DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 30 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Efter en natt med tidvis duggregn och korta regnskurar blev det uppehåll från 07-tiden följt av ett tydligt uppklarnande efter 07:30. Duggregn och lätt dimma under tiden 12:30-14:00. Därefter åter klar sikt, dock med tidvis lätta regnskurar resten av dagen.

Min temp: +11,6°C kl. 13-14. Max temp: +13,2°C kl. 07.

Nederbörd: 4,9 mm.

 

02:00: SO 10,7 m/s, byvind 14,0 m/s, +12,9°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: SO 8,2 m/s, byvind 10,1 m/s, +12,7°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: O 8,5 m/s, byvind 11,3 m/s, +11,6°C, vattenstånd +23 cm.

20:00: V 9,8 m/s, byvind 12,4 m/s, +12,4°C, vattenstånd +33 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:16 och ner 18:47.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 07:30-08:00 och 16 nät 08:00-12:15. Vid Strandoxeln 2 nät 12:15-15:15 och 1 nät 15:15-18:15. Totalt 843 nättimmar.

25 burar i Kausan 15:30-18:30. Totalt 75 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

BLÄSAND: 11 ex sträckte mot S väster om ön vid 11:30-tiden.

KÄRRSNÄPPA: 6 ex noterades på Ostudden under eftermiddagen.

HAVSSULA: En fjolåring (2K) sträckte mot N 08:19.

STENFALK: Ett honfärgat exemplar sträckte över fyrområdet och vidare mot väster utöver havet 08:15.

PILGRIMSFALK: En ad hane flög österut över ön 08:10 och slog till i lä av en strandrågstuva vid Prästens grav, där den satt kvar ännu kl. 11:30.

VARFÅGEL: Gårdagens ex var kvar även idag och sågs ofta jaga efter småfåglar, bl.a. vid Strandoxeln.

HÄMPLING: 17 ex höll till på ön under dagen och sågs flera gånger på bl.a. Västudden.

GRÖNSISKA: Hördes på sträck under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

24 individer av 6 arter.

Gransångare 1, gärdsmyg 16, rödhake 2, järnsparv 1, bofink 2 och ängspiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1451 och i år till 7099 av 90 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egen kontroll: En 2K+ bofinkhona märkt den 1 juni i år. Av allt att döma samma hona som översomrade på ön och sågs vid upprepade tillfällen under juni, juli och augusti.

Egna korttidskontroller: En 1K ärtsångare (märkt igår), en 1K gärdsmyg (märkt igår) och 6 1K rödhakar (märkta igår).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag hade vi besök av Rörmokar-Per och hans kompanjon världsomseglaren Börje. De hade med sig de fönsterdelar som de skall montera på den nya fyren för Sjöfartsverket. De kommer tillbaka stundade lördag för sitt fortsatta arbete på fyren.

 

VID DATORN

Uno Unger