Trädpiplärka 1, Skärpiplärka 5, Bofink 1 och Sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 692 och i år till 6339 av 88 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Kärrsnäppa 4, Gärdsmyg 1, Rödhake 3 och Skärpiplärka 2.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Måttliga vindar idag. Solen kunde skönjas lite genom molnen under början av eftermiddagen och fick temperaturen att stiga. Mager fångst i näten men burarna gav lite mer. Den nya personalen ser fram emot en härlig vecka här ute.

VID DATORN

Mikael Hake och Magnus Levin