DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 28 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Regn från midnatt till 07:30 då 7,3 mm nederbörd uppmättes på Stefans väderstation. Därefter mulet fram till 09-tiden då en tydlig klar front närmade sig västerifrån. Resten av dagen bjöds vi på molnfri himmel och mycket bra sikt.

Min temp: +13,8°C kl. 21. Max temp: +15,8°C kl. 16.

Nederbörd: 7,6 mm.

 

02:00: SO 11,1 m/s, byvind 14,9 m/s, +14,4°C, vattenstånd +14 cm.

08:00: NV 6,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +14,2°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: NV 3,4 m/s, byvind 4,4 m/s, +15,4°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: NV 0,5 m/s, byvind 1,4 m/s, +14,0°C, vattenstånd +3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:12 och ner 18:53.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

22 nät 07:30-08:30 och 25 nät 08:30-12:00. Totalt 110 nättimmar.

I Kausan 18 burar 08:30-11:30 och 25 burar 11:30-19:00. Totalt 242 burstimmar.

 

OBSERVATIONER

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: Två ex sträckte mot sydväst S om ön 18:20.

BLÄSAND: Ett honfärgat exemplar höll till på grunt vatten S om Svacken under eftermiddagen. Dessutom sträckte 24 + 7 ex mot S väster om ön.

STÖRRE STRANDPIPARE: Ett ex höll till på Sydostudden tillsammans med 7 kärrsnäppor.

KÄRRSNÄPPA: 7 ex höll till på Sydostudden tillsammans med en större strandpipare.

HAVSSULA: Ca 10 ex mer eller mindre stationärt födosökande N och V om ön.

GRÅHÄGER: 7 + 2 + 3 ex sträckte mot SV på lite höjd under tiden 18:20-18:30.

STENFALK: Ett ex sträckte söderut över Ostudden under förmiddagen.

SÅNGLÄRKA: Tre ex rastade på ön under dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

21 individer av 7 arter.

Kungsfågel 2, gärdsmyg 3, taltrast 1, järnsparv 1, ängspiplärka 5, skärpiplärka 4 och sävsparv 5.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1116 och i år till 6764 av 89 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egen fältkontroll av öns häckande koltrasthona med färgringarna ljusgrön/ljusgrön. Hon sågs födosökande i björnbärssnåret S om västra gamla fyren.

Egna korttidskontroller: Vardera ett ex av gransångare (märkt 27/9), kungsfågel (märkt som 2K+ hona 24/9), gärdsmyg (märkt 24/9), rödhake (märkt 19/9), järnsparv (märkt 22/9) och sävsparv (märkt 22/9).

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

De övernattande hummerfiskarna hade det tufft med sina redskap runt ön i både regn och kuling. Trots vederbörlig tillsyn av tinorna både igår och idag lyckades de inte få en enda hummer.

Bättre tur hade däremot Anders Magnusson och Olle Hydén som gästade oss under förmiddagen. De hade som vanligt fått flera humrar runt Malön och dessutom ett 10-tal krabbor som de nu välvilligt skänkte till fågelstationens personal. Stor del av kvällen gick därför åt att koka krabbor.

Under dagen hade vi dessutom besök av två män från SLU som med hjälp av våtdräkt samlade in de 250 blåmusslor i Kausan som behövs för den årliga miljöprovtagningen här på Nidingen.

 

VID DATORN

Uno Unger