DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 29 SEPTEMBER 2021

 

VÄDER

Efter åtminstone en delvis molnfri natthimmel var dagen huvudsakligen helmulen, dock bröt solen igenom tidvis under sena förmiddagen. Under morgonen blåste det 5-8 m/s från SO-O, men från 19-tiden ökade vinden till 13-15 m/s, vilket höll i sig resten av natten. Det började regna från 17:30 och fram till 22-tiden hade Nidingen fått drygt 10 mm nederbörd enligt Stefans väderstation.

Min temp: +11,1°C kl. 04-05. Max temp: +15,3°C kl. 17.

Nederbörd: 10,3 mm.

 

02:00: ONO 5,4 m/s, byvind 3,8 m/s, +11,9°C, vattenstånd +13 cm.

08:00: SO ca 4 m/s, byvind 5,5 m/s, +12,8°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: OSO ca 4 m/s, byvind 6,1 m/s, +15,0°C, vattenstånd +5 cm.

20:00: OSO ca 10 m/s, byvind 13,3 m/s, +13,5°C, vattenstånd -3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:14 och ner 18:50.

 

PERSONAL

Martin Boberg, Robert Lager och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

25 nät 06:15-07:30. Därefter successiv nedtagning fram till 11:00 då alla nät var nedtagna. 5 nät 14:00-15:15 och 6 nät 15:15-17:15. Totalt ca 93 nättimmar.

Ingen burfångst idag.

 

OBSERVATIONER

BLÄSAND: Ett honfärgat ex kvar även idag vid Playan.

KUSTPIPARE: Ett ex hördes sträckande mot SV vid 14-tiden.

KÄRRSNÄPPA: Två ex sågs i sällskap med en rödbena på SO-udden.

RÖDBENA: Ett ex hördes sträckande mot SV vid 14-tiden.

VARFÅGEL: Höstens första exemplar på Nidingen noterades till och från under dagen och bl.a. satt den på en nätstolpe vid Kruthuset.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL: En årsung hona fångades i nät 14A kl. 07:15, vilket utgjorde årets första observation på Nidingen.

TRÄDKRYPARE: Ett ex flög mot nät 13B men studsade tyvärr ut ur nätet igen och sågs därefter inte mer.

RÖDSTJÄRT: Minst en hona sågs vid ett par tillfällen på ön.

FORSÄRLA: Minst ett ex hördes överflygande vid par tillfällen.

HÄMPLING: En flock på ca 35 ex höll till på ön under dagen.

GRÅSISKA: Totalt hördes kanske ca 5 ex översträckande under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

311 individer av 12 arter.

Gransångare 34, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 90, gärdsmyg 103, rödhake 60, järnsparv 6, bofink 1, bergfink 2 och sävsparv 11.

Brandkronad kungsfågel blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 1427 och i år till 7075 av 90 arter.

 

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Främmande kontroll: En årsung (1K) gärdsmyg med svensk ring.

Egen korttidskontroll: En äldre ärtsångare (2K+), som märktes 18/9, var den enda egna kontrollen idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Förutom tre kortvarigt gästande hummerfiskare, som passade på att fika i västra fyren, var personalen ensamma på ön.

 

Vädret var före soluppgången lovande med lätt dis och svag vind. Redan under första nätrundan insåg vi att nedfallet av fågel av främst tre arter (kungsfågel, gärdsmyg och rödhake) var massivt, och vi fick omgående fatta beslutet att dra ihop näten i takt med att vi tömde dem. Fångsten per nättimma blev därför tämligen hög. Först under sena eftermiddagen började vi ”komma ikapp” med ringmärkningen så pass att några nät kunde användas igen. Den kompletterande nätinsatsen blev dock tämligen låg även om ön ännu ”kryllade” av främst gärdsmyg och en del rödhakar.  Antalet gärdsmygar är förstås svårt att säga något definitivt om, men tre gånger det fångade antalet är nog en kvalificerad gissning. Så konstaterades också den näst bästa dagssumman (103 ex) av gärdsmyg i fågelstationens 42-åriga historia – endast en gång tidigare har fler ringmärkts, nämligen 110 ex den 5.10.2002.

 

VID DATORN

Uno Unger och Robert Lager

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.